• Koniec problemów z CEPiK-iem 2.0

Koniec problemów z CEPIK-iem 2.0

Do niedawna rejestracja samochodu była utrudniona. Wprowadzony 13 listopada zeszłego roku System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców miał wiele błędów. Dziś CEPiK 2.0 działa w miarę stabilnie.

Początkowo system sprawiał trudności, nie tylko pracownikom wydziałów komunikacji w całej Polsce, ale również klientom, którzy czasem nie mogli zarejestrować pojazdu w ciągu jednego dnia. Zgłaszane do Ministerstwa Cyfryzacji problemy z CEPiK-iem zostały częściowo naprawione. – Na ten moment nie mamy kłopotów w zakresie połączenia i pozyskiwania danych z systemu. Jednak często zdarza się, iż dane pozyskane z CEPiK-u nie są pełne i wymagają korekty – mówi naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Elwira Haręźlak. – W związku z tym czas obsługi klienta wydłużył się. Wynika to z konieczności weryfikowania wielu elementów – dodaje. Przed wprowadzeniem nowej wersji systemu przerejestrowanie pojazdu odbywało się automatycznie bez korekty danych. Obecnie np. parametry techniczne pojazdu, dane osobowe klientów są za każdym razem weryfikowane z bazą centralną. – Pracownicy wydziału podczas wszystkich etapów rejestracji muszą pozyskać dane z CEPiK-u i to trwa dłużej. Kiedyś przerejestrowanie pojazdu w ramach powiatu nie wymagało weryfikacji danych pojazdu czy też właściciela, ponieważ dane te znajdowały się w naszych, lokalnych  zasobach. Obecnie wszelkie dane z zakresu rejestracji trzeba pozyskać z bazy danych CEPiK-u – kwituje Elwira Haręźlak.

Przypominamy, że Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu czynny jest w poniedziałki w godzinach 8.30-15.30, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Mateusz Maserak


 

 • konsultacje społeczne

 

 • Dzień Zwycięstwa

Dzień Zwycięstwa

8 maja obchodziliśmy 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystość patriotyczną z tej okazji zorganizowało Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy Września.

Pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty we Wrześni zgromadzili się kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, służb mundurowych, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

W 2015 roku dzień 8 maja został ustanowiony przez Sejm jako Dzień Zwycięstwa, jako dzień upamiętniający zakończenie okrutnej wojny, która dla naszego narodu była najbardziej tragicznym momentem w dziejach. W jej trakcie totalitarni najeźdźcy zarówno hitlerowscy, jak i sowieccy usiłowali zniszczyć nasz byt państwowy – mówił prowadzący wydarzenie dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Mazurkiewicz. – Mężnie broniliśmy ojczyzny jesienią 1939 roku, w czym zasługi mają także żołnierze wrzesińskiego 68. Pułku Piechoty oraz inni mundurowi i cywilni mieszkańcy ziemi wrzesińskiej – dodał. Sebastian Mazurkiewicz podkreślił, że powodem uroczystości jest nie tylko świętowanie zakończenia wojny, ale także oddanie hołdu walczącym za nasz kraj.

Po tym jak uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni zaprezentowali program artystyczny, delegacje przy akompaniamencie werbli złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Samorząd powiatowy reprezentowali przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Kaźmierczak oraz wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek. Na zakończenie tradycyjnie wykonano wspólną pamiątkową fotografię wszystkich uczestników uroczystości.

(red.)

 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Zwycięstwa

 

 • Nowy budynek szkoły specjalnej

Nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka

Remontowany przez powiat wrzesiński budynek przy ul. Leśnej 10, w którym z początkiem września rok szkolny rozpoczną uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teraz będą oni mieli odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

W tym nowoczesnym trzykondygnacyjnym obiekcie mieścić się będzie 17 jasnych, przestronnych i wyposażonych w nowe meble i środki dydaktyczne sal lekcyjnych, czyli o pięć więcej niż obecnie. Oprócz pomieszczeń typowo dydaktycznych w budynku znajdą się cztery sale do indywidualnych zajęć edukacyjnych oraz indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjnych (alternatywne metody komunikowania się, muzykoterapia, terapia ręki, korygowanie wad mowy, korekcyjno-kompensacyjne itp.). Obecnie tego typu zajęcia prowadzone są w gabinetach pedagoga, wicedyrektora, bibliotece w pokoju nauczycielskim. W celu stymulacji zaburzonych funkcji dziecka wyodrębniono specjalne pomieszczenie do integracji sensorycznej (obecnie sprzęt do integracji sensorycznej nie był w pełni wykorzystany w związku z ograniczeniami lokalowymi), a także salę do integracji polisensorycznej. Dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów w placówce utworzono salę do ćwiczeń gimnastycznych wraz z nowym sprzętem sportowym oraz salę do ćwiczeń korygujących wady postawy wyposażoną w mini siłownię (atlas, stepery, rowery treningowe). Na potrzeby realizacji podstawy programowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dwie sale lekcyjne będą pełnić funkcję pracowni gospodarstwa domowego – nowoczesne kuchnie ze sprzętem AGD (np. lodówki, piece indukcyjne, zmywarko-wyparzarka). Uczniowie będą mogli korzystać z bardziej przestronnej niż obecnie biblioteki i centrum multimedialnego oraz świetlicy. W nowej szkole przewidziano strefy wypoczynku, z których uczniowie będą mogli korzystać w czasie przerw, na które w obecnym budynku nie ma miejsca. Do ich dyspozycji uczniów i pracowników szkoły będą toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o standardzie zdecydowanie wyższym niż znajdujące się w obecnej siedzibie. Osoby niepełnosprawne ruchowo (uczniowie i rodzice) będą mogli korzystać z windy, której brak jest uciążliwy w obecnej szkole.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej podkreśla: – Przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych z ul. Batorego na ul. Leśną stwarza nowe perspektywy dla rozwoju placówki. Szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjno-wychowawczą o pierwsze w powiecie Publiczne Przedszkole Specjalne „Mali Zdobywcy”, które zapewni opiekę, nauczanie i wychowanie najmłodszych. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo i edukacja dzieci. Kadra pedagogiczna dołoży wszelkich starań, by edukować dzieci poprzez m.in. zabawę i aby rodzice, opiekunowie czerpali zadowolenie z wyboru naszej placówki. Przed naszymi uczniami otworzą się nowe możliwości rozwijania się pod okiem profesjonalistów.

Budynek spełnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych wymagane przepisami prawa budowlanego w zakresie podstawowym, tj.:

§ 16. 1. Do wejść do budynku (…) użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów (...) utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.

§ 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2, 3 m i długość 5 m przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

§ 54. 2. W (...) budynku użyteczności publicznej wyposażanym w dźwigi należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym.

§ 61. 1. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. 

Dodatkowo w obiekcie uwzględniono:

- wykonanie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w specjalistyczne wyposażenie (na każdej kondygnacji),

- wszystkie wejścia do budynku dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (bezprogowe),

- szerokość korytarzy oraz holi, która zapewniaja wygodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim,

- w klatce schodowej rozróżnienie kolorystyczne biegów i spoczników,

- w salach przeznaczonych dla nie więcej niż 6 osób niepełnosprawnych otwieranie drzwi do wewnątrz.

 • SzR IMG_5766
 • SzR IMG_5774
 • SzR IMG_5814
 • SzR IMG_5805
 • SzR IMG_5777
 • SzR IMG_5778
 • SzR IMG_5782
 • SzR IMG_5784
 • SzR IMG_5788
 • SzR IMG_5790
 • SzR IMG_5803
 • SzR IMG_5798
 • SzR IMG_5801

 

Dzień Flagi!

Przypadające 2 maja święto jest okazją do zamanifestowania naszego przywiązania do tego najważniejszego narodowego symbolu.


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na stałe wszedł do kalendarza dzięki ustawie z 2004 roku, która wprowadziła również prawo używania flagi oraz symboli narodowych przez obywateli, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń. Przez to każdy z nas może zawiesić flagę na swoim domostwie czy posesji.Warto przy tym znać kilka szczegółów i zasad na ten temat.
Flaga państwowa jest najbardziej rozpowszechnionym z symboli, której nieodłącznymi składnikami są barwy narodowe. W przypadku naszego państwa ustawowo określonymi barwami są biel, nawiązująca do duchowej czystości, oraz czerwień, symbol odwagi i waleczności. Flaga państwowa różni się jednak od samych barw narodowych tym, że musi posiadać określone proporcje. Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu, w proporcjach 5:8. Warto wiedzieć również, że flagi państwowej z godłem mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty, lotniska i lądowiska oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą.
W ostatnich latach można zauważyć, że Polacy coraz chętniej eksponują flagę państwową, nie wstydząc się swojej tożsamości narodowej. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i rysunków – powinni pamiętać o tym przede wszystkim kibice, którzy, by nie naruszać zasad eksponowania flagi państwowej, powinni używać barw narodowych (proporcje inne niż 5:8). Wywieszając biało-czerwoną na przykład przy posesji, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Flaga musi być czysta, nie może być pomięta ani postrzępiona, a jej barwy powinny być czytelne. Podczas deszczowego i bardzo wietrznego dnia nie powinno się jej wywieszać, a w sytuacji gwałtownego pogorszenia pogody, jak na przykład śnieżycy, biało-czerwoną należy jak najszybciej zdjąć. Co ważne, flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. W przypadku, gdy posiadana przez nas flaga się zużyła, należy zniszczyć ją w sposób godny – niepublicznie spalić lub rozdzielić barwy. 
Zachęcamy, by przyłączyć się do obchodów Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w najprostszy, a zarazem najlepszy sposób – po prostu wywiesić flagę!

Klara Skrzypczyk

 • SzR IMG_5839
 • SzR IMG_5842
 • SzR IMG_5834
 • SzR IMG_5831
 • SzR IMG_5828
 • SzR IMG_5825

 

Maciej Mielczarek nadal dyrektorem ZSZ nr 2

Dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 decyzją Zarządu Powiatu nadal będzie piastował tę funkcję.

Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury Macieja Mielczarka w postępowaniu konkursowym, Zarząd Powiatu podjął decyzję o powierzeniu mu obowiązków dyrektora placówki. Uroczyste wręczenie stosownego aktu odbyło się 30 kwietnia w Starostwie Powiatowym. Maciej Mielczarek będzie kierował szkołą na koszarach do 2023 roku. – Składam panu serdeczne życzenia satysfakcji z wykonywanych obowiązków i podziękowania za dotychczasowe pełnienie tej funkcji – powiedział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Życzę powodzenia – dodał. Dyrektor ZSZ nr 2 przyznał, że jego praca jest pełna wyzwań. – Mam nadzieję, że im sprostam – powiedział. W spotkaniu wziął udział również naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak, który składając gratulacje, nie ukrywał, że liczy na dalszą owocną współpracę.

Klara Skrzypczyk

 • IMG_5718 - Powierzenie stanowiska Maciejowi Mielczarkowi
 • IMG_5730 - Powierzenie stanowiska Maciejowi Mielczarkowi
 • IMG_5735 - Powierzenie stanowiska Maciejowi Mielczarkowi
 • IMG_5738 - Powierzenie stanowiska Maciejowi Mielczarkowi

 

Powiatowa Strefa Sportu

Wydarzenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni zgromadziło całe rodziny.

Powiatowa Strefa Sportu skierowana była do rodziców z dziećmi, którzy tłumnie zjawili się 29 kwietnia na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała ruchowi na świeżym powietrzu. Dla najmłodszych przygotowano wyścigi biegowe rozgrywane na różnych dystansach oraz konkurencje – rzut piankowym oszczepem, bieg na dystansie 30 metrów oraz rzut piłeczką do celu. Zarówno dzieci jak i opiekunowie za udział w sportowej zabawie otrzymali medale, dyplomy i pamiątkowe koszulki.

 Impreza we Wrześni była pierwszą z cyklu – Powiatowa Strefa Sportu będzie odbywać się przez całe lato w każdej z gmin naszego powiatu. Kolejną zaplanowano na 1 lipca w Nekli, następne odbędą się: 8 lipca w Kołaczkowie, 26 sierpnia w Pyzdrach oraz 2 września w Miłosławiu.

(red.)

 

 • IMG_5327 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5330 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5344 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5363 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5367 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5373 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5383 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5390 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5392 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5402 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5410 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5437 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5438 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5458 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5466 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5526 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5533 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5548 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5579 - Powiatowa Strefa Sportu
 • IMG_5616 - Powiatowa Strefa Sportu

 

Mistrzynie cukiernictwa

Jeszcze nie przebrzmiały echa XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, gdzie Roksana Bartłomiejczak stanęła na najwyższym podium, gdy wraz z Karoliną Musielak przystąpiły do kolejnego prestiżowego turnieju dla młodych cukierników – XXI Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Turniej odbył się w dniach 24-25.04.2018 w Poznaniu.

Uczennice z ZSZ Nr 2 we Wrześni szkolące się w Cukierni – Kuczora przygotowywały się do turnieju przez kilka miesięcy pod czujnym okiem doświadczonego zespołu: szefa Przemysława Kuczory, mistrza szkolącego Marcina Paryska i technologa żywności Doroty Kaczmarek.

Zadania turniejowe i punktacja są ściśle ustalone. W czasie siedmiu godzin Roksana i Karolina miały za zadanie wykonać jeden okrągły tort o średnicy 28 cm na dowolny, wybrany przez siebie temat, mały torcik do degustacji o średnicy 14 cm z tych samych co tort produktów i o takim samym smaku, 2 rodzaje po 10 szt. ciastek bankietowych, 3 figurki marcepanowych o masie ok. 100 g każda z nich, dekoracyjny napis okolicznościowy z ciemnej czekolady na białym torcie o średnicy ok. 24 cm oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące technologii cukierniczej, surowców oraz produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych. Całość wykonanej pracy musiała nawiązywać do tematu, który uczeń zobowiązany jest podać pisemnie przed rozpoczęciem pracy Komisji Oceniającej wraz z określeniem smaku tortu i ciastek bankietowych. W tym roku pojawiły się tematy prac związane z wiosną, światem sportu, natury, bajek.

Jury pod przewodnictwem znanego cukiernika poznańskiego Mariana Webera miało nie lada wyzwanie. Każdy juror musiał ocenić m.in. organizację pracy i czystość na stanowisku, ogólną prezentację całej pracy, wygląd i smak tortu i ciasteczek bankietowych, wykonanie figurek marcepanowych, czytelność i stopień trudności napisu z czekolady oraz to co sprawia uczniom najwięcej trudności – wiedza technologiczna. Łącznie można było zdobyć 250 pkt.

Podczas ogłoszenia wyników Roksana, Karolina i opiekunowie nie kryli ogromnej radości, kiedy na podium stanęły dwie uczennice z Wrześni. Karolina Musielak zajęła III miejsce, natomiast Roksana Bartłomiejczak zdublowała swój sukces wrocławski stając na najwyższym podium. Historia niecodzienna, kiedy uczeń zdobywa dwa tytuły w jednym roku.

Zgodnie z regulaminem turnieju nasze laureatki Roksana i Karolina są zwolnione z części praktycznej egzaminu zawodowego. Otrzymały mnóstwo nagród, ale tę najważniejszą jest satysfakcja z efektów włożonej pracy i pozyskania nowych umiejętności, jakie zdobyły podczas przygotowań.

