Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: zaproszenie na zajęcia z nordic walkingu, artykuł o sukcesach uczniów ZSP, mnóstwo informacji sportowych i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1 numeru 333
 • Strona 2 numeru 333
 • Strona 3 numeru 333
 • Strona 4 numeru 333
 • Strona 5 numeru 333
 • Strona 6 numeru 333
 • Strona 7 numeru 333
 • Strona 8 numeru 333
 • Strona 9 numeru 333
 • Strona 10 numeru 333
 • Strona 11 numeru 333
 • Strona 12 numeru 333
 • Strona 13 numeru 333
 • Strona 14 numeru 333
 • Strona 15 numeru 333
 • Strona 16 numeru 333

 

Patriotyczne rocznice

Początek wiosny związany jest z wieloma historycznymi wydarzeniami o dużym znaczeniu zarówno dla społeczności powiatu wrzesińskiego, jak i dla wszystkich Polaków. W tym czasie wspominamy narodowych bohaterów, czcimy pamięć o tych, którzy odeszli w dramatycznych okolicznościach i pochylamy się nad początkami polskiego państwa.

Hołd dla dowódcy powstania

Kazimierz Grudzielski, dowódca Frontu Północnego w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, urodził się w 1856 roku w Turwi w powiecie kościańskim. Po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu wstąpił do uczelni wojskowej, by następnie stać się zawodowym żołnierzem armii niemieckiej. W 1917 roku przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Opieszynie – wsi, która obecnie stanowi część Wrześni. Od 1918 roku pełnił funkcję komisarza Straży Ludowej na powiat wrzesiński. Kilka dni po wybuchu powstania wielkopolskiego Grudzielski został wyznaczony na dowódcę północnej granicy terenu objętego tym zrywem. 7 stycznia 1919 roku na rozkaz Stanisława Taczaka, który kierował Dowództwem Głównym w Poznaniu, utworzono siedem okręgów wojskowych. Dowodzenie nad II okręgiem obejmującym Wrześnię, Gniezno, Środę Wielkopolską i Witkowo powierzono mieszkającemu w Sołecznie Grudzielskiemu, który kierował działaniami powstańców m.in. pod Szubinem. Po klęsce w tej bitwie dowodził zorganizowaną w trybie alarmowym grupą dyspozycyjną. Dowódca przyczynił się do wyzwolenia południowo-wschodniej części naszego regionu spod władzy pruskiej. Generał zmarł 31 marca 1921 roku w Poznaniu. Kilka dni później podczas uroczystego pogrzebu jego ciało złożono przy kościele pw. św. Filipa i Jakuba w Gozdowie. W 100. rocznicę śmierci Kazimierza Grudzielskiego wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oddał cześć bohaterowi i złożył kwiaty pod jego rodzinnym grobowcem. 11 kwietnia pojawił się tam Adam Sikorski – polski historyk i dziennikarz, prowadzący program „Było, nie minęło” emitowany w TVP Historia. Jeden z jego kolejnych odcinków ma być poświęcony właśnie generałowi Grudzielskiemu. W nagraniu wzięli udział m.in. dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich Sebastian Mazurkiewicz, lokalny historyk Bolesław Święciochowski oraz autor książek o powstaniu wielkopolskim Michał Pawełczyk.

 1. rocznica zbrodni katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony corocznie 13 kwietnia to polskie święto państwowe uchwalone przez sejm w 2007 roku. Jego celem jest uczczenie wszystkich osób zamordowanych przez NKWD na podstawie decyzji naczelnych władz sowieckich z 5 marca 1940 roku zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Wiosną tego samego roku zostało rozstrzelanych prawie 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Egzekucji dokonywano poprzez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Do ofiar należeli oficerowie, podoficerowie i szeregowi Wojska Polskiego, a także rezerwiści – nauczyciele, lekarze, inżynierowie, prawnicy, naukowcy, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, którzy po agresji ZSSR na Polskę we wrześniu 1939 roku zostali rozbrojeni przez Armię Czerwoną i zatrzymani jako jeńcy wojenni. Wśród zamordowanych byli również funkcjonariusze Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Służby Granicznej oraz Służby Więziennej, a także osoby cywilne, policjanci i oficerowie bez statusu jeńca osadzeni w więzieniach na terenie okupowanych Kresów Wschodnich. Ofiary grzebano w masowych mogiłach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje, Piatichatkach na przedmieściach Charkowa, Bykowni nieopodal Kijowa oraz w innych nieznanych lokalizacjach. Dzień pamięci o tym ludobójstwie przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu na terenie ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, co miało miejsce w 1943 roku. 13 kwietnia 1990 roku Michaił Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców z obozu w Starobielsku.

