Wyremontowana droga w Bardzie

Zakończyły się prace remontowe na drodze powiatowej nr 2929P. Utwardzenie 830 mb o szerokości 5 m i grubości 15 cm wraz z wyrównaniem poboczy i zjazdów kosztowało ponad 67 000 zł i zostało w całości pokryte z budżetu powiatu wrzesińskiego.

29 listopada odbyła się wizja lokalna podsumowująca modernizację. Drogę wizytowali: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, kierownik Referatu Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym Bartłomiej Kaczmarzewski, sołtys Barda Marlena Piszczatowska oraz Czesław Kozielski, doświadczony działacz samorządowy, który przez dwadzieścia lat był radnym Rady Miejskiej w Nekli, cztery lata radnym powiatowym, a od sześciu lat pełni funkcję sołtysa Targowej Górki. Marlena Piszczatowska i Czesław Kozielski byli inicjatorami inwestycji.

(js)

 • DPP_2541
 • IMG_0747
 • IMG_0757
 • IMG_0775

 

Rada z komisjami

Podczas drugiego w tej kadencji posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego 28 listopada zostały powołane komisje stałe oraz wybrani zostali przewodniczący.

Zanim podjęto uchwały w sprawie komisji, przewodniczący Marek Przyjemski poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły zgłoszenia o powstaniu klubów radnych: Przemysław Hirschfeld zgłosił powstanie klubu radnych PiS, Henryka Waligóra – klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, starosta Dionizy Jaśniewicz – klubu Samorządny Powiat oraz Krzysztof Strużyński – klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Najważniejszą kwestią posiedzenia była decyzja o powołaniu komisji stałych Rady Powiatu wraz z przewodniczącymi i ustaleniu sposobu działania. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Jarosław Czyż, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji pokieruje Mikołaj Kubiaczyk, a przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego został Krzysztof Strużyński. Ustalono również, że Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przewodniczyć będzie Henryka Waligóra, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Paweł Skrzypczak, a pracami Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pokieruje Waldemar Bartkowiak.

Pierwsze wspólne posiedzenie nowo powołanych komisji odbyło się tuż po sesji Rady Powiatu i dotyczyło spraw budżetowych.

Klara Skrzypczyk

 • IMG_0679
 • IMG_0680
 • IMG_0681
 • IMG_0683
 • IMG_0684
 • IMG_0686
 • IMG_0687
 • IMG_0690
 • IMG_0693
 • IMG_0696
 • IMG_0698
 • IMG_0699
 • IMG_0701
 • IMG_0702
 • IMG_0707
 • IMG_0708
 • IMG_0711
 • IMG_0678

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Podczas wczorajszych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wyróżnił szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka. Spotkanie uświetniły występy wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

 • pracownicy (2)
 • pracownicy (3)
 • pracownicy (4)
 • pracownicy (5)
 • pracownicy (6)
 • pracownicy (8)
 • pracownicy (9)
 • pracownicy (10)
 • pracownicy (11)
 • pracownicy (12)
 • pracownicy (13)
 • pracownicy (14)

 

O wspomnieniach powstańców

Spotkanie poświęcone książce Michała Pawełczyka „Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z ziemi wrzesińskiej” zgromadziło wczoraj (26 listopada) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wielu zainteresowanych, w tym potomków uczestników powstania. Wśród nich był Marian Szczepaniak – syn Michała, któremu autor poświęcił jeden z rozdziałów książki. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Samorządny Powiat przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

 • IMG_0518
 • IMG_0530
 • IMG_0533
 • IMG_0540
 • IMG_0542
 • IMG_0552
 • IMG_0553
 • IMG_0555
 • IMG_0563
 • IMG_0565
 • IMG_0568
 • IMG_0574
 • IMG_0579
 • IMG_0591
 • IMG_0595
 • IMG_0598
 • IMG_0606
 • IMG_0610
 • IMG_0612
 • IMG_0624

 

 • PLAKAT-PAWEŁCZYK-KSIAZKA-2-wersa
 • pawełczyk plus zajawka (1)

O bohaterach

Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej to tytuł publikacji autorstwa Michała Pawełczyka, która została wydana z okazji stulecia powstania wielkopolskiego.

Pierwsze z dwóch spotkań autorskich odbyło się 16 listopada na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. – Cieszymy się, że możemy pamięć powstańców, którzy o naszą wolność walczyli, w ten sposób uczcić – mówiła na powitanie Aleksandra Głowacka, sekretarz stowarzyszenia Samorządny Powiat, które wydało publikację.

