• Plakat
 • Zdjęcie

Kaziuki już niedługo!

Kapela Wileńska będzie gwiazdą tegorocznych Kaziuków Wileńskich, które odbędą się 2 i 3 marca we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Jako że impreza zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zaplanowano trzy koncerty: w piątek 2 marca o 18 oraz w sobotę 3 marca o 15 i 18. Wejściówki w cenie 10 złotych będzie można nabywać od 15 lutego w WOK-u. Limit zakupu biletów to 30 sztuk na osobę.

Organizatorami kaziukowych koncertów są powiat wrzesiński i gmina Września, a współorganizatorem – WOK.

Kapela Wileńska w 2018 roku obchodzi trzydziestolecie istnienia. Ma w repertuarze klika programów m.in.: Wileński, Lwowski, Warszawski. Ponadto gra retro wileńskie i ogólnopolskie, tworzy też nowe utwory wraz z poetami wileńskimi m.in. Aleksandrem Śnieżko i Alicją Rybałko, muzykę komponuje skrzypek kapeli i solista, koncertmistrz Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej Zbigniew Lewicki. Kapela koncertowała w Wilnie, Lwowie, Moskwie, Grodnie oraz Wiedniu, Paryżu, Rzymie, Budapeszcie, a także Londynie. Wrześnię odwiedziła dwukrotnie – w 2008 oraz 2014 roku.

Kaziuki Wileńskie organizowane są we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu. Koncerty odbywają się w stolicy powiatu od roku 2007. Dotychczas gościliśmy Zespoł Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, ZPiT „Ejszyszczanie”, ZPiT „Zgoda”, ZPiT „Karolinka”, Polski Zespół Arystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” i ZPiT „Solczanie”.

Występom zwykle towarzyszy kiermasz, podczas którego można nabyć tradycje palmy wielkanocne oraz przysmaki regionalne, m.in. kiełbasę i chleb.

(red.)


 

 • Hala Sportowa ZSP

Przy ZSP powstanie nowoczesna hala

Powiat wrzesiński realizuje projekt mający na celu rozwój szkolnictwa zawodowego. W jego ramach planuje się m.in. stworzenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych. Na początku roku ogłoszono przetarg na budowę dwukondygnacyjnego obiektu o powierzchni użytkowej ponad 2500 m².

Projekt zakłada budowę obiektu na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i przebudową istniejącego parkingu naziemnego. Będzie on przylegał do obecnego budynku Zespołu Szkół Politechnicznych. Planowane są osobne wejścia oraz możliwość bezpośredniego przejścia między budynkami. Dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesna baza sportowa, wyposażona w sprzęt sportowy. Infrastruktura będzie wykorzystywana do rozwoju różnych dyscyplin sportowych, takich jak: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis stołowy i ziemny, lekkoatletyka, gimnastyka. Aula będzie wykorzystywana też jako sala audiowizualna, odbywać się w niej będą szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne i maturalne. Ponadto planuje się udostępnianie jej do organizacji konferencji, sympozjów czy seminariów o zasięgu lokalnym i regionalnym. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed głównym wejściem została wyprofilowana w sposób umożliwiający bezproblemowy dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. W budynku przewidziano toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że powiat wrzesiński na realizację projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 27 579 821,49 zł. Całkowita wartość projektu 29 035 081,06 zł. Oprócz budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego zaplanowano modernizację bursy przy ulicy Słowackiego oraz modernizację budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

(red.)

 • Projekt Hali
 • Projekt Hali
 • Aktualna sytuacja
 • Aktualna sytuacja
 • Aktualna sytuacja
 • Aktualna sytuacja
 • Aktualna sytuacja

 

 • Wydział Komunikacji

Aktualna sytuacja z CEPiK-iem

Po przeszło dwóch miesiącach od wprowadzenia w wydziałach komunikacji w całej Polsce systemu CEPiK 2.0 nadal występują problemy adaptacyjne. Pracownicy powiatowego Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu robią wszystko, aby pomóc klientom, niestety jednak nie ma możliwości usprawnienia działania programu na poziomie powiatu. Każda nieprawidłowość wymaga interwencji centrali w Warszawie, co zajmuje dużo czasu. 

– Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło system i tylko oni ze swojego poziomu dostępu mogą naprawiać powstałe w nim błędy. Pracownicy naszego wydziału są jedynie użytkownikami oprogramowania i nie mogą w żaden sposób go modyfikować. Na bieżąco komunikujemy się ministerstwem w sprawie nieprawidłowości – tłumaczy Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wkrótce usterki w systemie zostaną usunięte.

CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i osobach mających uprawnienia do kierowania. W listopadzie 2017 została wprowadzona nowa wersja programu, która wciąż ma wiele błędów. Wynikają z tego niedogodności w obsłudze klientów wydziałów komunikacji. Największe trudności sprawia wprowadzanie danych podczas wydawania nowego dokumentu, przerejestrowanie samochodu, rejestracja pojazdu z zagranicy i nowego pojazdu zakupionego w salonie. Dodatkowo do dziś wiele spraw w systemie nie ma statusu „załatwione”, a to dlatego, że jeżeli nie uda się zaakceptować wprowadzonych danych, to system nadaje pojazdowi status przyjętego w trybie awaryjnym. To z kolei blokuje możliwość zamówienia dokumentów w Wytwórni Papierów Wartościowych (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu). Zmiany statusu dokonać może tylko Ministerstwo Cyfryzacji. Problemy pojawiają się także podczas zwrotów próbnych tablic rejestracyjnych.

Jest jednak postęp w działaniu systemu względem drugiej połowy listopada zeszłego roku. Coraz rzadziej pojawiają się problemy z wpisami do systemu takich adnotacji jak: HAK, GAZ, VAT.

(red.)


 

Edukacyjne warsztaty

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni zorganizowało pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Edukacyjne dla Nauczycieli, które spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Byłe Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni ma się dobrze. W jego dawnej siedzibie od 2015 roku działa Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, które zajmuje się kształceniem osób dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach doskonalących. To jednak nie wszystko: WSCKU we współpracy z IATEFL Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce właśnie zorganizowało pierwsze wrzesińskie Ogólnopolskie Warsztaty Edukacyjne dla Nauczycieli. Całodzienne spotkanie przeznaczone dla pedagogów odbyło się 27 stycznia.

– Dzisiejsze warsztaty robimy po raz pierwszy, ale jeśli spotkają się z państwa zainteresowaniem, to planujemy zorganizować je ponownie – mówiła dyrektor WSCKU Urszula Kropaczewska. Tematyka konferencji dotyczyła nowej podstawy programowej, której punktem są specjalne potrzeby edukacyjne dzieci. Prelegenci przedstawiali sposoby realizacji nowej podstawy programowej, udzielając praktycznych porad i dyskutując z uczestnikami na temat ćwiczeń i technik pracy. Warsztaty odbywały się w dwóch blokach: po angielsku i po polsku. Oprócz zajęć na uczestników czekały też dodatkowe atrakcje, jak stoisko księgarni językowej czy nawet fotobudka. Każdy z nich otrzymał też upominki, w tym m.in. materiały promocyjne ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

 

Klara Skrzypczyk

 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Urszula Kropaczewska

Tuż przed Ogólnopolskimi Warsztatami Edukacyjnymi dla Nauczycieli udało nam się porozmawiać z dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego Urszulą Kropaczewską.

