List starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza skierowany do rolników


 

Drogi powiatowe – bieżące utrzymanie

Nieco ponad rok temu we wrzesińskim Starostwie Powiatowym został utworzony Wydział Dróg Powiatowych. Jednym z jego zadań jest utrzymywanie tych powiatowych arterii w dobrym stanie. Prace w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

 • Strona 8
 • Strona 9

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

W nowym numerze "Przeglądu Powiatowego": relacja z XX sesji Rady powiatu Wrzesińskiego, prezentacja sylwetek tegorycznych stypendystów, rozmowa z dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej o modernizacji obiektu, informacje o drogach powiatowych i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

  

Wyniki rekrutacji

3 sierpnia zakończył się nabór do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Do testów kwalifikacyjnych zgłosiło się 42 kandydatów. Do klas pierwszych przyjętych zostało 39 osób: 11 dzieci w wieku 6 do 9 lat w cyklu dziecięcym oraz 28 starszych dzieci i młodzieży w wieku 10 do 15 lat. 2 osoby przyjęte zostały do klasy II: jedna z okolic Wrześni kontynuuje naukę rozpoczętą w szkole muzycznej w Słupcy, druga zaś zdała egzaminy kwalifikacyjne uprawniające do nauki w klasie programowo wyższej.

Największą popularnością cieszyła się klasa gitary a po niej fortepianu. Miłą niespodzianką jest wzrost zainteresowania nauką gry na akordeonie – w ubiegłym roku mieliśmy w klasie tylko 2 osoby a obecnie przygodę z tym instrumentem rozpocznie 5 młodych ludzi, w tym trójka rodzeństwa. Nowo otwarta specjalizacja trąbki liczyć będzie 4 uczniów, ponadto przyjęliśmy 3 skrzypków, 2 flecistów i 2 perkusistów.

Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 w PSM uczyć się będzie 100 adeptów sztuki muzycznej prowadzonych przez 14 nauczycieli.

W nowym roku nie utworzymy dwóch lecz tylko jedną grupę w oddziale dla dzieci młodszych. Niestety słabe zainteresowanie młodszych dzieci nauką w szkole przypisujemy skutkom wprowadzonych ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19. Rodzice wielokrotnie dopytywali, czy nauka w nowym roku szkolnym prowadzona będzie online, wskazując na związane z tym problemy.

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny nie przyniesie niespodzianek i pozwoli nam na radosne, wspólne przeżywanie muzyki w budynku szkoły.

Liliana Kucza

Dyrektor PSM


 

W 100-lecie Cudu nad Wisłą

Wrześnianie w Święto Wojska Polskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem 68 Pułku Piechoty.

Święto Wojska Polskiego to uroczystość ustanowiona przez sejm w 1992 roku dla uczczenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Obchodzona jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która miała miejsce podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Bitwa Warszawska była wydarzeniem przełomowym w historii naszego narodu. Starciem dwóch cywilizacji – czerwonego terroru i bezprawia oraz wartości patriotycznych, europejskich i chrześcijańskich. Była także momentem, w którym cały naród wszystkich stanów społecznych porzucił nieistotne spory i uprzedzenia, autentycznie jednocząc się we wspólnym ratowaniu świeżo odzyskanej niepodległości – mówił prowadzący uroczystość Szymon Adamczyk. Podkreślił przy tym, że wśród bohaterów, którzy przyczynili się do odparcia bolszewickiej nawały, byli mieszkańcy ziemi wrzesińskiej.

Uczestnicy spotkania, wyrażając hołd i wdzięczność, złożyli pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki kwiatów. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć odśpiewania hymnu. Wybrzmiała również Rota. Na obchody Święta Wojska Polskiego zaprosili Burmistrz Wrześni, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne oraz Towarzystwo Unia Wrześnian.

Klara Skrzypczyk

 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • IMG_9289
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą
 • W 100-lecie Cudu nad Wisłą

 

Porty już od roku

W Szpitalu Powiatowym we Wrześni od roku wykonywane są zabiegi implantacji portów naczyniowych. To ułatwienie m.in. dla pacjentów poddawanych chemioterapii.