Wśród ofiar zbrodni katyńskiej znaleźli się również mieszkańcy powiatu wrzesińskiego oraz osoby związane z regionem, których upamiętnia monument znajdujący się na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni odsłonięty w 1995 roku. Na jednej z dwóch granitowych płyt, które wraz z krzyżem tworzą całość pomnika, w kolejności alfabetycznej wymieniono 42 nazwiska pomordowanych przez NKWD. 11 kwietnia właśnie w tym miejscu delegacje lokalnych stowarzyszeń, szkół, instytucji i samorządowców złożyły biało-czerwone wiązanki. Tego samego dnia w kościele farnym odbyła się msza święta w intencji ofiar.

Czas ten wiąże się również z innym tragicznym wydarzeniem w historii Polski – 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się polski samolot wojskowy, na pokładzie którego podróżowała delegacja mająca wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W katastrofie lotniczej zginęło 96 osób. Wśród nich znajdowali się: prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie sejmu i senatu, parlamentarzyści, dowódcy polskich sił zbrojnych, pracownicy instytucji państwowych, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji kombatanckich, a także załoga samolotu. Każdego roku w rocznicę tego zdarzenia Polacy pamiętają o tych, którzy zginęli w wyniku katastrofy.

Z myślą o początkach

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez sejm w 2019 roku, by upamiętnić jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Chrzest przyjęty przez Mieszka I – księcia Polan, pierwszego historycznego władcę Polski uznaje się za symboliczny początek państwa. Według wielu badaczy proces chrystianizacji Polski rozpoczął się na terenie dzisiejszej Wielkopolski w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Właśnie stąd wzięła się data święta. Średniowieczne źródła nie są jednak zbyt precyzyjne w tym temacie. Pojawiają się w nich dwie wersje wydarzeń. Pierwsza mówi o tym, że Mieszko został ochrzczony jeszcze przed ślubem z czeską księżniczką Dobrawą w 960, 964 lub 965 roku. Natomiast druga , że doszło do tego już po ich zaślubinach w 965, 966 lub 967 roku. Niepewne jest również miejsce, w którym odbyła się ceremonia. W tym kontekście historycy najczęściej wymieniają Ostrów Lednicki, Gniezno lub Poznań. W związku z panującą epidemią organizacja uroczystych obchodów nie była możliwa. Uczczenie tego wyjątkowego dnia polegało więc przede wszystkim na wywieszeniu biało-czerwonych flag na budynkach użyteczności publicznej oraz na prywatnych domach i mieszkaniach, do czego chętnie przyłączyli się mieszkańcy powiatu wrzesińskiego. Flagi pojawiły się również na budynku starostwa.

Monika Tomczak

 

 • Wicestarosta Waldemar Grzegorek przed grobowcem Grudzielskich

  

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: informacje o punkcie masowych szczepień w Grzymysławicach, rozstrzygnięcie konkursu ofert, artykuł o patriotycznych rocznicach i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

Kiedy ruszy punkt szczepień w Grzymysławicach?

Wielu z nas z utęsknieniem wyczekuje powrotu do normalności, choć namiastki dawnej swobody i braku ograniczeń, zamkniętych szkół i urzędów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że niektóre praktyki i nawyki przyjęły się na zawsze i zostaną z nami na długo po pandemii. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w ostatnim roku było rozpoczęcie szczepień.

Przyspieszenie akcji
Obecnie w Polsce zaszczepiono blisko 8 mln ludzi (w tym 2 137 304 drugą dawką) W powiecie wrzesińskim dotychczas podano 10 023 szczepionki (druga dawka – 2 239). Wiele osób wciąż czeka na moment rejestracji lub pierwszego szczepienia. Proces ten postępuje, jednak kluczowe są dostawy preparatów oraz ilość i wydajność zespołów je podających. II kwartał 2021 roku to czas planowanej w Polsce intensyfikacji procesu szczepień. Rozszerzono katalog osób uprawnionych do ich kwalifikacji i wykonywania, planuje się możliwość szczepień m.in. w aptekach oraz zakładach pracy. 

Nowy punkt szczepień populacyjnych w powiecie
Niedawno zaplanowano organizację tzw. masowych punktów szczepień populacyjnych. Zadanie powierzono samorządom, wskazując minimalne normy i zasady sanitarne, jakie punkty te powinny spełniać. To duże wyzwanie organizacyjne, w szczególności w zakresie zaplanowania sprawnej obsługi osób w nowo powstałym punkcie, tym bardziej że w przypadku naszego powiatu jest mowa o szczepieniach nawet 500 osób dziennie.
Rozumiejąc znaczenie szczepień i potrzeby mieszkańców w tym zakresie, zapadła decyzja o utworzeniu punktu w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach pod Wrześnią. Takie rozwiązanie wynika przede wszystkim z bardzo dobrych warunków do jego bezpiecznej i komfortowej organizacji. Mamy możliwość wyodrębnienia osobnego wejścia i wyjścia, dysponujemy dużym i bezpłatnym parkingiem, przestronną przestrzenią wewnątrz. 
Zważając na dostępne miejsca, jest to najlepsza lokalizacja, która pozwala na bezpieczną możliwość pogodzenia bieżącej działalności placówki z organizacją punktu szczepień. Przykładowo – wykorzystanie hal sportowych w szkołach jest ograniczone z uwagi na zbliżające się egzaminy uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Ogromnym atutem wybranej lokalizacji powinna być możliwość dotarcia do punktu szczepień z uniknięciem dużego natężenia ruchu na drogach wjazdowych do Wrześni. Tym bardziej, że punkt ma służyć mieszkańcom całego powiatu, którzy będą najprawdopodobniej kierowani do niego przez centralny system. Do Grzymysławic trafić mogą zatem także osoby z każdej części kraju. Planowana liczba szczepień to około 3 000 tygodniowo, czyli około 500 osób dziennie, co jest dużym wyzwaniem logistycznym. Duża przestrzeń wokół wybranej lokalizacji pozwala zapewnić komfort kierowcom i dostęp do parkingu.

Stan przygotowań
Od momentu sygnałów na temat punktów szczepień masowych minęły dwa tygodnie. Ostateczny termin zgłaszania punktów do wojewody minął 8 kwietnia. Do tego czasu przygotowano obiekt, uzupełniając niezbędne wyposażenie, by spełnić wymogi sanitarne, planując ścieżki wejścia i wyjścia, organizując stanowiska szczepień i przede wszystkim pozyskując dodatkowy personel. Punkt jest na dzień dzisiejszy przygotowany, by ruszyć. Gotowość została zgłoszona do Urzędu Wojewódzkiego – czekamy na zielone światło do otwarcia i rozpoczęcia szczepień. 


Kluczowe kwestie
Dla powodzenia i sprawnego zorganizowania punktu niezbędne są nieprzerwane dostawy szczepionek i odpowiednia ilość zespołów do ich podawania. Szczepienia wykonywać ma personel Szpitala Powiatowego, jednak zasoby te nie są wystarczające, aby zapewnić trzy tysiące szczepień tygodniowo. Na zaproszenie do współpracy w punktach szczepień masowych odpowiedziało ponad 30 osób. To ratownicy medyczni, farmaceuci, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne, fizjoterapeuci. Punkt najprawdopodobniej będzie działać przez kilka miesięcy, zatem im większa ilość osób chętnych do współpracy, tym lepiej. Pozwoli to na zaplanowanie grafików, tak by obciążenie związane z dodatkową pracą nie rodziło dyskomfortu oraz przekładało się na wysoką jakość szczepień. Dużą przeszkodą jest wciąż nieznany termin startu, co utrudnia planowanie pracy i zapełnienie grafiku zespołów szczepiących.
Pierwotna data uruchomienia punktów szczepień masowych oscylowała wokół 20 kwietnia, dziś słyszymy o maju. Czekamy na szczegóły dotyczące zasad zapisów na szczepienia i przede wszystkim terminu uruchomienia punktu. Teoretycznie może on ruszyć już od 26 kwietnia – jest przygotowany pod względem technicznym, organizacyjnym i kadrowym. Czekamy na weryfikację służb wojewody i sanepidu.
Poza wszystkimi wspomnianymi aspektami związanymi z powodzeniem akcji punktów szczepień masowych, najistotniejszym czynnikiem warunkującym przeprowadzenie szczepień na taką skalę jest wzajemna wyrozumiałość i życzliwość. Dziś mamy jeszcze wiele niewiadomych na temat funkcjonowania punktu szczepień masowych, systemu zapisów. Zadbaliśmy jednak o to, by warunki były tam maksymalnie komfortowe dla wszystkich. Nie unikniemy problemów, które przyniesie przyszłość, ale przy odrobienie wyrozumiałości uda się rozwiązać większość z nich. Wspólnym dobrem nas wszystkich jest zdrowie i bezpieczeństwo, o które samorząd powiatowy chce zadbać. 

