• pasek
 • zdjęcie

Przeciw wykluczeniu

Jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego nie ustają w efektywnym pozyskiwaniu funduszy unijnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest obecnie w trakcie realizacji projektu Jesteśmy aktywni.

W projekcie, do którego wciąż można się zgłaszać, mogą brać udział osoby z powiatu wrzesińskiego między 15 a 64 rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niepracujące (lecz niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) bądź uczące się. Zakwalifikowanie się daje możliwość udziału w stażach i szkoleniach (którym towarzyszą stypendia), warsztatach, spotkaniach 
z terapeutami, a także festynach.
Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w czerwcu zeszłego roku i potrwa co najmniej do czerwca tego roku. Aktualnie, oprócz grupki osób indywidualnych, korzystają z niego przede wszystkim podopieczni jednostek terapeutycznych i wychowawczych z terenu powiatu wrzesińskiego – Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni, Czeszewie i Rudzie Komorskiej, Środowiskowych Domów Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie i Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Być może wkrótce uda się włączyć do udziału w projekcie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy o ustalonym III profilu pomocy (czyli takich, którzy wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy). Wszystko dlatego, że celem Jesteśmy aktywni jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
PCPR na realizację tego projektu pozyskał ponad 1,5 mln zł (przy całkowitej wartości przekraczającej 1,8 mln zł). Dzięki temu dofinansowaniu 200 osób zostanie objętych działaniami sprzyjającymi integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Wszyscy mogą skorzystać z diagnostyki predyspozycji ustalonych przez doradcę zawodowego, który przygotowuje Indywidualny Plan Działania. To pozwala na podjęcie przez uczestników dobranego do nich kursu zawodowego, na przykład z obsługi wózka widłowego czy kasy fiskalnej, zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Każdemu z kursów towarzyszy stypendium w wysokości ok. 700 zł. Płatne są również trzymiesięczne staże, z których może skorzystać 70 uczestników projektu Ponadto część osób objęta jest zajęciami rehabilitacyjnymi oraz wizytami u specjalistów – neurologa czy psychiatry, a także spotkaniami z seksuologiem. Realizowane są również treningi umiejętności społecznych. Działaniami objęte są też rodziny części uczestników projektu poprzez poradnictwo prawne oraz możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia. W kwestii działań środowiskowych PCPR przygotowuje się do zorganizowania dwóch festynów, podczas których, oprócz wspólnej zabawy, odbędą się chociażby pogadanki z terapeutą uzależnień.
Projekt realizowany jest przez wrzesiński PCPR w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chętni do udziału, którzy spełniają kryteria, mogą zgłaszać się do PCPR-u od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Klara Skrzypczyk
 


 

 • ZSZ

Sukces Roksany

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Roksana Bartłomiejczak wygrała w kategorii cukierniczej XXIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, która odbywała się w dniach 16-18 kwietnia we Wrocławiu. 

Tematem przewodnim był „Powiew wiosny”. Zmagania turniejowe rozpoczęły się godzinnym testem składającym się z 30 zadań z zakresu produkcji cukierniczej. Roksana po części teoretycznej zajmowała bardzo wysoką 2 lokatę zdobywając 26 punktów. Kolejnego dnia trzeba było wykonać tort o wadze do 3 kg, 6 sztuk ciasteczek bankietowych, 5 figurek z marcepana i eksponat z czekolady lub karmelu. W części praktycznej uczennica zdobyła 66,40 punktów. Łączna suma zdobytej punktacji dała Roksanie pierwsze miejsce. Nauczycielką zawodu jest Dorota Kaczmarek, a mistrzami szkolącymi Przemysław Kuczora i Marcin Parysek.

(red.)
 


