Lasy po nawałnicy – zwolnienie z podatku dochodowego

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomoc finansowa na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas nawałnicy dnia 11 sierpnia 2017 r. zwolniona będzie z podatku dochodowego.

Przypominamy, że właściciele lasów prywatnych zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego zobowiązani byli uprzątnąć zniszczony las do 31 grudnia 2018 roku.

Właściciele, którzy nie wykonali w terminie do 31 grudnia 2018 roku wszystkich zadań z zakresu gospodarki leśnej dot. zrębu sanitarnego oraz usunięcia złomów i wywrotów na terenie swojego lasu, zobowiązani są złożyć do Starosty Wrzesińskiego wniosek o przedłużenie terminu uprzątnięcia lasu.

Za uprzątnięty las uznaje się taki, w którym usunięto wszystkie złomy i wywroty, drzewa silnie pochylone, wszystkie drzewa pochylone przy drogach publicznych i urządzeniach turystycznych oraz usunięto pozostałości pozrębowe wraz z gałęziami opałowymi w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby pod odnowienie lasu.

Przypominamy również, że właściciele lasów prywatnych, którzy uprzątnęli już swoje lasy, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Starostę Wrzesińskiego, wysyłając pisemne zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

WBŚiR


 

  • ZEPSPW0208s003
  • pcez (2)
    PCEZ doczeka się modernizacji i rozbudowy

Centrum Oświatowe

Powiat wrzesiński stawia na szkolnictwo zawodowe. Na projekt modernizacji i rozwoju Centrum Oświatowego pozyskano ponad 27,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.

Ogromna kwota w dokładnej wysokości 27 579 821,49 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dzięki tym funduszom możliwa będzie modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego, które obejmuje budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, remont istniejącej bursy oraz budowę nowej, a także modernizację i rozbudowę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt o całkowitej wartości 33 920 955,61 zł wpisuje się w realizowany program „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Umowę o dofinansowanie podpisano 10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prezentujemy aktualny stan realizacji prac.

Zaplecze dydaktyczno-sportowe

Budowa obiektu, który powstaje od zera przy Zespole Szkół Politechnicznych, rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Będzie to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 2 500 m² obejmujący nowoczesną halę sportową na 900 osób, a także pomieszczenia szkoleniowe i konferencyjne. Obecnie stoją już ściany obiektu. Od stycznia trwa montowanie dźwigarów dachowych.

Bursa przy ulicy Słowackiego we Wrześni

Modernizacja budynku z 1921 roku trwa od kwietnia 2018 roku. Trzykondygnacyjny obiekt z dużym poddaszem użytkowym przechodzi pełną rewitalizację. Wymieniono okna i dach, wykonano nowe stropy, ocieplono ściany od wewnątrz. Trwają dalsze roboty wykończeniowe, a także prace przy elewacji zewnętrznej. W bursie znajdą się pokoje dwu i trzyosobowe, oferujące łącznie 32 miejsca noclegowe, a także pomieszczenia konferencyjne i szkoleniowe z zapleczem.

Bursa przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni

Internat powstanie od zera obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obecnie w tym miejscu stoją garaże, które zostaną wyburzone). Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 700 m² dzięki 22 komfortowym pokojom, w których znajdą się 42 miejsca noclegowe, będzie stanowić bazę noclegową dla korzystających z powiatowej oferty kształcenia. Aktualnie powiat oczekuje na prawomocne pozwolenie na rozpoczęcie prac.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Istniejące w PCEZ pracownie zostaną zmodernizowane, powstaną także zupełnie nowe, m.in. automatyki obróbki plastycznej, elektroniki i elektrotechniki czy programowania systemów mechatronicznych. Na drugą połowę roku zaplanowano uruchomienie przetargu na wykonanie prac. O ich rozpoczęciu na pewno będziemy informować.

Klara Skrzypczyk


 

Ważne decyzje

Powiat wrzesiński jak co roku ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty można składać od 13 do 31 maja 2019 w szkole pierwszego wyboru. Na uczniów czekają szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Ich oferta jest bogata i zróżnicowana. Jak w rozmowie dotyczącej tegorocznego naboru zapewnia sekretarz Bożena Nowacka, miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych. Najważniejsze, to dobrze zastanowić się nad kierunkiem kształcenia i zadbać o dobre wyniki w nauce poprzedzające nabór.

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/wrzesnia (strona zostanie uruchomiona 1 maja 2019 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. 

  • Bozena Nowacka

 

Jesteśmy dobrze przygotowani
Rozmowa z sekretarz powiatu Bożeną Nowacką

Jak nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika?

W Polsce od kilku lat realizuje się reforma oświaty, natomiast do szkół ponadpodstawowych rzeczywiście na dobre wkracza 1 września 2019. W tym roku swą edukację kończy obecna kl. VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum, które zostaje ostatecznie wygaszone. W związku z tym do naszych szkół nie trafi ponad 700, tylko 1 400 uczniów. Przez ostatnie dwa lata przygotowywaliśmy się do tej sytuacji. Zaplecza dydaktyczne, odpowiednia liczba nauczycieli, wyposażenie i ilość sal, to są kwestie już uregulowane. Dyrektorzy zanalizowali potrzeby swoich szkół i są przygotowani na przyjęcie podwójnego rocznika. W sensie organizacyjnym jesteśmy gotowi do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Mieliśmy niedawno kontrolę NIK-u dotyczącą stanu przygotowania naszych szkół ponadpodstawowych do reformy  oświaty i wniosek pokontrolny brzmiał, że jesteśmy do zmian przygotowani dobrze.

Czyli nie będzie dwuzmianowości?

Kiedyś, gdy był wyż demografczny, faktycznie była dwuzmianowość w naszych szkołach. Od ponad dekady postępuje niż demograficzny i większość szkół ma rezerwy sal lekcyjnych, dlatego przyjęcie podwójnego rocznika nie spowoduje dwuzmianowości czy znacznego wydłużenia czasu realizacji zajęć. Zagrożenie dwuzmianowością pojawiło się w ZSP, natomiast po podpisaniu porozumienia z WSCKU (dawniej NKJO) uczniowie ZSP będą korzystać z dodatkowych 10 sal lekcyjnych. Przy ZSP powstaje też nowy obiekt – hala dydaktyczno-sportowa, i to miejsce także zostanie wykorzystane. Jeśli chodzi o długość czasu pracy szkół, to w niewielkim stopniu się to zmieni, zajęcia będą się kończyć najpóźniej o 15.30/16.00.

A jak wyglądać będzie nabór? Czy może zabraknąć dla kogoś miejsca?

Powiat wrzesiński od wielu lat prowadzi nabór systemem elektronicznym. Podstawowym wskaźnikiem konstruowania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych naszego powiatu jest liczba absolwentów i tak też jest w ofercie na rok szkolny 2019/2020. Zatem dla nikogo nie zabraknie miejsca w naszych szkołach. Natomiast specyfika tego naboru będzie polegać na tym, że oddzielnie będzie poprowadzony nabór dla absolwentów gimnazjum i oddzielnie dla absolwentów klas VIII, ponieważ realizowali inne podstawy programowe. Różna będzie także ścieżka edukacyjna dla tegorocznych absolwentów, pogimnazjalni w liceum spędzą 3 lata, w technikum cztery. Absolwenci podstawówek  odpowiednio rok dłużej.

Czy będzie też więcej nauczycieli?

Tak. Dyrektorzy naszych szkół przygotowując się do podwójnego naboru zobowiązani byli także zabezpieczyć odpowiednią kadrę dydaktyczną, zatrudnieni zostaną zatem także nowi nauczyciele.

Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

  • ZEPSPW0208s004

Newsletter