Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

 • Logotyp "Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja"
 • Logotyp Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Logotyp powiatu wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, 30 listopada 2022 r. podjął uchwałę nr 1578/2022 przyznającą Fundacji „Taurus” z siedzibą w Poznaniu, Os. Stare Żegrze 143/10, środki budżetowe w kwocie 126.060,00 zł na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu w 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu przy ul. Różowej 6 oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni przy ul. Chopina 9.


 

Stypendia edukacyjne

29 listopada w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów przyznawanych przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.
Wyróżnienia przyznawane są w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji”. Nagrody z rąk starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza oraz członka zarządu powiatu Stefana Tomczaka odebrało 58 uczniów. Przypomnijmy, że powiatowe stypendia dzielą się na dwie kategorie: jednorazowe stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz stypendia edukacyjne wypłacane przez cały rok szkolny.
(red.)
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne
 • Stypendia edukacyjne

 

Kierunki rolnicze w ZSTiO

Przedstawiamy informacje o sposobie realizacji kształcenia w ramach kierunków rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kontekście pozyskanych środków unijnych przeznaczonych na doposażenie pracowni szkolnych.

Miejsce realizacji kształcenia. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zawodzie technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w kształceniu zawodowym teoretycznym prowadzone są w pracowniach szkolnych na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, natomiast przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym realizowane są w warsztatach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, gospodarstwie rolnym w Bierzglinku oraz w pracowniach szkolnych.

Pracownie. Wyposażenie pracowni określa rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zgodnie z tym przepisem np. pracownia maszyn i urządzeń rolniczych powinna być wyposażona w komputer z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, pakiet programów biurowych, przekroje i modele maszyn i urządzeń rolniczych, silników elektrycznych, elementy układu napędowego i zawieszenia oraz instalacji elektrycznych, podzespoły pojazdów i maszyn, oprogramowanie symulujące pracę maszyn i urządzeń rolniczych oraz zasadę działania silników spalinowych i elektrycznych, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, katalogi maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi i napraw maszyn rolniczych; natomiast pracownia pojazdów silnikowych m.in. w przyrządy diagnostyczne, przekroje i modele podzespołów pojazdów, silniki spalinowe i elektryczne, elementy instalacji pojazdów oraz oprogramowanie symulujące pracę pojazdów silnikowych i ich diagnostykę.

Realizacja projektu unijnego. W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” dotychczas zakupiono: komputer z oprogramowaniem biurowym, 2 laptopy, drukarkę 3D, monitor interaktywny, drukarkę, 18 ławek szkolnych i 36 krzeseł, biurko, 2 szafy na pomoce naukowe, zestawy podręczników do: agrotroniki, mechaniki, elektroniki, tablice i modele przedstawiające elementy układów napędowych, rodzaje przekładni i ich główne elementy: kół zębatych, napędowych, pasów, łańcuchów, model narzędzi i maszyn do upraw gleby, nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych, przekroje i modele maszyn rolniczych (maszyny do uprawy, kombajn, ciągnik), mikrometry, zestawy kluczy dynamometrycznych, szczypiec do montażu i demontażu pierścieni osadczych tłokowych, ściągacze przegubów kulowych, zestawy sworzni i przetyczek, wały przegubowo-teleskopowe, klucze nastawne zaciskowe, smarownice ręczne, multimetry uniwersalne, refraktometry, silniki elektryczne, suwmiarki uniwersalne, średnicówki zegarowe z zestawem końcówek, manometry, przymiary taśmowe, czujniki pomiarowe wielkości liniowych, szczelinomierze oraz przekroje i modele silników elektrycznych. Do końca roku zakupione zostaną jeszcze: stacja bazowa systemu nawigacji, elementy systemów nawigacji satelitarnej i telematyki, stojak z panelami sterującymi wraz z symulatorem opryskiwacza, rozsiewacza i siewnika oraz symulator kombajnu zbożowego.

Wydział Edukacji

uczniowie w pracowni


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: artykuł o Narodowym Święcie Niepodległości, relacja z Seniora na wychodnym, wywiad ze starostą wrzesińskim z okazji 20-lecia objęcia funkcji i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 366, strona 16

 

Jestem patriotą

Prawie 500 kokard w biało-czerwonych barwach narodowych wykonali uczestnicy akcji Jestem patriotą. Zostaną one rozdane przez harcerzy uczestnikom obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Akcja od lat jest organizowana przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, które w tym roku zaprosiło do współpracy Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni. Gospodarzem było Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, które udostępniło aulę.

Rozety

We wtorek 8 listopada przez ponad pięć godzin uczniowie szkół ponadpodstawowych, słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod okiem terapeutek Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni i przy wsparciu samorządowców tworzyli biało-czerwone kokardy. Aby powstały rozety wystarczyło kilkadziesiąt metrów wstążek w barwach narodowych, igła z nitką, dobre chęci i minimum umiejętności krawieckich. Akcję osobowo wsparli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i wicestarosta Waldemar Grzegorek. Pojawili się także burmistrz Tomasz Kałużny oraz zastępcy burmistrza Karol Nowak i Artur Mokracki.  

Barwy biało-czerwone

Jak podaje członek Komisji Heraldycznej Tadeusz Jeziorowski w I Rzeczypospolitej kokarda pierwotnie była biała, co symbolizowało królewską zwierzchność władzy nad wojskiem. Pod koniec XVIII w. i w latach Księstwa Warszawskiego noszona na czapkach rozeta bywała już biało-czerwona, ale w Królestwie Polskim stała się ponownie biała. Biało-czerwona kokarda narodowa sankcję ustawową otrzymała dopiero w powstaniu listopadowym. Sejm 7 lutego 1831 r. wprowadził kokardę dwubarwną, odwołując się do przyjętego powstańczego herbu Królestwa Polskiego, przedstawiającego w ukoronowanej tarczy dwudzielnej w słup, tj. podzielonej pionowo, w czerwonych polach białego orła i białą Pogoń Litewską. Herb ten odzwierciedlał dwoma godłami obie części dawnej Rzeczypospolitej. Był to pierwszy przepis ustalający nasze biało-czerwone barwy narodowe.

Etos powstańczy

Potem kokardy narodowe przypinane były na manifestacjach patriotycznych oraz w czasie powstań narodowych. W 1846 roku biało-czerwone kokardy przypinali powstańcy w Krakowie. W 1848 roku Komitet Narodowy Polski w Poznaniu w Wielkim Księstwie Poznańskim ustanowił biało-czerwone kokardy jako barwy powstańcze, a w 1863 roku zakładali je powstańcy styczniowi często zamiast białej wstążki umieszczając na czerwonym tle centralnie metalowego orzełka. W czasie I wojny światowej przypinali je do rogatywek ułani Legionów Polskich oraz później powstańcy wielkopolscy.

Minister obrony narodowej zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określił kokardy heraldyczne (białe serce, czerwony otok), wpinane z lewej strony w klapę munduru lub ubioru cywilnego podczas uroczystości państwowych.

Tomasz Małecki

 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą