Altana oznakowana

Charakterystyczna biało-błękitna tarcza „Zabytek chroniony prawem” umieszona została na odnowionej altanie przy LOK-u we Wrześni. 
Tabliczka ta jest znakiem informacyjnym umieszczanym na zabytkowych obiektach przez starostę we współpracy z wielkopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021, Starostwo Powiatowe we Wrześni, jako jedno z nielicznych w Wielkopolsce, znakuje zabytki nieruchome w celu dodatkowej ochrony i zabezpieczenia tych cennych dóbr kultury. Od 2015 roku w powiecie wrzesińskim nowe oznakowanie otrzymało ponad 130 obiektów.

Mateusz Maserak

 • Znakowanie altany
 • Znakowanie altany
 • Znakowanie altany
 • Znakowanie altany

 

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nowe stanowiska w CBiRNT

Wyposażono kolejną pracownię w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Maszyny służące do nauki programowania i automatyki, które trafiły do Grzymysławic, to najnowocześniejszy sprzęt tego typu w Polsce.

Długo wyczekiwane stanowiska PLC (programowalny sterownik logiczny – przyp. red.) i techniki napędowej stanowią już wyposażenie jednego z laboratoriów CBiRNT. Przekazanie pracowni, w którym wziął udział m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, odbyło się 27 maja. Najnowocześniejsze sterowniki Siemens wraz z programatorami i oprogramowaniem wyposażone zostały w moduły wejść-wyjść oraz zespoły napędowe. To sześć stanowisk umozliwiających prowadzenie szkoleń dla 12 uczestników jednocześnie. Koszt wyposażenia pracowni to ponad 1,4 miliona złotych. Dostarczone urządzenia to sprzęt najwyższej jakości. Nauka procesów automatyzacji i programowania dzięki tej pracowni stanie się przyjemnością. Przyswajanie wiedzy na stanowiskach przyniesie wymierne korzyści dla rynku pracy, który oczekuje od pracowników umiejętności funkcjonowania w Przemyśle 4.0. Nowoczesne fabryki, które powstają również w naszym powiecie, opierają się już na tego typu sprzęcie, dlatego ważnym jest, aby uczniowie oraz osoby aktywne zawodowo miały możliwość zaznajomienia się ze stanowiskami, które są bardzo zbliżone do tych stosowanych na liniach produkcyjnych.

Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Tomasz Mackiewicz dzień później, 28 maja,  był prelegentem internetowej konferencji na temat kształcenia dualnego w Polsce, która miała związek z projektem badawczym Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie.

Mateusz Maserak

 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki
 • Maszyny służące do nauki programowania i automatyki

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego” informowaliśmy o nowym harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Został on dostosowany do terminu egzaminów ósmoklasisty, które będą odbywać się od 16 do 18 czerwca.

W poniższej tabeli przedstawiamy najważniejsze terminy, zgodnie z którymi uczniowie chcący ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej będą musieli składać wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami:

Harmonogram rekrutacji

Termin

Wydarzenie

15 czerwca – 10 lipca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

26 czerwca – 10 lipca

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia

złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia

podanie listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów

13-18 sierpnia

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej)

19 sierpnia

ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz wszystkie niezbędne załączniki uczniowie będą mogli przesyłać drogą elektroniczną z wyłączeniem świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty. Te należy dostarczyć w formie papierowej do 18 sierpnia, a w uzasadnionych przypadkach do 25 września.

Monika Tomczak


 

Dzień Dziecka

1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. Starostwo Powiatowe jak zwykle pamiętało o najmłodszych, lecz w tym roku celebrowało ten dzień inaczej niż zwykle.
Każdego roku 1 czerwca starosta wraz z pracownikami starostwa i służbami mundurowymi udaje się do Szpitala Powiatowego na oddział dziecięcy, gdzie odwiedza najmłodszych, składa im życzenia oraz wręcza drobne upominki. W tym roku ze względu na pandemię, Dzień Dziecka musiał być przygotowany w nieco inny sposób. Podarki jak zwykle trafiły do szpitala, gdzie z rąk dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych Urszuli Kosmeckiej otrzymali je nieliczni tego dnia młodzi pacjenci. Natomiast kolorowa grupa pracowników urzędu oraz przedstawiciele służb mundurowych udała się wraz ze starostą na plac przed Zespołem Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej we Wrześni. Tam spotkali się z oczekującymi na niespodziankę przedszkolakami z Małych Zdobywców. 
Nie sądziłam, że te odwiedziny będą miały taki energiczny i radosny charakter. Myślę, że dzieci miały wspaniałą niespodziankę – mówiła wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Magdalena Zając.
Bohaterowie znanych bajek oraz filmów przygotowali krótki, ale za to energiczny układ taneczny.
Prostymi gestami mogliśmy dzieciom dać coś od siebie, sprawić aby na ich twarzach zagościł uśmiech – podkreślała p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Joanna Musiałkiewicz.
Było bardzo kolorowo i radośnie, a na twarzach najmłodszych zagościł uśmiech. Nie zabrakło jak zwykle życzeń, a także upominków.
Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciakom, żeby były nimi do końca życia – mówił starosta Dionizy Jaśniewicz.
Wspólne zdjęcia zakończyły wizytę bajkowych gości na placu przed Zespołem Szkół Specjalnych.
Starostwo nie zapomniało również o podopiecznych Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – do nich także trafiły podarki.


Klaudia Kubiak

Relacja z tanecznego prezentu: 

https://www.facebook.com/powiatwrzesinski/videos/182606473081706/

https://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/11975/urzednicy_starostwa_we_wrzesni_zatanczyli_dla_maluchow.html

 

 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020
 • Dzień Dziecka 2020

 

Stypendia dla zdolnej młodzieży

Stan pandemii oraz trudna sytuacja gospodarcza wielu młodym ludziom może pokrzyżować plany związane ze studiowaniem. Wyższa Szkoła Handlu i Usług nie chce pozostawić młodych ludzi bez wsparcia, dlatego ufundowała im stypendia.

Niezwykle miłe informacje otrzymał starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz w środę 20 maja od Magdaleny Górskiej, założycielki Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, która zaoferowała wsparcie dla uzdolnionej młodzieży z powiatu wrzesińskiego. Tego dnia przekazano staroście dwa bony stypendialne o wartości 15 tysięcy złotych, których wartość odpowiada trzyletnim studiom na dowolnie wybranym kierunku w trybie stacjonarnym w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Warto nadmienić, iż do wyboru jest wiele zróżnicowanych kierunków.
Aby młodzież nie musiała rezygnować z dalszej edukacji oraz planów na przyszłość, WSHiU w tym roku zdecydowała się ufundować 70 stypendiów dla młodych ludzi z terenu Wielkopolski. Każdy powiat z naszego województwa otrzyma po dwa takie stypendia, które dalej zostaną przekazane kandydatom na studia. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące tego, w jaki sposób zostanie wyłoniona dwójka przyszłych studentów z naszego regionu. O wynikach rozmów będziemy informować.

 Klaudia Kubiak 

 • Przekazanie bonów edukacyjnych
 • Wręczenie czeków

  

Znamy nowy harmonogram rekrutacji do szkół średnich

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Został on dostosowany do nowego terminu egzaminów ósmoklasisty, które będą się odbywać od 16 do 18 czerwca.

Uczniowie chcący ubiegać się o przyjęcie do jednej ze szkół ponadpodstawowych, będą musieli składać wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie z podanymi poniżej terminami:

 • 15 czerwca – 10 lipca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
 • 23 czerwca – 7 lipca: sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych oraz próby sprawności fizycznej
 • 26 czerwca – 10 lipca: dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • 31 lipca – 4 sierpnia: złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 12 sierpnia: podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów
 • 13 – 18 sierpnia: potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej)
 • 19 sierpnia: ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty wnioski o przyjęcie do szkoły średniej oraz wszystkie niezbędne załączniki uczniowie będą mogli przesyłać drogą elektroniczną. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną opublikowane najprawdopodobniej na stronach internetowych szkół.

W przypadku kształcenia zawodowego uczniowie w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły muszą dodatkowo dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W tym roku zrezygnowano z przeprowadzenia postępowania uzupełniającego ze względu na brak możliwości zrealizowania go w terminie przewidzianym w prawie. O przyjęciu osób, które nie zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji, będzie decydował dyrektor szkoły.

Dużym ułatwieniem dla kandydatów jest możliwość skorzystania z rekrutacji elektronicznej poprzez system Nabór 2020 stworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W centralnej bazie danych systemu zbierane są dane o kandydatach ze wszystkich szkół w regionie, następnie wyznaczony zostaje przydział uczniów do poszczególnych klas, który zależy od liczby uzyskanych punktów oraz listy preferowanych oddziałów. Na stronie internetowej nabor.pcss.pl można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat.

Przypominamy również o zmianach, które zgodnie z zapowiedziami rządu mają nastąpić w oświacie od 25 maja. W klasach 1-3 szkół podstawowych będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. O uczestnictwie dzieci w tych zajęciach zadecydują rodzice. Dla maturzystów i ósmoklasistów przygotowujących się do egzaminów przewidziano konsultacje z nauczycielami. Od 1 czerwca wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli skorzystać z podobnych konsultacji, m.in. w celu poprawy ocen.

Monika Tomczak


  

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Został on ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 29 czerwca 2000 roku. Decyzję zawarto w specjalnej uchwale na 10-lecie jego odrodzenia, gdyż święto upamiętnia pierwsze demokratyczne wybory samorządowe z 1990 roku.

Stopniowe przekazywanie władzy w ręce obywateli w Polsce rozpoczęło się w trakcie transformacji ustrojowej. W 1990 roku przywrócono samorząd terytorialny, który 40 lat wcześniej został zastąpiony przez system rad narodowych. 27 maja miały miejsce wybory do rad gmin i miast zarządzone przez Tadeusza Mazowieckiego, ówczesnego prezesa Rady Ministrów. Były one pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po zakończeniu II wojny światowej. Głosowanie odbywało się w 47 997 komitetach wyborczych. Wybrano 51 987 radnych do 2 383 rad. W wyborach zwyciężyły Komitety Obywatelskie „Solidarność”, zdobywając około 53,1% głosów w całym kraju, a frekwencja wyniosła 42,27%.

Obecnie w Polsce samorząd terytorialny ma trójszczeblową strukturę, na którą składa się samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Obowiązuje ona od 1 stycznia 1999 roku. Według najnowszych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów i 2 477 gmin. W województwie wielkopolskim wydzielono 31 powiatów oraz cztery miasta na jego prawach. Działania powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W skład powiatu wrzesińskiego wchodzi pięć gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry i Września. Jego organem prawodawczym i kontrolnym jest Rada Powiatu Wrzesińskiego licząca 19 radnych. Z kolei władzę wykonawczą sprawuje pięcioosobowy Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Na jego czele stoi starosta Dionizy Jaśniewicz.

Ustanowienie Dnia Samorządu Terytorialnego ma na celu wspieranie rozwoju idei samorządności. Jest również okazją, by przypomnieć sobie o wszystkich radnych, wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, starostach, marszałkach i pracownikach samorządowych, którzy działali i nadal działają dla wspólnego dobra. Warto pamiętać, że to święto całej lokalnej społeczności kształtującej samorząd m.in. poprzez udział w wyborach.

Monika Tomczak


 

Nie ma jak u mamy

Jest pierwszą najważniejszą osobą w życiu dziecka, dla którego zrobi wszystko. Zniesie wiele nieprzespanych nocy, najpierw z powodu kolek doskwierających maluchowi, a później oczekując w oknie na powrót pociechy z imprezy. Tą osobą jest oczywiście mama − najwspanialsza kobieta i prawdziwa wojowniczka.

Trochę historii 

26 maja
każdego roku obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Święto to w naszym kraju celebrowano już  przed wojną, jednak prawdopodobnie wtedy obchodzono je w różne dni roku. Rozmaite źródła podają, iż pierwszy raz Dzień Matki w Polsce obchodzono właśnie 26 maja w 1914 roku w Krakowie. Historia tego święta sięga tak naprawdę już czasów starożytnych Rzymian oraz Greków. Wtedy czczono matki-boginie, które symbolizowały płodność oraz urodzaj. Gdy cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo, wprowadzono zakaz kultu innych bogów. Do tego święta powrócono w XVII wieku, gdy w Anglii utworzono niedzielę u matki. Wtedy jednak matka oznaczała rodzinny kościół, dlatego w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze.
W Stanach Zjednoczonych pierwszy Dzień Matki ogłosiła nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis, gdy w 1858 roku zapoczątkowała Dni Matczynej Pracy. 14 lat później Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Kongres Stanów Zjednoczonych w 1914 roku, uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

Ciekawostki

Zwyczaj wyrażania szacunku dla matek z czasem rozprzestrzeniał się na inne kraje, a daty celebrowania tego święta na całym świecie są bardzo różne. W kilkunastu państwach Dzień Matki obchodzony jest w różne dni marca, maja, czerwca, sierpnia, października, a nawet grudnia, jednak najliczniej w drugą niedzielę maja.
W XXI wieku rodzin wielodzietnych jest dużo mniej, niż w poprzednim stuleciu. Dzisiaj posiadanie trójki lub więcej dzieci wydaje się być trudnym dla rodziców zadaniem opiekuńczym i wychowawczym. Niewątpliwie mamą rekordzistką była rosjanka Wasilijewa, która w latach 1725-1765 urodziła 69 dzieci, chociaż w ciąży była (tylko i aż) 29 razy. Wszystko za sprawą tego, że każda z nich była mnoga. Kobieta 16 razy urodziła bliźnięta, 7 razy trojaczki i 4 razy czworaczki.
Kalifornijka Nadya Suleman także zapisała się do grupy rekordzistek, gdyż w 2009 roku, mając 33 lata urodziła ośmioraczki, które zostały poczęte metodą in vitro.