Joanna Musiałkiewicz

 • Punkt szczepień w Grzymysławicach
 • Punkt szczepień w Grzymysławicach

 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA 

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września

Określenie stanowiska: 
Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku związanym z leśnictwem i ochroną przyrody lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy,
2) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
3) samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
4) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) prowadzenie spraw dotyczących zalesień na gruntach rolnych w ramach ustawowego przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie,
2) nadzór nad  gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizowanym poprzez kontrolę zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz wynikających    z ustawy o lasach w zakresie ochrony, pielęgnacji, pozyskiwania drewna i jego cechowania,
3) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów, które nie posiadają planów urządzenia,
4) zlecanie wykonania inwentaryzacji i planów urządzenia lasu oraz prowadzenie spraw z tym związanych,
5) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
6) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
7) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
8) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów w tym naliczanie kar za wycinkę bez zezwolenia.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Środowiska” do dnia 13 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, 
2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,        
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.
   

    Starosta Wrzesiński
/-/ Dionizy Jaśniewicz


  

 • Violetta Zdunowska
  Violetta Zdunowska

Stawiają na naukę i rozwijanie talentów

W połowie marca uczniowie klas ósmych przystąpili do próbnego egzaminu kończącego szkołę podstawową. Już niebawem kolejne trudne zadanie przed nimi – wybór szkoły średniej. W ostatnim numerze „Przeglądu Powiatowego” zaprezentowaliśmy ofertę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Tym razem dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Violetta Zdunowska opowiada o tym, co kierowana przez nią szkoła może zaproponować ósmoklasistom.

Na rok szkolny 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące proponuje kandydatom pięć klas o różnych profilach kształcenia. Proszę opowiedzieć, jakie to profile.
Na przyszły rok szkolny przygotowaliśmy ofertę dla 150 uczniów szkół podstawowych. Zamierzamy utworzyć pięć oddziałów o różnych profilach kształcenia. Klasa I A będzie realizowała rozszerzenie z języka polskiego, historii i języka angielskiego. Klasa I B skupi się również na języku polskim, a dodatkowo rozszerzać będzie biologię oraz język angielski. Ten oddział adresowany jest również do dziewcząt, które chcą rozwijać swoje umiejętności sportowe. Jeżeli wśród kandydatów do tej klasy, zbierze się dwudziestoosobowa grupa chętnych do uprawiania dyscypliny sportowej, jaką jest lacrosse, wówczas ta grupa będzie tworzyć oddział sportowy.  To właśnie dla tej grupy uczniów w godzinach popołudniowych będą realizowane treningi w wymiarze siedem godzin tygodniowo. Z kolei klasa I C to odział, w którym chemia i biologia będą kształcone na poziomie rozszerzonym. Zainteresowanym matematyką proponujemy klasę I D. Oddział ten zostanie podzielony na dwie grupy: pierwsza będzie rozszerzać matematykę i geografię, druga – matematykę i fizykę. Ostatnia klasa I E to oddział dwujęzyczny, w którym język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym. Ta klasa rozszerzać będzie wiedzę o społeczeństwie i geografię. Zarówno z WOS-u, jak i geografii pewne treści podstawy programowej również będą nauczane w języku angielskim.    

Klasa sportowa z lacrosse to zupełna nowość w ofercie szkoły. Skąd pomysł na utworzenie takiej klasy? Czy jednym z argumentów „za” była prężnie działająca drużyna Lax-Warriors Września, której początki wiążą się właśnie z LO?
Tak, zgadza się. Od dwóch lat prowadzimy dodatkowe zajęcia dla uczniów naszej szkoły właśnie z lacrosse. Nasze zawodniczki osiągają bardzo duże sukcesy. Dwanaście dziewcząt z dwóch grup, obecnych klas pierwszych i drugich, trafiło do kadry narodowej w lacrosse. Mam nadzieję, że ten sport będzie rozwijał się coraz prężniej, dlatego też wychodzimy do uczniów z propozycją, aby godzin treningów lacrosse było jeszcze więcej. Proponujemy, aby jedna z grup w klasie B była właśnie sportowa, a dzięki wzmożonemu treningowi ta dyscyplina w naszej szkole będzie miała możliwość jeszcze większego rozwoju.  