Dorota Kaczmarek
wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

 • DSC_0412 - Gratulacje dla Roksany Bartłomiejczak
  Gratulacje dla Roksany Bartłomiejczak
 • DSC_0433 - Karolina Musielak zdobyła trzecie miejsce
  Karolina Musielak zdobyła trzecie miejsce
 • DSC_0445 - Laureaci konkursu
  Laureaci konkursu
 • DSC_0451 - Zwyciężczynie z ZSZ nr 2
  Zwyciężczynie z ZSZ nr 2
 • DSC_0350 - Cukiernicze dzieła
  Cukiernicze dzieła
 • DSC_0375 - Prace cieszyły oko
  Prace cieszyły oko
 • DSC_0387 - Wiosenne inspiracje
  Wiosenne inspiracje
 • DSC_0388 - Nagrodzone słodkości
  Nagrodzone słodkości

 

Sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

relacja wideo

Zanim radni przystąpili do obrad, odebrali podziękowania za wspieranie UKS „Kołaczkowo”.

XLII posiedzenie, które odbyło się 26 kwietnia, rozpoczęło się miłym akcentem – w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy pojawili się przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kołaczkowo” działającego przy Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny. Wiceprezes Jerzy Mojżeszewicz, wraz z dwojgiem wychowanków, dziękowali radnym za wspieranie działającego od 20 lat klubu. Wszyscy radni zostali obdarowani symbolicznymi kwiatami, a starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz wicestarosta Waldemar Grzegorek dodatkowo otrzymali pamiątkowe medale. Warto nadmienić, że staraniem m.in. prezesa Tadeusza Kicińskiego klub odnosi liczne sukcesy, także w skali ogólnopolskiej.

W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji dwóch projektu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto przyjęli zmiany w uchwałach związanych z wdrożeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzeniem sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi, a także wprowadzeniem e-dokumentacji i e-rejestracji dzięki odpowiedniemu wyposażeniu Szpitala Powiatowego. Zanim przyjęto uchwały budżetowe, radni wyrazili także zgodę na złożenie wniosku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację projektu dotyczącego czystego środowiska i nowoczesnych technologii w ramach programu Erasmus+.

(red.)

 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień
 • Sesja kwiecień

 

 • SzR IMG_4990

Września sprzed lat

Właśnie ukazał się album pełen zdjęć prezentujących codzienność dawnej Wrześni. Pomysłodawcą publikacji jest wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek.

Myśl, by zebrać jak najwięcej fotografii wyciągniętych z rodzinnych albumów, pokazujących największe miasto naszego powiatu sprzed lat okiem jego mieszkańców, zrodziła się kilka lat temu w głowie Waldemara Grzegorka. Mieszkańcy i sympatycy Wrześni odpowiedzieli na apel o podzielenie się swoją uwiecznioną prywatnością. Zanim ukazała się książka, zdjęcia prezentowane były w „Przeglądzie Powiatowym” oraz przede wszystkim na prowadzonym przez wrzesińskiego fotografa Piotra Nowaka facebookowym fanpage’u, każdorazowo ciesząc się ogromnym zainteresowaniem obserwatorów.
Do wnikliwego zapoznania się z albumem Września na starej fotografii. Miasto w obiektywie mieszkańców od lat 30. do lat 80. XX wieku zachęca wstęp, w którym czytamy: Album, który państwo trzymacie w swoich rękach, jest taką próbą ocalenia od zapomnienia. Ocaleniem od zapomnienia wielu rodzinnych fotografii, wielu miejsc, wielu wspomnień, a przede wszystkim ocaleniem od zapomnienia ludzi. Ludzi, którzy z tych fotografii patrzą na nas, uśmiechają się, zatrzymali się w nich na wieki.

Klara Skrzypczyk


 

 • nowa szatnia 2

Będzie szatnia przy ZSTiO

Powiat wrzesiński pozyskał 100 tysięcy złotych na budowę zaplecza przy kompleksie sportowym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę nr XLV/1020/2018, na mocy której powiat otrzyma pomoc finansową w ramach programu „Szatnia na medal”.

– Nauczyciele i dyrekcja od dawna zgłaszali zapotrzebowanie na szatnię przy stadionie lekkoatletycznym i boisku wielofunkcyjnym, ponieważ z tych obiektów korzystają sportowcy z wrzesińskich klubów, osoby prywatne i instytucje – informuje Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. – Dotychczas używali oni szatni w szkole, co było uciążliwe z uwagi na prowadzone zajęcia szkolne. Poza tym w weekendy budynek ZSTiO jest zamknięty, a sportowcy po treningu chcą się przebrać, umyć – dodaje.

Szacunkowy koszt realizacji to około 250 tysięcy złotych. W ramach projektu jeszcze w tym roku na terenie ZSTiO zostanie zbudowany obiekt szatniowo-sanitarno-magazynowy wraz z doprowadzeniem mediów i przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(red.)


 

 • Wycieczko do Berlina
 • Wycieczko do Berlina

Wycieczka w nagrodę

Grupa kilkunastu uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, pod opieką nauczycielek: Karoliny Stachury oraz Agnieszki Swancar, 6 kwietnia udała się na wycieczkę do Berlina.

Była to dla nich nagroda za uzyskanie najlepszych wyników w konkursach z języka niemieckiego, które już po raz dziewiąty organizowane były przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.

Zwiedzanie rozpoczęło się od zachodniej strony miasta, od Kościoła Pamięci Gedächtniskirche. Kolejnym punktem na mapie wyprawy był  Reichstag oraz Brama Brandenburska, główne symbole Niemiec. Jednak największe wrażenie na uczestnikach wyprawy zrobił Pomnik Pamięci Pomordowanych Żydów Europy. Potężny monument składający się  betonowych bloków zajmuje teren między ulicami: Ebertstraße, Behrenstraße, Gertrud-Kolmar-Straße i Hannah-Arendt-Straße. Następnie udano się do Muzeum Egipskiego, gdzie podziwiano jedną z największych w Europie kolekcję zabytków starożytnego Egiptu, w tym najsłynniejsze i najpiękniejsze – popiersie Nefretete. Zwiedzanie zakończono na Alexanderplatz, gdzie znajduje się charakterystyczna dla Berlina Wieża Telewizyjna.

Podczas poznawania miasta, młodzieży towarzyszyło piękne słońce, bezchmurne niebo i dobry humor. Berlin zachwycił uczestników swoją różnorodnością i odmiennością kulturową. Do zobaczenia za rok!

WEiKF


 

 • image_resized_2000x323

Działkowcy odetchnęli z ulgą

Sąd Rejonowy we Wrześni 6 kwietnia 2018 wydał wyrok rozstrzygający, komu przysługuje prawo własności nieruchomości położonej we Wrześni u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego. Nieruchomość o obszarze blisko 7 ha obecnie jest użytkowana przez Polski Związek Działkowców. Wyrok ten w naszym przekonaniu kończy wieloletnią batalię o prawo własności do tych gruntów. 

