Czas na przemysł przyszłości

W powołanej właśnie Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości, która ma wspierać transformację cyfrową, zasiedli ludzie nauki, przemysłu, biznesu i samorządu. Jednym z członków tego szacownego grona jest Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Akty powołania do rady wręczono 21 września podczas uroczystej inauguracji z udziałem wiceministra rozwoju Krzysztofa Mazura, wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. W skład tego nowego tworu weszło 19 osób, które reprezentują uczelnie, przedsiębiorstwa, firmy czy jednostki samorządu terytorialnego. Zaproszenie Tomasza Mackiewicza do składu rady świadczy o tym, że CBiRNT staje się coraz istotniejszym graczem w świecie innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań.

O znaczeniu inicjatywy mówił gospodarz wydarzenia, prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty. – Ostatnie trzy miesiące wykazały, że świat zmienił się zupełnie. Pandemia która spowodowała dystansowanie społeczne, wymaga nowych rozwiązań, nowych mechanizmów, nowego również podejścia do biznesu – zaznaczył na początku wystąpienia. Opowiadał również o misji kierowanej przez niego fundacji, którą jest wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Nowo powołana rada ma przy tym działać, by to zadanie było realizowane jak najlepiej i najefektywniej – budować i reprezentować wizję zmian, identyfikować trendy w transformacji, inicjować działania wspierające transformację, określać potrzeby jej wsparcia, wskazywać kierunki potrzebnych zmian. – Liczę, że potencjał, który państwo reprezentują, w sposób bardzo konkretny przełoży się na efekty, które rzeczywiście pozwolą nam tworzyć przemysł przyszłości – mówił Soldaty.

Pierwotnie w inauguracji miała wziąć udział wicepremier Jadwiga Emilewicz. Mimo fizycznej nieobecności, wicepremier za pośrednictwem nagrania wideo wyraziła radość z inicjatywy i nadzieję, że regionalne rady powstaną w kolejnych województwach. Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że w kilku kolejnych latach wychodzenia z kryzysu, celem w polskiej gospodarce jest nie tylko utrzymanie firm i miejsc pracy, ale i pobudzenie produktywności dzięki automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, czemu sprzyjać będą środki unijne.

Pandemia koronawirusa jest tylko jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką. Zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi szacuje się, jak mówił wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, że do 2030 roku w przemyśle będzie brakowało 2 mln pracowników. Odpowiedzią na te trudności może być właśnie zwiększenie automatyzacji w produkcji. Istotne jest również, by zaangażowani w rozwój gospodarczy umieli ze sobą współpracować.

W przyszłościowym podejściu do przemysłu niezwykle ważne jest kształcenie pracowników i przygotowywanie ich do warunków dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Ten aspekt współpracy edukacji i biznesu podkreślał kierownik CBiRNT Tomasz Mackiewicz podczas dyskusji na temat cyfrowej reorganizacji gospodarki w dobie pandemii, która towarzyszyła inauguracji. Obok Mackiewicza w panelu wzięli udział Krzysztof Mazur, Andrzej Soldaty oraz prezes zarządu Lubawa S.A. Marcin Kubica. Ten ostatni zwrócił uwagę na to, że w edukowaniu kluczową rolę pełni sam edukator, który mając odpowiednie kwalifikacje związane z automatyką czy mechaniką, woli wybrać dobrze płatne stanowisko w prywatnej firmie niż zawód nauczyciela wynagradzany skromną pensją. Potrzeba więc systemowych rozwiązań, dzięki którym polska gospodarka będzie mogła powoli doganiać światowych liderów. Niewątpliwie Wielkopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma zatem nad czym pracować.

Klara Skrzypczyk

  • Starosta wrzesiński, marszałek województwa wielkopolskiego...
  • Podczas dyskusji panelowej
  • Podczas dyskusji panelowej
  • W trakcie inauguracji Wielkopolskiej Regionalnej Rad...

 

« wstecz

Newsletter