 

 • Bursa Słowackiego

Będzie remont bursy

Przetarg na przebudowę budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni został rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę – Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z Gniezna. Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Przebudowa bursy jest jednym z elementów modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Powiat wrzesiński pozyskał na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 27 579 821,49 zł. Całkowita wartość projektu to 29 035 081,06 zł. W jego zakresie m.in. planuje się budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego oraz modernizację i wyposażenie budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt ten powiązany jest z drugim dotyczącym rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie, a mianowicie budową Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Bursę wybudowano w roku 1921 jako internat dla młodzieży uczącej się. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i żelbetową klatką schodową. Koncepcja przewiduje pełną rewitalizację obiektu. Zostanie przywrócona pierwotna funkcja budynku. W projekcie budowlanym forma architektoniczna bursy pozostaje bez zmian. Budynek zostanie poddany termomodernizacji od środka tak, aby nie zniszczyć jego charakteru i bryły. Przez wzgląd na nośność, na nową wymieniona zostanie więźba dachowa oraz stropy na żelbetowe stropy monolityczne na blasze trapezowej. W ramach zadania planowane jest także wyposażenie obiektu.

W nowoczesnych pomieszczeniach znajdą się przede wszystkim pokoje mieszkalne. Przewidziano pokoje dwu- i trzyosobowe, łącznie do 30 miejsc noclegowych. W bursie zaplanowano również pomieszczenia konferencyjne i szkoleniowe wraz z niezbędnym zapleczem. Poddasze nieużytkowe w zamyśle zostanie poddane adaptacji, półpiętro przekształcone będzie w antresolę, która uatrakcyjni przestrzeń wnętrza. Obiekt spełni standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, m.in. demontaż stropów wraz z więźbą dachową i jej pokryciem, demontaż podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, armatury łazienkowej, balustrad, schodów czy pieców kaflowych. W ramach prac remontowo-budowlanych przewidziano m.in. wykonanie stropów, stropodachów, podciągów, nadproży, rdzeni, innych elementów konstrukcyjnych, wykonanie instalacji wewnętrznych –wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, odgromowej czy teleinformatycznej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej nowo projektowanej, wykonanie dociepleń ścian od środka za pomocą mineralnych płyt, oczyszczenie parapetów wewnętrznych drewnianych i grzejników żeliwnych, wykonanie w piwnicy izolacji przeciwwodnej podłogi w piwnicy, wykonanie ścian działowych pomieszczeń pod nowy układ funkcjonalny. Przewidziano też wykonanie nowego dachu i kominów, nowych schodów wejściowych do piwnic. Słowem – obiekt zostanie kompleksowo wyremontowany.

Podpisanie umowy na rozbudowę bursy planowane jest na 20 kwietnia 2018. Prace mają zakończyć się w kwietniu 2019 roku.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 • Wizualizacja wnętrza obiektu
  Wizualizacja wnętrza obiektu
 • Wizualizacja elewacji budynku
  Wizualizacja elewacji budynku

 

 • plakat azbest

Usuń za darmo azbest

Powiat od dziesięciu lat realizuje Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego. Od 2009 roku udało się unieszkodliwić 2 730,66 ton azbestu.

Azbest był przez wiele lat surowcem wykorzystywanym do produkcji materiałów budowlanych. Od ponad dziesięciu lat jego szkodliwość jest bezsporna. Społeczna świadomość w tym względzie znacząco wzrosła. Materiałów zawierających azbest należy się jak najszybciej pozbyć, bo wydzielają one włókna azbestowe, które są przyczyną pylicy azbestowej i wielu innych poważnych chorób, w tym nowotworów. 

Polska od roku 2002 jest zobowiązana do usunięcia materiałów azbestowych – ma na to czas do 2032 roku.

Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego corocznie inicjuje i organizuje zadanie polegające na demontażu, odbiorze i przekazywaniu na składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest wraz z jego finansowaniem. Mieszkańcy mogą spodziewać się pokrycia 100% kosztów demontażu oraz utylizacji na składowisku materiałów zawierających azbest.

W ubiegłym roku zrealizowano 219 wniosków na łączną kwotę  207 666,54 zł. Ogółem w 2017 roku usunięto 520,453 ton wyrobów zawierających azbest.

(red.)

Więcej informacji tutaj.


Uwzględniamy wszystkich wnioskodawców

Trzy pytania do Urszuli Łabędy, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Jakie nakłady finansowe na usuwanie azbestu przewidziano w tym roku?

W tym roku na zadanie planujemy przeznaczyć środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 171 tys. zł, a także środki z budżetów gmin i powiatu wrzesińskiego. Fundusz dofinansowuje 95% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 300 zł do tony unieszkodliwionego azbestu. Jeśli po przeprowadzonym przetargu okaże się, że ta kwota jest wyższa, uzupełnimy ją z zebranych środków gminnych i powiatowych.

Jak wygląda harmonogram i procedura realizacji wniosków?

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Nabór w tym roku trwa do 3 sierpnia. Zadanie musimy zakończyć i rozliczyć do 31 października. Nie udzielamy wsparcia gotówkowego, tylko rzeczowego – zapewniamy wybór firmy, która w uzgodnionym terminie przyjeżdża i przeprowadza prace, jakie były wskazane we wniosku. My potem to rozliczamy. Przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani zgłosić prace związane z demontażem azbestu w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Udzielamy wsparcia w dwóch formach – albo demontaż i odbiór albo sam odbiór. Nie pokrywamy kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Wniosków na demontaż mamy zwykle niewiele, więcej wniosków jest na sam odbiór. Często spotykamy się z zarzutami, dlaczego nie prowadzimy naboru przez cały rok, ale to ma określony cykl i jesteśmy zobowiązani rozliczyć się w określonym terminie.

Czy przewidujecie, że w związku z ubiegłorocznymi nawałnicami, zostanie złożonych więcej wniosków?

Po 11 sierpnia 2017 uruchomiliśmy dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu przeznaczony szczególnie dla osób, których nieruchomości ucierpiały w wyniku nawałnicy, gdyż uszkodzeniu uległo wtedy wiele pokryć dachowych zawierających azbest. W związku z tym wystąpiono do WFOŚiGW w Poznaniu o zwiększenie dotacji uzasadniając to z pilną potrzebą usunięcia dodatkowej ilości wyrobów zawierających azbest, które pojawiły się na naszym obszarze administracyjnym w wyniku działania żywiołu. Z tego naboru zrealizowaliśmy 40 wniosków i usunęliśmy ponad 80 ton materiałów zawierających azbest. Dodatkowe wnioski obejmowały sfinansowanie usługi związanej wyłącznie w zakresie odbioru – nie obejmowały prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

W tym roku nabór przeznaczony jest dla wszystkich osób i jednostek, które posiadają nieruchomość na terenie powiatu wrzesińskiego, bez preferencji. Realizując program uwzględniamy wszystkich wnioskodawców – nieważne, czy są to osoby prywatne, czy przedsiębiorcy, czy jednostki samorządu terytorialnego. Każdy ma dofinansowanie 100%. Najważniejsze jest osiągnięcie celu, czyli usunięcie materiałów zawierających azbest.

Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


Ogłoszenie

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2018

Informujemy, że 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”, w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu.

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3.08.2018 r.

Realizacja Programu przewidziana jest do 24 września 2018 roku.


 

 • SzR IMG_2525
  Na zdjęciach odcinek drogi niedaleko Nowego Folwarku.

Naprawy dróg po zimie

W naszym powiecie znajduje się blisko 320 km dróg powiatowych. Zimą lub w okresach opadów atmosferycznych wyrwy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Konieczne naprawy wykonują pracownicy Referatu Dróg Powiatowych.

Po zimie uwydatniają się szczególne ubytki w nawierzchni bitumicznej. Kiedy mróz ustępuje, rozpoczynane są naprawy cząstkowe dróg, które wykonują pracownicy referatu Dróg Powiatowych. Gdy temperatura osiąga minimum +5 stopni Celsjusza, w teren wyruszają dwie ekipy. Powiat dysponuje skrapiarką do emulsji, a od 2013 roku również remonterem UR-01. Urządzenie to wypełnia ubytki i spękania za pomocą odpowiedniej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej. Pracownicy referatu wraz ze sprzętem odwiedzą wszystkie drogi powiatu. W okresie zimowym napraw dokonują firmy zewnętrzne, które wykonują remonty w technologii masa „na gorąco”, czyli mogą pracować na mrozie.

W zeszłym roku do napraw wykorzystano 475 ton grysów i 67 ton emulsji, czyli łącznie 542 tony materiału. W tym roku planowany jest zakup takiej samej ilości.

Szymon Piotr Rewers

 • SzR IMG_2511
 • SzR IMG_2515
 • SzR IMG_2520
 • SzR IMG_2523

 

Zaśpiewali o miłości

Dziewiąta edycja międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Miłosnej „Cóż wiemy o miłości…” odbyła się 13 kwietnia w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

Festiwal otworzył dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych – szkoły organizującej imprezę – Bogdan Nowak, a galę poprowadzili Monika Pawlak i Bartosz Rybacki. Jak zwykle, pomiędzy prezentacjami konkursowymi, prezentowali się zaprzyjaźnieni artyści z innych placówek, m.in. z przedszkola Mali Przyrodnicy.

W pełnym emocji konkursie uczestniczyło 27 wykonawców za szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego i średzkiego. Ideą festiwalu jest prezentacja polskich piosnek o miłości – w tym roku ze sceny zabrzmiały utwory i starsze i te najnowsze, m.in. Radość najpiękniejszych lat, Miłość z Zakopanem, Kaziu, zakochaj się, Kiedyś byłam różą czy Nie opuszczaj mnie.

Jury w składzie: Przemysław Piechocki – przewodniczący, Julian Kuczyński, Krzysztof Jasiński, Roma Wróblewska, Dorota Pawłowska i Bogdan Nowak po burzliwych obradach postanowiło przyznać pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych Idze Iglewskiej z SSP nr 6 we Wrześni, która zaprezentowała piosenkę Brzydcy. Drugie miejsce zdobyła uczennica SSP w Kołaczkowie Angelika Kaniewska za piosenkę Tylko w moich snach. Mikołaj Milczarek z SSP nr 3 we Wrześni zaśpiewał Im więcej ciebie tym mniej i wywalczył tym trzecie miejsce. Ponadto wyróżniono Natalię Szczepańską z  SP Nowy Folwark za utwór Chcę tu zostać i Jolantę Piątkiewicz z SP Pyzdry za piosenkę Prowadź mnie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyła reprezentantka LO w Słupcy Paulina Ławniczak ze piosenkę Ale kiedy przy mnie śpisz. Drugie miejsce zdobyła Paulina Szczepańska z ZSZ w Środzie Wielkopolskiej za piosenkę Kasztany. Wykonawcy utworu Przez twe oczy zielone z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy Kamila Sokołowska, Jakub Hyży, Adam Krych, Krzysztof Błażejewski i Konrad Wolny zajęli trzecie miejsce. Wyróżniono Natalię Lauchsztet z I LO w Gnieźnie za piosenkę Jesteś lekiem na całe zło oraz Michalinę Chmiel z ZSTiO we Wrześni, która zaśpiewała Grande valse brillante.

Patronat honorowy nad imprezą objął starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Pomysłodawczynią imprezy jest Agnieszka Pol – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSP.

(red.)

 • Festiwal Piosenki o miłości (3)
 • Festiwal Piosenki o miłości (4)
 • Festiwal Piosenki o miłości (5)
 • Festiwal Piosenki o miłości (6)
 • Festiwal Piosenki o miłości (7)
 • Festiwal Piosenki o miłości (8)
 • Festiwal Piosenki o miłości (10)
 • Festiwal Piosenki o miłości (11)
 • Festiwal Piosenki o miłości (12)
 • Festiwal Piosenki o miłości (13)
 • Festiwal Piosenki o miłości (9)
 • Festiwal Piosenki o miłości (1)
 • Festiwal Piosenki o miłości (2)
 • Festiwal Piosenki o miłości (14)

 

 • PLAKAT POWIATOWA STREFA SPORTU

Powiatowa Strefa Sportu

Zapraszamy rodziców z dziećmi na wyjątkowe wydarzenie. W niedzielę 29 kwietnia w godz. 13.30-15.30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni odbędą się konkurencje sportowe, które poprowadzi olimpijczyk Tomasz Szymkowiak.

W programie:

 • rzut piankowym oszczepem,
 • bieg na dystansie 30 m,
 • rzut do celu.

Za udział w konkurencjach koszulka, medal i dyplom dla każdego dziecka i jego opiekuna.

Organizatorem jest powiat wrzesiński.