Ale po kolei. Zaraz po II wojnie światowej Skarb Państwa nadał nieruchomość o obszarze 6,93 ha pewnemu robotnikowi, któremu, jak się później okazało, prawo własności do działki nie przysługiwało, a to z dwóch powodów: po pierwsze nie był rolnikiem, po drugie sam tej ziemi nie uprawiał, tylko wydzierżawiał. Wojewódzka Komisja Ziemska wydała wówczas orzeczenie o uchyleniu tzw. Aktu nadania ziemi z roku 1947, na mocy którego przysługiwało mu prawo własności do tego obszaru. Fakt ten został uznany przez samego dotychczasowego właściciela, bowiem trzy lata później protokolarnie przekazał całą nieruchomość do zasobu Skarbu Państwa. 
Rok później, w 1954, przekazano ten teren z przeznaczeniem na urządzenie zakładowych ogródków działkowych. Od tego roku cały obszar, czyli 6,93 ha, jest zagospodarowany właśnie w taki sposób. Obecnie nieruchomość użytkują trzy Rodzinne Ogrody Działkowe: im. Dzieci Wrzesińskich, im. 22 Lipca oraz „Pod Lipami”. Co ważne, Skarb Państwa jako właściciel „zapomniał” dopełnić w tamtym czasie bardzo ważnego obowiązku: złożenia w sądzie powszechnym wniosku o dokonanie zmiany wpisu prawa własności, czyli wykreślenia dotychczasowego właściciela, któremu na podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej odebrano prawo własności nieruchomości, z jednoczesnym wniesieniem o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Oznacza to, że prawo własności zgodnie z księgą wieczystą cały czas przysługiwało osobie, która ziemię zdała na Skarb Państwa. 
W roku 2002 Polski Związek Działkowców dopatrzywszy się nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, którą użytkował już od kilkudziesięciu lat, podjął kroki prawne w celu zasiedzenia całej nieruchomości. W czasie trwania tego postępowania cztery osoby fizyczne, już jako spadkobiercy poprzedniego właściciela, wystąpili o stwierdzenie nieważności orzeczenia, jakie odebrało ich spadkodawcy tytuł prawa własności. Sprawa w 2004 roku trafiła do Ministra Rolnictwa, następnie do Sądu Administracyjnego, i ostatecznie po 10 latach rozpatrywania – w roku 2014 rozstrzygnięcie ostateczne w zakresie ważności tego orzeczenia wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Uznał, że dokument wydany przez Wojewódzką Komisję Ziemską pozostaje w obrocie prawnym, mimo że naruszono przepisy o właściwości, lecz nie ma podstaw do stwierdzenia jego nieważności. Oznacza to, że weryfikowaną decyzję pozostawia się w obrocie prawnym nie naruszając jej skutków prawnych. W tym samym roku ze względów formalnych wniosek Polskiego Związku Działkowców o zasiedzenie został oddalony.

 • SzR IMG_2575
  Sprawa dotyczy działek u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego

W tym momencie sytuacja wyglądała następująco: na podstawie tzw. „spadkobrania” wpisani do księgi wieczystej zostali spadkobiercy poprzedniego właściciela, z drugiej strony w obrocie prawnym było orzeczenie wskazujące na fakt pozbawienia prawa własności jeszcze ich spadkodawcy. W 2015 roku – dokładnie 1 lipca, Polski Związek Działkowców zwrócił się do starosty wrzesińskiego z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do wykreślenia z księgi wieczystej spadkobierców poprzedniego właściciela i tym samym uregulowania stanu prawnego. bowiem spadkobiercy wystąpili do PZD-Okręgowego Zarządu w  Poznaniu z roszczeniem o zapłatę kwoty 2 079 000 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wezwały do opróżnienia, opuszczenia i wydania wszystkich działek w terminie do 31 marca 2016 roku.
Wobec takiej sytuacji prawnej starosta wrzesiński zyskał podstawę prawną do podjęcia działań mających na celu ujawnienie własności na rzecz Skarbu Państwa. W ciągu 2 miesięcy od otrzymania pisma od PZD, po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji w sprawie (zwłaszcza wyroków sądów administracyjnych, decyzji organów administracyjnych wydanych w postępowaniach dotyczących tej nieruchomości) – z początkiem września 2016 roku złożył on wniosek do Sądu Rejonowego we Wrześni o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Dokonano wpisu. Jednakże dotychczasowi właściciele (spadkobiercy) zaskarżyli wpis. Po rozstrzygnięciu skargi sąd nakazał przywrócenie prawa własności na ich rzecz. 
Starosta złożył apelację od tego rozstrzygnięcia do Sądu Okręgowego. Sprawa o wpis została jednak ostatecznie rozstrzygnięta na niekorzyść Skarbu Państwa 31 maja 2016 r. Nie oznaczało to jednak całkowitej przegranej. Na dwa miesiące przed wydaniem wyroku z apelacji (czyli 21 marca 2016 r.) starosta wrzesiński podjął dalsze starania, tym razem wystąpił do Prokuratorii Generalnej – jako osoby prawnej, która w sprawach sądowych – szczególnie procesach, sprawuje w imieniu Skarbu Państwa tzw. zastępstwo procesowe. Starosta wrzesiński wystąpił o podjęcie zastępstwa procesowego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej. 
I tak w przeciągu tylko 1 miesiąca licząc od ostatniego rozstrzygnięcia (31 maja 2016 r. – wyrok Sądu Okręgowego) został złożony pozew w imieniu Skarbu Państwa – starosty wrzesińskiego o uzgodnienie treści księgi wieczystej poprzez wpisanie w dziale II w miejsce pozwanych jako właściciela Skarbu Państwa reprezentowanego przez starostę wrzesińskiego. Sąd na wniosek powoda, czyli Skarbu Państwa, zabezpieczył także jego roszczenie poprzez wpisanie do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się w tej sprawie procesie (postanowienie sądu z dnia 27 czerwca 2016 r.). Było to konieczne na ewentualną okoliczność „chęci” zbycia tej nieruchomości przez pozwanych, bowiem cały czas widnieli w księdze wieczystej jako właściciele. Proces trwał prawie 2 lata. W tym czasie radcy Prokuratorii Generalnej wspólnie z tutejszym organem przedkładali i udowadniali okoliczność istnienia prawa własności do całego gruntu objętego procesem. Warto było. Sąd potwierdził to, co wynikało z przedłożonych przez nas, nie budzących wątpliwości dokumentów. Prawo własności nieruchomości położonej u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego, o powierzchni 6,93 ha, przysługuje Skarbowi Państwa. Co prawda jest to wyrok nieprawomocny, ale w naszej ocenie nie ma przesłanek do wydania innego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. 
Przedstawiona wyżej historia dowodzi, jak skomplikowane i czasochłonne są sprawy, które dotyczą sporów o prawo własności do nieruchomości, ale przede wszystkim wymaga podkreślenia jeden fakt: nie jest to całkowicie obojętne dla finansów strony przegrywającej. Sąd wydając 6 kwietnia tego roku wyrok w zakresie nakazującym wpisanie do księgi wieczystej jako właściciela Skarbu Państwa, orzekł także o kosztach sądowych dla strony przeciwnej: w wysokości 7 200 zł – tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, jak i 100 000 zł – tytułem opłaty sądowej obliczonej od wartości przedmiotu sporu.                                          

Jolanta Pielak
naczelnik Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Nieruchomości


 

 • zakrystia
  Nowe sklepienie w byłej zakrystii

ZAMKOWA pięknieje

Trwają prace remontowe w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. 

13 kwietnia zakończyły się roboty budowlane w byłej zakrystii, które polegały na wykonaniu nowej posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych, zostały także pomalowane ściany. Wykonano również roboty elektryczne w tym pomieszczeniu i nawie głównej wraz z montażem szyn galeryjnych pod emporami. Obecnie wykonywane są meble, które zostaną dostarczone na początku maja.  
 


 

Powiat wrzesiński w powstaniu wielkopolskim

Zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Wrześni sesja popularnonaukowa obfitowała w ciekawe prelekcje i zgromadziła sporą grupę zainteresowanych.

Ten rok jest bardzo bogaty w wydarzenia mające uczcić powstańców wielkopolskich. Z tej racji przy staroście wrzesińskim powstał komitet obchodów 100-lecia powstania wielkopolskiego – zaczął dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Mazurkiewicz, zanim poprosił o otwarcie sesji starostę Dionizego Jaśniewicza, który podkreślił znaczenie powstania. – Wydawało się oczywiste, że Wielkopolska nie może być gdziekolwiek indziej, niż w odrodzonej Polsce – powiedział włodarz powiatu.

W programie sesji, która odbyła się 20 kwietnia w auli wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego, znalazły się cztery prelekcje. Autorem pierwszej był regionalista i członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego we Wrześni Michał Pawełczyk, który wprowadził w temat powstania oraz wyjaśnił Jak niemieccy żołnierze – za niemieckie pieniądze – Wrześnię od Niemców wyzwolili. Kolejną prelegentką była dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Kamila Czechowska, która przybliżyła obecnym postać jednego ze współorganizatorów powstania wielkopolskiego Władysława Wiewiórowskiego. Następnie wysłuchano informacji o spisach uczestników wydarzeń z lat 1918-1919, które prowadzi Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo. O tym projekcie opowiadał prezes Wojciech Jędraszewski. Na koniec Sebastian Mazurkiewicz wygłosił referat pod hasłem Powstanie wielkopolskie po powstaniu, w którym przedstawił m.in. liczne formy upamiętniania zrywu.

Nie zabrakło czasu na oddanie głosu publiczności, wśród której znaleźli się także potomkowie powstańców. Ich relacje oraz podtrzymywanie pamięci o powstaniu właśnie poprzez takie spotkania, są nie tylko cenne, ale również niezwykle ciekawe.

 

Klara Skrzypczyk

 • IMG_4994
 • IMG_5007
 • IMG_5011
 • IMG_5031
 • IMG_5037
 • IMG_5038
 • IMG_5040
 • IMG_5042
 • IMG_5049
 • IMG_5061
 • IMG_5062
 • IMG_5063
 • IMG_5078
 • IMG_5094
 • IMG_5099
 • IMG_5108
 • IMG_5115
 • IMG_5120

 

 • pasek
 • zdjęcie

Przeciw wykluczeniu

Jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego nie ustają w efektywnym pozyskiwaniu funduszy unijnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest obecnie w trakcie realizacji projektu Jesteśmy aktywni.

W projekcie, do którego wciąż można się zgłaszać, mogą brać udział osoby z powiatu wrzesińskiego między 15 a 64 rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niepracujące (lecz niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) bądź uczące się. Zakwalifikowanie się daje możliwość udziału w stażach i szkoleniach (którym towarzyszą stypendia), warsztatach, spotkaniach 
z terapeutami, a także festynach.
Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w czerwcu zeszłego roku i potrwa co najmniej do czerwca tego roku. Aktualnie, oprócz grupki osób indywidualnych, korzystają z niego przede wszystkim podopieczni jednostek terapeutycznych i wychowawczych z terenu powiatu wrzesińskiego – Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni, Czeszewie i Rudzie Komorskiej, Środowiskowych Domów Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie i Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Być może wkrótce uda się włączyć do udziału w projekcie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy o ustalonym III profilu pomocy (czyli takich, którzy wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy). Wszystko dlatego, że celem Jesteśmy aktywni jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
PCPR na realizację tego projektu pozyskał ponad 1,5 mln zł (przy całkowitej wartości przekraczającej 1,8 mln zł). Dzięki temu dofinansowaniu 200 osób zostanie objętych działaniami sprzyjającymi integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Wszyscy mogą skorzystać z diagnostyki predyspozycji ustalonych przez doradcę zawodowego, który przygotowuje Indywidualny Plan Działania. To pozwala na podjęcie przez uczestników dobranego do nich kursu zawodowego, na przykład z obsługi wózka widłowego czy kasy fiskalnej, zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Każdemu z kursów towarzyszy stypendium w wysokości ok. 700 zł. Płatne są również trzymiesięczne staże, z których może skorzystać 70 uczestników projektu Ponadto część osób objęta jest zajęciami rehabilitacyjnymi oraz wizytami u specjalistów – neurologa czy psychiatry, a także spotkaniami z seksuologiem. Realizowane są również treningi umiejętności społecznych. Działaniami objęte są też rodziny części uczestników projektu poprzez poradnictwo prawne oraz możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia. W kwestii działań środowiskowych PCPR przygotowuje się do zorganizowania dwóch festynów, podczas których, oprócz wspólnej zabawy, odbędą się chociażby pogadanki z terapeutą uzależnień.
Projekt realizowany jest przez wrzesiński PCPR w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chętni do udziału, którzy spełniają kryteria, mogą zgłaszać się do PCPR-u od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Klara Skrzypczyk
 


 

 • ZSZ

Sukces Roksany

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Roksana Bartłomiejczak wygrała w kategorii cukierniczej XXIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, która odbywała się w dniach 16-18 kwietnia we Wrocławiu. 

Tematem przewodnim był „Powiew wiosny”. Zmagania turniejowe rozpoczęły się godzinnym testem składającym się z 30 zadań z zakresu produkcji cukierniczej. Roksana po części teoretycznej zajmowała bardzo wysoką 2 lokatę zdobywając 26 punktów. Kolejnego dnia trzeba było wykonać tort o wadze do 3 kg, 6 sztuk ciasteczek bankietowych, 5 figurek z marcepana i eksponat z czekolady lub karmelu. W części praktycznej uczennica zdobyła 66,40 punktów. Łączna suma zdobytej punktacji dała Roksanie pierwsze miejsce. Nauczycielką zawodu jest Dorota Kaczmarek, a mistrzami szkolącymi Przemysław Kuczora i Marcin Parysek.

(red.)
 


 

 • pasek2
 • Bursa Słowackiego

Będzie remont bursy

Przetarg na przebudowę budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni został rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę – Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z Gniezna. Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Przebudowa bursy jest jednym z elementów modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Powiat wrzesiński pozyskał na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 27 579 821,49 zł. Całkowita wartość projektu to 29 035 081,06 zł. W jego zakresie m.in. planuje się budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego oraz modernizację i wyposażenie budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt ten powiązany jest z drugim dotyczącym rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie, a mianowicie budową Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Bursę wybudowano w roku 1921 jako internat dla młodzieży uczącej się. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i żelbetową klatką schodową. Koncepcja przewiduje pełną rewitalizację obiektu. Zostanie przywrócona pierwotna funkcja budynku. W projekcie budowlanym forma architektoniczna bursy pozostaje bez zmian. Budynek zostanie poddany termomodernizacji od środka tak, aby nie zniszczyć jego charakteru i bryły. Przez wzgląd na nośność, na nową wymieniona zostanie więźba dachowa oraz stropy na żelbetowe stropy monolityczne na blasze trapezowej. W ramach zadania planowane jest także wyposażenie obiektu.

W nowoczesnych pomieszczeniach znajdą się przede wszystkim pokoje mieszkalne. Przewidziano pokoje dwu- i trzyosobowe, łącznie do 30 miejsc noclegowych. W bursie zaplanowano również pomieszczenia konferencyjne i szkoleniowe wraz z niezbędnym zapleczem. Poddasze nieużytkowe w zamyśle zostanie poddane adaptacji, półpiętro przekształcone będzie w antresolę, która uatrakcyjni przestrzeń wnętrza. Obiekt spełni standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, m.in. demontaż stropów wraz z więźbą dachową i jej pokryciem, demontaż podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, armatury łazienkowej, balustrad, schodów czy pieców kaflowych. W ramach prac remontowo-budowlanych przewidziano m.in. wykonanie stropów, stropodachów, podciągów, nadproży, rdzeni, innych elementów konstrukcyjnych, wykonanie instalacji wewnętrznych –wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, odgromowej czy teleinformatycznej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej nowo projektowanej, wykonanie dociepleń ścian od środka za pomocą mineralnych płyt, oczyszczenie parapetów wewnętrznych drewnianych i grzejników żeliwnych, wykonanie w piwnicy izolacji przeciwwodnej podłogi w piwnicy, wykonanie ścian działowych pomieszczeń pod nowy układ funkcjonalny. Przewidziano też wykonanie nowego dachu i kominów, nowych schodów wejściowych do piwnic. Słowem – obiekt zostanie kompleksowo wyremontowany.

