Rozkłady jazdy

 • LINIA (1)
 • LINIA (2)
 • LINIA (3)
 • LINIA (4)
 • LINIA (5)

 

 • PRZYSTANEK

Z Witkowa do Wrześni

Od 2 września uczniowie z Witkowa będą dojeżdżać do Wrześni nową linią firmy WA-MA. Od 1 października połączenie stanie się dostępne dla wszystkich.

Przypomnijmy, że w maju tego roku PKS Gniezno zapewniający komunikację autobusową również w naszym powiecie, zawiesił połączenia. Przejęła je firma WA-MA Macieja Walickiego z Pyzdr. Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mogli odetchnąć z ulgą, nie zostali bowiem pozbawieni dostępu do transportu publicznego. Teraz WA-MA zapewni nowe połączenia międzypowiatowe.

We wrześniu będą one dostępne tylko dla uczniów, a od października dla wszystkich zainteresowanych. Jest to rozwiązanie problemu, z jakim zwrócili się mieszkańcy Witkowa i Czerniejewa – mieszkający tam uczniowie wrzesińskich szkół powiatowych również zostali pozbawieni możliwości dojazdu po upadku gnieźnieńskiego PKS-u. Rok szkolny zacznie się lada chwila, więc nie było czasu do stracenia. Chęć i gotowość do realizacji takich połączeń zgłosił ponownie Maciej Walicki.

Od 2 września na trasę z Witkowa do Wrześni ruszą więc pojazdy WA-MY, które przez pierwszy miesiąc będą dostępne tylko dla uczniów. Powód? Transport w gminie organizuje wójt lub burmistrz, między gminami – starosta, zaś między powiatami – marszałek. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z Urzędu Marszałkowskiego z nowych połączeń będą mogli korzystać wszyscy chętni pasażerowie. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to możliwe od października.

We wrześniu uczniowie będą płacić połowę ceny biletu miesięcznego, a drugą połowę pokryje Starostwo Powiatowe we Wrześni. Wraz z uzyskaniem zgody marszałka na organizację publicznej linii, uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z dopłaty do biletu miesięcznego z Urzędu Marszałkowskiego, która wynosi 49% ceny.

W ostatnim czasie z podobnym do Witkowa problemem zgłosili się mieszkańcy Czerniejewa – wielu uczniów wrzesińskich szkół nie ma jak dojechać stamtąd do Wrześni. Prawdopodobnie linia z Witkowa do Wrześni będzie kursować przez Czerniejewo, choć na razie nie możnaz całą pewnością powiedzieć od kiedy.

Klara Skrzypczyk


 

Rada powiatu o aptekach

Głównym tematem sierpniowej sesji były dyżury aptek w powiecie wrzesińskim.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyło się 8 sierpnia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Radni rozpatrywali kwestię wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego. Sprawa odnosiła się do uchwały dotyczącej rozkładu pracy aptek, którą radni podjęli 14 czerwca.

Zapewnieniem dostępności do świadczeń w porze nocnej i w dni wolne od pracy według tej uchwały była apteka całodobowa mieszcząca się we Wrześni. 19 lipca do Starostwa Powiatowego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wskazujące nieważność uchwały – mówiła kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz. – Wojewoda wskazuje na niewystarczającą liczbę punktów farmaceutycznych na terenie powiatu wrzesińskiego – dodała. Według wojewody wielkopolskiego do systemu dyżurów powinny być włączone wszystkie apteki. Dodajmy, że w powiecie są 23 apteki i trzy punkty apteczne, z czego poza Wrześnią zlokalizowanych jest siedem. Włączenie do systemu dyżurowania aptek spoza Wrześni może znacznie zdezorganizować ich dotychczasową pracę. Ogromnym problemem jest też niedobór kadr. Należy podkreślić, że dotychczas przyjęty model w postaci funkcjonowania jednej apteki całodobowej na terenie powiatu nie budził zastrzeżeń. Wcześniej też dyżurowały apteki tylko zlokalizowane we Wrześni. Podobne rozwiązania z jedną dyżurującą apteką w powiecie funkcjonują w większości powiatów i nie spotkały się z zastrzeżeniami wojewody. Ostatecznie zaproponowano wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Niektórzy radni podjęli dyskusję dotyczącą zasadności wniesienia odwołania, wskazując przy tym, że zadbanie o stale otwartą aptekę w każdej gminie wydawałoby się dobrym rozwiązaniem. Do tych wątpliwości odniósł się starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Przeprowadziliśmy dość szczegółowe konsultacje. Zwracaliśmy się do burmistrzów i wójta, którzy wyrazili pozytywną opinię o obecnym rozwiązaniu, polegającym na tym, że na terenie powiatu mamy dyżurującą całodobową aptekę – 24h przez 365 dni w roku – poinformował starosta. – Spotkaliśmy się również z przedstawicielami aptek z terenu powiatu wrzesińskiego przed przygotowaniem projektu dzisiejszej uchwały o odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W zasadzie wszyscy uważają, że to rozwiązanie jest optymalne, dotychczas dobrze funkcjonujące i dobrze odbierane przez mieszkańców – powiedział.