Rozmowę z Michałem Pawełczykiem poprowadziła Małgorzata Korfini-Stachnik. Na początku przypomniała, że jest to już siódma publikacja autora na temat powstania. Sam pisarz nie jest historykiem z wykształcenia, lecz z pasji. Prowadzącą interesowało, skąd takie zamiłowanie. – Siedem osób z mojej rodziny było powstańcami i brakowało mi pewnych elementów układanki, części ich historii – opowiadał Michał Pawełczyk. – Powiedziałem sobie – tak nie będzie, to trzeba obadać dokładnie, zweryfikować, sprawdzić. Okazało się, że nie ma na ten temat żadnej literatury, źródeł, nic. W związku z tym, zacząłem grzebać. Byłem dociekliwy. Pojawiło się coraz więcej ciekawych spraw, odkryłem  rzeczy, o których nikt nie wiedział, dotarłem do wielu osób. Stworzyłem listę osób biorących udział w powstaniu. Im dłużej autor badał temat, historię, tym więcej pojawiało się zdjęć, dokumentów, informacji, ale i znaków zapytania, ale przede wszystkim coraz więcej miejsc.

Autor ze swoimi bohaterami świetnie się zna, i doskonale pamięta ich historie. Także w swojej książce, która jest właściwie zbiorem opowiadań, przytacza ich słowa, starając się nie ingerować, a jedynie słuchać. Co ważne, wiele miejsca zostawia na emocje i przeżycia. Swoją wiedzą i refleksjami Michał Pawełczyk dzieli się za to podczas rozmów z czytelnikami. Także było też w Miłosławiu.

– Niemcy mieli wielomilionową armię, a nas było 20-30 tysięcy. To, że myśmy zwyciężyli, to nie tylko bohaterstwo, ale także splot wielu bardzo wielu okoliczności, w tym ta jedność naszego narodu. To była siła napędowa. Można wręcz powiedzieć, że to był cud, bo inaczej tego nie można określić. Myśmy się zjednoczyli i walczyli o zwycięstwo z wykorzystaniem tego momentu, chwilowego osłabienia. Dlatego mówimy nie o powstańcach, ale o bohaterach, bo inaczej się nie da. Dzięki tej zwartości, sile, zwycięstwo było rzeczywiste – opowiadał autor.

Spotkanie zakończyły długie rozmowy z uczestnikami wydarzenia, którzy opowiadali historie swoich przodków zaangażowanych w powstanie. Autor każdemu wręczył książkę z indywidualną dedykacją. Kolejne spotkanie zaplanowano na 26 listopada, na godz. 17 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


 


 

Nowa Witkowska

Zakończyły się prace związane remontem nawierzchni ulicy Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni. Nową drogą 20 listopada przejechały zabytkowe samochody.

Koszt modernizacji wyniósł 5,6 mln zł ze środków Powiatu Wrzesińskiego. Przy okazji oficjalnego otwarcia tego ważnego odcinka drogi powiatowej, zagościły na niej zabytkowe syreny. – Droga o dużym natężeniu ruchu była w fatalnym stanie, dzisiaj podsumowujemy wzorcowo przeprowadzoną inwestycję – podsumował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Prace przeprowadziła firma Trans-Bruk Marka Begiera z Nekli. W uroczystości wzięli udział: były Landrat partnerskiego powiatu Wolfenbüttel Jörg Röhmann, wicestarosta Waldemar Grzegorek, członek Zarządu Powiatu Stefan Tomczak oraz kierownik Referatu Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski.

Szymon Rewers

 • IMG_0348
 • IMG_0350
 • IMG_0354
 • IMG_0359
 • IMG_0362
 • IMG_0369
 • IMG_0373
 • IMG_0375
 • IMG_0377
 • IMG_0382
 • IMG_0395
 • IMG_0401
 • IMG_0406
 • IMG_0409
 • IMG_0410
 • IMG_0411
 • IMG_0416
 • IMG_0417
 • IMG_0422
 • IMG_0423
 • IMG_0424
 • IMG_0425
 • IMG_0429
 • IMG_0432
 • IMG_0434
 • IMG_0437
 • IMG_0442

 

 • EFS_Samorzad_kolor

Nauka - to lubię

„Nauka – to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:

- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,

- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, 

- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych,  2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak: 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i angielskiego.

2. Prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia zajęcia rozwijające uzdolnienia z: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. angielskiego, matematyki, oraz przedsiębiorczości.