Podpisanie umowy na rozbudowę bursy planowane jest na 20 kwietnia 2018. Prace mają zakończyć się w kwietniu 2019 roku.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 • Wizualizacja wnętrza obiektu
  Wizualizacja wnętrza obiektu
 • Wizualizacja elewacji budynku
  Wizualizacja elewacji budynku

 

 • plakat azbest

Usuń za darmo azbest

Powiat od dziesięciu lat realizuje Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego. Od 2009 roku udało się unieszkodliwić 2 730,66 ton azbestu.

Azbest był przez wiele lat surowcem wykorzystywanym do produkcji materiałów budowlanych. Od ponad dziesięciu lat jego szkodliwość jest bezsporna. Społeczna świadomość w tym względzie znacząco wzrosła. Materiałów zawierających azbest należy się jak najszybciej pozbyć, bo wydzielają one włókna azbestowe, które są przyczyną pylicy azbestowej i wielu innych poważnych chorób, w tym nowotworów. 

Polska od roku 2002 jest zobowiązana do usunięcia materiałów azbestowych – ma na to czas do 2032 roku.

Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego corocznie inicjuje i organizuje zadanie polegające na demontażu, odbiorze i przekazywaniu na składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest wraz z jego finansowaniem. Mieszkańcy mogą spodziewać się pokrycia 100% kosztów demontażu oraz utylizacji na składowisku materiałów zawierających azbest.

W ubiegłym roku zrealizowano 219 wniosków na łączną kwotę  207 666,54 zł. Ogółem w 2017 roku usunięto 520,453 ton wyrobów zawierających azbest.

(red.)

Więcej informacji tutaj.


Uwzględniamy wszystkich wnioskodawców

Trzy pytania do Urszuli Łabędy, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Jakie nakłady finansowe na usuwanie azbestu przewidziano w tym roku?

W tym roku na zadanie planujemy przeznaczyć środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 171 tys. zł, a także środki z budżetów gmin i powiatu wrzesińskiego. Fundusz dofinansowuje 95% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 300 zł do tony unieszkodliwionego azbestu. Jeśli po przeprowadzonym przetargu okaże się, że ta kwota jest wyższa, uzupełnimy ją z zebranych środków gminnych i powiatowych.

Jak wygląda harmonogram i procedura realizacji wniosków?

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Nabór w tym roku trwa do 3 sierpnia. Zadanie musimy zakończyć i rozliczyć do 31 października. Nie udzielamy wsparcia gotówkowego, tylko rzeczowego – zapewniamy wybór firmy, która w uzgodnionym terminie przyjeżdża i przeprowadza prace, jakie były wskazane we wniosku. My potem to rozliczamy. Przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani zgłosić prace związane z demontażem azbestu w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Udzielamy wsparcia w dwóch formach – albo demontaż i odbiór albo sam odbiór. Nie pokrywamy kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Wniosków na demontaż mamy zwykle niewiele, więcej wniosków jest na sam odbiór. Często spotykamy się z zarzutami, dlaczego nie prowadzimy naboru przez cały rok, ale to ma określony cykl i jesteśmy zobowiązani rozliczyć się w określonym terminie.

Czy przewidujecie, że w związku z ubiegłorocznymi nawałnicami, zostanie złożonych więcej wniosków?

Po 11 sierpnia 2017 uruchomiliśmy dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu przeznaczony szczególnie dla osób, których nieruchomości ucierpiały w wyniku nawałnicy, gdyż uszkodzeniu uległo wtedy wiele pokryć dachowych zawierających azbest. W związku z tym wystąpiono do WFOŚiGW w Poznaniu o zwiększenie dotacji uzasadniając to z pilną potrzebą usunięcia dodatkowej ilości wyrobów zawierających azbest, które pojawiły się na naszym obszarze administracyjnym w wyniku działania żywiołu. Z tego naboru zrealizowaliśmy 40 wniosków i usunęliśmy ponad 80 ton materiałów zawierających azbest. Dodatkowe wnioski obejmowały sfinansowanie usługi związanej wyłącznie w zakresie odbioru – nie obejmowały prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

W tym roku nabór przeznaczony jest dla wszystkich osób i jednostek, które posiadają nieruchomość na terenie powiatu wrzesińskiego, bez preferencji. Realizując program uwzględniamy wszystkich wnioskodawców – nieważne, czy są to osoby prywatne, czy przedsiębiorcy, czy jednostki samorządu terytorialnego. Każdy ma dofinansowanie 100%. Najważniejsze jest osiągnięcie celu, czyli usunięcie materiałów zawierających azbest.

Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


Ogłoszenie

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2018

Informujemy, że 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”, w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu.

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3.08.2018 r.

Realizacja Programu przewidziana jest do 24 września 2018 roku.


 

 • SzR IMG_2525
  Na zdjęciach odcinek drogi niedaleko Nowego Folwarku.

Naprawy dróg po zimie

W naszym powiecie znajduje się blisko 320 km dróg powiatowych. Zimą lub w okresach opadów atmosferycznych wyrwy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Konieczne naprawy wykonują pracownicy Referatu Dróg Powiatowych.

Po zimie uwydatniają się szczególne ubytki w nawierzchni bitumicznej. Kiedy mróz ustępuje, rozpoczynane są naprawy cząstkowe dróg, które wykonują pracownicy referatu Dróg Powiatowych. Gdy temperatura osiąga minimum +5 stopni Celsjusza, w teren wyruszają dwie ekipy. Powiat dysponuje skrapiarką do emulsji, a od 2013 roku również remonterem UR-01. Urządzenie to wypełnia ubytki i spękania za pomocą odpowiedniej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej. Pracownicy referatu wraz ze sprzętem odwiedzą wszystkie drogi powiatu. W okresie zimowym napraw dokonują firmy zewnętrzne, które wykonują remonty w technologii masa „na gorąco”, czyli mogą pracować na mrozie.

W zeszłym roku do napraw wykorzystano 475 ton grysów i 67 ton emulsji, czyli łącznie 542 tony materiału. W tym roku planowany jest zakup takiej samej ilości.

Szymon Piotr Rewers

 • SzR IMG_2511
 • SzR IMG_2515
 • SzR IMG_2520
 • SzR IMG_2523

 

Zaśpiewali o miłości

Dziewiąta edycja międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Miłosnej „Cóż wiemy o miłości…” odbyła się 13 kwietnia w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

Festiwal otworzył dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych – szkoły organizującej imprezę – Bogdan Nowak, a galę poprowadzili Monika Pawlak i Bartosz Rybacki. Jak zwykle, pomiędzy prezentacjami konkursowymi, prezentowali się zaprzyjaźnieni artyści z innych placówek, m.in. z przedszkola Mali Przyrodnicy.

W pełnym emocji konkursie uczestniczyło 27 wykonawców za szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego i średzkiego. Ideą festiwalu jest prezentacja polskich piosnek o miłości – w tym roku ze sceny zabrzmiały utwory i starsze i te najnowsze, m.in. Radość najpiękniejszych lat, Miłość z Zakopanem, Kaziu, zakochaj się, Kiedyś byłam różą czy Nie opuszczaj mnie.