Ponadto dotychczas nie spotkano się z żadnymi skargami ze strony mieszkańców. W każdej z gmin dostęp do aptek uznawany jest za dosyć dobrze zorganizowany, a leki można kupić do późnych godzin popołudniowych czy nawet wieczornych. W nagłej sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia pacjent i tak trafia zazwyczaj do Wrześni na dyżur do Szpitala Powiatowego – po godz. 18 w tygodniu i w każdy weekend pomoc lekarską można uzyskać na tzw. wieczorynce, która funkcjonuje przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wychodząc z wrzesińskiego szpitala z receptą pacjent zmierza do dyżurującej całodobowo apteki – skoro w okolicy jest jedna taka apteka, nie ma żadnych wątpliwości, gdzie należy się udać.

W toku dyskusji Joanna Musiałkiewicz wskazała, że bardzo często w nocy w aptece całodobowej poza receptami z SOR-u, realizowane są zakupy produktów nie pierwszej potrzeby, takich jak kremy, środki higieniczne czy antykoncepcyjne. Ostatecznie radni podjęli decyzjęo wniesieniu odwołania przy czterech głosach sprzeciwu.

Podczas sesji rozpatrzono także projekty uchwał dotyczących zadań drogowych. Ich wniesienie wiąże się ze zbliżającym się terminem składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski przedstawił trzy zadania, które mogłyby uzyskać dotację. Są to: przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej między Nowym Folwarkiem a Psarami Polskimi, budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Ogrodowej do Polnej w Nekli oraz modernizacja ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej z Zapowiedni do Wrąbczynka. Koszty tych inwestycji są szacowane odpowiednio na 5 milionów, 690 tys. i 4,8 mln zł. Radni jednogłośnie podjęli wszystkie trzy uchwały, co otwiera drogę do złożenia przez powiat wniosku o dofinansowanie. Maksymalnie może ono wynieść 60% wartości zadania.

Klara Skrzypczyk

 • _DSC2151
 • _DSC2159
 • _DSC2164
 • _DSC2194
 • _DSC2198
 • _DSC2222

 

Powiatowa Strefa Sportowa

W Pyzdrach na najmłodszych czekały sportowe konkurencje.
Niedzielny poranek 25 sierpnia minął pod znakiem wszechobecnej rywalizacji, gdyż odbyła się już przedostatnia Powiatowa Strefa Sportowa, która tym razem towarzyszyła Biegowi Kazimierzowskiemu. Strefę poprowadził olimpijczyk Tomasz Szymkowiak wraz z pomocnikami. Przyciągnęła ona tym razem blisko 70 uczestników. Najmłodsi mogli sprawdzić swoją szybkość startując w wyścigu z przeszkodą, celność, rzucając piłeczkami tenisowymi do celu oraz siłę, rzucając piankowym oszczepem w dal. Najmłodsi po wykonaniu wszystkich zadań otrzymali medal oraz pamiątkowy dyplom. Na ostatnią w tym roku Powiatową Strefę Sportową zapraszamy 1 września do Miłosławia, w godzinach od 9:00 do 11:00.

Klaudia Kubiak

 • IMG_4153
 • IMG_4155
 • IMG_4156
 • IMG_4162
 • IMG_4165
 • IMG_4166
 • IMG_4167
 • IMG_4169
 • IMG_4172
 • IMG_4173
 • IMG_4175
 • IMG_4177
 • IMG_4179
 • IMG_4182
 • IMG_4184
 • IMG_4185
 • IMG_4189
 • IMG_4207
 • IMG_4215
 • IMG_4218
 • IMG_4221
 • IMG_4225
 • IMG_4230
 • IMG_4234
 • IMG_4238
 • IMG_4244
 • IMG_4307

 

 • rekrutacja

Powiatowa Szkoła Muzyczna – rekrutacja uzupełniająca

Jest kilka wolnych miejsc w specjalizacjach akordeonu i klarnetu. Dokumenty trzeba złożyć w Starostwie Powiatowym do 26 sierpnia.

