W związku z informacją ministra zdrowia o wprowadzeniu w urzędach administracji publicznej pracy zdalnej na zasadach określonych przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że w Starostwie Powiatowym we Wrześni od dnia 24 stycznia 2022 roku wprowadza się pracę zdalną przy zastrzeżeniu, iż realizacja zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu będzie wykonywana stacjonarnie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 61 640 44 44, mailowego: starostwo@wrzesnia.powiat.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej: https://rejestracja.wrzesnia.powiat.pl/

Wprowadzona organizacja pracy urzędu ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstawania tzw. ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co ma zapobiegać występowaniu oraz potencjalnie przerywać łańcuch zakażeń.


 

Renowacja kolejnych witraży

W kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce rozpoczną się prace renowacyjne witraży w nawie głównej.

12 stycznia została podpisana umowa na kolejne wsparcie finansowe dla parafii. Proboszcz ks. Rafał Hordik nieustannie od 2018 roku przeprowadza gruntowne prace konserwatorskie w odbudowanej w 1840 roku murowanej świątyni w stylu neobarokowym.

Zaczęło się od wymagającego niezwłocznej interwencji remontu dachu, wymuszonego stratami, jakie wyrządziła nawałnica z 2017 roku. Staraniem proboszcza parafia pozyskała niezbędną dokumentację oraz wsparcie finansowe. Z budżetu powiatu przekazano wówczas 20 tys. zł, by odnowić pokrycie dachowe, bez którego zagrożone zostało bezcenne wnętrze świątyni, m.in. barokowy ołtarz główny pochodzący z XVIII wieku czy też późnogotycka kamienna chrzcielnica. Warto dodać, że wyposażenie kościoła odbudowanego w XIX stuleciu zostało przeniesione z istniejącej tam wcześniej świątyni. W 1630 r. kasztelan gnieźnieński, Mikołaj Mielżyński, ufundował tu nowy drewniany kościół. Po pożarze w 1739 r. obiekt wzniesiono ponownie, jednak znów spłonął na początku XIX wieku. Dlatego w 1840 roku odbudowano go w formie murowanej.

Prace renowacyjne przy oknach witrażowych w nawie głównej kościoła rozpoczęły się w 2019 roku. Parafia sama udźwignęła wówczas koszt wymiany jednego z okien, który wyniósł niemal 30 tys. złotych. W kolejnym roku wymieniono kolejne dwa okna, przy wsparciu z budżetu powiatu w kwocie 10 tys. złotych. Tegoroczne prace dotyczą następnej cennej pary. Wypaczone przez upływ czasu i warunki atmosferyczne okna wymagają interwencji nie tylko ze względów termomodernizacyjnych, które są istotne zwłaszcza zimą, ale również z uwagi na bezpieczeństwo. Małe elementy witraży mogą wypadać i powodować tym samym zagrożenie dla wiernych. Nowe okna zostaną wyposażone w dodatkowe oszklenie ochronne.

Koszt tylko tegorocznych prac renowacyjnych wyniesie ponad 70 tys. złotych z czego 8 tys. pochodzić będzie z budżetu powiatu wrzesińskiego. Łącznie wymianę okien szacuje się na ponad 400 tys. złotych, dlatego prace podzielone są na kolejne etapy.

Julia Sosna

 • Kościół w Targowej Górce
 • Moment podpisania umowy

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W nowym numerze m.in.: relacja z rocznicy powstania wielkopolskiego, pierwsza część podsumowania ubiegłego roku na drogach powiatowych, wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • ZEPSPW011422s001
 • ZEPSPW011422s002
 • ZEPSPW011422s003
 • ZEPSPW011422s004
 • ZEPSPW011422s005
 • ZEPSPW011422s006
 • ZEPSPW011422s007
 • ZEPSPW011422s008
 • ZEPSPW011422s009
 • ZEPSPW011422s010
 • ZEPSPW011422s011
 • ZEPSPW011422s012
 • ZEPSPW011422s013
 • ZEPSPW011422s014
 • ZEPSPW011422s015
 • ZEPSPW011422s016

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wrzesińskiego

Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).

Ponadto listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

 

 • Lista Jednostek 2022-1
 • Lista Jednostek 2022-2
 • Lista Jednostek 2022-3
 • Lista Jednostek 2022-4
 • Lista Jednostek 2022-5
 • Lista Jednostek 2022-6
 • Lista Jednostek 2022-7

Newsletter