Jury w składzie: Przemysław Piechocki – przewodniczący, Julian Kuczyński, Krzysztof Jasiński, Roma Wróblewska, Dorota Pawłowska i Bogdan Nowak po burzliwych obradach postanowiło przyznać pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych Idze Iglewskiej z SSP nr 6 we Wrześni, która zaprezentowała piosenkę Brzydcy. Drugie miejsce zdobyła uczennica SSP w Kołaczkowie Angelika Kaniewska za piosenkę Tylko w moich snach. Mikołaj Milczarek z SSP nr 3 we Wrześni zaśpiewał Im więcej ciebie tym mniej i wywalczył tym trzecie miejsce. Ponadto wyróżniono Natalię Szczepańską z  SP Nowy Folwark za utwór Chcę tu zostać i Jolantę Piątkiewicz z SP Pyzdry za piosenkę Prowadź mnie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyła reprezentantka LO w Słupcy Paulina Ławniczak ze piosenkę Ale kiedy przy mnie śpisz. Drugie miejsce zdobyła Paulina Szczepańska z ZSZ w Środzie Wielkopolskiej za piosenkę Kasztany. Wykonawcy utworu Przez twe oczy zielone z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy Kamila Sokołowska, Jakub Hyży, Adam Krych, Krzysztof Błażejewski i Konrad Wolny zajęli trzecie miejsce. Wyróżniono Natalię Lauchsztet z I LO w Gnieźnie za piosenkę Jesteś lekiem na całe zło oraz Michalinę Chmiel z ZSTiO we Wrześni, która zaśpiewała Grande valse brillante.

Patronat honorowy nad imprezą objął starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Pomysłodawczynią imprezy jest Agnieszka Pol – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSP.

(red.)

 • Festiwal Piosenki o miłości (3)
 • Festiwal Piosenki o miłości (4)
 • Festiwal Piosenki o miłości (5)
 • Festiwal Piosenki o miłości (6)
 • Festiwal Piosenki o miłości (7)
 • Festiwal Piosenki o miłości (8)
 • Festiwal Piosenki o miłości (10)
 • Festiwal Piosenki o miłości (11)
 • Festiwal Piosenki o miłości (12)
 • Festiwal Piosenki o miłości (13)
 • Festiwal Piosenki o miłości (9)
 • Festiwal Piosenki o miłości (1)
 • Festiwal Piosenki o miłości (2)
 • Festiwal Piosenki o miłości (14)

 

 • PLAKAT POWIATOWA STREFA SPORTU

Powiatowa Strefa Sportu

Zapraszamy rodziców z dziećmi na wyjątkowe wydarzenie. W niedzielę 29 kwietnia w godz. 13.30-15.30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni odbędą się konkurencje sportowe, które poprowadzi olimpijczyk Tomasz Szymkowiak.

W programie:

 • rzut piankowym oszczepem,
 • bieg na dystansie 30 m,
 • rzut do celu.

Za udział w konkurencjach koszulka, medal i dyplom dla każdego dziecka i jego opiekuna.

Organizatorem jest powiat wrzesiński.

 

 

 

 


 

Sienkiewicz zaprosił kandydatów

12 kwietnia odbyły się ostatnie już drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego. Młodzież miała okazję przekonać się, czy Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza to szkoła dla nich.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia kierunków i kalendarza rekrutacji przez wicedyrektor Wiesławę Leciejewską. Następnie sceną zawładnęła młodzież. Uczniowie przybliżyli swoim młodszym kolegom klimat szkoły i charakterystykę klas. Liceum bierze udział w różnych projektach, dlatego pojawili się też goście z międzynarodowej organizacji młodzieżowej AIESEC, którzy powiedzieli kilka miłych słów o szkole, uczniach i kadrze pedagogicznej. Ostatnim punktem programu na auli był test, który formą zaskoczył gimnazjalistów, zaznaczali oni bowiem odpowiedzi na swoich telefonach. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, a zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Po części oficjalnej kandydaci podzielili się na grupy i rozeszli do klas. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali tam lekcje pokazowe. Był to również czas na zadawanie pytań i rozwiewanie wątpliwości.

Szymon Piotr Rewers

 • Drzwi otwarte (1)
 • Drzwi otwarte (2)
 • Drzwi otwarte (3)
 • Drzwi otwarte (4)
 • Drzwi otwarte (5)
 • Drzwi otwarte (6)
 • Drzwi otwarte (7)
 • Drzwi otwarte (8)
 • Drzwi otwarte (9)
 • Drzwi otwarte (10)
 • Drzwi otwarte (11)
 • Drzwi otwarte (12)
 • Drzwi otwarte (13)
 • Drzwi otwarte (14)
 • Drzwi otwarte (15)
 • Drzwi otwarte (16)
 • Drzwi otwarte (17)
 • Drzwi otwarte (18)
 • Drzwi otwarte (19)
 • Drzwi otwarte (20)

 

Drzwi otwarte na Koszarach

Popołudniu 11 kwietnia swoje podwoje dla uczniów gimnazjów i ich rodziców otworzyły popularne „Koszary”, czyli  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Koszarowej we Wrześni.

Uczniowie i nauczyciele przygotowali kilka naprawdę interesujących niespodzianek. Można było na przykład podpatrzyć kucharzy, którzy w tym roku wraz z Dorotą Kaczmarek przygotowali potrawy kuchni indyjskiej. Cukiernicy pod kierunkiem Anny Stanisławczyk przygotowali wypieki, którymi na miejscu częstowali.Wpracowni fryzjerskiej chętni mogli „naprawić” swoją fryzurę dzięki uczennicom klas fryzjerskich.Można było również stanąć po drugiej stronie lady i zmierzyć się z zadaniami sprzedawcy w sklepie spożywczym.

Otwarta lekcja dla przyszłych logistyków, którą przeprowadził Łukasz Muciok, z pewnością ociepliła wizerunek „Logistyki” i przybliżyła chętnych do podjęcia decyzji o wyborze tego kierunku.

Prezentowane były również zawody mechaniczne, ze szczególnym podkreśleniem operatora obrabiarek skrawających i montera elektronika.

Można było również zdobyć informacje na temat pracodawców, ich adresów i telefonów oraz dopytać o aspekty prawne zawierania umów z pracodawcami.

Frekwencja dopisała – dziękujemy.

ZSZ Nr 2 we Wrześni

 

 • Drzwi otwarte na Koszarach (1)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (2)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (3)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (4)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (5)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (6)

 

Dziesiąta edycja Targów Pracy

Targi Pracy w Zespole Szkół Politechnicznych to idealna okazja, żeby spotkać swojego wymarzonego pracodawcę. Jubileuszowa edycja odbyła się 12 kwietnia. Wydarzenie co roku cieszy się większym zainteresowaniem.

Jak wyjaśnia wicedyrektor ZSP Marek Chęciński: –Co miesiąc zgłasza się do nas jedna lub dwie firmy,które proszą o umożliwienie kontaktu z uczniami.Poszukują pracowników oraz osób na staże czy praktyki. Podczas Targów Pracypomagamy uczniomkontaktować się z pracodawcami. Duże zainteresowanie jest oznaką dobrego kierunku kształcenia w naszej szkole.

Doradca zawodowy Małgorzata Głowacka dodaje:– Jest to bardzo dobra propozycja dla uczniów, którzy jeszcze niewiedzą, co będą robić po szkole. Szczególnie dla klas 2 i 3,które mogą zobaczyć, że pracodawcy na nich czekają i chcą ich zatrudnić. Jest to też pierwsze zderzenie z rynkiem pracy. Na każdej lekcji przedsiębiorczości zachęcamuczniów, żeby przyszli na targi i porozmawiali twarzą w twarz z pracodawcą. Mogą zadawać pytania, dowiedzieć się, czego pracodawca wymagai opowiedzieć o swoich oczekiwaniach.