Swoje miejsce w ofercie szkoły znalazła również klasa dwujęzyczna. Czy właśnie ten profil powinny wybrać osoby, które chcą postawić na naukę języka angielskiego?
Oczywiście, że tak. Uczniowie w tej klasie będą mieć zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego o 14 godzin w czteroletnim cyklu. Ponadto, jak już wspomniałam, w języku angielskim będzie nauczana część treści z WOS-u i geografii. Uczniowie, którzy kończą klasę dwujęzyczną, mówią biegle w tym języku.  

W ofercie LO nie zabraknie również profili mat.-fiz. oraz mat.-geo., bardzo popularnych i często wybieranych przez uczniów, prawda?
Rzeczywiście, klasy z matematyką i geografią oraz z matematyką i fizyką cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie po ukończeniu tego oddziału mogą uczyć się dalej na kierunkach politechnicznych. Jeśli prześledzimy ofertę szkoły, to możemy zauważyć, że jest ona bardzo różnorodna. Od przedmiotów humanistycznych po ścisłe, takie jak matematyka, fizyka, biologia, chemia. Chcemy również umożliwić naszym uczniom, tak jak w przypadku klasy B, rozwijanie umiejętności sportowych i mam nadzieję, że także na ten profil znajdą się chętni.

Warto przypomnieć, że termin składania wniosków do klas sportowej oraz dwujęzycznej jest krótszy niż do pozostałych grup.

Osoby, które będą chciały dostać się do grupy sportowej lub do klasy dwujęzycznej będą musiały złożyć odpowiednie dokumenty w terminie od 17 do 31 maja. 10 czerwca o godzinie 15:30 odbędzie się test z języka angielskiego dla kandydatów na uczniów klasy dwujęzycznej oraz próba sprawności fizycznej dla chętnych uczniów do grupy sportowej. Pozostałe dokumenty do klas A, B, C oraz D można składać od 17 maja do 21 czerwca.

Jak zachęciłaby pani młodzież do wyboru Liceum Ogólnokształcącego?
Nasza szkoła odznacza się wysokim poziomem nauczania oraz wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego (zarówno ilościową, jak i jakościową). Ponad 90% naszych absolwentów to uczniowie studiujący później stacjonarnie na wybranych przez siebie kierunkach. Oprócz nauki, która jest wiodąca w szkole, uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów. W naszym liceum realizowane są różne projekty oraz dodatkowe zajęcia, w których uczniowie chętnie uczestniczą. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Większość nauczycieli to egzaminatorzy maturalni, a zatem tym bardziej wiedzą, jak należy odpowiednio przygotować uczniów do matury. Liceum daje wykształcenie ogólne i otwiera dalszą ścieżkę edukacyjną dla każdego ucznia. Jeśli ktoś szuka szkoły, która  dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego i  rozwija społecznie, to zapraszamy do naszego liceum.

Rozmawiała Klaudia Kubiak


  

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).

Ogólnopolska Federacja

Organizacji Pozarządowych • Fundusze Europejskie

 

Życzenia Wielkanocne

 • życzenia wielkanoc

   

Powiatowy punkt szczepień masowych – nabór personelu szczepiącego

 • Powiatowy punkt szczepień masowych – nabór personelu szczepiącego

 

Obiecujący skrzypkowie

Uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni Michalina Nather i Olaf Badziński wzięli ostatnio udział w konkursie skrzypcowym.

Michalina Nather i Olaf Badziński reprezentowali powiat wrzesiński na IX Międzyszkolnym Konkursie Małego Skrzypka organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Lesznie. Obydwoje zaprezentowali się znakomicie. Michalina Nather otrzymała pochwałę jury. Michalina i Olaf są uczniami drugiej klasy cyklu sześcioletniego w klasie skrzypiec Joanny Gołas. Młodym artystom towarzyszyła w roli akompaniatora Katarzyna Fleszar. Na skutek utrzymującej się sytuacji epidemicznej przesłuchania konkursowe odbyły się online.

