• Damian Hoffmann

Trudny wybór zawodu

Chociaż nabór do szkół ponadpodstawowych rusza dopiero w połowie maja to już teraz zachęcamy do tego, by zapoznać się z ofertami, jakie przygotowują nasze placówki. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Damian Hoffmann przedstawia propozycje, które przygotowano dla przyszłych uczniów.

Jakie profile oferuje ZSTiO dla uczniów w naborze na rok szkolny 2021/22?

Nabór na rok szkolny 2021/2022 uwzględniać będzie rekrutację na pięć kierunków technicznych oraz jeden licealny. Obecnych ósmoklasistów zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką nauki w klasach w zawodach: technika weterynarii, technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika organizacji turystyki, technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Z kolei w naszym liceum od ubiegłego roku funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego (OPW).

W ofercie szkoły pojawił się technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Jakie uprawnienia zyska absolwent tego kierunku?

Jak pokazuje analiza rynku pracy, kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki rozwija się bardzo dynamicznie, o czym świadczy wiele nowych miejsc pracy w tym zawodzie, oferowanych zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Absolwent tego technikum może oczywiście kontynuować naukę, podejmując kierunkowe studia na wybranej przez siebie uczelni. Po zdaniu egzaminu zawodowego, kończąc szkołę, może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego, przejąć i prowadzić gospodarstwa rolne korzystając z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych. Może pracować również jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel firm produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą, podjąć pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego lub serwisanta renomowanych producentów sprzętu rolniczego dystrybuowanego na polskim rynku.

Szkoła proponuje również technika organizacji turystyki, który wydaje się być szerszym kierunkiem niż dotychczasowy technik hotelarstwa. Jakie korzyści zyskają uczniowie wybierający się na ten kierunek?

Obecna sytuacja w branży turystycznej nie jest łatwa. Wszyscy jednak traktujemy ten okres jako przejściowy, z nadzieją spoglądając w przyszłość. Jedno jest pewne – po zakończeniu epidemii zainteresowanie turystyką wybuchnie z podwójną siłą. Każdy z nas z niecierpliwością oczekuje momentu, kiedy wyjdzie z domu, wsiądzie do samochodu, pociągu czy samolotu i ruszy w świat. A wtedy wszystko będzie wydawało się jeszcze bardziej atrakcyjne, barwne i pociągające. Młodzi ludzie zdobywając kwalifikacje w zawodzie technika organizacji turystyki będą mieli pełne ręce pracy. My ich z pewnością dobrze przygotujemy do przyszłych zawodowych wyzwań. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie w teorii i praktyce uczą się: programować, kalkulować, sprzedawać i realizować imprezy turystyczne, zdrowotne, pielgrzymkowe, wypoczynkowe, biznesowe, a także organizować targi oraz konferencje. Ponadto, poznają tajniki pracy pilota wycieczek, przewodnika, agenta turystycznego i ubezpieczeniowego, animatora czasu wolnego oraz rezydenta. Uczą się technik sprzedaży czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jakimi umiejętnościami będzie mógł się pochwalić absolwent oddziału przygotowania wojskowego?

Zarówno w szkole, jak i poza nią, uczniowie zdobywają wiedzę m.in. z zakresu podstaw musztry, wychowania obywatelskiego oraz patriotycznego, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, szkolenia strzeleckiego, medycznego, inżynieryjno-saperskiego, łączności, terenoznawstwa, SERE (szkoła przetrwania), CLS (ratownictwo medyczne pola walki) i innych. Naszą jednostką patronacką jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie już od lat nasi kadeci szkolą się regularnie, m.in. na poligonie w Biedrusku, przy merytorycznym wsparciu instruktorów z CSW Ląd, korzystając z wojskowej infrastruktury i sprzętu. Młodzież ponadto uczestniczy w wycieczkach tematycznych do miejsc pamięci narodowej oraz bierze udział w konkursach i projektach o tematyce wojskowej oraz patriotycznej. Absolwenci OPW to potencjalni studenci wyższych uczelni wojskowych, ale przede wszystkim osoby, które zaraz po szkole, odbywając skróconą służbę przygotowawczą, mogą zasilić kadrę zawodową Sił Zbrojnych RP. Warto nadmienić, że wiąże się to z bardzo dobrym uposażeniem zasadniczym żołnierza zawodowego.

Jakie są warunki przyjęcia do wybranych klas? Czy do którejś obowiązują dodatkowe wymogi?

Pod uwagę brana jest liczba punktów uzyskanych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej oraz konieczność dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia. Również kandydaci do klas technikum są zobowiązani do okazania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

 


   

« wstecz

Newsletter