A my tylko wam życzymy...    

Każda matka jest niczym superbohater − niejednokrotnie musi pogodzić opiekę nad dziećmi z dbaniem o dom oraz pracą zawodową. Zbyt rzadko jej wysiłek jest doceniany, nieraz natomiast uważany za coś oczywistego. Życzymy wam zatem, abyście częściej słyszały „dziękuję” od swoich pociech, cieszyły się wspaniałym zdrowiem, abyście spełniały marzenia, a w waszym życiu były tylko słoneczne i radosne dni!

Klaudia Kubiak  

 • Kwiaty to popularny prezent wręczany mamom w dniu ich święta.

 

Trwa rekrutacja do Powiatowej Szkoły Muzycznej

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór kandydatów w wieku od 6 do 15 lat na rok szkolny 2020/2021. Zapisy trwają do 29 maja. Wymagane dokumenty należy wysyłać na adres e-mail: szkola@psmwrz.pl lub wrzucać do skrzynki sekretariatu w siedzibie szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Utworzona w zeszłym roku placówka artystyczna jest miejscem, gdzie utalentowane dzieci i młodzież mogą rozwijać swoją pasję. Publiczna szkoła muzyczna oferuje uczniom darmową naukę, która odbywa się w godzinach popołudniowych, trzy lub cztery razy w tygodniu. Obejmuje ona dwa cykle. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 15 lat i trwa cztery lata. Z kolei drugi, sześcioletni cykl skierowany jest do młodszych dzieci, które mają co najmniej 6, ale nie więcej niż 10 lat. Dzięki uczestnictwu w zajęciach absolwenci otrzymują podstawy wykształcenia muzycznego umożliwiające dalszą edukację w tym kierunku.

Zasady rekrutacji

Tegoroczny nabór dotyczy klas: fortepianu, gitary klasycznej, skrzypiec, akordeonu, fletu poprzecznego, klarnetu, trąbki, saksofonu i perkusji klasycznej. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic lub opiekun prawny kandydata do 29 maja powinien złożyć odpowiednie dokumenty, które można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Szkoły Muzycznej (zakładka REKRUTACJA 2020/2021). Po pierwsze, jest to kwestionariusz kandydata. Należy wskazać w nim preferowany instrument. Po drugie, niezbędne jest także zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej poświadczy, że nie stwierdza przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Ponadto, w przypadku sześciolatków konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w tego typu placówce wystawione przez przedszkole, do którego uczęszcza dziecko lub przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Testy kompetencji muzycznych i wyniki rekrutacji

Do szkoły zostaną przyjęte osoby, które pozytywnie przejdą testy kompetencji muzycznych. Planowane pierwotnie na początek czerwca testy zostaną przesunięte na późniejszy termin, o którym zadecyduje minister kultury i dziedzictwa narodowego. Najprawdopodobniej odbędą się one już po zakończeniu bieżącego roku szkolnego. O nowym terminie szkoła będzie bezpośrednio informować zainteresowanych najpóźniej na 7 dni przed testem. Informacja na ten temat zostanie również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego. Dla kandydatów w wieku od 10 do 15 lat przewidziane są następujące zadania: zaśpiewanie piosenki „Śpiewaj duszą”, wyklaskanie każdego z trzech podanych rytmów, określenie wysokości granych przez nauczyciela dźwięków, porównanie słuchowo dwóch zaprezentowanych fragmentów melodii i rytmu oraz zaśpiewanie przygotowanej przez siebie piosenki. Kandydaci potrafiący już grać, mogą zagrać melodię na instrumencie. Na dzieci chcące dołączyć do młodszej grupy, czekają podobne ćwiczenia. Za każde z nich przyznawane będą punkty. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu. Szczegóły dotyczące zadań można znaleźć na stronie internetowej szkoły https://psmwrz.pl/.

Monika Tomczak

 

 • Instrumenty w szkole muzycznej
 • Instrumenty w szkole muzycznej

 

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

W nowym numerze „Przeglądu Powiatowego”: szczegóły na temat rekrutacji do Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni, harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych, artykuł na temat wsparcia Szpitala Powiatowego i wiele więcej. Zapraszamy do lektury! 

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

Barbara Zawal na czele Bursy Międzyszkolnej

Decyzja związana jest ze zmianami organizacyjnymi w powiatowej oświacie. 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu 19 maja podjął uchwałę, na mocy której z dniem 1 września obowiązki dyrektora Bursy Międzyszkolnej na rok powierzone zostaną Barbarze Zawal. Decyzja związana jest ze zmianami organizacyjnymi – dotychczas bursa wchodziła w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, a od nowego roku szkolnego stanie się samodzielną jednostką organizacyjną z dwiema lokalizacjami – przy ul. Słowackiego i Kaliskiej (obecny internat). 

Barbara Zawal z wychowywaniem młodzieży związana jest od lat, a funkcjonowanie obu obiektów jest jej dobrze znane. Placówką przy ulicy Słowackiego, która dzięki wsparciu unijnemu przeszła generalny remont, kierowała przez ostatni rok szkolny. Wcześniej była kierowniczką internatu przy Kaliskiej.

(red.)

 • Olga Kośmińska-Giera, Barbara Zawal oraz starosta Dionizy Jaśniewicz
 • Barbara Zawal

 

W ochronie fauny i flory

21 maja obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Na terenie powiatu wrzesińskiego również znajdują się tereny szczególnie urokliwe, które podlegają ochronie.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to rejony w Polsce i Unii Europejskiej, która zakłada zwiększenie skuteczności ochrony fauny i flory, szczególnie tej, która zagrożona jest wyginięciem, a także jest niezwykle znacząca dla zachowania przyrodniczego dziedzictwa Europy. Program Natura 2000 ma służyć m.in. zachowaniu bądź odtworzeniu różnorodności przyrodniczej naszego kontynentu.
Polska poprzez podpisanie w 2003 roku Traktatu Ateńskiego (co było podstawą wstąpienia do Unii Europejskiej) zobowiązała się do wyznaczenia na terytorium naszego kraju sieci obszarów Natura 2000. W Polsce zajmują one łącznie ok. 20% powierzchni lądowej całego kraju. Na terenie powiatu wrzesińskiego występują cztery obszary, które należą do sieci Natura 2000. Są to Dolina Środkowej Warty, Grądy w Czerniejewie, Lasy Żerkowsko-Czeszewskie oraz Ostoja Nadwarciańska.
Pierwszy z nich ma powierzchnię ponad 57 104 hektarów i występuje na terenie województwa łódzkiego oraz wielkopolskiego. Dolina Konińsko-Pyzdrska zachowała dość naturalny charakter, a jej zachodnia część jest okresowo zalewana. W dużej mierze teren ten to łąki i pastwiska, a także zarastające szuwarem starorzecza i zadrzewia łęgowe. Obszar ten to bardzo ważna ostoja dla ptaków wodno-błotnych, szczególnie w czasie lęgowym. Obserwatorzy na pewno odnajdą tu czaplę białą, żurawia, mieszane stada gęsi, a także między innymi czaplę siwą, gęgawę, dzięcioła średniego, zimorodka, dudka czy pustułkę.
Grądy w Czerniejewie to kolejny obszar wchodzący w sieć Natura 2000. Znajduje się on wyłącznie na terenie Wielkopolski, a jego powierzchnia liczy ponad 1 212 hektarów. Na system hydrologiczny składają się wyschnięte przez większą część roku cieki uchodzące do Wrześnicy. Lasy w Czerniejewie przez setki lat były użytkowane gospodarczo, jednak pomimo tego należą do najlepiej uchowanych w Wielkopolsce. Na tym terenie występują dobrze zachowane grądy środkowoeuropejskie, lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.
Do sieci Natura 2000 należą także Lasy Żerkowsko-Czeszewskie, które zajmują ponad 7 158 hektarów. Znajdują się tu fragmenty obszarów zalewowych Warty i dolnego odcinka Lutyni. Rejon ten zdominowały rozległe lasy łęgowe oraz grądy. Szerokie leśne połacie przeplatane są jednak łąkami oraz pastwiskami.
W Naturze 2000 znajduje się także Ostoja Nadwarciańska, która leży wyłącznie w województwie wielkopolskim, w dużej mierze w gminie Pyzdry. Ten teren liczy 26 653 hektarów powierzchni i obejmuje fragment doliny środkowej Warty. Obszar bogaty jest w różnorodną roślinność, co stanowi dogodne siedliska dla wielu gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków.
Wszystkie obszary sieci Natura 2000 są niezwykle urokliwe, a swym pięknem zachwyciły niejednego miłośnika przyrody. Zachęcamy, by mieć oczy szeroko otwarte i dostrzegać wyjątkowość miejsc, które być może codziennie mijamy, a do tej pory nie zwróciliśmy na nie uwagi.   

Klaudia Kubiak
Zdjęcia autorstwa Marka Chwistka

 • fot.M.Chwistek
  Fot.M.Chwistek
 • Młody lis, fot.M.Chwistek
  Fot.M.Chwistek
 • Wiewiórka fot.M.Chwistek
  Fot.M.Chwistek

 

119. rocznica strajku dzieci wrzesińskich

Wydarzeniem, które niewątpliwie rozsławiło Wrześnię na początku XX wieku, był strajk szkolny przeciwko germanizacji prowadzonej na terenie zaboru pruskiego. Dotyczył on przede wszystkim nauczania religii w języku niemieckim w miejscowej szkole. Do kulminacyjnych wydarzeń doszło 20 maja 1901 roku. Właśnie w tym dniu każdego roku w szczególny sposób czcimy pamięć o dzieciach, które stanęły w obronie ojczystej mowy.

Realizowany przez władze pruskie proces germanizacji z biegiem lat coraz bardziej się zaostrzał. 4 marca 1901 roku rejencja poznańska wydała rozporządzenie, zgodnie z którym nauka religii w klasach I i II (ówcześnie najwyższy poziom nauczania) miała być prowadzona w języku niemieckim. Pozostałe przedmioty obowiązujące w szkołach prowincji poznańskiej już od 1873 roku wykładane były po niemiecku. W tym okresie we Wrześni funkcjonowała Katolicka Szkoła Ludowa, której rektorem był Bernhard Fedtke. W roku szkolnym 1901/1902 uczęszczało do niej 651 uczniów.

Początek strajku

Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego, rozpoczynającego się wtedy w kwietniu, upłynęły pod znakiem biernego oporu. Uczniowie najstarszej klasy odmówili przyjęcia lub zwracali otrzymane niemieckie katechizmy. Uchylali się również od odpowiedzi w języku zaborcy. Nauczyciele, którzy początkowo w łagodny sposób próbowali nakłonić dzieci do zmiany postępowania, z czasem zaczęli stosować groźby, kilkugodzinne areszty, a nawet karę chłosty. W ten sposób dwukrotnie ukarano Bronisławę Śmidowicz i Stanisława Jerszyńskiego. Wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród wrześnian, którzy 16 maja zorganizowali wiec protestacyjny. Wzięli w nim udział Zygmunt Dziembowski i Józef Głębocki – polscy posłowie do niemieckiego parlamentu.

Kulminacja wydarzeń

20 maja 1901 roku do Katolickiej Szkoły Ludowej przybył powiatowy inspektor szkolny dr Paul Winter, którego zaniepokoiły doniesienia zastępcy rektora Feliksa Koralewskiego odnośnie zachowania dzieci. Zarządził on, by wobec 26 uczniów klasy pierwszej zastosować dwugodzinny areszt, podczas którego mieli nauczyć się oni słów pieśni „Kto się w opiekę” w języku niemieckim. Część dzieci uległa naciskom i została zwolniona z aresztu. Wobec najbardziej opornej czternastki zastosowano chłostę. Krzyki bitych uczniów i widok opuszczających budynek płaczących dzieci spowodowały, że przed szkołą zaczął gromadzić się tłum. Wymierzania kary jednak nie zaprzestano. W międzyczasie do środka weszła brzemienna pani Klimasowa, protestując przeciwko katowaniu jej dziecka. Za nią udał się piekarz Stanisław Śmidowicz z prośbą o zaniechanie tego procederu. Winter, poinformowany o tym, co działo się na zewnątrz, postanowił udać się do miejscowego magistratu, skąd powrócił w towarzystwie policjanta. Chłosta wobec ostatnich uczniów została dokończona. Przebywająca wśród zgromadzonych Nepomucena Piasecka wtargnęła do szkoły i obrzuciła inspektora wyzwiskami. Policja namawiała zgromadzonych przed budynkiem do rozejścia się. Pomógł jej ulewny deszcz, który rozproszył tłum. Działania zaborców nie przyniosły oczekiwanych skutków, bo już następnego dnia do strajku przyłączyły się dzieci z klasy IIa i IIb. Wobec tego inspektor szkolny otrzymał od poznańskiej rejencji wskazówki, jak postępować z opornymi uczniami. Zalecono, by dzieciom biorącym udział w proteście przedłużyć obowiązek szkolny, pomimo ukończenia przez nie 14. roku życia. Utrzymano także dotychczasowe kary. Zaczęto uzasadniać je wykroczeniami przeciwko obowiązującym w szkole przepisom. Dla uczniów rozpoczęły się codzienne areszty pod nadzorem nauczycieli. W tym czasie wykonywali oni zadania z języka niemieckiego, rachunków oraz przepisywali fragmenty Biblii. Polacy zaczęli wypowiadać mieszkania wykładowcom spotykającym się również z coraz większą niechęcią ze strony wrzesińskich kupców. Niektórzy z rodziców postanowili przenieść dzieci do szkół znajdujących się w innych miastach. Strajkujący uczniowie zachowywali się nieprzychylnie wobec kolegów, którzy nie przyłączyli się do protestu, za co od 29 lipca 1901 roku groziła im kara chłosty. Dzieci z klasy pierwszej buntowały się nadal. 4 i 5 grudnia odmówiły na głos modlitwę w języku polskim, zagłuszając próbujących im przeszkodzić wychowawców.