Ze swoimi stoiskami w tym roku wystawili się między innymi: Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, Flex, Rolmus, Alligator Polska, Mikroma, Gonvarri Polska, Gestamp, Sitech, InalfaRoof Systems oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Szymon Piotr Rewers

 • Targi Pracy (1)
 • Targi Pracy (2)
 • Targi Pracy (3)
 • Targi Pracy (4)
 • Targi Pracy (5)
 • Targi Pracy (6)
 • Targi Pracy (7)
 • Targi Pracy (8)
 • Targi Pracy (9)
 • Targi Pracy (10)
 • Targi Pracy (11)
 • Targi Pracy (12)
 • Targi Pracy (13)
 • Targi Pracy (14)
 • Targi Pracy (15)
 • Targi Pracy (16)
 • Targi Pracy (17)
 • Targi Pracy (18)

 

 • Plakat Konkurs Wiedzy o Francji

Konkurs Wiedzy o Francji

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów (nie tylko uczących się języka francuskiego) do uczestnictwa w kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Francji „Czy znasz Francję” organizowanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w ramach projektu: „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”. Konkurs będzie miał formę pisemną. Test w języku polskim składać się będzie z części testowej oraz krótkiej pracy twórczej.

Konkurs odbędzie się 23 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni o godzinie 9:30. Zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia br. na adres mailowy: dorotaraczek@poczta.fm.


 

Morskie zmagania

Zarząd Ligi Obrony Kraju we Wrześni był organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy Morskiej Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego, który odbył się 6 kwietnia.

W zmaganiach wzięło udział 16 osób podzielonych na dwie kategorie wiekowe – gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zmagali się w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich był test wiedzy morskiej składający się z 30 pytań, drugą strzelanie z karabinka pneumatycznego (oceniano 10 strzałów na 13), a trzecią – wykonanie dziesięciu podstawowych węzłów żeglarskich.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich zdobyła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, drugie – Zespół Szkół Politechnicznych, a trzecie – Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Z kolei wśród gimnazjalistów najlepsi byli reprezentanci Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, a na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce przypadło w udziale Miłoszowi Gmerkowi z SSP nr 3, drugą lokatę wywalczył Wojciech Nowak, także z SSP nr 3, a trzecie miejsce – Marianna Chołuj z LO. Komisja spośród zwycięzców wybierze skład, który będzie reprezentował nasz powiat podczas konkursu wojewódzkiego 21 kwietnia w Śremie.

Wręczając dyplomy i nagrody ufundowane przez  Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy we Wrześni, prezes LOK Marian Wojciechowski ubolewał, że z roku na rok jest coraz mniej uczestników konkursu. Wspominał czasy, gdy w szranki stawało po 40 osób i wyraził nadzieję że przyszłoroczny, 55, więc i jubileuszowy konkurs, będzie cieszył się większym zainteresowaniem.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 • Morskie zmagania (1)
 • Morskie zmagania (2)
 • Morskie zmagania (3)
 • Morskie zmagania (4)
 • Morskie zmagania (5)
 • Morskie zmagania (6)
 • Morskie zmagania (7)
 • Morskie zmagania (8)
 • Morskie zmagania (9)
 • Morskie zmagania (10)
 • Morskie zmagania (11)
 • Morskie zmagania (12)

 

Prościej dla przedsiębiorców

Pod koniec kwietnia wejdzie w życie tzw. Konstytucja Biznesu, dotycząca zmian w prawie gospodarczym i wprowadzająca szereg ułatwień dla przedsiębiorców.

Konstytucja Biznesu to pakiet składający się z pięciu ustaw: Prawa przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przepisów wprowadzających ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Mimo niezbyt przyjaźnie brzmiących nazw, celem nowych aktów prawnych jest wprowadzenie reform i uproszczeń dla przedsiębiorców.
Najważniejsze jest Prawo przedsiębiorców, które przypomina zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zakłada domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść oraz przyjazną mu interpretację przepisów. Ustawa gwarantuje także dostęp do zezwoleń na działalność gospodarczą dla wszystkich tych, którzy spełniają warunki oraz ogranicza liczbę i intensywność kontrolowania działalności gospodarczej. Wśród uproszczeń znalazła się także instytucja działalności nieewidencjonowanej – takiej, której nie trzeba rejestrować, prowadzonej na mniejszą skalę przez osobę fizyczną (która w ostatnich 5 latach nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej). Szczególną zachętą do podejmowania pierwszej działalności mają być „ulgi na start” (przy czym te będą obowiązywać dopiero od 1 lutego 2019 roku) – w myśl nowej ustawy początkujący przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy będzie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, a po upływie pół roku przez kolejne dwa lata będzie mógł dodatkowo skorzystać z ulgi tzw. „małego ZUS-u”.
Od lipca 2018 roku załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem czy zakończeniem działalności gospodarczej będzie możliwe online za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wprowadza możliwość dokonywania w dowolnym terminie zmian danych informacyjnych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zasadę automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia. Nowe prawo ma bowiem uelastyczniać nie tylko aktywne prowadzenie, ale również zawieszenie działalności gospodarczej, m.in. umożliwiając zawieszenie bezterminowe (dotychczas maksymalny okres zawieszenia wynosił 24 miesiące). Poza tym ułatwienia pojawią się również w kontaktach z administracją – numer REGON zostanie stopniowo wycofany z użycia, a przedsiębiorca będzie posługiwać się wyłącznie numerem NIP. Prawo przedsiębiorców wprowadza też instytucję „objaśnień prawnych”, czyli wyjaśnień przepisów regulujących działalność gospodarczą. Zgodnie z Konstytucją Biznesu ma również zostać utworzona instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm. 
Nowe ustawy tworzące Konstytucję Biznesu wprowadzają zasady, które niewątpliwie budzą wielkie nadzieje wśród mieszkańców mniejszych miast i wsi, trudniących się drobną, przede wszystkim usługową działalnością. Nadrzędna zasada głosząca, że to, czego nie zabrania prawo, jest dozwolone, ma przyczynić się do poprawienia jakości relacji między biznesem a administracją, a ulgi i uproszczenia być może nie tylko ocieplą wizerunek sformalizowanego systemu administracyjnego, ale realnie przełożą się na ożywienie gospodarczego życia, także w naszym powiecie.           

Klara Skrzypczyk


 

W Pyzdrach o środkach z Unii

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Unijnych odbyło się 5 kwietnia w jednej z pyzdrskich restauracji. Jego organizatorami były Urząd Miejski w Pyzdrach oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców z terenu powiatu wrzesińskiego, których liczna grupa wysłuchała dwóch prelekcji. Pierwszą wygłosiła Kinga Świtalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rzeczowo wyjaśniała kwestie wsparcia merytorycznego i finansowego działań związanych z poprawą efektywności energetycznej ze środków funduszu. Następnie głos zabrał członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek, na co dzień zajmujący się wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, który omówił zebranym możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój działalności gospodarczej. Po wystąpieniu rozgorzała dyskusja – kontrowersje może budzić bowiem kwestia oceny innowacyjności projektów.

Organizatorzy zapowiadają, że podobnych spotkań będzie więcej, bo i pozyskiwanie Funduszy Unijnych jest szerokim tematem. Przy tym formuła pyzdrskiego spotkania – niezbyt długiego, prowadzonego przy kawie i bez zadęcia – z pewnością się sprawdziła.

(red.)

Relacja TvGniezno

 • Spotkanie informacyjne (1)
 • Spotkanie informacyjne (2)
 • Spotkanie informacyjne (3)
 • Spotkanie informacyjne (4)
 • Spotkanie informacyjne (5)
 • Spotkanie informacyjne (6)
 • Spotkanie informacyjne (7)
 • Spotkanie informacyjne (8)

 

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych

 • lo
 • zstio
 • zsz
 • zsp