• Życzenia

 

Przemysł 4.0

O idei przemysłu przyszłości dyskutowano w Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach 18 kwietnia.

Eksperci w tej dziedzinie: Andrzej Soldaty, założyciel i partner projektu  „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, oraz Katarzyna Nosalska, specjalistka ds. przemysłu 4.0 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, opowiedzieli o założeniach powstającej właśnie fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, której zadaniem będzie działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku nowoczesnego przemysłu, polegającego na wzajemnym wykorzystywaniu automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych w oparciu o sieć.

Przemysł przyszłości to jest to, co dla wszystkich gospodarek stanowi cel do osiągnięcia, ponieważ niesie za sobą konkretne korzyści. Pozwala on lepiej wykorzystywać zasoby, sprawniej docierać do tzw. możliwości rynkowych, jak również tworzyć bardziej innowacyjne produkty. Ci, którzy weszli na tę ścieżkę, potwierdzają, że widać efekty – podkreślał Andrzej Soldaty.

O możliwościach współpracy Platformy Przemysłu Przyszłości z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii eksperci rozmawiali z jego kierownikiem Tomaszem Mackiewiczem oraz starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem.

(nj)
 

 • CBiRNT (1)
 • CBiRNT (2)
 • CBiRNT (3)
 • CBiRNT (4)
 • CBiRNT (5)
 • CBiRNT (6)
 • CBiRNT (7)
 • CBiRNT (8)
 • CBiRNT (9)
 • CBiRNT (10)

 

Kolejne dotacje na zabytki

Już w maju rozpoczną się prace remontowe związane z odtworzeniem pierwotnego wejścia od do klasztoru pofranciszkańskiego pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach (strony zachodniej).

16 kwietnia proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach ks. Ryszard Kopczyński i starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podpisali kolejną umowę na przekazanie dotacji celowej z budżetu powiatu w kwocie 10 tys. złotych. W ramach zadania, które zakończy się jesienią, planuje się również remont części pomieszczeń piwnicznych XIV-wiecznego zabytku. Całkowity koszt prac wyniesie ponad 146 tys. złotych. Remont zostanie wsparty także z budżetu gminy Pyzdry kwotą 30 tys. złotych.

Tymczasem na początku kwietnia zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich zespołu witraży kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

W tym roku odrestaurowano niezwykle cenne cztery witraże postaciowe o kształcie prostokątnym, zwieńczone półokrągłym łukiem z malowaną bordiurą, znajdujące się w prezbiterium. Poszczególne sylwetki przedstawiają: św. Andrzeja Apostoła, Matkę Bożą, św. Józefa i św. Stanisława. Prace zostały przeprowadzone w trybie pilnym ze względu na bardzo zły stan ołowianych spoin łączących szkło witrażowe. Wysoko umieszczone okna wykazywały spore luzy, co przy silnym wietrze groziło ich wypadnięciem. Obecnie zabytkowe okna zostały odrestaurowane i zabezpieczone dodatkowym szkłem ochronnym. 15 kwietnia starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wziął udział w wizji lokalnej poświęconej dalszym planom renowacyjnym w kościele parafialnym w Nekli. Na zaproszenie proboszcza ks. Wojciecha Schejna w spotkaniu wziął udział również Sebastian Mazurkiewicz, który opiekuje się nekielską świątynią. Całkowity koszty zadania wyniósł ponad 24 tys. złotych, z czego 10 tys. złotych wyniosła dotacja z budżetu powiatu wrzesińskiego.

Julia Sosna

 • Witaże w Nekli
  Witaże w Nekli
 • Wizja lokalna w Nekli
  Wizja lokalna w Nekli
 • Fragment witraża w Nekli
  Fragment witraża w Nekli
 • Wizja lokalna w Pyzdrach
  Wizja lokalna w Pyzdrach
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy

 

 • IMG_4122
 • IMG_4136 — kopia
 • IMG_4148 — kopia
 • IMG_4151 — kopia
 • IMG_4153 — kopia
 • IMG_4154 — kopia
 • IMG_4173 — kopia
 • IMG_4189 — kopia
 • IMG_4202 — kopia
 • IMG_4205 — kopia
 • IMG_4222 — kopia
 • IMG_4231 — kopia

Sukces adeptek weterynarii

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących był 12 kwietnia gospodarzem eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Do zmagań zakwalifikowało się 191 uczniów reprezentujących szkoły z kilku województw. Ci, którzy przybyli do Wrześni, stanęli w szranki w dziewięciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, gastronomia, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa oraz ochrona i inżynieria środowiska.