Proces gnieźnieński

Wydarzenia, które rozegrały się we Wrześni w maju 1901 roku, miały poważne konsekwencje. W listopadzie tego samego roku w Gnieźnie odbył się tak zwany „wrzesiński proces szkolny”. W jego trakcie pozwano 26 mieszkańców miasta. Zostali oni oskarżeni o branie udziału w publicznym zbiegowisku, które miało na celu zmuszenie urzędników państwowych do zaniechania czynności urzędowych. Oskarżonych skazano na kary grzywny oraz więzienia. Nepomucena Piasecka musiała spędzić za kratami aż 2,5 roku. Gnieźnieński proces przyczynił się do nagłośnienia sprawy wrzesińskich dzieci. W polskiej i zagranicznej prasie zaczęły pojawiać się informacje na temat przebiegu uczniowskiego strajku, a we Lwowie i Warszawie przed niemieckimi konsulatami doszło do studenckich manifestacji. Pod naciskiem rejencji poznańskiej ksiądz Jan Laskowski, uznawany za duchowego przywódcę protestujących dzieci, został przeniesiony z Wrześni do Konarzewa.

Przełamanie oporu

W grudniu 1901 roku strajk jeszcze bardziej się nasilił. Było to spowodowane decyzją rektora, który nakazał uczniom posługiwanie się językiem niemieckim nie tylko podczas lekcji, ale na terenie całej szkoły. W roku szkolnym 1902/1903 podjęto działania mające na celu przełamanie oporu uczniów – zatrudniono większą liczbę nauczycieli, podzielono klasy na strajkujące i niestrajkujące, a na koszt miasta wybudowano drewniany barak z trzema izbami lekcyjnymi dla dzieci, którym przedłużono obowiązek szkolny ze względu na udział w proteście. W maju 1902 roku strajkowało 118 na 156 uczniów starszych klas, wobec których nadal stosowano chłostę. Dzieci z obrażeniami odsyłano do lekarza powiatowego, doktora Michaelsohna, który miał stwierdzać, że przy stosowaniu kar cielesnych nie przekraczano żadnych granic. W ten sposób starano się unikać odpowiedzialności przed sądem. Na rodziców nakładano natomiast kary pieniężne za tak zwane „zmudy szkolne”, jak nazywano nieobecność dzieci w szkole. 1 października 1902 roku mieli zostać z niej zwolnieni uczniowie, którzy wycofają się ze strajku. W związku z tą zapowiedzią w proteście wytrwało 10 dzieci z najstarszych klas oraz 8 uczniów klasy drugiej. Po zakończeniu letnich wakacji pozostało już tylko 14 strajkujących, w październiku 1903 roku było ich 6, a w lipcu 1904 roku już tylko 4. Nowy inspektor szkolny dr Theodor Krausbauer, który zastąpił Wintera, 30 września 1904 roku poinformował rejencję poznańską  o ostatecznym rozprawieniu się ze strajkującymi dziećmi.

Głosy poparcia 

W sprawie strajku dzieci wrzesińskich głos zabrali wybitni polscy pisarze. Maria Konopnicka, która w 1901 roku przebywała we Włoszech, rozpoczęła akcję propagandową na rzecz protestujących uczniów. W 1906 roku napisała wiersz poświęcony strajkującym młodym Polakom zatytułowany „O Wrześni”. Z kolei Henryk Sienkiewicz w 1901 roku opublikował na łamach krakowskiego „Czasu” list „O gwałtach pruskich”, a pięć lat później „List otwarty do Wilhelma II, króla pruskiego”, w którym krytycznie odniósł się do polityki pruskiego zaborcy wobec polskiego narodu.  O strajku dzieci wrzesińskich opowiada najstarszy zachowany film fabularny polskiej produkcji. „Pruska kultura” z 1908 roku powstała w warszawskiej wytwórni Kantor „Siła”, a jej producentem był Mojżesz Towbin. Premiera obrazu miała miejsce w Warszawie jeszcze w tym samym roku. Pokazy filmowe odbywały się również w Rosji, Francji i we Włoszech.

Pamiętamy 

20 maja starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz wicestarosta Waldemar Grzegorek złożyli okolicznościową wiązankę pod pomnikiem Dzieci Wrzesińskich w związku z rocznicą strajku w obronie mowy polskiej. Chwilę wcześniej pojawiła się tam także delegacja Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

Monika Tomczak

(opracowano na podstawie „Września historia miasta” praca zbiorowa pod redakcją Mariana Torzewskiego)

 • Delegacja Młodzieżowej Rady Powiatu składa wiązankę
 • Delegacja Młodzieżowej Rady Powiatu składa wiązankę
 • Starosta oraz wicestarosta składają kwiaty
 • Starosta oraz wicestarosta składają kwiaty

 

Witraże zostaną odnowione

Zabytkowy kościół w Targowej Górce z 1840 roku mocno ucierpiał podczas nawałnicy, która kilka lat temu wyrządziła wiele szkód na terenie całej Polski. Powiat wrzesiński wesprze finansowo prace przy renowacji witraży.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce złożyła wniosek o dofinansowanie prac renowacyjnych dwóch okien witrażowych w nawie kościoła. Te bogato zdobione okna mają około 60 lat i zostały mocno nadwyrężone przez warunki atmosferyczne. Prace renowacyjne oraz montaż dodatkowego oszklenia pomogą w zabezpieczeniu zabytkowego obiektu przed dalszą degradacją.