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi: z biologii, j. angielskiego i matematyki.

5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

6. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

7. Doposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej , geograficznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

W ramach projektu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak: 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego.

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia ( w tym realizowane metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, matematyki, przedsiębiorczości, j. niemieckiego i j. angielskiego.

3. Interdyscyplinarny projekt edukacyjny integrujący wiedzę z: chemii, biologii, geografii oraz fizyki, prowadzony w oparciu o metody eksperymentu i doświadczenia.

4. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

5. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli.

6.  Doposażenie pracowni chemicznej, biologicznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak: 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia.

2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki oraz z j. angielskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

3. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

4. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

5. Doposażenie pracowni matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak: 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: matematyki, j. niemieckiego, oraz fizyki.

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia z: matematyki, fizyki, biologii, geografii oraz fizyki.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. niemieckiego, j. angielskiego, chemii oraz przedsiębiorczości.

4. Projekt edukacyjny na temat bioróżnorodności na terenie miasta Września.

5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

6. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

7. Doposażenie pracowni matematycznej, geograficznej i fizycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń.

W ramach projektu Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: przedsiębiorczości oraz kompetencji matematycznych.

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: przyrody, j. angielskiego, chemii, oraz fizyki.

3. Indywidualne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

4. Grupowe zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

5. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.


 

Pierwsza sesja nowej kadencji

I sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji odbyła się 19 listopada w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Obrady poprowadził najstarszy radny, czyli Krzysztof Strużyński, wiceprzewodniczący Rady V kadencji. Na początku radni odebrali z rąk komisarz wyborczej Elżbiety Staszak-Małeckiej zaświadczenia o wyborze. Następnie złożyli ślubowanie. Po zaprzysiężeniu przystąpiono do wyboru funkcji w Radzie i Zarządzie. Wybory te były tajne i przeprowadziła je komisja skrutacyjna w składzie Paweł Skrzypczak, Waldemar Bartowiak i Marek Kołodziejczak.

Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego. Na tę funkcję zaproponowano Marka Przyjemskiego. Za jego kandydaturą głosowało 18 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Wiceprzewodniczącym Rady wybrano z kolei Janusza Balcerzaka. Na stanowisko starosty wrzesińskiego na lata 2018-2023 wybrano ponownie Dionizego Jaśniewicza, który zarekomendował osoby na funkcję wicestarosty i członków Zarządu. Wicestarostą został Waldemar Grzegorek, a członkami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego: Rafał Zięty, Stefan Tomczak i Robert Balicki.

– Wydawać by się mogło, że po raz piąty jest łatwiej, że nauczyliśmy się wiele i sprostamy zadaniu. Na pewno tak będzie, natomiast nic nie jest nigdy tak samo. Każda kadencja jest nowym wyzwaniem. Za kilka dni będziemy debatować nad projektem budżetu na rok 2019. Nie jest to projekt łatwy. Jak określiliśmy to dwa lata temu, to wejście na K2 zimową porą. Budujemy ostatnią bazę. Jednym z elementów tego projektu jest miejsce, w którym jesteśmy. To jest właśnie w samorządzie czymś jedynym i niepowtarzalnym, że myśli i idee przekształcają się w rzeczywistość. I to, że tutaj jesteśmy dziś, że obradujemy na progu nowej kadencji, że będziemy budować nowe projekty, jest to fantastyczna przygoda samorządowa. Ale przygoda wymaga wsparcia, zespołu, bo praca w samorządzie to praca zespołowa. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, poparcie i wsparcie, i namawiam do ciężkiej pracy. Przed nami wspinaczka – mówił nowo wybrany starosta.

Nowe miejsce obrad to nie jedyna innowacja, która stoi przed radnymi VI kadencji. Już pierwsza sesja była transmitowana na żywo, za pomocą kanału YouTube. Na sali konferencyjnej zamontowano dwie kamery obrotowe. Poza tym radni mają skonfigurowane z systemem tablety, za pomocą których głosują. Wynik głosowania pojawia się na ekranach oraz w transmisji internetowej.

