Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: artykuł o nowej karetce dla Szpitala Powiatowego we Wrześni, oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025, informacje sportowe i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-01
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-02
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-03
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-04
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-05
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-06
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-07
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-08
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-09
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-10
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-11
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-12
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-13
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-14
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-15
 • Przeglad-Powiatowy-nr-391-16

 

11 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2024 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl, Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 2 maja 2024 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 8 maja 2024 roku do godziny 15:30.


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: wywiad ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem, relacja z wydarzenia pn. „Senior na wychodnym", informacje dotyczące oświaty oraz sportu i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 01
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 02
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 03
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 04
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 05
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 06
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 07
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 08
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 09
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 10
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 11
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 12
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 13
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 14
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 15
 • Przegląd Powiatowy nr 390 - kwiecien 2024 - 16