 

 

 

 


 

Sienkiewicz zaprosił kandydatów

12 kwietnia odbyły się ostatnie już drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego. Młodzież miała okazję przekonać się, czy Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza to szkoła dla nich.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia kierunków i kalendarza rekrutacji przez wicedyrektor Wiesławę Leciejewską. Następnie sceną zawładnęła młodzież. Uczniowie przybliżyli swoim młodszym kolegom klimat szkoły i charakterystykę klas. Liceum bierze udział w różnych projektach, dlatego pojawili się też goście z międzynarodowej organizacji młodzieżowej AIESEC, którzy powiedzieli kilka miłych słów o szkole, uczniach i kadrze pedagogicznej. Ostatnim punktem programu na auli był test, który formą zaskoczył gimnazjalistów, zaznaczali oni bowiem odpowiedzi na swoich telefonach. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, a zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Po części oficjalnej kandydaci podzielili się na grupy i rozeszli do klas. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali tam lekcje pokazowe. Był to również czas na zadawanie pytań i rozwiewanie wątpliwości.

Szymon Piotr Rewers

 • Drzwi otwarte (1)
 • Drzwi otwarte (2)
 • Drzwi otwarte (3)
 • Drzwi otwarte (4)
 • Drzwi otwarte (5)
 • Drzwi otwarte (6)
 • Drzwi otwarte (7)
 • Drzwi otwarte (8)
 • Drzwi otwarte (9)
 • Drzwi otwarte (10)
 • Drzwi otwarte (11)
 • Drzwi otwarte (12)
 • Drzwi otwarte (13)
 • Drzwi otwarte (14)
 • Drzwi otwarte (15)
 • Drzwi otwarte (16)
 • Drzwi otwarte (17)
 • Drzwi otwarte (18)
 • Drzwi otwarte (19)
 • Drzwi otwarte (20)

 

Drzwi otwarte na Koszarach

Popołudniu 11 kwietnia swoje podwoje dla uczniów gimnazjów i ich rodziców otworzyły popularne „Koszary”, czyli  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Koszarowej we Wrześni.

Uczniowie i nauczyciele przygotowali kilka naprawdę interesujących niespodzianek. Można było na przykład podpatrzyć kucharzy, którzy w tym roku wraz z Dorotą Kaczmarek przygotowali potrawy kuchni indyjskiej. Cukiernicy pod kierunkiem Anny Stanisławczyk przygotowali wypieki, którymi na miejscu częstowali.Wpracowni fryzjerskiej chętni mogli „naprawić” swoją fryzurę dzięki uczennicom klas fryzjerskich.Można było również stanąć po drugiej stronie lady i zmierzyć się z zadaniami sprzedawcy w sklepie spożywczym.

Otwarta lekcja dla przyszłych logistyków, którą przeprowadził Łukasz Muciok, z pewnością ociepliła wizerunek „Logistyki” i przybliżyła chętnych do podjęcia decyzji o wyborze tego kierunku.

Prezentowane były również zawody mechaniczne, ze szczególnym podkreśleniem operatora obrabiarek skrawających i montera elektronika.

Można było również zdobyć informacje na temat pracodawców, ich adresów i telefonów oraz dopytać o aspekty prawne zawierania umów z pracodawcami.

Frekwencja dopisała – dziękujemy.

ZSZ Nr 2 we Wrześni

 

 • Drzwi otwarte na Koszarach (1)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (2)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (3)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (4)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (5)
 • Drzwi otwarte na Koszarach (6)

 

Dziesiąta edycja Targów Pracy

Targi Pracy w Zespole Szkół Politechnicznych to idealna okazja, żeby spotkać swojego wymarzonego pracodawcę. Jubileuszowa edycja odbyła się 12 kwietnia. Wydarzenie co roku cieszy się większym zainteresowaniem.

Jak wyjaśnia wicedyrektor ZSP Marek Chęciński: –Co miesiąc zgłasza się do nas jedna lub dwie firmy,które proszą o umożliwienie kontaktu z uczniami.Poszukują pracowników oraz osób na staże czy praktyki. Podczas Targów Pracypomagamy uczniomkontaktować się z pracodawcami. Duże zainteresowanie jest oznaką dobrego kierunku kształcenia w naszej szkole.