Porty naczyniowe polegają na wytwarzaniu na stałe dostępu do żylnych naczyń krwionośnych. Stosuje się je u pacjentów wymagających częstego pobierania krwi i podawania leków drogą dożylną. Porty zakłada się także innym chorym, m. in. leczonym przewlekle, wobec których wymagane jest częste podawanie preparatów. Ma to niebagatelne znaczenie dla cierpiących na mukowiscydozę, chorobę reumatyczną czy hemofilię. Zastosowanie znajduje też przy leczeniu paliatywnym, gdy konieczne jest podawanie leków przeciwbólowych, płynów lub preparatów do żywienia pozajelitowego. Zabieg sprawdza się także, gdy utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do naczyń  utrudnia leczenie chorego i to nie tylko w warunkach szpitala, ale także hospicjum i leczenia domowego.

W przypadku pacjentów poddawanych chemioterapii dożylnej implantacja portu naczyniowego nie jest niezbędna, ale stanowi duże udogodnienie dla pacjenta i personelu medycznego, gdyż zwiększa komfort leczenia a zmniejsza ryzyko powikłań. Poprzez umieszczenie komory portu np. w okolicy podobojczykowej pacjent ma wolne ręce, co ma niebagatelne znaczenie dla normalnego funkcjonowania, zwłaszcza że często port jest implantowany na kilka miesięcy lub dłużej (jest to uzależnione od czasu trwania leczenia). Porty naczyniowe zmniejszają ryzyko infekcji i nie powodują bólu. Warto podkreślić, że przy chemioterapii zabieg jest całkowicie refundowany przez NFZ.

(red.)

 


 

Zakręceni w pomaganiu

W ostatnich tygodniach metalowe pojemniki w kształcie serca zdobyły ogromną popularność. Chęć pomagania nadal nie słabnie, gdyż na terenie naszego powiatu powstało kolejne miejsce, w którym można składować plastikowe nakrętki.
Pierwsze metalowe serce na nakrętki powstało w Nekli. Mieszkańcy tej gminy bardzo chętnie włączyli się w akcję zbierania kapsli do tego nietypowego pojemnika. Nie trzeba było długo czekać, by pojawiły się głosy z prośbą o usytuowanie podobnych zbiorników w innych miejscowościach. Niedługo później, w ślad za Neklą poszła Września, która również zaopatrzyła się w metalowe serducho. Nakrętkowa akcja nabrała tempa i spodobała się również Pyzdrom. Władze tej gminy także zdecydowały się na tego typu zbiornik. Czerwone serce stanęło pod koniec lipca przy przedszkolu „Bajkowy Świat”. Wszystkie z trzech kontenerów bardzo szybko wypełniają się nakrętkami.
Przypomnijmy, że zbieranie plastikowych kapsli łączy w sobie dwa ważne elementy: pomoc chorym dzieciom oraz recykling. Zebrany przez mieszkańców Pyzdr i okolic towar zostaje przekazany firmie przetwarzającej odpady, a otrzymane w zamian pieniądze pomogą dzieciom z tejże gminy w walce z poważnymi chorobami.

Klaudia Kubiak

 • Serce na nakrętki w Pyzdrach

 

Absolutorium za rok 2019

Podczas XX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego Zarządowi zostało udzielone absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

W posiedzeniu, które odbyło się 4 sierpnia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach wyjątkowo wzięli udział naczelnicy wydziałów starostwa, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaproszeni goście. Wszyscy dostosowali się do zasad związanych z panującą pandemią i przede wszystkim zachowywali bezpieczne odległości. Przewodniczący Marek Przyjemski podkreślił, że zwiększona liczba obecnych związana jest z charakterem sesji absolutoryjnej i ujęciem w porządku obrad debaty nad Raportem o Stanie Powiatu za 2019 rok, kolejne posiedzenia zaś prawdopodobnie będą odbywać się jak dotychczas – przy znacznych obostrzeniach.

Przy okazji przedstawiania sprawozdania z prac Zarządu starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz poinformował radnych o zmianach w ważnym powiatowym projekcie oświatowym – Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził dodatkowe środki na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Ponad 6 mln zł ma zostać przeznaczonych na dalszą modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego.

Jednym z punktów sesji było przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok. Ten obszerny dokument, zwykle przedstawiany do końca maja każdego roku (tym razem termin został wydłużony ze względu na sytuację epidemiczną) został udostępniony radnym, którzy w debacie nie zgłosili dodatkowych pytań.

Po udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego zapoznano się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu oraz finansowym za zeszły rok, a także informacją o stanie mienia komunalnego powiatu. Sprawozdaniu z wykonania budżetu towarzyszyła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego opowiedziała się również Komisja Rewizyjna, której przewodniczący, radny Jarosław Czyż, wskazał, że budżet w 2019 roku był wykonywany zgodnie z prawem, w sposób celowy, rzetelny i gospodarny. – Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji przedłożonej do kontroli. Komisja rewizyjna opiniuje pozytywne wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego za 2019 rok – powiedział.

W dyskusji starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że ponad 1/3 zeszłorocznych finansów powiatu związana była z wydatkami inwestycyjnymi, a aż 32,8 mln zł udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych (na wydatki bieżące i majątkowe). – Chcąc podsumować realizację budżetu za rok 2019, możemy powiedzieć, że był to rok inwestycji, rok pełnego i pewnego finansowania instytucji powiatowych i rok, który zbudował „przyczółek” pod pewną realizację budżetu w 2020 roku – zaznaczył starosta wrzesiński. Na koniec zeszłego roku udało się wypracować nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad 3,5 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku powiat był właścicielem nieruchomości o powierzchni ponad 326 ha i posiadał ponad 7 tys. udziałów w spółce Szpital Powiatowy o łącznej wartości około 35,4 mln zł. Po uzasadnieniach przedstawianych przez skarbnik Beatę Matuszewską Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdania przy pięciu głosach sprzeciwu.

Zanim z takim samym wynikiem udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium, w imieniu Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Lokalnego głos zabrał radny Janusz Balcerzak. W obszernym wystąpieniu wskazał finansowe wyzwania, z którymi musiał zmierzyć się powiat. Za największe uznał reformę oświaty, która spowodowała znaczne zwiększenie liczby uczniów w naszych szkołach, co pociągnęło za sobą dodatkowe koszty przy nieznacznym tylko zwiększeniu ministerialnej subwencji. W naszym regionie nastąpiła także zmiana w kształceniu muzycznym – udało się powołać Powiatową Szkołę Muzyczną. Radny wspomniał też o zupełnie nowych zadaniach, które stanęły przed powiatem, chociażby związanych z transportem – przystąpieniu do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy zadbaniu o transport publiczny po likwidacji PKS-u. Zmodernizowano ponad 6 km dróg powiatowych, sprzedano 21 działek w Bierzglinku (1,5 mln zł wpłynęło do budżetu), wypracowano bardzo niską stopę bezrobocia. – Inwestowanie to rozwój. Nie stoimy w miejscu – oby wydatki majątkowe były dalej na tak wysokim poziomie – stwierdził Janusz Balcerzak.

Po krótkiej przerwie radni podjęli uchwały dotyczące wyrażenia woli na realizację budowy ciągu pieszo-rowerowego w Nekli oraz przebudowy drogi powiatowej w Radomicach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu powiat może złożyć wnioski o dofinansowanie tych zadań drogowych w roku 2021. Nekielski odcinek, którego dotyczyć ma wniosek, ma długość ok. 750 m, a szacunkowy koszt przebudowy to 620 tys. zł. W Radomicach zaś Wydział Dróg Powiatowych przystąpiłby do kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2159P. Tym razem chodziłoby o odcinek o długości 1,2 km, którego przebudowa kosztowałaby ok. 1,3 mln zł. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych można uzyskać do 60% dofinansowania.

Rada Powiatu Wrzesińskiego tego dnia zadecydowała również o tym, że obsługa księgowo-finansowa Bursy Międzyszkolnej (która 31 sierpnia zostanie wyodrębniona ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i stanie się samodzielną jednostką organizacyjną) będzie prowadzona przez Starostwo Powiatowe. Ostatnie tego dnia uchwały dotyczyły tegorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Klara Skrzypczyk

 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Goście i naczelnicy
 • Starosta Dionizy Jaśniewicz
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Skarbnik powiatu
 • Skarbnik powiatu
 • Z-ca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych
 • Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji

 

Talenty zauważone i docenione

Od siedmiu lat Powiat Wrzesiński przyznaje zdolnym absolwentom szkół powiatowych z terenu powiatu wrzesińskiego stypendia TALENT. We wtorkowe przedpołudnie 4 sierpnia ponownie kolejni młodzi i utalentowani ludzie zostali docenieni.
W tym roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zdecydował o wyróżnieniu sześciorga absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego, którzy w czasie edukacji odznaczyli się szczególną pracowitością, pasją oraz sukcesami na płaszczyźnie szkolnej oraz poza nią. Prezentujemy sylwetki młodych wyróżnionych.
Monika Cieślak – absolwentka Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni na kierunku technik ekonomista. Spośród wyróżnionych młodych ludzi uzyskała najwyższą średnią ocen – 5,69. Monika jest laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B. Pasjonuje się siatkówką, matematyką oraz bieganiem. Planuje rozpocząć studia na kierunku Inżynieria Zarządzania lub Informatyka i Ekonometria. Chciałaby pracować w międzynarodowej korporacji.
Anita Ponto – ukończyła Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na kierunku fryzjer. Zajęła m.in. I miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego w dziale damskim oraz II miejsce w XVII Wielkopolskim Konkursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego w dziale męskim. Interesuje się plastyką i rysunkiem. Planuje dalej dokształcać się w swojej profesji poprzez liczne kursy i szkolenia. Chciałaby także rozpocząć własną działalność w branży fryzjerskiej.
Filip Wagner – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni o profilu matematycznym. Jego pasją są fotografia oraz sport. Zdobył m.in. IV miejsce w Mistrzostwach Europy we Wrocławiu w konkurencji Drużynowy Pistolet Pneumatyczny Juniorów (2019/2020), II miejsce w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w konkurencji Pistolet Szybkostrzelny 2x30 Mężczyzn (2018/2019), I miejsce w Finale Pucharu Polski w konkurencji Psz 2x30 Juniorzy (2019/2020), I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji Pistolet Sportowy 30+30 (2019/2020), I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Wybrzeża w Strzelectwie Sportowym w konkurencji Pistolet Sportowy 30+30 Juniorzy (2018/2019). Filip brał również udział w Mistrzostwach Europy w Strzelaniu w Bolonii (2019/2020). Chce kontynuować naukę na studiach wyższych oraz dalej trenować i uprawiać strzelectwo.
Wiktor Fogt – ukończył Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni na kierunku technik ekonomista. Może się pochwalić uzyskaną bardzo wysoką średnią ocen – 5,12. Jest finalistą III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich oraz laureatem IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Jego pasją jest ekonomia, speedcubing, łucznictwo oraz sport siłowy i wytrzymałościowy. Planuje studia na kierunku: finanse, audyt, inwestycje na uniwersytecie ekonomicznym.
Kacper Ziembikiewicz – absolwent Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.  Uzyskał średnią ocen 5,08. Kacper zdobył IV miejsce w okręgowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest aktywnym wolontariuszem, zaangażowanym w promocję szkoły oraz pomoc przy organizacji różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych. Planuje rozpocząć studia w zakresie technologii żywności.
Patryk Ligocki – ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Interesuje się sportem, trenuje siatkówkę plażową. Jest zdobywcą m.in.  III miejsca w ogólnopolskim Turnieju Juniorów w siatkówce plażowej (2017/2018), I miejsca w Młodzieżowym Pucharze Bałtyku – kat. kadet (2017/2018), IV miejsca w Finale Mistrzostw Polski Kadetów w Plażowej Piłce Siatkowej (2017/2018). Planuje rozpoczęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

(red.)

 • Naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera
 • Stypendyści
 • Podczas wręczenia stypendiów
 • Stypendystka Monika Cieślak
 • Stypendystka Anita Ponto
 • Stypendyści z LO wraz z dyrektorem, naczelnikiem wydziału i starostą
 • Stypendystka z ZSZ wraz z dyrektorem, naczelnikiem wydziału i starostą
 • Stypendyści z ZSP wraz z dyrektorem, naczelnikiem wydziału i starostą
 • Stypendysta z ZSTiO wraz z wicedyrektor, naczelnikiem wydziału i starostą
 • Stypendyści wraz ze starostą
 • Stypendyści
 • Dyrektorzy i stypendystka
 • Stypendyści i wicedyrektor
 • Patryk Ligocki

  

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor,  

rodzaj umowy o pracę – umowa na czas określony w ramach zastępstwa pracownika,

wymiar czasu pracy –  1 etat,

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( tj. wykształcenie geodezyjne i inne pokrewne) lub
 • wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( j.w.),
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane uprawnienia w dziedzinie geodezji zakres nr 1 i 2 oraz,
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 • mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomiarów terenowych, w tym
  z wykorzystaniem metod GNSS oraz kompletowaniu dokumentacji technicznej,
 • znajomość oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa,
 • mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 • samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

 

 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:
 • weryfikacja operatów technicznych oraz aktualizacja baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG 
  z zastosowaniem oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa 7,
 • sporządzanie dokumentu obliczania opłaty dla przygotowywanych i poświadczanych w wydziale dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
 • wprowadzanie w systemie GEO-INFO zasięgów zgłoszonych robót,
 • przygotowywanie licencji na wykorzystywanie udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku podinspektora,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 17 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym,               Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

 

    Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, 03 sierpnia 2020 r.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze na podstawie:
 4. Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 5. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody),
 6. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązków
  i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w celu przeprowadzenia rekrutacji
na stanowisko Podinspektora w Wydziale – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

……………………………

podpis

 


 

W babskim gronie

Dzielą swój czas między rodzinę, pracę, przyjaciół niejednokrotnie zapominając o własnych potrzebach. Kobiety to ciche bohaterki dnia codziennego, które stają na wysokości zadania, spełniając się zawodowo i rodzinnie. Mimo to im również należy się chwila wytchnienia. Z myślą właśnie o nich powiat wrzesiński przygotował spotkanie „Między nami kobietami”.
Była to już druga edycja babskiego pikniku, podczas którego spotkały się mieszkanki powiatu do 60 roku życia. Sobotnie popołudnie 1 sierpnia kobiety spędziły aktywnie. Zajęcia odbywały się w Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór” w Rajmundowie. Podzielone na cztery grupy uczestniczki brały udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca Łukasza Mielcarka, podczas których nauczyły się podstawowych kroków salsy czy rumby. Niezwykle interesujące okazały się także zajęcia z fizjoterapeutką Pauliną Szczęsną, która uświadamiała w której części ciała kumuluje się stres i pokazywała ćwiczenia pomagające go neutralizować. Instruktor nordic walking Maria Antczak-Kretkowska zapoczątkowała w niektórych uczestniczkach pasję do chodzenia z kijkami. Po wysiłku fizycznym terapeuta Natalia Gieburowska zachęciła kobiety do rozmów o stresie oraz podpowiadała, jak sobie z nim radzić. Każde zajęcia trwały godzinę z przerwami na obowiązkowe uzupełnianie wody oraz słodki poczęstunek. Mimo, iż dzień były intensywny, panie w rozmowach często wspominały, że świetnie się bawią. Sobotnie popołudnie zakończyło się wspólnym grillowaniem.

Klaudia Kubiak 

 • Grupa taneczna
 • Grupa taneczna
 • Wspólne zdjęcie uczestniczek
 • Pamiątkowe zdjęcie grupowe
 • Grupa taneczna
 • Grupa taneczna
 • Grupa fizjoterapeutyczna
 • Piknik
 • Przywitanie uczestniczek
 • Przywitanie uczestniczek
 • Organizatorzy i instruktor
 • Przywitanie uczestniczek
 • Grupa fizjoterapeutyczna
 • Grupa terapeutyczna
 • Grupa nordic walking
 • Grupa fizjoterapeutyczna
 • Grupa fizjoterapeutyczna
 • Grupa terapeutyczna
 • Grupa nordic walking
 • Grupa nordic walking