19 maja w Starostwie Powiatowym we Wrześni proboszcz parafii ks. Rafał Hordik oraz starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podpisali umowę dotacyjną, na podstawie której prace konserwatorskie zostaną wsparte kwotą 10 tys. zł z budżetu powiatu wrzesińskiego. To kontynuacja prac związanych z usunięciem szkód wywołanych nawałnicą w 2017 roku. Przypomnijmy, że przede wszystkim ucierpiał wówczas w dużej mierze dach świątyni. Powiat przekazał w 2018 roku środki finansowe, które  przyczyniły się do naprawy powstałych uszkodzeń.

Mateusz Maserak

 • Podpisanie umowy

 

Ochotniczy Hufiec Pracy świętuje 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. Z tego powodu przez cały rok trwają uroczystości związane z tą rocznicą, mimo trudności jakie zostały wywołane koronawirusem.
Św. Jan Paweł II jest patronem Ochotniczych Hufców Pracy, stąd we wrzesińskim Hufcu Pracy przy wzorowej współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 i Młodzieżowym Centrum Kariery powstała na tą okoliczność wystawa poświęcona naszemu rodakowi, która ma kilka odsłon tematycznych.

Na samym jej początku podkreślamy, jak ogromne znaczenie w życiu papieża odgrywała Maryja, której zawierzył świat i siebie samego. Drugim ważnym tematem jest osiem pielgrzymek do Ojczyzny, do ukochanej Polski, którą wspierał, miłował i za którą bardzo – szczególnie za górami. W trzecim rozdziale naszej wystawy odnosimy się do pielgrzymek zagranicznych, których było aż 104. Podczas każdej ojciec święty chciał przytulić do swego serca każdego człowieka. W kolejnej odsłonie prezentujemy ogrom publikacji, encyklik, listów apostolskich, adhortacji i konstytucji apostolskich. Na koniec symbolicznym ewangeliarzem, który podczas pogrzebu pod wpływem wiatru się zamyka, oraz świecą,  my żegnamy się z Janem Pawłem II i  zamykamy naszą wystawę o wyjątkowym człowieku, naszym rodaku a dzisiaj świętym.

Ogłosiliśmy również tworzenie ,,Łańcucha życzliwości”, który polegał na zbieraniu łańcucha dobrych uczynków. Tworzenie łańcucha przez młodzież zaplanowano do końca maja, ale już dzisiaj mamy kilka metrów ,,dobroci”, które zawisły u dołu wystawy.

Wystawa ma charakter otwarty i będzie wzbogacana o kolejne eksponaty. Wystawę przygotowała kadra HP oraz katechetka ZSZ Paulina Dutkowska. Niestety ze względu na pandemię młodzież fizycznie nie mogła brać w niej udziału, jednak wspierała nas mailowo oraz rzeczowo – dostarczonymi eksponatami.

Grażyna Kozanecka

 

 

 • Wystawa poświęcona św. Janowi Pawłowi II
 • Wystawa poświęcona św. Janowi Pawłowi II
 • Wystawa poświęcona św. Janowi Pawłowi II

 

Treściwa sesja

Dość dynamiczna nadzwyczajna sesja Rady Powiatu ze względu na sytuację epidemiczną odbyła się 13 maja w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Radni w przepisowej odległości obradowali dosłownie kilka minut. Tematem przewodnim była przebudowa dwóch dróg powiatowych.

W programie znalazły się projekty uchwał w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027, a także zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok. Obydwie podjęto jednomyślnie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały między innymi z  konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo-Września w miejscowościach Folwark i Psary Polskie”. Finalizacja zadania pod względem finansowym planowana jest w 2022 roku. Na to zadanie powiat podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i przedszkola poprzez budowę chodnika i przebudowę jezdni. Powiat uzyskał na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.205.448 zł, zaś wkład własny powiatu to 1.194.492,96 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to więc blisko 2,4 mln zł.

Jednocześnie zabezpieczono w 2020 roku wkład własny na zadanie majątkowe „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórów”. Powiat wrzesiński pozyskał na ten cel dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.816.164 zł. Wkład własny wynosi dokładnie 1.877.442,66 zł. Całkowita wartość inwestycji to w sumie ponad 4,5 mln zł.  Przebudowa drogi spowodowana jest jej złym stanem technicznym. Przedsięwzięcie powiatu ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa użytkowników tego szlaku komunikacyjnego.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Marek Przyjemski przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do 31 maja tego roku.

Anna Szymczak

 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji

 

Bez paniki we Wrześni

Pojawienie się w mieście pierwszego pacjenta ze zdiagnozowanym koronawirusem wywołało pewne poruszenie społeczne, nawet, niestety, zdarzyły się przypadki hejtu wobec zakażonego pacjenta. Żeby rozwiać wszelkie złe emocje, przeprowadziliśmy wywiad z Beatą Schulze-Zyber, pielęgniarką epidemiologiczną, specjalistą ds. epidemiologii wrzesińskiego szpitala. Mając 33-letni staż pracy, jest wiarygodnym źródłem informacji o tym, co działo się nocą 14 kwietnia na Zakaźnej Izbie Przyjęć B.

Jak wyglądała historia pacjenta z koronawirusem?

Pacjent zgłosił się do Izby Przyjęć B Szpitala Powiatowego we Wrześni 14 kwietnia w nocy. Wyjaśnię, że Izba Przyjęć B była miejscem przeznaczonym do przyjmowania pacjentów z objawami infekcji (kaszel, gorączka, duszność). Pacjent trafił tam po uprzednim telefonicznym kontakcie z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W czasie tej rozmowy przeprowadzono z nim wywiad epidemiologiczny, z którego wynikało, że pacjent ma objawy wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2. Wobec tego przekazano mu informację o konieczności zgłoszenia się do Izby Przyjęć B.

Co działo się dalej?

Personel medyczny, w związku z uzyskanymi w trakcie wywiadu informacjami, zaczął działać zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi pacjenta z podejrzeniem tzw. koronawirusa. Zastosował obowiązujące środki ochrony indywidualnej w postaci kombinezonu ochronnego z kapturem, maseczki FFP2, przyłbicy, ochraniaczy na obuwie i rękawiczek ochronnych, przygotował termometr do pomiaru temperatury, pulsokrymetr do pomiaru SaO2, ankietę epidemiologiczną. Ograniczono do niezbędnego minimum liczbę osób kontaktujących się z pacjentem.

Mężczyzna po przybyciu pod szpital skierował się do wejścia do Izby Przyjęć B?

Wówczas znajdowała się ona w pomieszczeniach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej. Zadzwonił do drzwi, otrzymał i założył maseczkę ochronną, po czym został wprowadzony przez ratownika medycznego do izolatki. Tam przeprowadzono triaż, czyli sprawdzono jego temperaturę, saturację, liczbę oddechów oraz wypełniono ankietę epidemiologiczną. Potem ratownik medyczny przekazał informację o stanie zdrowia pacjenta lekarzowi dyżurnemu, który podjął decyzję o konieczności przetransportowania pacjenta do szpitala jednoimiennego w Poznaniu (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej). W związku z tym wezwano karetkę przeznaczoną do transportu pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Do momentu przyjazdu karetki pacjent przebywał w izolatce. W godzinach rannych 15 kwietnia pacjent został przetransportowany do szpitala jednoimiennego, gdzie podjęto dalsze procedury.

Mieszkańcy mogli zauważyć, że obok szpitala stanął specjalistyczny namiot.
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2 oraz pojawieniem się transmisji koronawirusa w jednostkach opieki zdrowotnej wprowadzono zmiany organizacyjne w działalności szpitala. Polegają one na wprowadzeniu trzech stref w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: strefy czerwonej, w której przebywają pacjenci z podejrzeniem COVID-19, a personel jest zobowiązany stosować środki ochrony indywidualnej; strefy pomarańczowej, w której personel zakłada i zdejmuje środki ochrony indywidualnej; strefy zielonej, w której nie przebywają pacjenci z podejrzeniem COVID-19. Ponadto w obrębie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wydzielono salę, która jest miejscem hospitalizacji osób podejrzanych o COVID-19. Wydzielono oddział mogący być miejscem hospitalizacji chorych lub podejrzanych o COVID-19.

Każdy z pacjentów zgłaszających się do szpitala ma przeprowadzany triaż, czyli po prostu dzieli się pacjentów na podejrzanych o zakażenie lub nie.

Podział pacjentów zgłaszających się samodzielnie do szpitala odbywa się w pomarańczowym namiocie usytuowanym przed budynkiem szpitala. Namiot został postawiony przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Pacjent w chwili wejścia do namiotu otrzymuje maseczkę ochronną i rękawiczki. Triaż przeprowadza ratownik medyczny lub pielęgniarka, dokonuje pomiaru parametrów: temperatura, SaO2, liczba oddechów, wypełnia ankietę epidemiologiczną. Po przeprowadzeniu oceny podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do strefy: zielonej (bez podejrzenia COVID-19), lub czerwonej (pacjent skąpo objawowy: T< 38°C, liczba oddechów < 20/min, SaO2>95% albo spełnienie przez pacjenta któregokolwiek z warunków T> 38°C, liczba oddechów >20/min, SaO2<95%). W razie potrzeby osoba przeprowadzająca triaż kontaktuje się z lekarzem dyżurnym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Triaż pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego odbywa się w ambulansie. Decyzję o przekazaniu pacjenta do danej strefy podejmuje lekarz SOR. Osoba przeprowadzająca triaż pracuje w środkach ochrony indywidualnej.

Co znajduje się w namiocie?

Stanowisko, przy którym dokonywana jest wstępna ocena pacjenta, kozetka, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia oceny (termometr, pulsokrymetr), środki ochrony indywidualnej.

Wróćmy do strefy czerwonej.

Strefa czerwona jest miejscem czasowego oczekiwania, wstępnej diagnostyki, leczenia pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i izolacji do czasu otrzymania wyniku w kierunku zakażenia wywołanego przez SARS-CoV-2. W zależności od stanu pacjenta po pobraniu materiału w kierunku SARS-CoV-2 pacjent pozostaje w strefie czerwonej w izolatce lub po kontakcie lekarza z PSSE i po otrzymaniu wytycznych co do dalszego postępowania udaje się do domu, gdzie oczekuje na wynik. Personel medyczny w strefie czerwonej udzielający świadczeń zdrowotnych pracuje w środkach ochrony indywidualnej: kombinezon ochronny z kapturem, maseczki FFP2/FFP3, przyłbica/gogle, ochraniacze na obuwie, rękawiczki ochronne, czepek. Pacjent ze strefy czerwonej, u którego otrzymano wynik negatywny, zostaje przekazany na oddział odpowiednio do swojego stanu zdrowia. W przypadku pozytywnego wyniku w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lekarz dyżurny kontaktuje się z najbliższym szpitalem jednoimiennym w celu ustalenia dalszego postępowania.

Co się dzieje w strefie zielonej?

Udziela się świadczeń zdrowotnych pacjentom bez podejrzenia COVID-19, w tej strefie odbywają się przyjęcia pacjentów na oddziały szpitalne. Najogólniej mówiąc, w szpitalu w oparciu o zalecenia Ministerstwa Zdrowia i konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, a także konsultantów z zakresu pozostałych dziedzin medycyny opracowano i wdrożono instrukcje i procedury dotyczące postępowania w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Wprowadzone procedury są na bieżąco aktualizowane.

Co jeszcze zrobiono w szpitalu, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa?

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w szpitalu wprowadzono zakaz odwiedzin, tym samym wejście do szpitala zostało ograniczone. Każdy pacjent wchodzi na teren szpitala po przeprowadzonym triaż. Wprowadzono obowiązek pomiaru temperatury ciała na wejściu do szpitala oraz do budynku przychodni dla wszystkich pracowników szpitala oraz pacjentów. Z kolei w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i niemedycznego szpitala, mającego kontakt z pacjentami lub materiałem zakaźnym, Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni wprowadził badania diagnostyczne pod kątem COVID-19. Zasady dotyczące badań wprowadzono zgodnie ze wskazaniami głównego inspektora sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Czy szpital otrzymał jakieś wsparcie w tej trudnej sytuacji?

Tak, w postaci takich darów, jak między innymi: środki ochrony indywidualnej, w tym maski chirurgiczne, półmaski z filtrem, kombinezony ochronne, maseczki wielorazowe, przyłbice, gogle, rękawice diagnostyczne, fartuchy, a także artykuły spożywcze, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz sprzęt medyczny. W akcję pomocy szpitalowi włączyło się wiele lokalnie działających podmiotów i stowarzyszeń, samorządowców oraz podmiotów z innych regionów Polski. Nie można tutaj nie wspomnieć także o osobach prywatnych, które wspierają medyków w okresie epidemii. Za każdą ofiarowaną pomoc jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Jak pani jako fachowiec myśli: ile jeszcze potrwa epidemia?

Przytaczane w mediach dane pokazują, że pandemia nie ustępuje. Pomimo tego rząd znosi ograniczenia związane z COVID-19, pamiętajmy jednak, że może to spowodować wzrost ryzyka nasilenia się pandemii. Dlatego tym bardziej musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Nie zsuwajmy maski, nie dotykajmy okolic oczu i ust, zachowujmy dwumetrowy odstęp w przestrzeni publicznej, bądźmy razem, ale na odległość. Pamiętajmy o higienie kaszlu i kichania, nie zapominajmy o higienie rąk. Bardzo ważny i ciągle aktualny jest apel, aby unikać zgromadzeń. Dbajmy o zdrowie własne i innych, pamiętajmy, że stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Zatem do powrotu do normalności jeszcze daleko?

Jak podają eksperci w dziedzinie chorób zakaźnych i epidemiolodzy, w Polsce ciągle nie odnotowano szczytu zachorowań. Myślę, że wszystko jeszcze przed nami, dlatego tak ważne jest postępowanie każdego z nas zgodnie z obowiązującymi, cały czas aktualizowanymi wytycznymi. Pierwsza fala zachorowań jeszcze trwa, powinna się zakończyć 3-4 miesiące od pierwszego potwierdzonego przypadku, czyli, jak podają eksperci, pod koniec czerwca. Następnie według naukowców będą trzy do pięciu miesięcy przerwy i nastąpi druga fala zachorowań. Kolejne fale będą pojawiać się sezonowo, ponieważ cechą charakterystyczną wszystkich wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego jest sezonowość.

Co chciałaby pani powiedzieć mieszkańcom powiatu?

Pamiętajmy, że najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.

Rozmawiała Anna Szymczak

 • Izba przyjęć przed szpitalem
 • Beata Schulze-Zyber

 

Komunikat

Od 15 maja częściowo zmienia się organizacja pracy Starostwa Powiatowego we Wrześni:

- klienci Wydziału Komunikacji będą mogli załatwiać osobiście wszystkie swoje sprawy, z zachowaniem limitu osób jednocześnie przebywających w Wydziale (wejście od strony parkingu wewnętrznego),

- w pozostałym zakresie nadal obowiązują zasady ustalone na dzień 26 marca, tzn.:

 • wszystkie dokumenty złożone w Urzędzie zostaną przekazane do rozpatrzenia po upływie 48 godzin,
 • o sposobie i czasie ich załatwienia zostaną Państwo poinformowani telefonicznie,
 • dokumenty będą przyjmowane w holu budynku głównego od ul. Chopina 10.

Składając dokumenty konieczne będzie podanie numeru telefonicznego celem późniejszego kontaktu ze strony pracowników urzędu.

Szanowni Państwo nadal apelujemy, aby wizyty w Urzędzie miały miejsce w przypadku bezwzględnej konieczności. Dlatego też zachęcamy do załatwiania spraw poprzez:

 • kontakt telefoniczny pod nr 61 640 44 44 lub w poszczególnych wydziałach, spis telefonów dostępny jest tutaj: https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/126,komorki-organizacyjne-starostwa,
 • kontakt mailowy: starostwo@wrzesnia.powiat.pl,
 • platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/pwrzesinski.

Załatwianie spraw może ulec wydłużeniu, jednak prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość wobec obecnej sytuacji. Wprowadzone rozwiązania mają na celu troskę o zdrowie i ograniczenie rozwoju zagrożenia epidemiologicznego.

 


 

 • loga grant zdalna szkoła

Grant „Zdalna szkoła”

Powiat wrzesiński zakupił drugą partię laptopów niezbędnych do prowadzenia zajęć na odległość. W najbliższych dniach zostaną one przekazane powiatowym szkołom. 
Przypomnijmy, że powiat wrzesiński na zakup laptopów otrzymał grant w kwocie 100 tys. zł w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W sumie powiat wrzesiński zakupił 47 notebooków dla uczniów i nauczycieli, które posłużą: Liceum Ogólnokształcącemu, Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołowi Szkół Politechnicznych, Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2, Zespołowi Szkół Specjalnych, Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej oraz Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia.

Wydział Edukacji

 • Jeden z zakupionych notebooków

 

Magdalena Zając pokieruje ZSS

Obowiązki dyrektora przejmie wraz z nowym rokiem szkolnym.
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu 5 maja podjął uchwałę, na mocy której z dniem 1 września obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni na rok powierzone zostaną dotychczasowej wicedyrektor Magdalenie Zając. Z placówką jest ona związana od początku roku szkolnego 2019/2020. Wcześniej, przez 13 lat kierowała Ośrodkiem Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. W 2014 roku za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży odznaczona została Laurem Starosty Wrzesińskiego.
Magdalena Zając zastąpi na tym stanowisku Ewę Kaczmarek, której kadencja upływa wraz z końcem bieżącego roku szkolnego. Wciąż urzędująca dyrektor nie żegna się jednak na razie ze szkołą i zanim przejdzie na zasłużoną emeryturę z pewnością będzie wspierać swoją następczynię w pełnieniu obowiązków.

(red.)

 • Magdalena Zając

 

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

Zachęcamy do przeczytania kolejnego wydania numeru Przeglądu Powiatowego, w którym piszemy między innymi o nowej inwestycji oświatowej, kształceniu zdalnym oczami uczniów oraz prezentujemy sylwetkę nowej twarzy w Szpitalu Powiatowym.

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

PUP a COVID-19

Aby pomóc mikroprzedsiębiorcom w trudnym okresie epidemii, Powiatowy Urząd Pracy przygotował niskoprocentowe pożyczki.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni otrzymał kwotę 10 mln zł na realizację zadań związanych z tarczą antykryzysową. Ciągły nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców prowadzony jest od 1 kwietnia. Wnioski o pozostałe formy wsparcia wynikające z treści ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych były przyjmowane do 6 maja. Kolejne nabory mają być ogłaszane.

Do 5 maja do urzędu pracy wpłynęło ponad 2 600 wniosków od mikroprzedsiębiorców ubiegających się o jednorazową pożyczkę do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej pory przyznano i wypłacono niskooprocentowane pożyczki 1002 mikroprzedsiębiorcom, którzy otrzymali wsparcie na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Z kolei 101 przedsiębiorców złożyło wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów. Do PUP dotarły również dokumenty od 92 przedsiębiorców starających się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli obroty gospodarcze danego przedsiębiorstwa spadły w wyniku wystąpienia COVID-19.

Z uwagi na dużą liczbę wnioskujących PUP wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy w kwocie 15 mln zł. Ponadto Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z COVID-19 przydzielił wrzesińskiemu urzędowi pracy 1,15 mln zł w ramach programu WRPO oraz  ponad 318 tys. zł z programu POWER. Kwoty te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP

 • Tarcza Antykryzysowa

 

Dzień Dziecka

Z okazji święta milusińskich pracownicy starostwa oraz przedstawiciele służb mundurowych zaprezentowali dzisiaj podopiecznym przedszkola specjalnego Mali Zdobywcy kolorowy układ taneczny. Prezenty trafiły również do Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz małych pacjentów Szpitala Powiatowego we Wrześni.