Doradca zawodowy Małgorzata Głowacka dodaje:– Jest to bardzo dobra propozycja dla uczniów, którzy jeszcze niewiedzą, co będą robić po szkole. Szczególnie dla klas 2 i 3,które mogą zobaczyć, że pracodawcy na nich czekają i chcą ich zatrudnić. Jest to też pierwsze zderzenie z rynkiem pracy. Na każdej lekcji przedsiębiorczości zachęcamuczniów, żeby przyszli na targi i porozmawiali twarzą w twarz z pracodawcą. Mogą zadawać pytania, dowiedzieć się, czego pracodawca wymagai opowiedzieć o swoich oczekiwaniach.

Ze swoimi stoiskami w tym roku wystawili się między innymi: Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, Flex, Rolmus, Alligator Polska, Mikroma, Gonvarri Polska, Gestamp, Sitech, InalfaRoof Systems oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Szymon Piotr Rewers

 • Targi Pracy (1)
 • Targi Pracy (2)
 • Targi Pracy (3)
 • Targi Pracy (4)
 • Targi Pracy (5)
 • Targi Pracy (6)
 • Targi Pracy (7)
 • Targi Pracy (8)
 • Targi Pracy (9)
 • Targi Pracy (10)
 • Targi Pracy (11)
 • Targi Pracy (12)
 • Targi Pracy (13)
 • Targi Pracy (14)
 • Targi Pracy (15)
 • Targi Pracy (16)
 • Targi Pracy (17)
 • Targi Pracy (18)

 

 • Plakat Konkurs Wiedzy o Francji

Konkurs Wiedzy o Francji

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów (nie tylko uczących się języka francuskiego) do uczestnictwa w kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Francji „Czy znasz Francję” organizowanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w ramach projektu: „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”. Konkurs będzie miał formę pisemną. Test w języku polskim składać się będzie z części testowej oraz krótkiej pracy twórczej.

Konkurs odbędzie się 23 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni o godzinie 9:30. Zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia br. na adres mailowy: dorotaraczek@poczta.fm.


 

Morskie zmagania

Zarząd Ligi Obrony Kraju we Wrześni był organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy Morskiej Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego, który odbył się 6 kwietnia.

W zmaganiach wzięło udział 16 osób podzielonych na dwie kategorie wiekowe – gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zmagali się w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich był test wiedzy morskiej składający się z 30 pytań, drugą strzelanie z karabinka pneumatycznego (oceniano 10 strzałów na 13), a trzecią – wykonanie dziesięciu podstawowych węzłów żeglarskich.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich zdobyła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, drugie – Zespół Szkół Politechnicznych, a trzecie – Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Z kolei wśród gimnazjalistów najlepsi byli reprezentanci Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, a na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce przypadło w udziale Miłoszowi Gmerkowi z SSP nr 3, drugą lokatę wywalczył Wojciech Nowak, także z SSP nr 3, a trzecie miejsce – Marianna Chołuj z LO. Komisja spośród zwycięzców wybierze skład, który będzie reprezentował nasz powiat podczas konkursu wojewódzkiego 21 kwietnia w Śremie.

Wręczając dyplomy i nagrody ufundowane przez  Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy we Wrześni, prezes LOK Marian Wojciechowski ubolewał, że z roku na rok jest coraz mniej uczestników konkursu. Wspominał czasy, gdy w szranki stawało po 40 osób i wyraził nadzieję że przyszłoroczny, 55, więc i jubileuszowy konkurs, będzie cieszył się większym zainteresowaniem.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 • Morskie zmagania (1)
 • Morskie zmagania (2)
 • Morskie zmagania (3)
 • Morskie zmagania (4)
 • Morskie zmagania (5)
 • Morskie zmagania (6)
 • Morskie zmagania (7)
 • Morskie zmagania (8)
 • Morskie zmagania (9)
 • Morskie zmagania (10)
 • Morskie zmagania (11)
 • Morskie zmagania (12)

 

Prościej dla przedsiębiorców

Pod koniec kwietnia wejdzie w życie tzw. Konstytucja Biznesu, dotycząca zmian w prawie gospodarczym i wprowadzająca szereg ułatwień dla przedsiębiorców.

