Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu

I sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odbędzie się 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.


treść postanowienia

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. wyborami do rad powiatów, zwołuje się na dzień 19.11.2018 r. o godz. 16:00 I sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbędą się w siedzibie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławice.

§ 2

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na I sesji.

§ 3

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. otwarcie sesji;

2. złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone-ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;

3. stwierdzenie quorum;

4. uchwalenie porządku obrad;

5. wybór Przewodniczącego Rady:

    1) wybór komisji skrutacyjnej;

    2) zgłaszania kandydatów;

   3) przeprowadzenie głosowania;

6. przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego;

7. wybór wiceprzewodniczących Rady:

    1) wybór komisji skrutacyjnej;

    2) zgłaszania kandydatów;

    3) przeprowadzenie głosowania;

8. Dyskusja - wolne wnioski;

9. Zamknięcie sesji.

§ 4

O terminie i miejscu przeprowadzenia I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zawiadamia się radnych powiatu wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

§ 5

Wykonanie postanowienia powierza się Staroście powiatu wrzesińskiego.

§ 6

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy

w Koninie II

/-/ Paweł Myśliński


 

Jubileuszowe obchody

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości we Wrześni rozpoczęła msza w kościele farnym, a następnie biało-czerwony korowód przeszedł pod pomnik 68. Pułku Piechoty. Mieszkańcy powiatu bardzo licznie uczestniczyli w jubileuszowej uroczystości.
11 listopada to dla Polaków najważniejsze święto patriotyczne. Dlatego na wielu domach tego dnia powiewała biało-czerwona flaga. Na fasadach 600 budynków w tym roku znalazły się chorągwie, które w piątek rozdawano w starostwie. Patriotyzm widoczny był również przed samą farą we Wrześni. Tutaj harcerze rozdawali kotyliony wykonane podczas akcji Jestem patriotą, balony oraz małe flagi. Po zakończonej mszy wzdłuż ulicy Jana Pawła II ustawił się korowód któremu przewodziła Wrzesińska Orkiestra Dęta, liczne poczty sztandarowe, delegacje organizacji działających w powiecie wrzesińskim oraz samorządowcy.
Uwagę przykuwała ogromna biało-czerwona flaga, którą nieśli harcerze aż do pomnika 68. Pułku Piechoty, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Po wspólnym odśpiewaniu Roty delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd poległym za wolność Polski. Powiat reprezentowali: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Kaźmierczak. Nie zabrakło tradycyjnego wystrzału armatniego w wykonaniu Bractwa Kurkowego we Wrześni. Bolesław Święciechowski na zakończenie uroczystości zaprosił wszystkich do śpiewu hymnu narodowego. Tego dnia orkiestra dęta wykonała 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego przy ochoczym śpiewie uczestników uroczystości.


Mateusz Maserak
 

 • DSC06023
 • DSC06043
 • DSC06046
 • DSC06066
 • DSC06070
 • DSC06078
 • DSC06082
 • DSC06088
 • DSC06101
 • DSC06117
 • DSC06142
 • DSC06155
 • DSC06182
 • DSC06200
 • DSC06213
 • DSC06221
 • DSC06224
 • DSC06230
 • DSC06239
 • DSC06250
 • DSC06260
 • DSC06267
 • DSC06286
 • DSC06302
 • DSC06338
 • DSC05988
 • DSC05995
 • DSC06006
 • DSC06015

 

 • image (30)
 • IMG_0463
 • IMG_9553

Flagi na Święto Niepodległości

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości mieszkańcy mogli w piątek 9 listopada bezpłatnie otrzymać flagę państwową w Starostwie Powiatowym. W sumie rozdano niemal 600 flag.  

 

 

 


 

12 listopada urząd będzie nieczynny

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje:
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117) w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny.


 

 • 45829463_10151047501609971_6327264834563866624_o

Sesja z transmisją

Od nowej kadencji samorządy mają obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń rad.

To niejedyna zmiana, która czeka nową Radę Powiatu Wrzesińskiego – sesje, które dotychczas odbywały się w Powiatowym Urzędzie Pracy, teraz będą organizowane w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Na tej sali konferencyjnej zamontowano dwie kamery obrotowe, które będą nie tylko nagrywać sesję, ale też przesyłać transmisję bezpośrednio na YouTube.

Nowoczesna technika mocno wpłynie na pracę radnych. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji tablet z zainstalowaną aplikacją. Za jej pośrednictwem przed każdą sesją otrzyma materiały. Posiedzenie rozpoczynać będzie sprawdzanie obecności, która potwierdzana będzie przyciskiem w aplikacji. Głosowanie nad uchwałami ma się odbywać najpierw poprzez zarządzenie go przez przewodniczącego w systemie. Gdy wszyscy radni klikną „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”, wyniki natychmiast zostaną wyświetlone na projektorze oraz w transmisji internetowej. Nieco inaczej będzie wyglądało też zabieranie głosu przez członków rady – przewodniczący udzielając głosu radnemu, naciska odpowiedni przycisk w aplikacji, dzięki czemu kamera automatycznie kieruje się na mówiącego, a na pasku w transmisji pojawi się jego imię i nazwisko, zupełnie jak w przekazie telewizyjnym. Podobnie ma się wyświetlać informacja o aktualnym punkcie obrad.

 Nad przebiegiem obrad czuwać będą pracownice Biura Rady, zasadniczo jednak system ma być bezobsługowy. Automatycznie wygeneruje także cały protokół z sesji. Z pewnością radni, zwłaszcza ci, dla których nie jest to pierwsza kadencja, będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad obradowania. Zakup systemu wraz ze sprzętem kosztował ok. 72 tys. zł.

Klara Skrzypczyk


 

Budżet obywatelski powiatu wrzesińskiego na 2019 rok - lista zadań

Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 r.

 

1. GMINA WRZEŚNIA

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Wieś na sportowo - siłownia street workout

„Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo”

25 000,00 zł

371

2.

Budowa boisk do koszykówki

„Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce”

24 751,54 zł

336

RAZEM

49 751,54 zł

 

 

2. GMINA MIŁOSŁAW

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej

„Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo”

24 970,00 zł

658

2.

Rodzinna Strefa Sportu

„Rodzinna Strefa Sportu”

10 000,00 zł

512

RAZEM

34 970,00 zł

 

 

3. GMINA NEKLA

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Zakup bramek oraz wiat stadionowych na stadionie GKS Płomień Nekla

„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla”

23 358,47 zł

612

2.

Odstaw życie wirtualne, z piłką przejdź na manualne

„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości  Starczanowo”

24 923,00 zł

469

RAZEM

48 281,47zł

 

 

 

4. GMINA KOŁACZKOWO

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Ura bura rzut podwóra

„Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie”

20 737,80 zł

381

2.

Bezpieczeństwo ponad wszystko, więc chroń siebie jak nazwisko, dbaj o społeczeństwo, bo odbierzesz człowieczeństwo

„Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie”

25 000,00 zł

277

RAZEM

45 737,80 zł

 

 

5. GMINA PYZDRY

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Rozbudowa placu zabaw pn. "Kubuś"

„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry”

24 997,66 zł

662

2.

Stworzenie miejsca rekreacji w Dolnych Grądach - zakup obiektów małej infrastruktury

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy”

24 477,00 zł

589

RAZEM

49 474,66 zł

 

Newsletter