Rekrutacja uzupełniająca do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni dotyczy I klasy 4-letniego cyklu nauki dla grupy wiekowej między 8 a 16 rokiem życia. Na uczniów czeka specjalizacja w zakresie akordeonu (3 wolne miejsca) oraz klarnetu (2 wolne miejsca). Dokumenty, które można znaleźć na stronie internetowej powiatu bądź pobrać w Biurze Obsługi Interesanta starostwa, należy złożyć do 26 sierpnia. Do kwestionariusza kandydata trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do nauki na danym instrumencie. Konieczne jest także podpisanie przez rodzica lub opiekuna klauzuli informacyjnej związanejz przetwarzaniem danych osobowych.

Po złożeniu dokumentów kandydat musi pomyślnie przejść badanie predyspozycji do nauki, które zostanie przeprowadzone 27 sierpnia od godz. 9 w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Powyżej przypominamy, z jakimi zadaniami będzie musiał się zmierzyć przyszły uczeń szkoły muzycznej. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 29 sierpnia w LO.  Spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów odbędzie się 3 września o godz. 16:30 w siedzibie szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni jest szansą na darmową naukę na miejscu dla muzycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży. W placówce będzie realizowane kształcenie artystyczne według podstawy programowej opracowanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Da ono podstawy wykształcenia muzycznego i umożliwi dalszą edukację artystyczną. Bezpłatne zajęcia, które obejmą lekcje grupowe z kształcenia słuchu oraz indywidualną naukę gry na instrumencie, rozpoczną się od nowego roku szkolnego. W ramach działalności szkoły będą organizowane koncerty i imprezy muzyczne dla mieszkańców powiatu, a także konkursy i warsztaty dla uczniów.

Szkoła będzie mieściła się przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni, w tym samym budynku co Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Właśnie uzyskano zgodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Decyzję musi jeszcze uchwalić rada powiatu, która w tej sprawie będzie obradować na najbliższym posiedzeniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Edukacji (tel. 61 640 44 38) oraz na stronę internetową www.wrzesnia.powiat.pl/szkolamuzyczna.

Klara Skrzypczyk


 

Rekrutacja uzupełniająca

Zgodnie z pkt 8 ust. d) Regulaminu rekrutacji do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni ogłasza się rekrutację uzupełniającą do klasy I cyklu 4-letniego (8-16 lat) w specjalizacjach:

- akordeon (3 miejsca),

- klarnet (2 miejsca).

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września pokój 103 w terminie do 26 sierpnia 2019 roku.

Termin badania predyspozycji kandydatów wyznacza się na 27 sierpnia 2019 r. od godz. 9 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni ul. Witkowska 1, aula na drugim piętrze.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący i niekwalifikujący oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w dniu 29 sierpnia.

Dyrektor Szkoły


 

Obóz strażacki po raz siedemnasty

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Powiatu Wrzesińskiego wzięły udział w szkoleniach w Niemczech. Przystąpiło do nich 25 osób.

Obóz odbył się w Hemkenrode (gmina Cremlingen, powiat Wolfenbüttel) w dniach od 1 do 10 sierpnia 2019 roku. Podczas pobytu w Niemczech uczestnicy szkolili się ze znajomości sprzętu pożarniczego, nauki pływania, ćwiczeń bojowych, ratownictwa medycznego. Od początku trwania obozu organizowano lekcje języka niemieckiego i polskiego, a zajęcia odbywały się w formie zabawy. Młodzież  brała udział także w warsztatach rękodzielniczych. Obozowicze zwiedzili Wolfenbüttel, spacerowali ulicami miasta, pojawili się również w strażnicy. Wybrali się do centrum integracji nauki – Pheano, które jest wspaniałym miejscem rozrywkowym i edukacyjnym. Odwiedzający mogli przeprowadzić eksperymenty fizyczne, matematyczne i chemiczne. Młodzież zwiedziła i oddała hołd ofiarom obozu pracy w Schandelah.

W trakcie spotkania odbył się szereg innych imprez m. in. konkurencje sportowe olimpiady obozowej, dyskoteki, ogniska połączone z grillem. Obóz był wizytowany przez  szereg organizacji strażackich i samorządowych, także przez wicestarostę wrzesińskiego Waldemara Grzegorka i wójt Gminy Kołaczkowo Teresę Waszak, którzy uczestniczyli w podsumowaniu spotkania młodzieży strażackiej. Obóz odbył się już 17 raz, kolejny zaplanowany jest na lipiec 2020 roku, w Polsce. Organizatorem wyjazdu  było OSP Kołaczkowo. O wsparcie finansowe i materialne zadbało Starostwo Powiatowe we Wrześni,  Polsko-Niemiecka wymiana młodzieżowa, Gmina Września i Kołaczkowo, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczkowie.