Następny konkurs z udziałem uczniów klasy instrumentów dętych PSM we Wrześni odbędzie się w kwietniu w Kole.

Liliana Kucza

Dyrektor PSM

 

 • Michalina Nather
 • Olaf Badziński

   

 • Marek Dyba

Być mistrzem dla ucznia

O kształceniu zawodowym i o tym, dlaczego tak ważna jest rola nauczycieli praktycznej nauki zawodu rozmawiamy z dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Markiem Dybą.

Którą część edukacji zawodowej uważa pan za najistotniejszą?

Na pewno najtrudniejsza część edukacji zawodowej to kształcenie praktyczne, ponieważ sens ma to, co umiemy zrobić i jakie umiejętności posiadamy. Każdy z nas chciałby umieć wszystko zrobić czy naprawić i być technicznie niezależnym. Niestety nikt nie umie wszystkiego. Czasy renesansu już dawno minęły, a tak wszechstronnych ludzi jak Leonardo da Vinci już nie ma. Obecnie mamy czas specjalistów, nierzadko w bardzo wąskich obszarach i rynek potrzebuje takich fachowców w różnych dziedzinach, którzy wykonują daną pracę dobrze, z wielką starannością, do czego potrzebne są konkretne umiejętności. Te właśnie umiejętności uczniowie, a późniejsi pracownicy, nabywają w trakcie szkolenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Co należy do kluczowych kwestii szkolenia praktycznego?

Aby uczeń nabył umiejętności niezbędne na rynku pracy, potrzebne są mistrz-nauczyciel i baza techniczna, gdzie będzie realizowana nauka, czyli maszyny, urządzenia, narzędzia, osprzęt. Niezbędny jest również program, według którego realizowane jest kształcenie odpowiadające potrzebom rynku, bo tylko absolwenci wyposażeni w poszukiwane umiejętności znajdują zatrudnienie. Najdroższym składnikiem jest baza techniczna.

Jak wygląda dziś ta baza w PCEZ?

Dysponujemy wyposażeniem niezbędnym do kształcenia w zawodach: technik mechanik, mechatronik, mechanik precyzyjny, technik budownictwa, operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz technik bezpieczeństwa i kontroli jakości. W większości nie jest ono najnowsze, ale jest oczywiście sprawne i spełnia odpowiednie standardy. Wiadomo, że kto się nie rozwija, ten zostaje z tyłu. Jeżeli w naszej placówce nie zostałaby podjęta aktualnie realizowana inwestycja, to odpadlibyśmy z rywalizacji na rynku szkoleniowym i dalszy rozwój uczniów oraz osób dorosłych byłby uniemożliwiony. Dzisiaj jesteśmy już na finiszu ogromnego przedsięwzięcia realizowanego przez powiat wrzesiński, czyli modernizacji PCEZ w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Baza zostanie całkowicie zmodernizowana. Będziemy dysponować całkowicie nowymi siedmioma pracowniami do zawodów mechanicznych, czterema pracowniami do zawodów mechatronicznych i elektrycznych, pracownią spożywczą z nastawieniem na przetwórstwo mleka, laboratorium językowym i salami dydaktycznymi. Ogromne zmiany dotyczą również całego zaplecza socjalnego zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Nowością będzie u nas świetlica z biblioteką multimedialną, tak że uczniowie będą mieli możliwość poczekania na zajęcia czy na przykład przygotowania się do nich. W takim nowoczesnym ośrodku będziemy mogli kształcić młodzież w obecnie nauczanych zawodach, ale jesteśmy również przygotowani do kształcenia w kolejnych.

Praca w takich warunkach powinna być przyjemnością i dawać ogromną satysfakcję nauczycielom, dlatego też zapraszam, szczególnie młodych ludzi, do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu w PCEZ.

Co według pana jest najlepsze w pracy nauczyciela?

Nauczanie to misja i ciągły kontakt z ludźmi, szczególnie młodymi. Nie ma czasu na jakąś większą rutynę i nudę. Codziennie czekają nas nowe wyzwania. W PCEZ umożliwiamy nauczycielom rozwój osobisty, przeprowadzamy w tej chwili dla nich bardzo wiele szkoleń. Od ubiegłego roku w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie fachowców” realizujemy moduł doskonalenia zawodowego nauczycieli. Te kursy będą kontynuowane w tym i następnym roku, a więc rozwój zawodowy i osobisty będą zapewnione.