Czy może pani w paru słowach opowiedzieć, czym jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego? Nadal jest to w miarę nowa jednostka i wciąż niewiele osób wie, czym się państwo zajmujecie.
Niewiele, ale już troszkę więcej. W tej chwili mamy ponad 250 słuchaczy, więc myślę, że informacja o nas dociera już do coraz większej rzeszy ludzi. Oczywiście także dzięki mediom, które na naszym lokalnym rynku działają. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką państwową, prowadzoną przez Urząd Wojewódzki, więc finansowaną również przez nich. Są to bezpłatne zajęcia, które prowadzimy w ramach kursów kwalifikacyjnych dających uprawnienia do wykonywania różnego rodzaju zawodów. W tej chwili są to: technik logistyki, technik administracji, technik rachunkowości, florysta. Planujemy otwarcie kursu na technika usług kosmetycznych. Moim zdaniem są to bardzo ciekawe zawody, które w tej chwili są potrzebne na rynku pracy.

Dzisiaj odbywają się warsztaty dla anglistów. Skąd pomysł na to wydarzenie?
Również dla anglistów, ale też ogólnie dla nauczycieli uczących właściwie od przedszkola aż do szkoły ponadgimnazjalnej. Reforma wprowadziła zupełnie nowe typy szkoły, powstały też nowe podstawy programowe, w których jest szczególny punkt dotyczący specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, które nauczyciele muszą zaspokajać. Warsztaty są dla anglistów, ponieważ kiedyś było tutaj kolegium języków obcych. Mamy sentyment do naszych słuchaczy, absolwentów naszego kolegium i również oni są dzisiaj obecni. Zostali także zaproszeni nauczyciele z innych szkół, uczący różnych przedmiotów, ponieważ konferencja ma dwa bloki – po angielsku dla anglistów i dla innych, którzy chcą z tego skorzystać, a po polsku dla wszystkich nauczycieli.

Czy może pani opowiedzieć, co to za organizacja, z którą państwo zorganizowaliście dzisiejszą konferencję?
Została ona zorganizowana przy współudziale IATEFL – międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego, które działa na terenie Polski. Jest to organizacja, która działa w każdym kraju, ale tutaj w Polsce organizuje przede wszystkim konferencje językowe dla nauczycieli. Z ramienia tego stowarzyszenia zajmuję się nauczaniem małych dzieci i stąd te warsztaty są w większości temu poświęcone. IATEFL jest organizacją non-profit, czyli wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli zupełnie za darmo. Działa to na zasadzie nauczyciele dla nauczycieli – ludzie, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą przyjeżdżają na tego typu konferencje jako prelegenci. Takie eventy organizowane są w różnych miejscach Polski i są one zupełnie bezpłatne.

Czyli dzisiaj również nauczyciele ze stowarzyszenia IATEFL są prowadzącymi?
Tak, prowadzącymi są nauczyciele ze stowarzyszenia, członkowie tej właśnie organizacji. Są to również absolwenci kolegium, już teraz pełnoprawni nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Jedna z prelegentek, która była naszą studentką, przyjechała aż z Wielkiej Brytanii, gdzie jest nauczycielem języka angielskiego. Przyjechała, żeby zarówno po polsku, jak i po angielsku podzielić się doświadczeniami, jakie zdobyła, ucząc w Anglii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnicy warsztatów to ludzie z całej Polski, prawda? Jak duże było zainteresowanie?
Tak, z całej Polski. Część osób przysłała swoje zgłoszenia drogą mailową, ale większość zapisuje się na miejscu. Niektórzy są członkami stowarzyszenia IATEFL, ale część osób to nauczyciele, którzy po raz pierwszy mają styczność z tą organizacją, ale przy tym nie mają po raz pierwszy styczności z naszą szkołą, ponieważ są również studentami studiów podyplomowych, które tutaj we Wrześni prowadzimy.

Czy planuje pani częściej organizować tego typu spotkania?
Patrząc na zainteresowanie, bo od około godziny ludzie napływają do nas i jedna sala jest już pełna uczestników, myślę, że te warsztaty potrzebne są na lokalnym rynku. One nie są drogie, ponieważ prelegenci są za darmo, do tego udało nam się pozyskać wielu sponsorów. Uważam, że też nie może być za dużo takich konferencji, żeby ludziom się to po prostu nie znudziło. Myślę, że raz, może dwa razy w roku wystarczy. Zapraszam!

 

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

 


 

Konkurs dla uczniów

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny we Wrześni  zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny, mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.  

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu przez zespół projektowy projektu edukacyjnego oraz przesłaniu go (w wersji papierowej) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, ul. Wrocławska 42, 62-300 Września w terminie do 16 kwietnia 2018 r. Inspiracją do stworzenia własnego projektu edukacyjnego może być program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jako program o tożsamej tematyce z Przedmiotem Konkursu. Więcej informacji: STRONIE KONKURSU (szkolawolnaoduzywek.pl/#content.)


PSS-E Września


 

 • Erasmus+

Erasmus+ w ZSP

W Zespole Szkół Politechnicznych, we współpracy ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Czech, w ramach programu Erasmus+ prowadzony jest projekt „European House of the Future Actually Created by the Students”. Jego celem jest stworzenie modelu europejskiego domu przyszłości, który mógłby zostać wybudowany w jakimkolwiek kraju UE. 

Każda ze szkół odpowiedzialna jest za daną część modelu, zgodnie 
z profilem nauczania. Udział Zespołu Szkół Politechnicznych w projekcie obejmuje trzy kierunki: budownictwo, architekturę krajobrazu, elektrykę/elektronikę z wykorzystaniem energii odnawialnych; językiem komunikacyjnym projektu jest język angielski.
Jednym z założeń przedsięwzięcia są mobilności – międzynarodowe spotkania, podczas których uczniowie pod okiem nauczycieli przedstawiają dotychczasowe osiągnięcia i opracowują dalsze plany pracy. 
W roku 2017 miały one miejsce dwa razy – w marcu we Francji (Cesson Sevigne) oraz w listopadzie w Hiszpanii (Grenada). Wizyty w krajach partnerskich były okazją nie tylko do wzmacniania więzi między uczestnikami projektu, ale także do porównania systemów edukacji w danych państwach oraz zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i urządzeniami stosowanymi przez szkoły. Ponadto młodzież miała szansę poznać kulturę i zwyczaje panujące w danym kraju.
W marcu 2018 szkoły partnerskie przyjadą do Wrześni, aby wspólnie kontynuować działania nad przedsięwzięciem, podzielić się doświadczeniami oraz wypracować kolejne wytyczne.
Program Erasmus+, w ramach którego realizowany jest projekt, to okazja rozwijania umiejętności zawodowych i językowych przyswajanych w trakcie procesu nauki oraz nabywania nowych doświadczeń, kształtowania kompetencji osobistych i umiejętności miękkich, przydatnych na rynku pracy.                

ZSP
 


 

 • Sebastian Nowicki

Co słychać w Szpitalu Powiatowym?

Rok 2017 przyniósł dwie istotne zmiany we wrzesińskim szpitalu. Po pierwsze znalazł się on w tak zwanej sieci szpitali. Po drugie zakończył (zawiesił) działalność oddział udarowy. Co to oznacza dla pacjentów z naszego powiatu?

Jednym z elementów zapowiadanej reformy miało być połączenie pomocy doraźnej, czyli tak zwanych wieczorynek, ze Szpitalem. W wielu miastach w kraju punkty pomocy doraźnej były oddalone od szpitala, co było uciążliwe z punktu widzenia pacjentów. Zdarzało się bowiem, że chorzy byli odsyłani z miejsca na miejsce. Dla przypomnienia: w naszej lecznicy po oddaniu nowej części zarówno SOR, jak i pomoc doraźna są usytuowane w jednym miejscu. Nie oczekujemy od chorych, aby sami ocenili, na ile ich życie i zdrowie jest zagrożone. Każdy, kto ma obawy, ma prawo zgłosić się do szpitala i zostaje poddany wstępnej ocenie przez personel medyczny oraz skierowany dalej do SOR lub lekarza „wieczorynki”. Szpital mając na względzie pewnego rodzaju uwarunkowania historyczne i rosnącą populację Wrześni zdecydował o utrzymaniu schematu z dwoma lekarzami pomocy doraźnej. W tym miejscu należy nadmienić, że w majestacie prawa można było wybrać opcję uboższą. Nie muszę tłumaczyć, jak wpłynęłoby to na kolejki. Aktualnie jeden lekarz przyjmuje dzieci, a drugi dorosłych. Notujemy spory odsetek chorych spoza naszego powiatu, co cieszy, ale ma wpływ na czas oczekiwania. Drugim czynnikiem wpływającym na wydłużenie kolejek do lekarzy pomocy doraźnej jest nadużywanie tego rodzaju wsparcia. Niestety wielu pacjentów przychodzi w czasie dyżuru, gdyż wizyta u lekarza pomocy doraźnej z różnych względów jest bardziej atrakcyjna niż odczekanie kilku godzin w Poradni Lekarza Rodzinnego.
Drugą zmianą, niestety niekorzystną, było zawieszenie programu leczenia udarów. Używam słowa „programu”, gdyż szpital zorganizował  cały system z własnych środków i nie doczekał się refinansowania ze strony NFZ. Aktualnie wykonane i niezapłacone procedury są przedmiotem sporu. Szpital zabiega o podpisanie kontraktu z NFZ na tego rodzaju leczenie. Bez stabilności finansowania ze strony NFZ nie może być mowy o restaurowaniu oddziału udarowego. Może się to odbyć w ramach ogłoszonego dodatkowego konkursu. Na chwilę obecną czekamy na decyzje NFZ w tej sprawie.  Szkoda, że nie możemy oferować pacjentom nowoczesnego leczenia w sytuacji, kiedy dzięki staraniom wielu ludzi i wbrew wielu przeciwnościom udało sfinalizować się rozbudowę szpitala.
Co w tej sytuacji mają robić pacjenci? Najlepiej dzwonić na pogotowie, bo przy podejrzeniu udaru mózgu wymagającego fibrynolizy dyspozytor może na wniosek kierownika zespołu ratownictwa medycznego zezwolić na bezpośredni transport chorego do szpitala, który zapewnia takie leczenia. Bardzo ważny jest czas. Po przekroczeniu limitu czasu, tak zwanego okna terapeutycznego, leczenie jest mniej skuteczne. Nie rozwiązuje to niestety problemów pacjentów z niejasnymi objawami. W medycynie nie wszystko jest oczywiste i niekiedy objawy pojawiają się stopniowo. Pomimo ogromnego postępu, zauważalnego również w naszym szpitalu, medycyna nadal pozostaje sztuką. Często sztuką nie tylko polegającą na właściwej diagnozie i właściwym leczeniu, ale także na znalezieniu dla chorego najlepszej opcji w niedoskonałym systemie polskiej opieki zdrowotnej.

Sebastian Nowicki
 


 

 • Kapela Wileńska

Kaziuki na wiosnę

Starosta wrzesiński wraz z burmistrzem Wrześni zapraszają na koncerty kaziukowe. W tym roku wystąpi Kapela Wileńska.

Tradycyjnie koncerty odbędą się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, tym razem w pierwszych dniach marca. Informacje na temat dat i godzin występów oraz sprzedaży biletów podamy niebawem.

Kapela Wileńska w 2018 roku obchodzi trzydziestolecie istnienia. Ma w repertuarze klika programów m.in.: Wileński, Lwowski, Warszawski. Ponadto gra retro wileńskie i ogólnopolskie przeboje, tworzy też nowe utwory wraz z poetami wileńskimi m.in. Aleksandrem Śnieżko i Alicją Rybałko, muzykę komponuje skrzypek kapeli i solista, koncertmistrz Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej Zbigniew Lewicki. Kapela koncertowała w Wilnie, Lwowie, Moskwie, Grodnie oraz Wiedniu, Paryżu, Rzymie, Budapeszcie, a także Londynie. Wrześnię odwiedziła dwukrotnie – w 2008 oraz 2014 roku.

Kaziuki Wileńskie organizowane są we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu. Koncerty odbywają się w stolicy powiatu od roku 2007. Dotychczas gościliśmy Zespoł Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, ZPiT „Ejszyszczanie”, ZPiT „Zgoda”, ZPiT „Karolinka”, Polski Zespół Arystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” i ZPiT „Solczanie”.

Występom zwykle towarzyszy kiermasz, podczas którego można nabyć tradycje palmy wielkanocne oraz przysmaki regionalne, m.in. kiełbasę i chleb.

(red.)


 

Noworocznie i solidarnie

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność „Tonsil” spotkali się 20 stycznia, by wspólnie uczcić Nowy Rok.

Życzę wam wszystkim w Nowym Roku samych błogosławionych i szczęśliwych dni. Żebyśmy zawsze się spotykali i żeby troski od nas odpłynęły – witała koleżanki i kolegów z koła przewodnicząca Teresa Piskorż. Do życzeń przyłączali się honorowi goście, wśród których nie zabrakło starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza. – Rozpoczęcie Nowego Roku daje nam nadzieję na to, że będzie to dobry, szczęśliwy czas, który przyniesie nam dużo miłych spotkań, dobrych wrażeń, wspólnie spędzonego czasu i tego, co najważniejsze, codziennej solidarności. Tego wszystkim serdecznie życzę – powiedział włodarz powiatu.