Konstytucja Biznesu to pakiet składający się z pięciu ustaw: Prawa przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przepisów wprowadzających ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Mimo niezbyt przyjaźnie brzmiących nazw, celem nowych aktów prawnych jest wprowadzenie reform i uproszczeń dla przedsiębiorców.
Najważniejsze jest Prawo przedsiębiorców, które przypomina zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zakłada domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść oraz przyjazną mu interpretację przepisów. Ustawa gwarantuje także dostęp do zezwoleń na działalność gospodarczą dla wszystkich tych, którzy spełniają warunki oraz ogranicza liczbę i intensywność kontrolowania działalności gospodarczej. Wśród uproszczeń znalazła się także instytucja działalności nieewidencjonowanej – takiej, której nie trzeba rejestrować, prowadzonej na mniejszą skalę przez osobę fizyczną (która w ostatnich 5 latach nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej). Szczególną zachętą do podejmowania pierwszej działalności mają być „ulgi na start” (przy czym te będą obowiązywać dopiero od 1 lutego 2019 roku) – w myśl nowej ustawy początkujący przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy będzie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, a po upływie pół roku przez kolejne dwa lata będzie mógł dodatkowo skorzystać z ulgi tzw. „małego ZUS-u”.
Od lipca 2018 roku załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem czy zakończeniem działalności gospodarczej będzie możliwe online za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wprowadza możliwość dokonywania w dowolnym terminie zmian danych informacyjnych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zasadę automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia. Nowe prawo ma bowiem uelastyczniać nie tylko aktywne prowadzenie, ale również zawieszenie działalności gospodarczej, m.in. umożliwiając zawieszenie bezterminowe (dotychczas maksymalny okres zawieszenia wynosił 24 miesiące). Poza tym ułatwienia pojawią się również w kontaktach z administracją – numer REGON zostanie stopniowo wycofany z użycia, a przedsiębiorca będzie posługiwać się wyłącznie numerem NIP. Prawo przedsiębiorców wprowadza też instytucję „objaśnień prawnych”, czyli wyjaśnień przepisów regulujących działalność gospodarczą. Zgodnie z Konstytucją Biznesu ma również zostać utworzona instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm. 
Nowe ustawy tworzące Konstytucję Biznesu wprowadzają zasady, które niewątpliwie budzą wielkie nadzieje wśród mieszkańców mniejszych miast i wsi, trudniących się drobną, przede wszystkim usługową działalnością. Nadrzędna zasada głosząca, że to, czego nie zabrania prawo, jest dozwolone, ma przyczynić się do poprawienia jakości relacji między biznesem a administracją, a ulgi i uproszczenia być może nie tylko ocieplą wizerunek sformalizowanego systemu administracyjnego, ale realnie przełożą się na ożywienie gospodarczego życia, także w naszym powiecie.           

Klara Skrzypczyk


 

W Pyzdrach o środkach z Unii

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Unijnych odbyło się 5 kwietnia w jednej z pyzdrskich restauracji. Jego organizatorami były Urząd Miejski w Pyzdrach oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców z terenu powiatu wrzesińskiego, których liczna grupa wysłuchała dwóch prelekcji. Pierwszą wygłosiła Kinga Świtalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rzeczowo wyjaśniała kwestie wsparcia merytorycznego i finansowego działań związanych z poprawą efektywności energetycznej ze środków funduszu. Następnie głos zabrał członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek, na co dzień zajmujący się wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, który omówił zebranym możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój działalności gospodarczej. Po wystąpieniu rozgorzała dyskusja – kontrowersje może budzić bowiem kwestia oceny innowacyjności projektów.

Organizatorzy zapowiadają, że podobnych spotkań będzie więcej, bo i pozyskiwanie Funduszy Unijnych jest szerokim tematem. Przy tym formuła pyzdrskiego spotkania – niezbyt długiego, prowadzonego przy kawie i bez zadęcia – z pewnością się sprawdziła.

(red.)

Relacja TvGniezno

 • Spotkanie informacyjne (1)
 • Spotkanie informacyjne (2)
 • Spotkanie informacyjne (3)
 • Spotkanie informacyjne (4)
 • Spotkanie informacyjne (5)
 • Spotkanie informacyjne (6)
 • Spotkanie informacyjne (7)
 • Spotkanie informacyjne (8)

 

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych

 • lo
 • zstio
 • zsz
 • zsp

Newsletter