Profesja nauczyciela przynosi ogromną satysfakcję. Sam jestem tego przykładem, bo od 40 lat z przyjemnością przychodzę do pracy. To my, nauczyciele, kształtujemy młodych ludzi, a największą satysfakcję dają nam różnego rodzaju spotkania po latach, podczas których okazuje się, że nasza cegiełka szkoleniowa pozwoliła komuś się rozwinąć i osiągnąć sukces.

Nauczyciele jakich zawodów są aktualnie poszukiwani przez PCEZ?

Realizujemy kształcenie zawodowe w zawodach mechanicznych i elektrycznych. Najbardziej zależałoby nam na podjęciu pracy przez osoby, które zajmowałyby się różnego rodzaju obrabiarkami. Naszą specjalnością są obrabiarki skrawające, tokarki, frezarki, strugarki, szlifierki. Wkrótce będziemy też dysponować jeszcze większą bazą maszyn sterowanych numerycznie. Oprócz tego potrzebujemy nauczycieli zawodów mechatronicznych.

Myśli pan, że na problemy kadrowe w jakiś sposób wpłynęła pandemia?

Nie, od dłuższego czasu borykamy się z problemami kadrowymi. W PCEZ kilku nauczycieli to emeryci. Pracują, bo dla uczniów są właśnie mistrzami i chcą pracować, ale również dlatego, że nie mamy specjalnego napływu młodych ludzi, co jest związane głównie z zarobkami. W dzisiejszych czasach w przemyśle można zarobić znacznie więcej niż w szkole, ale pandemia pokazała, że szkoła jest stabilnym miejscem pracy. Pewnie, że wynagrodzenie mogłoby być wyższe, ale my mamy też dodatkowe możliwości: oprócz kształcenia uczniów prowadzimy szereg kursów dla osób dorosłych oraz kursy dla młodzieży w formach pozalekcyjnych. PCEZ nieraz pracuje do późnych godzin wieczornych czy popołudniowych, ponieważ prowadzone są dodatkowe zajęcia.

Chciałbym zaznaczyć, że PCEZ dysponuje dwoma ośrodkami szkoleniowymi – jednym we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego, który odpowiada głównie na potrzeby kształcenia młodzieży, oraz drugim w Grzymysławicach, czyli Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, gdzie przede wszystkim odbywają się wysoko specjalistyczne szkolenia zawodowe dla osób dorosłych. Zapraszam do współpracy także osoby, które są aktywne zawodowo i chciałyby podzielić się swoją wiedzą na szkoleniach dla dorosłych. 

Jak aktualnie prowadzona jest nauka?

Nauczamy w sposób hybrydowy. Ze względu na prowadzoną modernizację obiektu we Wrześni maszyny i urządzenia zostały przeniesione do innych pomieszczeń. Są one mniejsze niż dotychczasowe, w związku z tym młodzież podzielona jest na grupy. Gdy część uczniów ma zajęcia w pracowniach PCEZ, to pozostali uczą się w sposób zdalny. Nauczyciele są przygotowani, wykorzystują platformę Teams, posiadamy odpowiedni sprzęt – laptopy, kamerki, wszystko, co jest niezbędne do prowadzenia kształcenia.

Na tyle, na ile reżim sanitarny nam pozwala, prowadzimy zajęcia w sposób praktyczny. Nie można nauczyć nikogo wiercenia, szlifowania czy frezowania jedynie pokazując mu filmiki. Uczeń musi stanąć przy maszynie i nauczyć się ją obsługiwać. Musi też usłyszeć hałas, a w zasadzie tę „melodię” wychodzącą z maszyny, poczuć jej zapach. Cieszę się, bo młodzież chętnie przychodzi na zajęcia praktyczne.

Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do poszukiwań nowej kadry. Od kiedy przyszli nauczyciele mieliby rozpocząć pracę?

Zatrudnienie rozpoczynałoby się de facto od nowego roku szkolnego, ponieważ arkusz organizacyjny układany jest wcześniej i obowiązuje cały rok szkolny. W tej chwili jednak nasi nauczyciele są bardzo obciążeni i gdyby znalazł się ktoś odpowiedni, to znajdziemy dla niego zatrudnienie, umożliwimy mu przystosowanie się do nowych warunków. Będzie mógł skorzystać ze szkoleń, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, tak żeby w przyszłości stać się prawdziwym mistrzem dla swoich uczniów.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk