Za nami piknik „Między nami kobietami”

28 sierpnia w Chociczy Wielkiej odbył się piknik „Między nami kobietami”, który został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w ramach Akademii Pozytywnego Myślenia. W programie znalazły się warsztaty artystyczne z makramy, zajęcia na zdrowy kręgosłup, pielęgnacja dłoni oraz relaks w grocie solnej. Po raz kolejny chcieliśmy przypomnieć kobietom, że w natłoku obowiązków powinny znaleźć czas dla siebie. Dziękujemy paniom za udział i zapraszamy na kolejne edycje tego wydarzenia!

 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami
 • Między nami kobietami

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: zaproszenie na Powiatowy Piknik Naukowy, relacja ze spływu kajakowego, dwa ciekawe reportaże i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 361, strona 16

 

Nasz Zabytek – PSK ZAMKOWA

Zachęcamy mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywnego udziału w konkursie „Nasz Zabytek” organizowanym przez Fundację Most the Most.

Konkurs jest projektem o charakterze regionalnym, ogłaszanym każdego roku w poszczególnych województwach, tak by docelowo objął cały kraj. Tym razem zgłosić można dowolny obiekt z terenu województwa wielkopolskiego, który jest zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji i należy m.in. do jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Zwycięski obiekt uzyska dofinansowanie w kwocie miliona złotych na rewaloryzację, a mieszkańcy lokalnej społeczności będą mogli z niego aktywnie korzystać.

Kryteria konkursowe spełnia m.in. Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA, której mozolne przystosowywanie do pełnienia nowej funkcji społecznej trwa już od 2005 roku. Dawny kościół ewangelicki, wybudowany w latach 1871-1879, jest przykładem architektury neogotyckiej. Opuszczony po II wojnie światowej przez lata był zamknięty i niszczał. W 1977 roku postanowiono przeznaczyć jego wnętrze na galerię Miłosławskiego Centrum Kultury, jednak zabytek wymagał remontu. W 2009 roku obiekt został oficjalnie przekazany na 25 lat w użytkowanie powiatowi wrzesińskiemu, który w 2016 roku przejął dawny kościół od gminy Miłosław na własność w drodze darowizny. Tym samym powiat wrzesiński wziął na siebie ciężar renowacji zabytku.

W minionych latach, dzięki pozyskanym dotacjom i środkom powiatu, wydano już na ten cel ponad milion złotych. Wykonano m.in. prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej, co wiązało się z utworzeniem toalet, zainstalowano centralne ogrzewanie, ocieplono stropy, wymieniono więźbę i naprawiono dach nad apsydą i nawą główną.

Odrestaurowano także drewniane elementy stropu, klatki schodowej, drzwi, empor oraz zabezpieczono tynki malarskie i naprawiono posadzkę w prezbiterium. Przeprowadzono renowację parkanu, wymieniono także okna oraz drzwi na wieżę i do dawnej zakrystii, którą przystosowano na potrzeby garderoby. Ponadto wyremontowano ściany zewnętrzne obiektu (rozebrano i odbudowano attykę, wyremontowano zwieńczenie wieży, naprawiono drewniane żaluzje w oknach wieży) poważnie uszkodzone w czasie nawałnicy w 2017 roku.

PSK ZAMKOWA to miejsce, w którym wysiłkiem Starostwa Powiatowego we Wrześni przy współpracy organizacji pozarządowych odbywają się wydarzenia i uroczystości kulturalno-promocyjne o zasięgu lokalnym, a także ogólnopolskim i międzynarodowym. Przykładów imprez, które miały tam miejsce, jest sporo. Do najważniejszych można zaliczyć chociażby spotkania z laureatami prestiżowej literackiej Nagrody Fundacji im. Kościelskich z udziałem m.in. noblistki Olgi Tokarczuk. Z koncertami wystąpili tu m.in. Myslovitz, Hanna Banaszak, Stare Dobre Małżeństwo, Irena Santor, Eleni czy Stanisława Celińska. W obiekcie obywały się także wystawy i wernisaże fotograficzne – m.in. Mikołaja Łozińskiego, Tadeusza Rolkego, Andrzeja Jerzego Lecha – oraz malarskie będące podsumowaniem polsko-niemieckich plenerów organizowanych we współpracy z partnerskim powiatem Wolfenbüttel w Niemczech. W ramach realizacji wspólnych projektów polsko-niemieckich w obiekcie partnerski powiat przekazał na rzecz dawnego kościoła dwa pięcioramienne metalowe świeczniki oraz tarczę zegarową, na której każda z cyfr przedstawia inną kulturę i język, co ma symbolizować ideę miejsca spotkań kulturalnych otwartego dla wszystkich.

Renowacja zabytku wymaga potężnych nakładów finansowych. Choć powiat co roku inwestuje w obiekt, to nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. W planach jest kontynuacja renowacji elewacji czy utworzenie zaplecza gospodarczego, gdzie znalazłyby się szatnie lub też przeniesione zostałyby toalety, przez co powiększyłaby się przestrzeń koncertowa. W realizacji nowych zadań nieoceniona byłaby pomoc finansowa Fundacji Most the Most – organizatora konkursu „Nasz Zabytek”. Mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą zgłaszać propozycje od 8 sierpnia do 5 września 2022 roku. W tym celu został przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie fundacji: www.mostthemost.pl. Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą również zgłaszać zabytek telefonicznie pod nr.: + 48 22 47 55 111 lub + 48 517 884 088. Głównym celem konkursu jest zaktywizowanie społeczności i włączenie jej w rewaloryzację zabytków przy wsparciu ich właścicieli (samorządów), a także nadanie starym obiektom nowych funkcji społecznych, stworzenie płaszczyzny międzypokoleniowej współpracy. Ideą konkursu „Nasz Zabytek” jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie oraz wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: I – wybór jednego zabytku na terenie województwa wielkopolskiego, II – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Zapraszamy do udziału w konkursie. Zgłoś Nasz Zabytek – PSK ZAMKOWA!

Julia Sosna