Pretekstem do spotkania były również 90-te urodziny członkini koła Melanii Grześkowiak, która działała w lokalnej Solidarności od początku istnienia jej struktur. Jubilatce życzono zdrowia i dobrej kondycji, które pozwolą na jak najczęstsze uczestniczenie w przedsięwzięciach koła.

 

Klara Skrzypczyk

 

 • Spotkanie
 • Spotkanie
 • Spotkanie
 • Spotkanie
 • Spotkanie
 • Spotkanie

 

Powstaje osiedle mieszkaniowe w Bierzglinku

Treść ogłoszenia

 • Plakat działki Bierzglinek styczeń

 

 • Zamknięcia przejazdów

 

Informacja o zamknięciach przejazdów kolejowych na odcinku Września – stacja kolejowa Czerniejewo

Zamknięcie przejazdów kolejowych:


Września, ul. Czerniejewska
od 23 stycznia godz. 9 do 25 stycznia godz. 18

przystanek osobowy Marzenin
od 23 stycznia godz. 9 do 25 stycznia godz. 18

Słomowo
od 26 stycznia godz. 9 do 28 stycznia godz. 18

Czerniejewo, stacja PKP (droga 2158P)
od 26 stycznia godz. 9 do 28 stycznia godz. 18

Szczytniki Czerniejewskie
(droga gminna do Czeluścina)

od 29 stycznia godz. 9 do 31 stycznia godz. 18

Kosowo (przy nastawni kolejowej Cn)
od 29 stycznia godz. 9 do 31 stycznia godz. 18

Gulczewko
od 1 lutego godz. 9 do 6 lutego godz. 18

Słomówko
od 1 lutego godz. 9 do 6 lutego godz. 18


 

 • wykres wośp

Kolejny rekord WOŚP

Około 180 tysięcy udało się zebrać w naszym powiecie podczas XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 20 tys. więcej niż w roku ubiegłym! Ostateczna kwota będzie znana w ciągu kilku dni.

Na stronie WOŚP deklarowana kwota na chwilę obecną to 81 milionów złotych, jednak – tradycyjnie – całkowita suma zbiórki podana zostanie w marcu, po rozliczeniu trwających jeszcze akcji i licytacji. Rok temu było to 105 milionów. Wydaje się, że jednak można spodziewać się kolejnego rekordu w Polsce, bowiem rok temu w styczniu deklarowana kwota wynosiła 62 miliony. Obecna deklarowana kwota jest już o 20 milionów wyższa. W tym roku zbiórka odbywała się pod hasłem: „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Nekla

W Nekli kwestowało 45 wolontariuszy. Program artystyczny rozpoczął się o godz. 15 w hali widowiskowo-sportowej. Zaprezentowały się dzieci z przedszkoli Miś Uszatek, Akademia Talentów oraz Mali Einsteini, a także tancerze i muzycy z Zespołu Szkół w Targowej Górce i z Zespołu Szkół w Nekli. Nie zabrakło występów baletnic z MM Dance Studio, grupy wokalnej NOKBAND i Orkiestry Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury. W tym roku przeprowadzono dwie licytacje,  w których znalazło się ponad 90 przedmiotów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Całościowa kwota z przeprowadzonych licytacji wyniosła 10 590 zł. Podczas trwania imprezy uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez kluby, stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych przedsiębiorców. Można było spróbować wspaniałego tortu przygotowanego przez Cukiernię Domino Krzysztofa Hulewicza oraz pysznego żurku przygotowanego przez Bar Targowa Górka Tomasza Lipowczyka. W zbiórkach uczestniczyły tez stowarzyszenia: Nekielskie Towarzystwo Amazonki, Uniwersytet III Wieku, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli, Klub Miłośników Syren i Warszaw, MKS Nekla, SHPiPE KAKADU. Z całodziennego kwestowania wolontariuszy trafiła kwota w wysokości 19 017,92 zł. Najwięcej zebrała Nadia Kukulska – 1663,46 zł + waluta obca. Całkowita suma zebrana w gminie Nekla to 35 874,77 zł.

(red. na podstawie informacji z gminy Nekla)

Pyzdry

Od samego rana wolontariusze, w sumie 55 osób, brali udział w kweście ulicznej na terenie gminy. Głowna część imprezy odbyła się jak co roku w hali widowiskowo-sportowej. Atrakcji było wiele. Najmłodsi mogli do woli wyszaleć się na dmuchanym placu zabaw i zrobić sobie zabawne zdjęcia w fotobudce. Wszyscy przybyli mieli okazję obejrzeć ciekawy, a zarazem zróżnicowany blok artystyczny, który rozpoczął występ przedszkolaków z Bajkowego Świata. Piękny pokaz tańców standardowych i latynoamerykańskich zafundowała profesjonalna para taneczna Małgorzata Budzińska i Kacper Kasprzyk. Poza tym mogliśmy posłuchać, jak śpiewają pyzdrscy harcerze oraz wokalistki z gimnazjum. Swoje umiejętności pokazali też młodzi tancerze z Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej „Centrum Hajadasz”, szkoły tańca „Alchemia Dance Studio” oraz uczestniczki zajęć fitness. Magik Rem Marco dosłownie zaczarował wszystkich widzów pokazem iluzji, natomiast zespoły Dejavu Band, Kames Band oraz Pyzdrska Orkiestra Dęta zadbały o oprawę muzyczną Finału. Tradycyjna już licytacja gadżetów podarowanych przez fundację WOŚP oraz lokalnych sponsorów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co w dużej mierze przyczyniło się do pobicia ubiegłorocznego rekordu. W sumie pyzdrski sztab zebrał 16 500 zł, z tego 7 322 zł z licytacji. Najwyższe kwoty osiągnęło m.in. serce składające się z 360 lizaków, tort, gadżety WOŚP, obraz wykonany metodą spray painting, usługi motoryzacyjne i kosmetyczne oraz płyty tegorocznych Wystrzałowych Pyzdr.

Natalia Romańska, Sylwia Kaźmierska

Miłosław

W Miłosławiu akcja rozpoczęła się już w sobotę. W hali sportowej w Bugaju rozegrano trzy turnieje siatkówki: dziewcząt, o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej Huberta Gruszczyńskiego oraz drużyn III ligi – Orlik Miłosław i UKS 9 Leszno. Niedzielne sportowe popołudnie z WOŚP zebrało amatorów biegania, którzy przebyte kilometry poświęcili dla szczytnego celu. Później w hali można było wziąć udział w rozmaitych wydarzeniach i atrakcjach. Zebrani obejrzeli występy przedszkolaków z Bonifacego, Smerfów i Koszałka Opałka, pokaz miłosławskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz koncert Kacpra Maja – słuchacza Collegium Artes. W międzyczasie odbywał się kurs pierwszej pomocy, w którym do wygrania były wielkie pluszaki, a także pokazy chemiczne, malowanie twarzy i rejestracja w bazie DKMS. Atrakcją była także fotobudka. Nie zabrakło licznych licytacji, m.in. zegarka przekazanego przez starostę wrzesińskiego czy gadżetów od przewodniczącego Rady Huberta Gruszczyńskiego. Zainteresowaniem licytujących cieszył się też jeden dzień bycia burmistrzem Miłosławia oraz wzięcie udziału w gaszeniu pożaru ze strażakami.

Imprezy w ramach WOŚP odbywały się tez w Domu Strażaka w Orzechowie i Czeszewie, a kwesty – w Pałczynie, Gorzycach, Biechowie i we Wszemborzu (gm. Kołaczkowo). W sumie miłosławski sztab pod wodzą Beaty Kaniewskiej zebrał 26 750,87 zł. 

(agda)

Września

Także we Wrześni Orkiestra grała już od soboty. O 20 rozpoczęła się 24-godzinna sztafeta po światełko do nieba na stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Równolegle odbył się maraton zumby i fit dance z Karoliną Molendą i Alchemia Dance Studio.  W niedzielę od 15 na scenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury odbywały się pokazy tańców, m.in. zespołów działających przy WOK-u, Roztańczonych Baletnic czy przedszkolaków z przedszkola Chatka Misia Uszatka. Ponadto można było obejrzeć pokazy Klubu Karate Shodan czy wysłuchać koncertu zespołu Nieważne Akustycznie. Pomiędzy występami trwały będą licytacje, a równolegle – liczne atrakcje, w tym wystawa paralotni, kiermasz, zabawy dla dzieci czy warsztaty nauki szycia. O 20 zajaśniało światełko do nieba. Wówczas w pubie AQQ rozpoczął się także koncert zespołu Paradox.

Tego dnia w Galerii Karuzela odbywała się też akcja Nakręcanie kilometrów dla WOŚP. Kilometry zostały przejechane na rowerkach stacjonarnych oraz zabytkowymi autami. Łącznie przejechano 2236 km.

W gminie Września udało się zebrać ponad 100 tys. zł. Ostateczna kwota będzie znana po zliczeniu pieniędzy przez bank.

(red.)

 • WOŚP w Nekli
 • WOŚP w Nekli
 • WOŚP w Nekli
 • WOŚP w Nekli
 • WOŚP w Pyzdrach
 • WOŚP w Pyzdrach
 • WOŚP w Miłosławiu
 • WOŚP w Miłosławiu
 • WOŚP we Wrześni
 • WOŚP we Wrześni

 

 • plakat

Jubileusz z dystansem

XXV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej PROWINCJONALIA odbędzie się w dniach 21-24 lutego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Tegoroczny festiwal będzie nosił podtytuł Zwierzęta i ludzie. – Szczególnie zapraszamy osoby, którym dobro zwierząt leży na sercu – informuje dyrektor Prowincjonaliów Rafał Górecki. Oprócz projekcji filmowych w tym temacie zaplanowano m.in. spotkanie z behawiorystką zwierzęcą oraz autorami książek i komiksów o zwierzętach. Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się pełna lista filmów zakwalifikowanych do konkursu. Tradycyjnie zobaczymy ciekawe dokumenty, filmy krótkometrażowe i animacje. Do konkursu w kategorii kina fabularnego zakwalifikowano m.in. obrazy: Najlepszy, Cicha noc, Człowiek z magicznym pudełkiem, Exterminator, Plan B czy Wieża. Jasny dzień. Oprócz tego w programie znajdą się seanse produkcji zagranicznych w ramach cyklu Prowincje świata oraz pokazy specjalne i retrospektywne poświęcone tegorocznemu laureatowi honorowego Jańcia Wodnika – Krzysztofowi Kowalewskiemu.

Nowością jest przeniesienie festiwalu do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Projekcje odbywać się będą w sali głównej WOK, warsztaty w sali lustrzanej, a spotkania z twórcami, konferencje i wystawy na piętrze, w sali wystaw. Klub festiwalowy zostanie umiejscowiony w byłej restauracji Von Tutti. Sala jest obecnie remontowana. Odbędą się w niej m.in. koncerty Limboski i Lilly Hates Roses.

Jak czytamy na stronie organizatora, w Festiwalu może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat i do 30 stycznia przyśle kartę uczestnika na adres: Studio Media Film, os. Piastowskie 70/11, 61-158 Poznań lub dokona zgłoszenia on-line. Decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w Festiwalu to 200 zł, natomiast 120 zł to koszt korzystania z noclegu. Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.prowincjonalia.com.pl.

W tym roku festiwal obchodzi swój jubileusz dwudziestopięciolecia. – Podchodzę do tego z dystansem. Każdego roku mamy jubileusz, gdy się spotykamy – mówi Rafał Górecki.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 


 

Podsumowanie roku 2017

 • Styczeń
  Styczeń
 • Luty
  Luty
 • Marzec
  Marzec
 • Kwiecień
  Kwiecień
 • Maj
  Maj
 • Czerwiec
  Czerwiec
 • Lipiec
  Lipiec
 • Sierpień
  Sierpień
 • Wrzesień
  Wrzesień
 • Październik
  Październik
 • Listopad
  Listopad
 • Grudzień
  Grudzień

 

Osobowość roku 2017

„Głos Wielkopolski" ogłosił plebiscyt na wybór osobowości roku w czterech kategoriach. Wśród nominowanych są także osoby z powiatu wrzesińskiego – ich sylwetki publikujemy poniżej. Zachęcamy wszystkich do głosowania na naszych kandydatów!

Więcej tutaj

Aby zagłosować na daną osobę należy wysłać SMS na nr 72355 (koszt 2,46 zł) – każdy kandydat ma swój unikalny kod. Kandydatów można jeszcze zgłaszać do 16 stycznia. Głosowanie w etapie powiatowym trwa do 31 stycznia do godziny 21, a etap wojewódzki odbędzie się w dniach 5-14 lutego. Na zwycięzców czekają prestiżowe tytuły, statuetki i nagrody. Więcej informacji na stronie gloswielkopolski.pl/osobowoscroku.

