Filar Samorządu Terytorialnego

Starosta Dionizy Jaśniewicz został uhonorowany statuetką Filar Samorządu Terytorialnego.

Nagroda ta jest przyznawana za długoletnią i wybitną działalność na rzecz rozwoju wielkopolskiego samorządu lokalnego. Wyróżnienie wręczono 26 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Kryterium nagrody była długość pracy na stanowisku. Dionizy Jaśniewicz piastuje swą funkcję nieprzerwanie od 2002 roku. Oprócz starosty wrzesińskiego wyróżnienie dostali też starosta poznański Jan Grabkowski i Lech Janicki – starosta ostrzeszowski.

– Filar jest przyznawany przez ludzi, którzy znają się na samorządzie, którzy wiedzą, jak ciężka to praca, jak wiele trzeba przeciwności znieść, by zrealizować dobrze zadania – na każdym szczeblu – mówił w imieniu wyróżnionych starostów Jan Grabkowski.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 • Filar Samorzadu Powiatowego (1)
 • Filar Samorzadu Powiatowego (2)
 • Filar Samorzadu Powiatowego (3)
 • Filar Samorzadu Powiatowego (4)
 • Filar Samorzadu Powiatowego (5)
 • Filar Samorzadu Powiatowego (6)
 • Filar Samorzadu Powiatowego (7)
 • filar
 • Filar Samorzadu Powiatowego (8)

 

O pracy i bezrobociu

 

Podczas ostatniego przed wakacjami zebrania Powiatowej Rady Rynku Pracy omawiano aktualną sytuację w powiecie wrzesińskim, gdzie stopa bezrobocia na koniec kwietnia wyniosła 3,8%.

Posiedzenie odbyło się 25 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tradycyjnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie wrzesińskim. Liczba bezrobotnych na ostatni dzień maja tego roku wyniosła 1200 osób i w porównaniu z końcem maja 2017 roku zmniejszyła się o 348 osób. Pod koniec kwietnia stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła 3,8%. – W porównaniu do kwietnia 2017 roku zmniejszyła się o 1,5%. W Polsce zaś w tym samym okresie nastąpił spadek o 1,4%, a w województwie o 1% – powiedział Eugeniusz Wiśniewski. – Można zauważyć, że już nie ma tak radykalnego spadku bezrobocia w naszym powiecie jak we wcześniejszych latach – dodał. W sąsiadujących z naszym powiatach sytuacja najlepiej przedstawia się w powiecie poznańskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 1,7% (w samym Poznaniu 1,4%) oraz w pleszewskim – 3,5%. W jarocińskim bezrobocie kształtuje się na poziomie 4,9%, w gnieźnieńskim – 6%, w średzkim 6,4%, zaś w słupeckim 8%.

W przypadku poszczególnych grup bezrobotnych zdecydowanie cieszy wyraźny spadek wśród osób między 55 a 64 rokiem życia. Ich liczba zmniejszyła się o 42 osoby, czyli niemalże 6%. Z kolei o ponad 15% uległa zmniejszeniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy ponad 12 miesięcy (spadek z 513 osób do 214 w ciągu roku). Od stycznia do maja urząd dysponował 1 594 ofertami pracy, co w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi spadek o 543 oferty, czyli 26,5%. W celu realizacji ofert wydano 2687 skierowań do pracy i zorganizowano 30 giełd, w których uczestniczyły 504 osoby. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami w tym roku byli operatorzy maszyn produkcyjnych, pakowacze, operatorzy wózków jezdniowych, magazynierzy i sprzedawcy. Od początku roku 540 osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 1 581 z indywidualnych informacji o zawodach a dla 1 270 osób opracowano indywidualne plany działania.

Od stycznia obowiązują zmienione regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców – wprowadzono nową formułę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz nową instytucję pracy sezonowej. Na podstawie oświadczenia praca może być wykonywania przez 6 w ciągu kolejnych 12 miesięcy (co dotyczy prac nieobjętych zezwoleniem na pracę sezonową). Obecnie systemem oświadczeń objęte są: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym i dotyczy prac związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybołówstwem, zakwaterowaniem oraz gastronomią. Od początku roku zarejestrowano 728 oświadczeń (w tym 600 dotyczyło obywateli Ukrainy) oraz 66 zezwoleń na pracę sezonową.

Powiatowy Urząd pracy dysponuje w tym roku kwotą 4 273 700 zł, co pozwoliło do 22 czerwca zaktywizować 582 osoby. Spośród nich 208 skorzystało z możliwości odbycia stażu, 14 podjęło prace interwencyjne, 13 – prace społecznie użyteczne, 36 roboty publiczne, a cztery odbyły szkolenia. Ponadto jedna osoba skorzystała z bonu szkoleniowego i jedna z bonu na zasiedlenie, zaś 48 zostało objętych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a osiem refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy wobec pracodawcy.

Po wysłuchaniu tych informacji, członkowie rady zaopiniowali zmiany w planie podziału środków Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót publicznych dla dwóch osób bezrobotnych. Wyrażono także opinię dotyczącą wniosku o umorzenie kosztów szkolenia odbytego przez jednego z bezrobotnych. W wolnych głosach i wnioskach wywiązała się dyskusja na temat działalności urzędów pracy w Polsce. Jak zauważył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Powiatowy Urząd Pracy nie jest urzędem ds. bezrobocia. – Zadań, które są tutaj realizowane, jest cała gama. Jednym z nich jest aktywizacja bezrobotnych. Na rynku pracy są przypływy i odpływy i teraz mamy do czynienia z bardzo korzystną sytuacją, jeżeli chodzi o rynek pracy­ – powiedział starosta, który przypomniał, że Starostwo Powiatowe przygotowuje kompleksowy system kształcenia zawodowego w powiecie wrzesińskim. – Gospodarka jest żywą materią i zapotrzebowanie na określoną kadrę się zmienia, a jednym z zadań Powiatowego Urzędu Pracy jest sterowanie tym strumieniem – podsumował Dionizy Jaśniewicz.

Klara Skrzypczyk

w oparciu o materiały z PUP

 

 • IMG_7345 główne - Powiatowa Rada Rynku Pracy
 • IMG_7347 - Powiatowa Rada Rynku Pracy
 • IMG_7349 - Powiatowa Rada Rynku Pracy
 • IMG_7350 - Powiatowa Rada Rynku Pracy
 • IMG_7351 - Powiatowa Rada Rynku Pracy
 • IMG_7353 - Powiatowa Rada Rynku Pracy

 

 • IMG_8263

Zmiany w szpitalu

Rozmowa z prezesem Zbyszko Przybylskim, który przez 20 lat zarządzał wrzesińskim szpitalem. 30 czerwca upłynie jego ostatnia kadencja na tym stanowisku.

Czy nie żal odchodzić?
Żal nie jest. To jest dobry moment – zamknięcie pewnego etapu, wykonania założeń. Moment, który otwiera nowe możliwości. Po 20 latach warto zejść z pierwszej linii frontu i spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. 

A jakie dalsze plany?
Póki co trzeba odpocząć, poświęcić się zaległym sprawom rodzinnym, a po wakacjach zobaczymy. Deklaruję chęć współpracy czy też doradztwa – zupełnie nie chcę się wyłączyć. Ale nie chcę już brać udziału w bieżących sprawach zarządzania, a jedynie wspomagać. 

Jaki jest pana największy sukces i największa porażka?
Sukcesem było to, że udało się zmobilizować do dużego zadania całe środowisko. W okresie czterech wielkich reform trzeba było podjąć wiele nowych działań, przebudować struktury. Myśmy wprowadzali pierwszy outsourcing, czyli usługi zewnętrzne, jak catering, pralnia. Kiedyś we wrzesińskim szpitalu było ponad 600 pracowników, teraz jest ich około 300. Pojawiły się tez nowe formy zatrudnienia – kontrakty. Trzeba było przekonywać lekarzy rodzinnych, aby wyszli ze struktur ZOZ-u i zakładali działalność gospodarczą. To była ogromna rewolucja. Drugą sprawą jest rozbudowa Szpitala Powiatowego. Nie byliśmy w stanie dłużej funkcjonować w starym obiekcie. Z jednej strony trzeba było opracować koncepcję, z drugiej przekonać radnych i samorządy, że inwestycja jest potrzebna. I to się udało. Przypomnę, że była 100% akceptacja przy zatwierdzaniu strategii rozwoju szpitala i planu dostosowawczego do wymogów rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i to uważam za wielki sukces. 
Za porażkę uważam coś, co jest poza nami – prowadzoną politykę zdrowotną. Od lat, działając w Związku Szpital Powiatowych, na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim staram się przekonać decydentów, że szpitale powiatowe są kluczowymi szpitalami dla systemu ochrony zdrowia. Fakty są takie, że to szpital powiatowy jest dla 80-90% mieszkańców powiatu szpitalem pierwszego kontaktu, szpitalem ostrodyżurowym pozostającym w gotowości 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, gdzie przeprowadza się kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Niestety te szpitale finansowane są gorzej niż tzw. szpitale marszałkowskie czy kliniczne, a więc specjalistyczne i wysokospecjalistyczne. Finansowanie wszystkich szczebli powinno być zrównoważone, stosownie do roli i wykonywanych zadań, ale niestety tak nie jest. My podnieśliśmy standard usług, a wartość punktów kontraktowych została na tym samym poziomie.W Polsce podstawowym problemem są finanse. Jesteśmy na ostatnim miejscu w UE, jeśli chodzi o ilość środków przeznaczanych na ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca. U nas to około 1 300 euro, w Europie prawie 3 000 euro. Jeśli chce się mieć dobry system ochrony zdrowia, trzeba zapewnić finansowanie. Druga bardzo ważna rzecz to braki lekarzy ogólnych i specjalistów. Skutek braku kadry, właściwego finansowania i biurokratyzacji systemu jest taki, że zamykane są nie tylko oddziały, ale i całe szpitale. 

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni znów poruszyli kwestie szpitala.
Powiem szczerze, że byłem tym zaskoczony. Jestem daleki, by mieszać politykę do ochrony zdrowia. Żeby dyskutować, trzeba mieć wiedzę i merytoryczne uwagi. Jestem otwarty na dyskusję, ale trzeba najpierw znać całe tło. Tak naprawdę te inwestycje są po to, by służyły społeczeństwu, poprawiły jakość usług, dostępność, bezpieczeństwo pacjentów. Mieliśmy dwie możliwe drogi – zostać w starym szpitalu lub zbudować nowy. Gdybyśmy zostali w starym, musielibyśmy o połowę ograniczyć zakres usług. Gdy budowaliśmy szpital, działaliśmy wszyscy razem, ponad podziałami politycznymi. Teraz wszystkie siły powinniśmy skupić na tym, aby maksymalnie wykorzystać nasz potencjał, poprawić dostępność do świadczeń szczególnie ważnych, np. leczenia udarów we Wrześni. 

Rozmawiała 
Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


 

Sesja z nagrodami

XLV Sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 20 czerwca.

Przed rozpoczęciem obrad wręczono wyróżnienia w zorganizowanym przez Starostwo konkursie Lider wolontariatu i w plebiscycie Fundacji Dzieci Wrzesińskich Człowiek Roku 2017. Następnie radni podjęli pięć uchwał. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Maria Kulczyńska uzasadniała uchwalę w sprawie wydłużenia czasu realizacji projektu Jesteśmy aktywni do końca 2018 roku. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Ilona Dębicka-Samek przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. – Zmiana uchwały dotyczy terminu składania wniosków. Wnioski będą mogły być składane do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie roku budżetowego – argumentowała. 

Radni udzielili też pomocy finansowej gminie Września w wysokości 30 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu wizyjnego we Wrześni. Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Paweł Puzdrakiewicz wyjaśnił, że na podstawie dwóch porozumień powiat wrzesiński i gmina Września współfinansują zadanie Monitoring wizyjny miasta Września. 

Tradycyjnie podjęto także uchwały budżetowe – zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska
 

 • Sesja Rady Powiatu (1)
 • Sesja Rady Powiatu (2)
 • Sesja Rady Powiatu (3)
 • Sesja Rady Powiatu (4)
 • Sesja Rady Powiatu (5)
 • Sesja Rady Powiatu (6)
 • Sesja Rady Powiatu (7)
 • Sesja Rady Powiatu (8)
 • Sesja Rady Powiatu (9)
 • Sesja Rady Powiatu (10)
 • Sesja Rady Powiatu (11)
 • Sesja Rady Powiatu (12)
 • Sesja Rady Powiatu (13)
 • Sesja Rady Powiatu (14)
 • Sesja Rady Powiatu (15)
 • Sesja Rady Powiatu (16)
 • Sesja Rady Powiatu (17)
 • Sesja Rady Powiatu (18)

 

 • Wykres (1)
 • Wykres (2)

Jest absolutorium!

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 czerwca, otrzymał absolutorium za 2017 rok. 
Posiedzenie w całości poświęcono budżetowemu podsumowaniu ubiegłego roku. Najpierw starosta Dionizy Jaśniewicz i skarbnik powiatu Beata Matuszewska szczegółowo omówili dochody i wydatki powiatu w roku 2017 oraz przedstawili informację o stanie mienia komunalnego powiatu wrzesińskiego. 
– Budżet powiatu był dwudziestoczterokrotnie zmieniany w roku 2017. Nie znaczy to, że mieliśmy źle zaplanowany budżet, lecz dlatego, że budżet jest materią żywą i rada kształtuje go m.in. poprzez dokonywanie w ciągu roku budżetowego zmian pierwotnych zapisów - przesunięcia środków czy nowe zadania – mówił starosta. 
Dochody powiatu w minionym roku wyniosły 71 939 409,19 zł (osiągnięto 97,04 % planowanego dochodu). Na dochody złożyły się: subwencja ogólna w wysokości 30 631 344,00 zł, dochody własne w kwocie 26 876 718,67 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 10 657 677,02 zł oraz środki pozyskane z dodatkowych źródeł w wysokości 3 773 669,50 zł. Wydatki powiatu kształtowały się na poziomie 68 184 144,84 zł (90,98% planowanych wydatków), z czego majątkowe wyniosły 5 877 611,45 zł, a bieżące 62 306 533,39 zł. Najwięcej, bo aż 41,67% budżetu przeznaczono na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną (28 405 922,15 zł). Nadwyżka budżetowa wyniosła 3 755 264,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Wrzesiński był właścicielem nieruchomości o powierzchni 304,0116 ha tj. o 4,6625 ha więcej w stosunku do roku 2016 (299,3491 ha). 
Starosta poinformował też, że zgodnie z artykułem 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. Wydatki bieżące wyniosły 62 306 533,39 zł, a dochody bieżące 67 250 889,20 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4 944 355,81 zł, zatem powiat wrzesiński spełnił wymogi określone w ustawie. 
Następnie zastępca przewodniczącego Rady Krzysztof Strużyński przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozytywnie budżet zaopiniował też przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej Józef Szafarek. Z kolei przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Taciak podsumowała skrupulatną pracę komisji i zawnioskowała w jej imieniu o udzielenie Zarządowi absolutorium. – Sprawozdanie przygotowane zostało w sposób rzetelny. Przeprowadzona kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dochodów i dokonywanych wydatków potwierdziła, że budżet realizowany był w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, przestrzegając dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2017 realizował budżet prawidłowo – argumentowała radna Maria Taciak. 
Wobec takich opinii udzielenie absolutorium było już tylko formalnością – Zarząd otrzymał je szesnastoma głosami „za” przy dwóch głosach przeciwnych. W wolnych głosach i wnioskach dyskutowano o sytuacji Szpitala Powiatowego we Wrześni. 

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska
 

 • Sesja (1)
 • Sesja (2)
 • Sesja (3)
 • Sesja (4)

 

 • Plakat konferencja weekend na szlaku

Świętojański weekend

Relacja TV Gniezno tutaj.

III Weekend na Szlaku Piastowskim odbędzie się w dniach 22-24 czerwca. Organizatorzy jak zwykle przygotowali ogrom atrakcji.

Tegoroczny weekend odbywa się w okresie Nocy Świętojańskiej, więc w naturalny sposób będzie odwoływał się do słowiańskich wierzeń i obrzędów. 14 czerwca w klasztorze franciszkańskim w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca imprezę. Wzięli w niej udział m.in. starosta Dionizy Jaśniewicz i naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Ilona Dębicka-Samek, która jest jednocześnie członkinią Zarządu Klastra Szlak Piastowski. Zachęcali oni do odwiedzenia powiatu wrzesińskiego, a konkretnie – Pyzdr, gdyż tam w tym roku skupią się atrakcje w ramach III Weekendu. Starosta zauważył, że Klaster bardzo intensywnie prowadzi działania promocyjne różnymi kanałami, co jest bardzo ważne, by dotrzeć do jak największej liczby osób. – Ta impreza to tylko etap – stwierdził, dodając, że ważna jest inwestycja w infrastrukturę, m.in. drogową, noclegową i gastronomiczną, by Szlak żył przez cały rok i oferował turystom jak najwięcej atrakcji. Ilona Dębicka-Samek opowiedziała o tym, jakie atrakcje przygotowały w tym roku Pyzdry, szczególnie skupiając się na ekspozycji w Domu Podcieniowym.

Nawiązując do tegorocznego tematu weekendu, także Pyzdry odwołają się do słowiańskich obrzędów, baśni i legend. Na 23 czerwca zaplanowano imprezę Noc Świętojańska. O godzinie 16 odbędzie się otwarcie ekspozycji piastowskiej w Domu Podcieniowym na pyzdrskim rynku. Na wystawie swoje miejsce znajdą eksponaty związane z okresem wczesnego średniowiecza m.in. łódź-dłubanka, elementy drewniane traktu książęcego z k. XIII w., wczesnośredniowieczny grób szkieletowy (XII w.), monety z XI w., w tym fragment denara Bolesława Chrobrego, małe zabytki metalowe (przedmioty codziennego użytku, ozdoby) związane z kulturą tego okresu.

Dalsza część imprezy odbędzie się na przystani wodniackiej. Będą koncerty, zabawy i gry dla dzieci, kiermasz rękodzieła, konkurs na najpiękniejszy wianek oraz obrzęd nocy kupały w wykonaniu Drużyny Książęcej Grodu Grzybowskiego.

Dla osób z Wrześni, które chciałyby wziąć udział w pyzdrskiej Nocy Świętojańskiej przygotowano bezpłatny autokar, który o godz. 14 wyjedzie spod kościoła św. Jadwigi do Pyzdr, a następnie do Ostrowa Lednickiego. Dzień później podobny autobus zawiezie turystów do Gniezna. Organizatorzy zapewniają też powrót (godzina zostanie ustalona z pilotem wycieczki). Szczegóły: szlakpiastowski.travel. Zapisy w biurze Klastra: tel. 798 072 200, biuro@szlakpiastowski.travel.

Także na 23 czerwca na godz. 12 zaplanowano drugą edycję spływu kajakowego z Lądu do Pyzdr „Szlak Piastowski lądem i wodą”. Kajakarze po przypłynięciu na metę mogą wziąć udział w zwiedzaniu domu podcieniowego i imprezie wiankowej. Organizatorzy zapewniają powrót z Pyzdr do Lądu około godziny 17. Zapisy w biurze Szlaku Piastowskiego.

III Weekend odbywał się będzie nie tylko w powiecie wrzesińskim, ale w wielu zakątkach Wielkopolski i Kujaw. Przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin – pikniki, spływy kajakowe, rajdy motocyklowe, koncerty, warsztaty, wycieczki. Na stronie szlakpiastowski.pl dostępny jest pełen harmonogram wydarzeń.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Więcej informacji tutaj.

 • konferencja szlak piastowski (2)
 • konferencja szlak piastowski (3)
 • konferencja szlak piastowski (4)
 • konferencja szlak piastowski (5)
 • konferencja szlak piastowski (6)
 • konferencja szlak piastowski (7)
 • konferencja szlak piastowski (9)
 • konferencja szlak piastowski (8)
 • konferencja szlak piastowski (10)

 

 • IMG_6616

Liderzy wolontariatu wybrani

Pomagają niepełnosprawnym, organizują zbiórki, szukają domów dla psiaków, zarażają wolontariatem innych – mowa o kandydatach do miana Lidera wolontariatu. Kapituła konkursu wybrała laureatów oraz przyznała wyróżnienia.

W skład siedmioosobowej kapituły konkursu wchodzili: Ilona Dębicka-Samek – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, Bożena Nowacka – sekretarz powiatu wrzesińskiego, Anna Maria Kulczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Lidia Studzińska – zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Joanna Musiałkiewicz – kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia, Stefan Tomczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej oraz Mateusz Maserak – laureat XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ich zadaniem było wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach: uczniowie klas VI-VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych; uczniowie szkół ponadpodstawowych. Członkowie jury po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami spotkali się z kandydatami, aby porozmawiać o ich działaności wolontaryjnej w ostatnich dwóch latach, a także planach na przyszłość.

W pierwszej kategorii wiekowej największym doświadczeniem i różnorodnością aktywności pochwalić się mogła Karina Kaczmarek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie i to właśnie ona decyzją kapituły została Liderem wolontariatu wśród uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Laureatka działa w samorządzie uczniowskim, najpierw jako zastępczyni, obecnie jako przewodnicząca. Karina jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Brała udział w akcjach charytatywnych Góra Grosza, Bank Żywności, WOŚP, Piątka dla Tomka, kiermaszach świątecznych oraz w zbiórkach na rzecz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, dzieci z Afryki oraz schroniska. Jej systematyczność, skuteczność i otwartość przekonały kapitułę, która uznała, że liderka ma na imię Karina.

Wśród 13 kandydatów w pierwszej kategorii, którzy wzięli udział w rozmowach, wyłaniała się postawa Wiktorii Rybki – uczennicy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni. Odwiedza Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, gdzie spędza czas z jego mieszkańcami. Oprócz tego była zaangażowana w akcje charytatywne, m.in. koncert dla Patrycji Skowrońskiej, Pola nadziei, WOŚP czy przedświąteczną zbiórkę żywności. Nie ukrywa, że w kolejnej szkole chce dalej być aktywną wolontariuszką. Determinacja Wiktorii została doceniona przez kapitułę, którą przyznała jej wyróżnienie wśród uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

We wtorek 12 czerwca odbyły się rozmowy z uczniami szkół ponadpodstawowych, a więc kandydatami w drugiej kategorii wiekowej. Liderką wolontariatu została Wiktoria Kwapinska, która uczy się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Wolontariuszka działania na rzecz Stowarzyszenia MONAR w Zielińcu, Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Gnieźnie, DPS w Mielżynie i Łopiennie, Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla oraz wrzesińskiego schroniska dla zwierząt. Wiktoria bierze udział w akcjach PCK, WOŚP, w zbiórkach żywności organizowanych przez OPS. W planach ma organizację akcji ratowniczych na terenie powiatu wrzesińskiego. Swoją działalność wolontariacką wspomaga udziałem w szkoleniach i warsztatach.

Kapituła przyznała w drugiej kategorii wiekowej dwa wyróżnienia dla osób, które oddały całe swoje serce jednostce, w której działają. Pierwsza to Zofia Wróblewska. Uczy się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Od 2017 roku regularnie odwiedza Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie. Zajmuje się tam szesnastoosobową grupą podopiecznych z głębokim upośledzeniem, pomaga im w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając jak najwięcej brakującego rodzinnego ciepła. Zofia spędza w ośrodku całe weekendy. Pomagała i inicjowała imprezy w DPS. Wymyśliła również warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, uczestniczyła w przedstawieniu „Dar miłości”. Prócz ogromnej empatii, Zofia wyróżnia się uzdolnieniami muzycznymi, które wykorzystuje podczas zajęć z niepełnosprawnymi. Jest obowiązkową, punktualną i sumienną wolontariuszką. Drugą wyróżnioną została Aleksandra Jasińska – uczennica Zespołu Szkół Politechnicznych. W maju 2016 roku m.in. z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Psi-jaciel, działające przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni. Jest autorką logo stowarzyszenia oraz prowadzi jego stronę internetową. W domu Oli znajdują schronienie psy, które źle znoszą pobyt w kojcu bądź są bardzo chore. Ola z własnych środków opłaca szkolenia, wykłady i warsztaty u znanych trenerów. Nie boi się wyjechać wraz z pracownikiem schroniska, aby złapać bezdomnego psa. Swoją przyszłość wiąże z pracą z psami.

W czwartek 14 czerwca punktualnie o godzinie 21 zakończyło się także głosowanie internetowe za pomocą Facebooka. Przez dwa dni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mieli możliwość wybrania swojego faworyta. Największą liczbę głosów w szkołach podstawowych zdobyła Oliwia Szymkowiak – 878. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych Zofia Wróblewska – 524.  

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Jest to jego pierwsza edycja, zapewne nie ostatnia.  Laureaci i wyróżnieni zostaną uhonorowani podczas kolejnej Sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Mateusz Maserak

 • Karina Kaczmarek
  Karina Kaczmarek
 • Wiktoria Rybka
  Wiktoria Rybka
 • Oliwia Szymkowiak
  Oliwia Szymkowiak
 • Wiktoria Kwapinska
  Wiktoria Kwapinska
 • Zofia Wróblewska
  Zofia Wróblewska
 • Aleksandra Jasińska
  Aleksandra Jasińska

 

 • Zbiórka elektrośmieci

Ekozbiórka

Kolejna edycja akcji Drzewko za elektrośmieci została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe 9 czerwca.

Tym razem udało się zebrać 8 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, za który wydano 2000 sadzonek. Akcja odbywała się na parkingu czterech szkół - Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

(red.)

 

 • Zbiórka elektrośmieci
 • Zbiórka elektrośmieci
 • Zbiórka elektrośmieci
 • Zbiórka elektrośmieci
 • Zbiórka elektrośmieci
 • Zbiórka elektrośmieci

 

Dzień pełen atrakcji

Relacja TV Gniezno.

Film z drona.

