Bony na studia

W tym roku po raz kolejny WSHiU Akademia Nauk Stosowanych funduje stypendia dla młodych ludzi. To niewątpliwa szansa dla tegorocznych maturzystów, także z naszego powiatu.

Założycielka WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu Magdalena Górska 2 lutego odwiedziła Starostwo Powiatowe we Wrześni. Przekazała wówczas staroście wrzesińskiemu Dionizemu Jaśniewiczowi oraz sekretarz powiatu Bożenie Nowackiej dwa czeki o wartości 30 tys. zł. Bony mają umożliwić dwojgu tegorocznym maturzystom z naszego powiatu rozpoczęcie studiów na jednym z oferowanych przez uczelnię kierunków.

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych jest uczelnią niepubliczną założoną przez ponad 100-letnią organizację samorządu gospodarczego. Misją tej szkoły wyższej jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr. Proponowane kierunki to m.in. ekonomia, rachunkowość i finanse, logistyka czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W tym roku mają zostać również uruchomione dwa nowe – pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Dzięki przekazanym bonom stypendialnym dwoje tegorocznych maturzystów z naszego powiatu będzie miało sfinansowane trzy lata studiów na WSHiU Akademii Nauk Stosowanych. Więcej szczegółów podamy wkrótce, a tymczasem zachęcamy młodzież do zapoznania się z ofertą uczelni.

Klara Skrzypczyk