Działalność społeczna 
i charytatywna

Sandra Nowakowska – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PSI-JACIEL, nominowana za niesienie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna oraz za zapewnianie podopiecznym schroniska jak najlepszych warunków życia. SMS pod nr 72355 o treści GWC.166


Magdalena Sobczak-Jankiewicz – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni, nominowana za inicjatywę na rzecz osób niepełnosprawnych w tym organizację zajęć plastycznych i sportowych. SMS pod nr 72355 o treści GWC.165


Lilla Pylak – nominowana za działania w Fundacji Dzieci Wrzesińskich, skierowane do dzieci i młodzieży, osób straszych, a także do osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących pomocy. SMS pod nr 72355 o treści GWC.162


Marianna Okoniewska – nominowana za poświęcenie się pracy na rzecz seniorów: dbanie o swoich podopiecznych, pozyskiwanie funduszy na wyposażenie sali rehabilitacyjnej znajdującej się przy Parafii św. Jadwigi. SMS pod nr 72355 o treści GWC.163


Leonard Dopierała – prezes Miłosławskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym, nominowany za pomoc osobom niepełnosprawnym oraz chorym przewlekle. SMS pod nr 72355 o treści GWC.164

Samorządność 
i społeczność lokalna

Marek Przyjemski – prezes Lokalnej Grupy Działania Z Nami Warto, nominowany za podejmowanie przez grupę takich działań jak pomoc lokalnym przedsiębiorcom w zdobywaniu grantów na rozwijanie firm (Premia na Start) czy organizację szkoleń. SMS pod nr 72355 o treści GWS.146


Danuta Torzewska – prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prezes chóru Camerata, nominowana za wszechstronność i działalność nie tylko społeczną, ale także kulturalną. Organizuje koncerty, jest odpowiedzialna za wyjazdy na festiwale i przeglądy, czy spotkania chóralne. SMS pod nr 72355 o treści GWS.144


Marek Dyba – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, nominowany za zdobycie funduszy unijnych i realizację projektu Kształcenie Zawodowe Dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje, a także realizację zadań z zakresu przygotowania praktycznego do zawodu młodzieży. SMS pod nr 72355 o treści GWS.145


Mariola Zalepa – prezes Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego Szansa, nominowana za współorganizowanie przez Stowarzyszenie Grzybowskiego Turnieju Wojów. SMS pod nr 72355 o treści GWS.143


Krystyna Spychalska – prezes Stowarzyszenia Krąg, nominowana za działania stowarzyszenia takie jak pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących, a także organizację spotkań edukacyjno-profilaktycznych dotyczących chorób nowotworowych piersi i raka szyjki macicy. SMS pod nr 72355 o treści GWS.147

Biznes

Dariusz Goliński – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Września, nominowany za poszerzenie oferty spółdzielni o produkty na potrzeby cukierni. SMS pod nr 72355 o treści GWB.130


Karol Krysiński – prezes firmy KRISPOL we Wrześni, nominowany za zdobycie przez firmę prestiżowego Złotego Godła „Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii „QI Product“ Produkt Najwyższej Jakości” oraz wspieranie finansowe projektu SOS Wioski Dziecięce. SMS pod nr 72355 o treści GWB.131


Maciej Aleksander Juchacz – prezes firmy CERES International, nominowany za rozwój firmy i poszerzenie zakresu jej działania o handel materiałami i środkami do produkcji, maszynami i urządzeniami dla ogrodnictwa oraz techniką szklarniową. SMS pod nr 72355 o treści GWB.132


Ralf Nitzschke – dyrektor fabryki Volkswagena Crafter we Wrześni, nominowany za prowadzenie jednej z największych fabryk motoryzacyjnych w Polsce. SMS pod nr 72355 o treści GWB.133


Sławomir Wieszczeciński – prezes zarządu firmy Tonsil we Wrześni, nominowany za wkład w odzyskanie przez markę Tonsil dawnej świetności i wprowadzenie na rynek nowoczesnych produktów, odwołujących się do najlepszych tradycji marki. SMS pod nr 72355 o treści GWB.134


Źródło: „Głos Wielkopolski”


 

Świąteczna magia we farze

Justyna Steczkowska podczas dwóch koncertów, zorganizowanych przez starostwo powiatowe oraz wrzesińską farę, poruszyła tłumy swoim wykonaniem polskich kolęd i pastorałek.

Licznie zgromadzonych 12 stycznia we farze słuchaczy witali starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz proboszcz parafii farnej ks. Mieczysław Kozłowski. – Są w życiu wydarzenia, na które czekamy i które są dla nas i dla naszych najbliższych najważniejsze. Takie wydarzenie to z pewnością święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj chcemy jeszcze raz wrócić do tych szczególnych chwil radości, bo zaprosiliśmy wspólnie wielką gwiazdę polskiej piosenki, Justynę Steczkowską która za chwilę wyczaruje nam magię świąt Bożego Narodzenia – powiedział Dionizy Jaśniewicz. Nie da się ukryć, że z wytworzeniem świątecznego nastroju wokalistka nie miała najmniejszego problemu.

Podczas dwóch ponadgodzinnych występów Justyna Steczkowska wykonała znane kolędy, m.in. Bóg się rodzi, Lulajże Jezuniu, Nie było miejsca czy Cichą noc, i trochę mniej znane pastorałki, jak Cieszmy się i pod niebiosy. Wokalistka namawiała publiczność do wspólnego śpiewania: – Kolędy są po to, żeby łączyć ludzkie serca. Dzisiaj w tej pięknej świątyni możemy razem pograć i pośpiewać, więc śpiewajcie z nami. Ci, którzy mają odwagę, to głośniej, a ci, którzy nie lubią głośno, mogą zawsze śpiewać dla siebie, też będzie miło – mówiła z uśmiechem. Justyna Steczkowska nie zapomniała o najmłodszych, których zaprosiła na scenę, by wspólnie wykonać skoczną i wesołą wersję kolędy Wśród nocnej ciszy. Zachwycone dzieci nie unikały mikrofonu i chętnie podrygiwały wraz z gwiazdą.

Zaskoczyć mogły niecodzienne aranżacje dobrze znanych świątecznych pieśni – nieco jazzujące lub przywodzące na myśl góralskie muzykowanie. Niesamowitemu czterooktawowemu głosowi piosenkarki towarzyszyły dźwięki trąbki, kontrabasu elektrycznego, perkusji, klawiszy oraz skrzypiec. Na tych ostatnich grała uzdolniona Krystyna Steczkowska, siostra Justyny, która prawdziwy popis swoich umiejętności dała podczas wykonywanego na bis Ave Maria. Niewątpliwie niejednemu wśród publiczności zakręciła się wówczas łza wzruszenia.

Justyna Steczkowska podczas obu wrzesińskich koncertów nawiązała świetny kontakt ze słuchaczami, a podzielenie się z nimi opłatkiem i życzeniami potwierdziło, że jest nie tylko wszechstronną wokalistką, ale także ciepłą i serdeczną osobą. Dzięki niej świąteczna magia bez wątpienia ponownie ogarnęła mieszkańców naszego powiatu.

Klara Skrzypczyk

 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska
 • Justyna Steczkowska

 

 • wosp 2018

Zagrają dla noworodków

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 26 zagra już  w najbliższą niedzielę 14 stycznia.

Celem tegorocznego finału WOŚP jest pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Oddziały neonatologiczne dotychczas siedmiokrotnie były celem zbiórek (ostatnio w 2013 roku) i dotychczas dzięki Orkiestrze zostały doposażone w 3 844 urządzenia medyczne o wartości ponad 121 mln zł. Oprócz zapewniania sprzętu, WOŚP prowadzi też programy medyczne wspierające noworodki m.in. umożliwiające przesiewowe badania słuchu. Potrzeby nadal są jednak ogromne. Wielką Orkiestrę można wesprzeć także w naszym powiecie.


WRZEŚNIA


We Wrześni WOŚP zacznie grać się już w sobotę: na godz. 20 na stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaplanowano sztafetę po światełko do nieba. Początek właściwej imprezy w niedzielne popołudnie o godz. 15. Na scenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury odbędą się pokazy tańców, m.in. zespołów działających przy WOK-u, ale także Roztańczonych Baletnic czy przedszkolaków z przedszkola Chatka Misia Uszatka. Ponadto będzie można obejrzeć pokaz Klubu Karate Shodan czy wysłuchać koncertu zespołu Nieważne Akustycznie. Pomiędzy występami trwać będą licytacje, a równolegle – liczne atrakcje, w tym wystawa paralotni, kiermasz, zabawy dla dzieci czy warsztaty nauki szycia. O 20 zajaśnieje światełko do nieba. Wówczas w pubie AQQ rozpocznie się także koncert zespołu Paradox. W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zaangażowana jest także wrzesińska Galeria Karuzela, gdzie w godz. 14-19 odbędzie się akcja Nakręcamy kilometry dla WOŚP polegająca na biciu rekordu w jeździe rowerami fitness, czemu towarzyszyć będzie też wystawa unikatowych aut oraz sportowe atrakcje i rabaty.


NEKLA


Nekielski finał WOŚP odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Nekli. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 15. Jako pierwsze wystąpią tańczące dzieci z przedszkola Miś Uszatek w Nekli. Podczas całego dnia nie zabraknie też innych młodych tancerzy, będzie okazja wysłuchać również koncertu Orkiestry Dętej NOK czy rozśpiewanego NOK BAND. Zaplanowano dwie licytacje – pierwszą o 17.15 oraz drugą, główną, o godz. 19. O 20 z boiska Zespołu Szkół będzie można podziwiać światełko do nieba. Nekielskiej kweście towarzyszyć będą dmuchane atrakcje dla dzieci, a także stoiska i degustacje.


PYZDRY


W Pyzdrach finał Orkiestry rozpocznie się o godz. 16. W sali widowiskowo-sportowej zaprezentują się m.in. DEJAVU BAND, Próbna Drużyna Starszo-Harcerska, czy taneczny duet Małgorzata Budzińska i Kacper Kasprzyk. Wśród dodatkowych atrakcji będzie można obejrzeć występ iluzjonisty, skorzystać z dmuchanego placu zabaw oraz fotobudki. Finałowi WOŚP-u towarzyszyć będą drzwi otwarte w pyzdrskiej strażnicy. Nie zabraknie licytacji gadżetów i oczywiście tradycyjnej ulicznej kwesty.


MIŁOSŁAW

W gminie Miłosław główne obchody Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędą się w hali sportowej w Bugaju. Rozpoczęcie, na sportowo, już w sobotę o godz. 9 – turniejem siatkówki dziewcząt. W południe tego dnia rozpocznie się siatkarski turniej towarzyski o puchar przewodniczącego miłosławskiej Rady Miejskiej Huberta Gruszczyńskiego. O 17 zaś zmierzą się drużyny siatkarskiej III ligi – Orlik Miłosław i UKS 9 Leszno. W programie niedzielnego finału m.in. występy przedszkolaków czy pokaz miłosławskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W międzyczasie odbędzie się kurs pierwszej pomocy, pokazy chemiczne czy malowanie twarzy. Finał w Miłosławiu to też okazji do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Równolegle kwesta trwać będzie w Orzechowie, gdzie o 15 w Domu Strażaka zaprezentują się młodzi artyści z przedszkola Bajkowy Świat oraz Zespołu Szkół w Orzechowie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zawita też do Czeszewa, gdzie szereg atrakcji zaplanowano w godz. 15-17 w hali sportowej. Kwesty odbędą się także w Pałczynie, Gorzycach, Biechowie i we Wszemborzu (gm. Kołaczkowo). W gminie Miłosław światełko do nieba zalśni o godz. 20 na miłosławskim rynku.

Jak widać, szczytnemu celowi wyrównywania szans leczenia noworodków towarzyszy w naszym powiecie mnóstwo atrakcji. W najbliższą niedzielę można więc świetnie się bawić, przy okazji wrzucając coś do oznaczonej serduszkiem puszki. Podczas zeszłorocznego finału w Polsce zebrano ponad 105,5 mln zł, a w powiecie ponad 150 tys. zł.

Klara Skrzypczyk
 

 • wosp 2018

 

 • Dionizy Jaśniewicz

Doświadczenie procentuje

O zimowej wyprawie na K2, powiatowych inwestycjach i o tym, dlaczego nasz powiat jest obiektem zazdrości rozmawiamy ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem.

Zacznijmy od podsumowania ubiegłego roku. Jak pan go ocenia?
To był ważny rok chociażby ze względu na rozpoczęcie dużego przedsięwzięcia, jakim jest rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Weszliśmy w pierwszy etap realizacyjny, który będzie kontynuowany w roku 2018, a zakończony w 2019. Udało się przygotować szereg dokumentów i materiałów dotyczących zadań inwestycyjnych, co było głównym wyzwaniem ubiegłego roku. Ponadto z bieżących spraw – wiele zrobiliśmy na drogach powiatowych, jak co roku kontynuowaliśmy także prace modernizacyjne w naszych placówkach oświatowych. Ostatecznie wynik finansowy za rok 2017 na progu 2018, czyli wchodzenia w nowy rok budżetowy, napawa optymizmem.

Zeszłoroczny budżet powiatu określił pan jako wyprawę na K2, a tegoroczny jest niemal dwukrotnie większy. Skąd taka różnica i na jakim etapie wyprawy jesteśmy?
Jest to wejście na K2, które przebiega w kilku etapach: w 2017 roku nastąpiło budowanie pierwszej bazy, natomiast 2018 jest tym najważniejszym etapem wchodzenia na szczyt, czyli zdobywania K2 i to w porze zimowej, bo tegoroczny budżet jest bez precedensu. Jest prawie podwojony w stosunku do budżetów poprzednich lat, do tego ponad 53% wydatków stanowią zadania inwestycyjne. Myślę, że trudno byłoby znaleźć budżety samorządowe, gdzie poziom inwestycji jest tak wysoko ulokowany. Jest to związane właśnie z programem rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego, ale też ogólnie z inwestycjami oświatowymi i zadaniami drogowymi w 2018 roku. To stanowi sól tego budżetu.