Już podczas otwarcia olimpiady przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUR dr hab. inż. Ireneusz R. Antkowiak gratulował uczniom, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie. – Każdy z was już jest zwycięzcą, bo odważyliście się tu przyjechać i reprezentować swoje szkoły. Widzę wśród was przyszłych studentów naszej uczelni – zachęcał dr hab. inż. Antkowiak, na co dzień adiunkt w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękował też dyrekcji i pracownikom ZSTiO za to, że mimo trudnej sytuacji kadrowej spowodowanej strajkiem nauczycieli, konkurs udało się sprawnie zorganizować. Uczniowie zmierzyli się zarówno w eliminacjach teoretycznych, jak i praktycznych, które trwały przez cały dzień.

Wieczorem, gdy ogłoszono wyniki, okazało się, że ogromny sukces odniosły dwie uczennice technikum weterynaryjnego we wrzesińskim ZSTiO –  Martyna Kaczmarek i Klaudia Kantorska, które zdominowały podium w swoim bloku tematycznym zajmując odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Wraz z pozostałymi zwycięzcami eliminacji okręgowych we wszystkich blokach w czerwcu wystartują one w ogólnopolskim finale OWiUR, który w tym roku odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w województwie małopolskim. A jest o co walczyć, bo finaliści tego, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych w Polsce, oprócz licznych nagród rzeczowych otrzymają również indeksy na wybrane uczelnie oraz stypendia.

Szkołą, która w tym roku najlepiej przygotowała olimpijczyków do okręgowych eliminacji okazał się Zespół Szkół Rolniczych w Trzciance i w ich ręce powędrował puchar starosty wrzesińskiego dla najlepszej szkoły. Nagrodzony został nie tylko cały zespół – najlepszy wynik spośród wszystkich olimpijczyków z regionu uzyskał także uczeń tej szkoły.

(nj)

 • IMG_4020
 • IMG_4024
 • IMG_4041
 • IMG_4042
 • IMG_4045
 • IMG_4048
 • IMG_4059
 • IMG_4071
 • IMG_4077
 • IMG_4092
 • IMG_4110
 • IMG_4112
 • IMG_4128
 • IMG_4145
 • IMG_4147
 • IMG_4158
 • IMG_4166
 • IMG_4206
 • IMG_4222
 • IMG_4030
 • IMG_4033
 • IMG_4034

 

 • WYRÓŻNIENIE-SKAN

Urząd Pracy Uhonorowany

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie wielkopolskim. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 5 kwietnia na konferencji regionalnej w Poznaniu z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda odebrał je dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Eugeniusz Wiśniewski.

 • zdjpupwrzesnia

 

V sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

Podczas posiedzenia, które odbyło się 4 kwietnia, radni powrócili m.in. do powiatowych planów utworzenia we Wrześni szkoły muzycznej. Przyjęto też dwa ważne sprawozdania za 2018 rok. 

Pierwsze z nich dotyczyło oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego. Uzasadniała je zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego we Wrześni Grażyna Prokop. Głównym celem działalności inspekcji sanitarnej w 2018 roku było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Prowadzono również działania przeciwko zagrożeniom związanym z narkotykami i dopalaczami, a także profilaktykę chorób, zwłaszcza zakaźnych i zawodowych.
Działalność opiniodawcza i nadzorcza w 2018 roku koncentrowała się głównie na udziale w postanowieniach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, a także oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uczestniczyli też w przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz ich kontroli pod względem higieniczno-sanitarnym. W 2018 roku przeprowadzone zostały 1 653 kontrole sanitarne, w wyniku których wydano 939 decyzji administracyjnych, z czego 362 dotyczyły pobrania opłaty. – Powiat wrzesiński stanowi jeden z bardziej rozwijających się powiatów w województwie wielkopolskim. W 2018 powstało wiele znaczących inwestycji, na szczególną uwagę zasługują te obejmujące rozbudowę szkół, budowę sal gimnastycznych oraz nowych przedszkoli – mówiła Grażyna Prokop.
Inspekcja prowadzi opiekę sanitarno-higieniczną nad zakładami produkującymi żywność lub zajmującymi się jej obrotem. Grażyna Prokop podkreśliła, że z roku na rok obiektów o niewłaściwym stanie sanitarnym jest coraz mniej. Podstawami do stwierdzenia nieprawidłowości mogą być m.in. brak informacji o zawartych w posiłkach alergenach, przeterminowane produkty spożywcze czy niewłaściwe obchodzenie się z odpadami pochodzenia zwierzęcego. PSS-E prowadzi również kontrole na podstawie złożonych zażaleń, których w ubiegłym roku wpłynęło 19. Wśród innych sztandarowych działań wrzesińskiej inspekcji przeprowadzane były oceny jadłospisów w szkołach i przedszkolach, przeglądy stanu sanitarnego w zakładach pracy czy nadzór nad jakością wody do spożycia. – Wodę kontroluje się od ujęcia aż do kranu konsumenta. Jeżeli chodzi o jakość wody do spożycia, którą oferowały wodociągi w 2018 roku, to 100% mieszkańców powiatu wrzesińskiego miała możliwość korzystania z wody, która spełniała wymogi sanitarne – poinformowała Grażyna Prokop. 

 • RADA POWIATU (_indoor_) JOTPEG

Drugie sprawozdanie przedstawiane przez dyrektor Annę Marię Kulczyńską dotyczyło działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku. Jednostka realizuje sprawy w zakresie pomocy społecznej: własne oraz zlecone przez administrację rządową. Jednym z zadań PCPR-u jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. – W 2018 roku w powiecie wrzesińskim funkcjonowały 64 rodziny zastępcze, w których przebywało 91 dzieci – informowała Anna Maria Kulczyńska. Ważną jednostką w powiecie jest Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, gdzie pod koniec grudnia przebywało 26 wychowanków. Inną jednostką, której funkcjonowanie wspiera PCPR, jest wrzesiński Dom Pomocy Społecznej. W 2018 roku udało się tam wymienić drzwi wewnętrzne oraz okna w pokojach mieszkańców, zmodernizowano także parter, łazienkę i kuchnię.

W 2018 roku na rehabilitację społeczną PCPR dysponował z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą ponad 2,7 mln zł. Najwięcej, bo ponad 1,8 mln zł, przeznaczonych było na warsztaty terapii zajęciowej.Przy PCPR funkcjonuje Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego, które skupia 26 stowarzyszeń i fundacji. Ich członkowie spotykają się w PCPR, a także nieodpłatnie korzystają z tamtejszych sal rehabilitacyjnej i konferencyjnej. W 2018 roku dofinansowano 16 zadań realizowanych przez 13 organizacji pozarządowych.

Obok programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy projektów realizowanych przy wsparciu unijnym przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W zeszłym roku w skład zespołu wchodziło trzech lekarzy, a okres oczekiwania na decyzję wynosił około 2 miesięcy. – W związku z tym, że w marcu tego roku odszedł jeden z lekarzy, okres oczekiwania wzrósł do 4 miesięcy – poinformowała radnych dyrektor PCPR.

Po przyjęciu sprawozdań Anna Maria Kulczyńska pozostała przy głosie, uzasadniając uchwałę w sprawie podziału środków finansowych PFRON-u na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Następnie radni wysłuchali przedstawianego przez kierującą Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Katarzynę Starzyńską uzasadnienia do uchwały dotyczącej utworzenia szkoły muzycznej. Przypomnijmy, że rada powiatu wyraziła zgodę na powstanie takiej szkoły już w 2017 roku. Wniosek o jej utworzenie został wówczas odrzucony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który wskazywał, że podobne placówki znajdują się w niedalekim Gnieźnie czy Słupcy. – Innego stanowiska są rodzice, twierdząc, że ze względu na realizację zajęć kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych dowożenie dzieci 30-40 kilometrów dalej do szkoły publicznej jest utrudnione ze względu na połączenie obowiązków szkolnych czy rodzinnych – mówiła Katarzyna Starzyńska. Żaden z radnych nie miał wątpliwości, że taka placówka we Wrześni powinna powstać. Planuje się utworzenie szkoły muzycznej I stopnia, która realizowałaby kształcenie muzyczne w cyklu 4- lub 6-letnim. Zajęcia odbywałyby się w budynku przy ulicy Leśnej, gdzie mieści się Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Decyzja radnych otwiera drogę do ponownych starań o utworzenie publicznej szkoły kształcącej muzycznie dzieci i młodzież w powiecie wrzesińskim.Podczas posiedzenia pozytywnie rozpatrzono także petycję mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej, którzy zwrócili się do rady powiatu w sprawie złego stanu drogi powiatowej do Gozdowa. Radni zgodzili się także przystąpić do przebudowy drogi powiatowej Grzymysławice-Chwalibogowo-Osowo, budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku z Gutowa Małego do Grzybowa oraz przebudowy odcinka drogi między Nowym Folwarkiem a Psarami Polskimi. Wszystkie trzy inwestycje planuje się zrealizować w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. – Do każdego z zadań dofinansowanie mogłoby wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych – wskazywała zastępca kierownika Referatu Dróg Powiatowych Izabela Karpińska. Podjęcie przez radę uchwał było w tym przypadku konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Rada tradycyjnie podjęła także decyzje w sprawie zmian budżetowych rzeczowo uzasadnianych przez główną księgową Annę Trubacz.

Po raz pierwszy na sesji rady powiatu wrzesińskiego pojawił się nowy prezes Szpitala Powiatowego. Zbigniew Hupało, który objął stanowisko 23 marca. Podkreślił, że ma duże ambicje w związku z wrzesińską lecznicą. Przypomniał o planowej modernizacji oddziału dziecięcego w starym budynku szpitala oraz zaznaczył, że nie jest to jedyne przedsięwzięcie, które będzie prowadziło do pełnego wykorzystania starej części obiektu. Aktualnie funkcjonuje tam m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy dla tzw. pacjentów wentylowanych. – W tej chwili składamy ofertę do NFZ na zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów tzw. chodzących, którzy są w stanie lepszym niż pacjenci wentylowani. Dotychczas takiej usługi nasz szpital wrzesiński nie świadczył – powiedział prezes. Zbigniew Hupało nie ukrywał, że planów wobec, jak stwierdził, najważniejszej instytucji w powiecie, ma dużo i zapewnił także o pełnej dyspozycji i gotowości do działania.

Klara Skrzypczyk

 • IMG_38921
 • IMG_39021
 • IMG_39111
 • IMG_39161
 • IMG_39251
 • IMG_39261
 • IMG_39321
 • IMG_39371
 • IMG_39491
 • IMG_39571
 • IMG_39681
 • IMG_39721
 • IMG_39761
 • IMG_39821
 • IMG_39871
 • IMG_39931
 • IMG_40041
 • IMG_40031

 

Rozmowy o rynku pracy

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed 5 kwietnia wizytował Powiatowy Urząd Pracy. Przyjazd do Wrześni był związany z regionalnymi obchodami 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczęło się rozmową wiceministra ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem i dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Eugeniuszem Wiśniewskim o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i w powiecie. Uczestniczyli w niej także dyrektor Departamentu Rynku Pracy dr Ewa Flaszyńska oraz dyrektor Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ireneusz Baranowski. Na zakończenie odbyła się wizytacja urzędu.

Przypomnijmy – na koniec 2018 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 3,4%, w województwie 3,1%, a w całym kraju 5,8%.

(red.)

 • PUP2019001
 • PUP2019003
 • PUP2019004
 • PUP2019006
 • PUP2019007
 • PUP2019010
 • PUP2019015
 • PUP2019023
 • PUP2019027
 • PUP2019028
 • PUP2019034
 • PUP2019035
 • PUP2019039
 • PUP2019042
 • PUP2019043
 • PUP2019048
 • PUP2019051
 • PUP2019052
 • PUP2019054
 • PUP2019058

Newsletter