 

Niedziela z powiatem zgromadziła na stadionie przy ZSTiO tłumy ludzi, dla których przygotowano moc atrakcji i upominków. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Na odwiedzających tereny przy stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 10 czerwca czekało mnóstwo stoisk. Prezentowały się zarówno wydziały starostwa, jak i jego jednostek organizacyjnych i służb współpracujących. Można było się dowiedzieć, czym zajmują się urzędnicy na co dzień, ale także poznać ich z zupełnie innej strony. Wydarzeniu przyświecało hasło Razem, zdrowo, na sportowo.

W Niedzieli z powiatem wzięły udział całe rodziny. Trzeba przyznać, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dużym powodzeniem cieszyła się strefa rodzinna, gdzie odbywały się skoki w workach, rzuty do celu czy zupełnie abstrakcyjne konkurencje na wesoło jak zamiatanie kury do kurnika czy bieg na trzy nogi. Tuż obok znajdowała się kolorowo udekorowana strefa dla dziecka, w której na najmłodszych czekały kolorowanki, malowanie twarzy czy piasek kinetyczny. Dzieciom ogromną frajdę sprawiła też parada maskotek, wśród których znaleźli się tacy ulubieńcy jak Kubuś Puchatek, Świnka Peppa, Minionek i Smerfy. W role bajkowych postaci wcielili się m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej Marek Dyba. Maskotki chętnie przybijały piątki i pozowały do zdjęć oraz wspólnie z bawiącymi się na pikniku wzięły udział w wypuszczeniu w powietrze mnóstwa kolorowych balonów.

W ciągu całej imprezy bardzo wiele działo się równocześnie. Na scenie swoje talenty wokalne zaprezentowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podopieczni WTZ, a nawet chórek złożony z urzędników starostwa, członków zarządu i kierowników jednostek, który odśpiewał piosenkę Życie jest piękne, przygotowaną specjalnie na tę okazję. Na trawie podziwiano pokazy karate, parataekwondo, taneczne czy piłkarskie. Podopieczni Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zaprezentowali się w przedstawieniu Rzepka według Jana Brzechwy. Nie brakowało też atrakcji dla miłośników aktywności fizycznej – były zajęcia z zumby, zmagania na torze rowerowym, ćwiczenia na stepach i trampolinach. Ponadto zarówno młodsi, jak i starsi chętnie uczestniczyli w rozgrywkach szachowych.

Podczas festynu można było zapytać pracowników urzędu i jednostek podległych o realizowane przez nich działania. Jednym z zadań powiatu jest promocja zdrowia – w czasie trwania imprezy można było przebadać płuca, kości czy skórę, wziąć udział w warsztatach z pierwszej pomocy, nauczyć się badać piersi pod kątem wykrywania nowotworu, odebrać tzw. pudełko życia czy zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Samorząd promował też postawy ekologiczne – w konkursach dotyczących środowiska wygraną stanowiły drzewka, które otrzymywali również ci, którzy przynieśli na piknik 5 kg makulatury.

Istotną rolą powiatu jest także sprawowanie nadzoru nad szkołami ponagimnazjalnymi. Zarządzane przez niego placówki oświatowe zapraszały do praktycznego zapoznania się z profilami klas – były pokazy fryzjerskie, kulinarne, warsztaty florystyczne czy zajęcia murarskie. Tego dnia nagrodzono najlepszych uczniów naszych szkół: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, członek zarządu powiatu Rafał Zięty oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak wręczyli stypendia TALENT, przyznawane jednorazowo uczniom, którzy mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami, zwłaszcza na konkursach i olimpiadach. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Wiktoria Walkowiak (Zespół Szkół Politechnicznych), Krzysztof Tokarski (ZSP), Karolina Pankros (ZSP), Małgorzata Kapela (ZSP), Monika Szczygieł (Liceum Ogólnokształcące), Roksana Bartłomiejczak (Zespół Szkół Zawodowych nr 2), Adam Krajewski (ZSTiO), Dorian Książyk (ZSTiO) oraz Magdalena Rutkowska (ZSTiO). Wszyscy wyróżnieni uczniowie mogą poszczycić się świetnymi wynikami w olimpiadach i konkursach oraz bardzo wysoką średnią ocen – powyżej 5,0.

Trudno zliczyć atrakcje, które czekały na gości Niedzieli z powiatem. Wystawy, warsztaty, konkursy, degustacje, prezentacje pojazdów służb mundurowych, fotobudka, występ kabaretowy i wiele innych były gwarancją dobrej zabawy. Dla każdego z uczestników pikniku przygotowano upominki, a do szczęśliwców wyłonionych w losowaniu powędrowało kilkanaście rowerów. Ci, którzy zdecydowali się spędzić 10 czerwca z powiatem, z pewnością mogą zaliczyć tę niedzielę do udanych.

Klara Skrzypczyk

 • IMG_0007
 • IMG_0009 - niedziela z powiatem
 • IMG_0016 - niedziela z powiatem
 • IMG_0032 - niedziela z powiatem
 • IMG_0085 - niedziela z powiatem
 • IMG_0170 - niedziela z powiatem
 • IMG_0207 - niedziela z powiatem
 • IMG_9714 - niedziela z powiatem
 • IMG_9722 - niedziela z powiatem
 • IMG_9770 - niedziela z powiatemc
 • IMG_9826 - niedziela z powiatem
 • IMG_9839 - niedziela z powiatem
 • IMG_9850 - niedziela z powiatem
 • IMG_9857 - niedziela z powiatem
 • IMG_9887 - niedziela z powiatem
 • IMG_9942 - niedziela z powiatem
 • IMG_9966 - niedziela z powiatem
 • IMG_9984 - niedziela z powiatem

 

Olimpiada Konsumencka

Już po raz piętnasty w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni odbyła się Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, którą podsumowano 5 czerwca.

Konkurs poprzedziło spotkanie uczniów kształcących się na sprzedawców oraz logistyków z powiatową rzecznik konsumenta Elżbietą Staszak-Małecką. Do zmagań przystąpiło 17 osób, które musiały wykazać się wiedzą z zakresu handlu i prawa o konsumentach. Najlepsze okazały się Sandra Gromadzińska, Weronika Mikołajczak i Weronika Szelkowska, które zajęły ex aequo I miejsce. Przyznano także dwa II miejsca – Joannie Jankowskiej i Magdalenie Napierale. Laureatki otrzymały upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani krówkami powiatowymi.

Wicedyrektor szkoły Piotr Gruszecki podkreślił, że znajomość prawa jest niezwykle ważna i warto być świadomym konsumentem. W razie problemów pomocą służy powiatowa rzecznik konsumenta, która dyżuruje w Starostwie Powiatowym we Wrześni (pokój nr 10) w poniedziałki w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15.

Klara Skrzypczyk

 • IMG_9202
 • IMG_9205
 • IMG_9211
 • IMG_9226

 

Kościół w Grabowie Królewskim

1 czerwca starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz odwiedził kościół w Grabowie Królewskim. Trwają tam teraz prace przy renowacji obrazu „Serce Jezusa” wraz z ramą w ołtarzu głównym.

Z budżetu powiatu na ten cel udzielono dotacji w wysokości 10 tysięcy złotych. Podczas wizyty ks. proboszcz Maciej Pacanowski zaznaczał, że obraz w przeszłości poddano kilku naprawom, które nie zostały wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską. Zamocowany został na siłę w ramie, a wystające elementy podobrazia przybito gwoździami. Malowidło oraz rama wymagały gruntownego remontu, dlatego parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim wystąpiła z wnioskiem o wsparcie zadania, które kosztuje ponad 20 tysięcy złotych. Z budżetu powiatu przekazano połowę – 10 tysięcy złotych. Wykonawcą prac, które potrwają do końca czerwca jest pracowania Art-fresk Anny Cybulskiej-Wojczyszyn. Obraz zostanie oczyszczony i naciągnięty na nowe drewniane krosna, rama zrekonstruowana złotem płatkowym.

 • SzR IMG_8663
 • SzR IMG_8674
 • SzR IMG_8680
 • SzR IMG_8683
 • SzR IMG_8690
 • SzR IMG_8692
 • SzR IMG_8695
 • SzR IMG_8700
 • SzR IMG_8704
 • SzR IMG_8709

 

 • II stopień zagrożenia

II stopień zagrożenia

Przekazujemy treść zmiany ostrzeżenia meteorologicznego nr 26 wydanego dnia 02.06.2018 r. przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 02.06.2018 do godz. 02:00 dnia 03.06.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 


 

Dzień dziecka w szpitalu

Starosta Dionizy Jaśniewicz 1 czerwca tradycyjnie odwiedził Oddział Dziecięcy wrzesińskiego szpitala.

Małym pacjentom z okazji Dnia Dziecka wręczył kolorowe plecaki pełne słodyczy. Na zakończenie dzieci i ich mamy oraz personel zapozowali do wspólnego zdjęcia.

 • IMG_8621
 • IMG_8622
 • IMG_8628
 • IMG_8633
 • IMG_8658