Kolejną sesję zaplanowano na środę 28 listopada.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 • IMG_0119 - sesja
 • IMG_0124
 • IMG_0132
 • IMG_0134
 • IMG_0138
 • IMG_0139
 • IMG_0143
 • IMG_0147
 • IMG_0150
 • IMG_0152
 • IMG_0155
 • IMG_0159
 • IMG_0167
 • IMG_0171
 • IMG_0172
 • IMG_0174
 • IMG_0177
 • IMG_0178
 • IMG_0181
 • IMG_0182
 • IMG_0183
 • IMG_0191
 • IMG_0197
 • IMG_0206
 • IMG_0220
 • IMG_0230
 • IMG_0235
 • IMG_0239
 • IMG_0242
 • IMG_0247
 • IMG_0252
 • IMG_0259
 • IMG_0273
 • IMG_0278
 • IMG_0282
 • IMG_0298
 • IMG_0303
 • IMG_0313
 • IMG_0321
 • IMG_0329

 

 • 46398025_10151050144764971_46535171788242944_o
 • 46381747_10151050144874971_5988346121968156672_o
 • 46340523_10151050145194971_6675440095035654144_o
 • 46388934_10151050145524971_1772347662335475712_o
 • 46369812_10151050145574971_87222453545205760_o
 • 46323249_10151050145679971_5445767494784516096_o
 • 46436415_10151050145724971_6578622864939810816_o
 • 46323393_10151050145859971_9125165904529719296_o
 • 46444565_10151050145969971_7665103016478900224_o
 • 46440342_10151050146044971_4928323999764578304_o
 • 46492079_10151050146209971_2935808943672262656_o
 • 46445213_10151050146299971_8637200651257905152_o
 • 46381368_10151050146324971_5068845867876745216_o
 • 46425890_10151050146379971_8871804044276924416_o
 • 46436465_10151050146589971_3200488506606485504_o
 • 46310719_10151050146639971_7154422535877033984_o
 • 46366149_10151050146694971_4368732599099588608_o

Wyróżniono sportowców

16 listopada w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wręczono stypendia sportowe i nagrody Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dla wybitnych uczniów, sportowców oraz ich trenerów.

Fundatorem stypendiów jest powiat wrzesiński w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim.

Stypendia sportowe:

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni – Kacper Joachimiak

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni – Jan Podolski

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni
Natasza Klimko,
Arkadiusz Wolniewicz,
Wiktor Wojciński,
Mikołaj Bartkowiak,
Dawid Matuszewski,
Marcel Rembowicz,
Kacper Grabarek,
Wiktor Makowski,
Maciej Wasiewicz,
Adam Grabarek,
Krystian Natkowski.

Liceum Ogólnokształcące we Wrześni
Aleksandra Andrzejczak,
Fryderyk Żak,
Patryk Ligocki,
Filip Wagner,
Hubert Kaczmarek.

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni
Jakub Kubczak,
Rafał Kościelniak,
Mateusz Wiśniewski,
Wiktoria Jagodzińska,
Krystian Stankowski,
Natalia Kaniewska.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
Michał Cegielski,
Adam Sikorski.

Wrzesiński Klub Sportów Modelarskich „IKAR” – Armand Surtel

Uczniowski Klub Sportowy „Milesza” – Szymon Kostrzewski

Pleszewski Klub Karate
Julia Sworek,
Jakub Sworek.

Klub Sportowy Energetyk Poznań – Martyna Świercz

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września
Paulina Guzowska,
Martyna Guzowska,
Marika Majewska,
Arkadiusz Kwiatkowski,
Anna Studniarz,
Angelika Ściernicka,
Zuzanna Kniat,
Wiktor Machiński,
Krzysztof Waszak,
Maria Matusiak,
Grzegorz Mirecki,
Wiktor Grzegorek,
Jakub Kłosowski,
Aleksandra Szypulińska,
Krystian Kwiatkowski,
Łukasz Przybyłek,
Dobromir Piechocki,
Bartosz Kowalski.

Uczniowski Klub Sportowy Olimp Września
Michalina Rakowska,
Karina Szymaniak,
Olga Nowaczyk.

Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „Orzeł”
Wiktor Gmerek,
Mateusz Stępniak,
Kornelia Kaźmierczak,
Filip Dobecki,
Gabriela Górecka.

Uczniowski Klub Sportowy „Kołaczkowo”
Marcin Łuczyk,
Ewelina Nowak,
Jakub Kryszewski,
Michał Kominkiewicz,
Krystian Makuch,
Patryk Makuch,
Jakub Kaczmarek,
Marcin Łański,
Mikołaj Grabowski,
Kacper Kominkiewicz,
Maciej Kominkiewicz,
Mateusz Szewczak,
Kacper Adamski,
Kacper Musielewski.

Klub Piłki Siatkowej Progress Września
Kacper Leracz,
Igor Więcek,
Mikołaj Kowalikowski,
Wiktor Wąsak,
Kacper Kaźmierczak,
Kacper Teodorczak,
Aleksander Hyżorek,
Kamil Fedorowicz.

Uczniowski Klub Sportowego Hawrang Taekwondo Olimpijskie Września
Dagmara Haremza,
Weronika Przybysz,
Krystian Haremza,
Olga Bachorska,
Nikola Haremza,
Wiktoria Grześkowiak,
Kacper Kasperski,
Jagoda Chmielewska,
Martyna Waszak,
Adam Andrzejak,
Jakub Wawrowski,
Alicja Muchowicz,
Iga Bachorska,
Patrycja Kasperska,
Laura Zgolińska.

Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy
Gracjan Wyrozumialski,
Antoni Kubasik,
Adam Zając,
Marcel Zdziennicki,
Feliks Orwat,
Michał Pawłowski,
Aleksander Melewski,
Mateusz Radziński

Szkółka Piłkarska FOX
Matylda Gruszczyńska,
Julia Warciarek,
Liliana Głowińska,
Zofia Jurkiewicz,
Aleksandra Tomczak,
Antonina Brandt.

Nagrody Zarządu Powiatu Wrzesińskiego:

Sportowcy

Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi
Jagoda Gruszczyńska – brązowa medalistka Mistrzostw Polski Seniorek w siatkówce plażowej, reprezentantka kraju na zawodach międzynarodowych,

Człuchowski Auto Moto Klubu
Łukasz Lonka – złoty medalista Motocrossowych Mistrzostw Polski w klasie MX Open, Zespołowy Mistrz Polski w Motocrossie,
Jacek Lonka – złoty medalista Motocrossowych Mistrzostw Polski w klasie MX Masters, Zespołowy Mistrz Polski w Motocrossie.

Klub Sportowy Energetyk Poznań
Piotr Gajewski – Wicemistrz Polski Seniorów K-4 na dystansie 500m, Młodzieżowy Mistrz Polski K-4 na dystansie 500m, Reprezentant Kraju w Kajakarstwie Klasycznym

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września
Pamela Jakubowska – Złota medalistka Ogólnopolskich Igrzysk LZS w podnoszeniu ciężarów, 7 miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w rzucie młotem,
Kamil Swancar – Srebrny medalista Mistrzostw Polski Młodzieżowców w rzucie młotem, 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w rzucie młotem.

PBG Basket Junior: Mikołaj Czyż – 6 miejsce na Mistrzostwach Polski U20 w koszykówce

Klub Piłki Siatkowej Progress Września
Wiktor Matuszak
Robert Brzóstowicz
Marek Pachocki
Z drużyną Krispol Września zdobyli brązowy medal 1 Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn.

Działacze i trenerzy

 1. Violetta Bakoś – trenerka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, której podopieczne zajęły 9 miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży w siatkówce plażowej oraz dwie pary uzyskały awans do Półfinałów Mistrzostw Polski
 2. Przemysław Motyl – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” Września, którego podopieczne zdobyły 3 miejsce na Mistrzostwach Polski Młodziczek w siatkówce plażowej, 2 miejsce na Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej dziewcząt oraz miejsca 8-16 na Półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w siatkówce plażowej.
 3. Tadeusz Kiciński – trener Kadry Narodowej Domów Dziecka w Piłce Nożnej z którą w 2018 roku zdobył 3 miejsce na Mistrzostwach Świata oraz trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kołaczkowo”, którego zawodnicy osiągają sukcesy na arenie wojewódzkiej i krajowej w dyscyplinach takich jak: unihokej, piłka ręczna czy warcaby.
 4. Przemysław Pawlak – trener Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, którego zawodnicy osiągnęli wysokie miejsca na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencjach rzutowych. Został również powołany jako trener reprezentacji Polski na mecz U23 Czechy-Słowenia-Węgry-Polska.
 5. Andrzej Pujdak – trener Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, którego podopieczni w ostatnim okresie zdobywali min: Złoty medal Mistrzostw Polski w biegu 100m przez płotki, Srebrny medal Mistrzostw Polski Młodzików w biegu na 600m. Wszyscy zawodnicy pana Andrzeja przez 34 lata praktyki trenerskiej zdobyli ponad 130 medali na Mistrzostwach Polski w biegach średnich i długich, w konkurencjach rzutowych i sprincie.  
 6. Tomasz Haremza – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września, którego zawodnicy mogą się pochwalić osiągnięciami zarówno na arenie narodowej (2 zawodniczki zdobyły Mistrzostwo Polski Juniorów), jak i międzynarodowej (Medalowe miejsca na Pucharze Świata w Belgii i Słowenii)
 7. Adam Kaczor – trener Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, którego zawodnicy od wielu lat osiągają wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim, a nawet krajowym. W minionym roku szkolnym, mogą się pochwalić min. takimi sukcesami jak: Mistrzostwo Polski Młodzieżowców w skoku wzwyż czy Mistrzostw Polski Juniorów w skoku w dal.

 

 • Stypendia powiatowe (1)
 • Stypendia powiatowe (2)
 • Stypendia powiatowe (3)
 • Stypendia powiatowe (4)
 • Stypendia powiatowe (5)
 • Stypendia powiatowe (6)
 • Stypendia powiatowe (7)
 • Stypendia powiatowe (9)
 • Stypendia powiatowe (10)
 • Stypendia powiatowe (11)
 • Stypendia powiatowe (12)
 • Stypendia powiatowe (13)
 • Stypendia powiatowe (14)
 • Stypendia powiatowe (15)
 • Stypendia powiatowe (16)
 • Stypendia powiatowe (17)
 • Stypendia powiatowe (18)
 • Stypendia powiatowe (19)
 • Stypendia powiatowe (20)
 • Stypendia powiatowe (21)

Stypendia wręczone

15 listopada w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni odbyło się wręczenie stypendiów naukowych i edukacyjnych.

– Jest to wyróżnienie, ale też wsparcie w codziennej nauce. Te środki finansowe mają z jednej strony pomagać i wspierać w realizacji celów i zadań, a z drugiej strony pomagać w korzystaniu, zakupie pomocy naukowych – mówił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

66 uczniów otrzymało stypendia edukacyjne, które są wypłacane przez cały rok, a 13 uczniów stypendium motywacyjne, wypłacane jednorazowo za wybitne osiągnięcia. Dyplomy i kwiaty utalentowanym uczniom wręczali starosta wrzesiński oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak.

Stypendia ufundował powiat wrzesiński w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Stypendium edukacyjne

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni:
1. Paweł Przespolewski
2. Amelia Jarecka
3. Julita Jaskuła
4. Krzysztof Brzeziński
5. Dominika Stawska
6. Natalia Kubiaczyk
7. Michalina Leracz
8. Klaudia Mikołajczak
9.Hanna Borowiak
10. Dominik Szczygieł
11. Robert Urbaniak
12. Marek Kuliński
13. Patrycja Michałowska
14. Magdalena Lewandowska
15. Agata Majchrzak
16. Michał Konieczka
17. Michał Bisiorek
18. Magdalena Bzowa

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni:
1. Dawid Czarnecki
2. Jakub Cyka
3. Anita Rydlewska
4. Robert Wawrzyniak
5. Joanna Kaczmarek
6. Dominika Kubiak
7. Sandra Antczak
8. Weronika Rewers
9. Karolina Tłoczek
10. Dominika Tłoczek
11. Maciej Szczublewski
12. Katarzyna Mikołajczyk
13. Dawid Grzelewski
14. Jakub Dolata

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
1. Oskar Frejda
2. Karolina Wrzaskowska
3. Hanna Movchan
4. Nikola Mrugalska
5. Monika Otwiaska
6. Karolina Guzowska
7. Kamil Wrotecki
8. Magdalena Daniszewska
9. Liliana Ciesielska
10. Patrycja Baranowska
11. Wiktoria Ratajczak
12. Aleksandra Kozikowska
13. Katarzyna Kaczmarek
14. Marika Majewska
15. Oliwia Fret
16. Martyna Kaczmarek
17. Faustyna Stawska

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni:
1. Marta Kulińska
2. Ludmiła Smolarkiewicz
3. Weronika Włodarczyk
4. Monika Wędrowicz
5. Kinga Musielak
6. Weronika Nowacka
7. Paulina Nowacka
8. Jakub Paruszewski
9. Sandra Śpiewak
10. Olga Kubiak
11. Julia Flitta
12. Wojciech Nowak
13. Weronika Krawczyk
14.Paulina Grzegorska
15. Dominika Szmyt
16.Ilona Juszczak
17.Joanna Kaczmarek

Jednorazowe stypendium motywacyjne

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

1. Rafał Kościelniak – laureat XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
II miejsce w etapie wojewódzkim pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0;

2. Klaudia Mikołajczak – laureatka III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo–Menadżerskich, II miejsce w etapie wojewódzkim olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, uczestniczka ogólnopolskiego konkursu Zostań ekonomistą;

3. Monika Cieślak – laureatka Ogólnopolskiego Finału Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość, II miejsce w wojewódzkim etapie olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych;

4. Dominika Stawska – laureatka eliminacji centralnych XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0;

5. Agata Majchrzak – finalistka III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich, II miejsce w etapie wojewódzkim Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych;

6. Bartosz Adamczyk – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Programistycznym Hack Heroes, II miejsce w eliminacjach Okręgu Wielkopolska Północna Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A, X miejsce w Ogólnopolskim konkursie informatycznym InfoSukces;

7. Krzysztof Brzeziński – I miejsce w Ogólnopolskim konkursie Programistycznym Hack Heroes, II miejsce w eliminacjach Okręgu Wielkopolska Północna Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A, udział w obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego;

8. Stanisław Roszkowiak – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Programistycznym Hack Heroes, XIV miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym First Step to Fields Medal;

9. Michał Zajda – I miejsce w finale Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego SUPERMATEMATYK w kategorii technikum – klasa pierwsza, Wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny; najlepszy wynik w powiecie, I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym;

10. Robert Urbaniak – udział w finale wojewódzkiego konkursu matematycznego,
I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej eliminacje miejsko-gminne w Pyzdrach;

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni:
1. Kamil Wrotecki – laureat eliminacji centralnych XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria;
2. Magdalena Grabowska – laureatka eliminacji centralnych XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria;

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni:
Paulina Grzegorska – finalistka etapu ogólnopolskiego XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka


 

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu

I sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odbędzie się 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.


treść postanowienia

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. wyborami do rad powiatów, zwołuje się na dzień 19.11.2018 r. o godz. 16:00 I sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbędą się w siedzibie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławice.

§ 2

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na I sesji.

§ 3

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. otwarcie sesji;

2. złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone-ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;

3. stwierdzenie quorum;

4. uchwalenie porządku obrad;

5. wybór Przewodniczącego Rady:

    1) wybór komisji skrutacyjnej;

    2) zgłaszania kandydatów;

   3) przeprowadzenie głosowania;

6. przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego;

7. wybór wiceprzewodniczących Rady:

    1) wybór komisji skrutacyjnej;

    2) zgłaszania kandydatów;

    3) przeprowadzenie głosowania;

8. Dyskusja - wolne wnioski;

9. Zamknięcie sesji.

§ 4

O terminie i miejscu przeprowadzenia I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zawiadamia się radnych powiatu wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

§ 5

Wykonanie postanowienia powierza się Staroście powiatu wrzesińskiego.

§ 6

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy

w Koninie II

/-/ Paweł Myśliński


 

Jubileuszowe obchody

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości we Wrześni rozpoczęła msza w kościele farnym, a następnie biało-czerwony korowód przeszedł pod pomnik 68. Pułku Piechoty. Mieszkańcy powiatu bardzo licznie uczestniczyli w jubileuszowej uroczystości.
11 listopada to dla Polaków najważniejsze święto patriotyczne. Dlatego na wielu domach tego dnia powiewała biało-czerwona flaga. Na fasadach 600 budynków w tym roku znalazły się chorągwie, które w piątek rozdawano w starostwie. Patriotyzm widoczny był również przed samą farą we Wrześni. Tutaj harcerze rozdawali kotyliony wykonane podczas akcji Jestem patriotą, balony oraz małe flagi. Po zakończonej mszy wzdłuż ulicy Jana Pawła II ustawił się korowód któremu przewodziła Wrzesińska Orkiestra Dęta, liczne poczty sztandarowe, delegacje organizacji działających w powiecie wrzesińskim oraz samorządowcy.
Uwagę przykuwała ogromna biało-czerwona flaga, którą nieśli harcerze aż do pomnika 68. Pułku Piechoty, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Po wspólnym odśpiewaniu Roty delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd poległym za wolność Polski. Powiat reprezentowali: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Kaźmierczak. Nie zabrakło tradycyjnego wystrzału armatniego w wykonaniu Bractwa Kurkowego we Wrześni. Bolesław Święciechowski na zakończenie uroczystości zaprosił wszystkich do śpiewu hymnu narodowego. Tego dnia orkiestra dęta wykonała 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego przy ochoczym śpiewie uczestników uroczystości.


Mateusz Maserak
 

 • DSC06023
 • DSC06043
 • DSC06046
 • DSC06066
 • DSC06070
 • DSC06078
 • DSC06082
 • DSC06088
 • DSC06101
 • DSC06117
 • DSC06142
 • DSC06155
 • DSC06182
 • DSC06200
 • DSC06213
 • DSC06221
 • DSC06224
 • DSC06230
 • DSC06239
 • DSC06250
 • DSC06260
 • DSC06267
 • DSC06286
 • DSC06302
 • DSC06338
 • DSC05988
 • DSC05995
 • DSC06006
 • DSC06015

 

 • image (30)
 • IMG_0463
 • IMG_9553

Flagi na Święto Niepodległości

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości mieszkańcy mogli w piątek 9 listopada bezpłatnie otrzymać flagę państwową w Starostwie Powiatowym. W sumie rozdano niemal 600 flag.  

 

 

 


 

12 listopada urząd będzie nieczynny

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje:
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117) w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny.


 

 • 45829463_10151047501609971_6327264834563866624_o

Sesja z transmisją

Od nowej kadencji samorządy mają obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń rad.

To niejedyna zmiana, która czeka nową Radę Powiatu Wrzesińskiego – sesje, które dotychczas odbywały się w Powiatowym Urzędzie Pracy, teraz będą organizowane w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Na tej sali konferencyjnej zamontowano dwie kamery obrotowe, które będą nie tylko nagrywać sesję, ale też przesyłać transmisję bezpośrednio na YouTube.

Nowoczesna technika mocno wpłynie na pracę radnych. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji tablet z zainstalowaną aplikacją. Za jej pośrednictwem przed każdą sesją otrzyma materiały. Posiedzenie rozpoczynać będzie sprawdzanie obecności, która potwierdzana będzie przyciskiem w aplikacji. Głosowanie nad uchwałami ma się odbywać najpierw poprzez zarządzenie go przez przewodniczącego w systemie. Gdy wszyscy radni klikną „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”, wyniki natychmiast zostaną wyświetlone na projektorze oraz w transmisji internetowej. Nieco inaczej będzie wyglądało też zabieranie głosu przez członków rady – przewodniczący udzielając głosu radnemu, naciska odpowiedni przycisk w aplikacji, dzięki czemu kamera automatycznie kieruje się na mówiącego, a na pasku w transmisji pojawi się jego imię i nazwisko, zupełnie jak w przekazie telewizyjnym. Podobnie ma się wyświetlać informacja o aktualnym punkcie obrad.

 Nad przebiegiem obrad czuwać będą pracownice Biura Rady, zasadniczo jednak system ma być bezobsługowy. Automatycznie wygeneruje także cały protokół z sesji. Z pewnością radni, zwłaszcza ci, dla których nie jest to pierwsza kadencja, będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad obradowania. Zakup systemu wraz ze sprzętem kosztował ok. 72 tys. zł.

Klara Skrzypczyk


 

Budżet obywatelski powiatu wrzesińskiego na 2019 rok - lista zadań

Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 r.

 

1. GMINA WRZEŚNIA

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Wieś na sportowo - siłownia street workout

„Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo”

25 000,00 zł

371

2.

Budowa boisk do koszykówki

„Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce”

24 751,54 zł

336

RAZEM

49 751,54 zł

 

 

2. GMINA MIŁOSŁAW

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej

„Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo”

24 970,00 zł

658

2.

Rodzinna Strefa Sportu

„Rodzinna Strefa Sportu”

10 000,00 zł

512

RAZEM

34 970,00 zł

 

 

3. GMINA NEKLA

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Zakup bramek oraz wiat stadionowych na stadionie GKS Płomień Nekla

„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla”

23 358,47 zł

612

2.

Odstaw życie wirtualne, z piłką przejdź na manualne

„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości  Starczanowo”

24 923,00 zł

469

RAZEM

48 281,47zł

 

 

 

4. GMINA KOŁACZKOWO

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Ura bura rzut podwóra

„Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie”

20 737,80 zł

381

2.

Bezpieczeństwo ponad wszystko, więc chroń siebie jak nazwisko, dbaj o społeczeństwo, bo odbierzesz człowieczeństwo

„Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie”

25 000,00 zł

277

RAZEM

45 737,80 zł

 

 

5. GMINA PYZDRY

Numer projektu

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Rozbudowa placu zabaw pn. "Kubuś"

„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry”

24 997,66 zł

662

2.

Stworzenie miejsca rekreacji w Dolnych Grądach - zakup obiektów małej infrastruktury

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy”

24 477,00 zł

589

RAZEM

49 474,66 zł