Michał Stefański
prezes OSP Kołaczkowo

 • obóz (1)
 • obóz (2)
 • obóz (3)
 • obóz (4)
 • obóz (5)

 

UWAGA

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wrzesińskiego nr 17/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r., Starostwo Powiatowe we Wrześni w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) będzie nieczynne, w zamian za pracę w dniu 31 sierpnia 2019 r. (sobota), tego dnia Starostwo Powiatowe będzie czynne w godzinach od 7:00 do 15:00.


 

Powiatowe dziękczynienie za plony

Tradycji stanie się zadość. Dożynkom towarzyszyć będzie korowód i dzielenie chleba, a na tegorocznych starostów wybrano Lucynę Rzepkę i Marka Kubiaczyka. 
Lucyna Rzepka ma 36 lat. Pochodzi ze Słomowa, z rodziny rolniczej. Wraz z mężem oraz dwójką dzieci mieszka w Psarach Polskich, gdzie wspólnie gospodarują na 25 ha ziemi, z ukierunkowaniem na uprawę kukurydzy, buraków i zboża, które są przeznaczane na paszę dla zwierząt. Hodują 50 sztuk bydła opasowego oraz 15 macior w cyklu zamkniętym. Pani Lucyna pełniła już rolę starościny dożynek gminnych w Nowym Folwarku.
Praca rolnika nie jest łatwa. Wstaje się bardzo wcześnie rano i kładzie spać późno w nocy, bo trzeba przede wszystkim oprzątnąć zwierzęta. Tutaj nie ma miejsca na święta czy beztroskie wakacje. Czasami myślę, że przecież łatwiej byłoby bez tego gospodarstwa. Ale ja się pracy nie boję i jak trzeba to ciągnikiem jeżdżę czy kombajnem młócę – mówi starościna.
Pani Lucyna wraz z mężem nie chcą, żeby ich dzieci w przyszłości musiały zajmować się gospodarstwem. Wiedzą, ile to wymaga pracy. Tym bardziej, gdy upały wcale nie pomagają rolnikom. Po ubiegłorocznej suszy, w tym roku ponownie ruszył proces szacowania szkód. Państwo Rzepka także będą mieli straty w uprawie, a to w ich przypadku wiąże się z koniecznością dokupienia paszy dla zwierząt. Mimo to nie chcą rezygnować z uprawy ziemi. Lubią, to co robią. Po wykonanej pracy czują satysfakcję. Szczególnie podczas dożynek, czasu świętowania i dziękowania za plony, oraz prośby o kolejny pomyślny rok.
Tegorocznym starostą dożynek został Marek Kubiaczyk z Kokoszek. Ma 59 lat i wraz z dziećmi uprawia 109 ha ziemi oraz prowadzi Zakład Robót Wielobranżowych. Pan Kubiaczyk gospodarzy od 1981 roku. Bardzo wcześnie musiał przejąć po swoim ojcu gospodarstwo, które w rodzinie jest od pokoleń. Oprócz uprawy kukurydzy, pszenicy i pszenżyta, pan Marek hoduje 1300 sztuk tuczników.
Na początku dziadek miał tylko 9 ha. Później zaczęło się to rozwijać, dokupowałem coraz więcej ziemi. Słyszę często, że nie opłaca się hodować świń. To prawda, ale trzeba powiedzieć, że nie opłaca się tego robić w małych liczbach. Tym bardziej, gdy teraz są takie wahania cenowe – mówi starosta dożynek.
Pan Kubiaczyk przyznaje, że lubi pracę na roli. Uważa jednak, że ważna jest dobra organizacja i pomysł, jak wszystkim zarządzać. Cieszy go, że syn skończył studia rolnicze i sam coraz bardziej angażuje się w pracę na roli. Starosta dożynkowy powoli przekazuje gospodarstwo oraz firmę dzieciom. Uważa, że nadszedł czas, by to młodzi przejęli stery. Mają świeży umysł i nowe spojrzenie na wiele spraw.

Klaudia Kubiak
 

 • Lucyna Rzepka z córka
  Lucyna Rzepka z córka
 • Marek Kubiaczyk z wnuczką
  Marek Kubiaczyk z wnuczką