Co będzie działo się na drogach powiatowych w tym roku?
Największą inwestycją będzie przebudowa ulicy Kościuszki we Wrześni, na której pojawią się dwa ronda i nowe ciągi pieszo-rowerowe. Dzięki temu zyska nowoczesne oblicze, a pamiętajmy, że jest ona bardzo ważna nie tylko dla samych wrześnian, ale także dla tych wszystkich, którzy przez Wrześnię przejeżdżają. Przygotowujemy też projekty na inne zadania drogowe, na które będziemy chcieli pozyskać środki. W kwestii Kościuszki środki zewnętrzne zostały już częściowo pozyskane i w miarę upływu czasu mogą wzrosnąć. Cieszy też to, że w tym roku udało nam się wypracować wspólnie z samorządami gminnymi wiele inwestycji drogowych w poszczególnych gminach i tym razem wspólnie ustaliliśmy priorytety, które z punktu widzenia lokalnych społeczności oceniane są jako najważniejsze. Mówimy tutaj o budowie dróg, chodnikach, o praktycznie całej infrastrukturze drogowej, przy czym to wszystko zostało dość proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego. Oczywiście traktujemy środki, które pojawiają się w budżecie w momencie jego uchwalania jako wyjściowe i mamy nadzieję, że w trakcie realizacji budżetu będzie ich jeszcze więcej i będziemy mogli poszerzać zadania, które przyjęliśmy na początku roku 2018. Często tak bywało i mam nadzieję, że i w tym roku tak będzie, że ten budżet będzie budżetem o wiele większym niż założyliśmy w tej chwili.


Już kolejny raz powiat potwierdza efektywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jak pan to 
skomentuje?

Zarówno w poprzedniej perspektywie unijnej, jak i tym razem staramy się być skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W zasadzie bez nich trudno byłoby nam podejmować duże przedsięwzięcia jak budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, ale też i mniejszych projektów, nie tylko oświatowych, ale również dotyczących pomocy społecznej. Zdecydowanie jesteśmy liderem w sięganiu po środki unijne – zadania realizowane w oparciu o nie są dofinansowane na poziomie powyżej 85%. To wielki sukces, ale chciałbym podkreślić, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobrze przygotowana i wytrenowana w tym kadra urzędników powiatu – nie tylko Starostwa Powiatowego, ale również jednostek powiatowych. Zdobyte w poprzednich latach doświadczenie i wiedza dzisiaj procentują, a najlepszym dowodem na to, że dobrze działamy jest ilość i wielkość środków pozyskanych na realizację naszych zadań.

Tak jak już pan wspomniał, największe inwestycje są związane z oświatą. Jakie będzie ich znaczenie dla naszego regionu?
Myślę, że w miarę upływu czasu będziemy coraz bardziej doceniali ich wartość. Dzisiaj podstawowym problemem jest rynek pracy, a w zasadzie już nie poszukiwanie zatrudnienia, tylko rynek, na którym pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Okazuje się, że dla nowych inwestycji w firmach i przedsiębiorstwach z terenu naszego powiatu barierą jest brak wykwalifikowanej siły roboczej. Cały projekt dotyczący rozwoju szkolnictwa zawodowego, czyli Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, służy przygotowaniu bazy do kształcenia zawodowego. Temu towarzyszą tzw. miękkie programy, które dotyczą już prowadzonych szkoleń zarówno dla poszukujących pracy, jak i osób pracujących, czyli tych, które zmieniają lub podwyższają swoje kwalifikacje. Program obejmuje również młodocianych i młodzież uczącą się, czyli całe spektrum związane z kształceniem zawodowym – przygotowanie nowoczesnego pracownika na potrzeby współczesnego rynku pracy. Jest to zadanie nie do przecenienia i tak jak powiedziałem, w miarę upływu czasu, gdy ta inwestycja będzie się sprawdzała, będziemy coraz bardziej ją doceniali. Na etapie przygotowywania projektów i budowania ich koncepcji podpisaliśmy ponad 30 listów intencyjnych, które świadczą o tym, jak duże jest zainteresowanie firm i przedsiębiorców tym projektem. Są to nasi potencjalni klienci, oczekujący, że przygotujemy im pracowników, którzy sprostają wyzwaniom, przed którymi dzisiaj stoi rynek pracy.

To jeszcze ostatnie pytanie – co oprócz inwestycji cieszy pana w naszym powiecie?
Cieszy mnie to, że powiat wrzesiński jest miejscem, do którego inni trochę wzdychają z zazdrością. Mam okazję to obserwować przy okazji różnego rodzaju konferencji, wyjazdów, spotkań: kiedy pojawiają się hasła „Września”, „powiat wrzesiński”, to pada stwierdzenie „wy spryciarze”. Najczęściej w sensie sugestii, jakobyśmy mieli szczęście od nas niezależne. Troszeczkę się nam przygaduje, ale tak naprawdę jest to zazdrość, że Września się rozwija. Dotyczy to nie tylko samorządu powiatowego, ale też większości samorządów gminnych na terenie powiatu wrzesińskiego, gdzie od kilku dobrych lat zmiany następują w takim tempie, że nawet my sami, jako współautorzy tych przemian, jesteśmy zaskoczeni. Dlatego trudno się dziwić tym, którzy powiat wrzesiński obserwują z pewnej perspektywy i jawi im się on jako swego rodzaju ziemia obiecana.
       

      Rozmawiała Klara Skrzypczyk


 

Bezpłatna pomoc prawna w 2018

 • Nieodpłatna pomoc prawna w 2018

 

Z dobrej perspektywy

Technikum Nr 2 we wrzesińskim ZSTiO zajęło 3, a Technikum Nr 1 w ZSP – 7 miejsce wśród wielkopolskich techników w corocznym rankingu Perspektyw.

Tegoroczna edycja rankingu szkół polskich liceów i techników odbyła się już po raz 20. W rankingu liceów wzięto pod uwagę dane z 2 195 szkół, zaś w rankingu techników – z 1 744. Ogólnopolski Ranking Techników 2018 prezentuje 300 najlepszych techników z całego kraju. Pod uwagę brane są cztery kryteria: sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, a także dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Dane, dzięki którym powstał ranking, 
pochodziły z protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, a także Systemu Informacji Oświatowej.

Oprócz zestawienia ogólnokrajowego publikowane są też wojewódzkie. Uroczystość nagrodzenia najlepszych szkół średnich w Wielkopolsce odbyła się 12 stycznia na jednym z wydziałów poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Podczas gali delegacja wrzesińskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odebrała dyplom za zajęcie przez Technikum Nr 2 trzeciego miejsca (80 miejsce w rankingu głównym). Nie zabrakło również reprezentacji Zespołu Szkół Politechnicznych, którego Technikum Nr 1 zajęło w całej Wielkopolsce 7 miejsce (131 w rankingu głównym). Potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania jest honorowy tytuł „Złotej” w przypadku ZSTiO oraz „Srebrnej” Szkoły 2018 w przypadku ZSP. Warto zaznaczyć, że ZSTiO utrzymało pozycję sprzed roku, zaś rankingowy spadek ZSP był nieznaczny – z 5 miejsca w 2017 roku.

Licea ogólnokształcące oceniane były przez pryzmat sukcesów w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych oraz wyników matur z przedmiotów dodatkowych. Wśród wielkopolskich liceów wrzesińskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza zajęło 47 miejsce. Za najlepsze liceum w województwie zostało uznane I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu, a za najlepsze technikum – Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.


Klara Skrzypczyk