• Violetta Zdunowska
    Violetta Zdunowska

Stawiają na naukę i rozwijanie talentów

W połowie marca uczniowie klas ósmych przystąpili do próbnego egzaminu kończącego szkołę podstawową. Już niebawem kolejne trudne zadanie przed nimi – wybór szkoły średniej. W ostatnim numerze „Przeglądu Powiatowego” zaprezentowaliśmy ofertę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Tym razem dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Violetta Zdunowska opowiada o tym, co kierowana przez nią szkoła może zaproponować ósmoklasistom.

Na rok szkolny 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące proponuje kandydatom pięć klas o różnych profilach kształcenia. Proszę opowiedzieć, jakie to profile.
Na przyszły rok szkolny przygotowaliśmy ofertę dla 150 uczniów szkół podstawowych. Zamierzamy utworzyć pięć oddziałów o różnych profilach kształcenia. Klasa I A będzie realizowała rozszerzenie z języka polskiego, historii i języka angielskiego. Klasa I B skupi się również na języku polskim, a dodatkowo rozszerzać będzie biologię oraz język angielski. Ten oddział adresowany jest również do dziewcząt, które chcą rozwijać swoje umiejętności sportowe. Jeżeli wśród kandydatów do tej klasy, zbierze się dwudziestoosobowa grupa chętnych do uprawiania dyscypliny sportowej, jaką jest lacrosse, wówczas ta grupa będzie tworzyć oddział sportowy.  To właśnie dla tej grupy uczniów w godzinach popołudniowych będą realizowane treningi w wymiarze siedem godzin tygodniowo. Z kolei klasa I C to odział, w którym chemia i biologia będą kształcone na poziomie rozszerzonym. Zainteresowanym matematyką proponujemy klasę I D. Oddział ten zostanie podzielony na dwie grupy: pierwsza będzie rozszerzać matematykę i geografię, druga – matematykę i fizykę. Ostatnia klasa I E to oddział dwujęzyczny, w którym język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym. Ta klasa rozszerzać będzie wiedzę o społeczeństwie i geografię. Zarówno z WOS-u, jak i geografii pewne treści podstawy programowej również będą nauczane w języku angielskim.    

Klasa sportowa z lacrosse to zupełna nowość w ofercie szkoły. Skąd pomysł na utworzenie takiej klasy? Czy jednym z argumentów „za” była prężnie działająca drużyna Lax-Warriors Września, której początki wiążą się właśnie z LO?
Tak, zgadza się. Od dwóch lat prowadzimy dodatkowe zajęcia dla uczniów naszej szkoły właśnie z lacrosse. Nasze zawodniczki osiągają bardzo duże sukcesy. Dwanaście dziewcząt z dwóch grup, obecnych klas pierwszych i drugich, trafiło do kadry narodowej w lacrosse. Mam nadzieję, że ten sport będzie rozwijał się coraz prężniej, dlatego też wychodzimy do uczniów z propozycją, aby godzin treningów lacrosse było jeszcze więcej. Proponujemy, aby jedna z grup w klasie B była właśnie sportowa, a dzięki wzmożonemu treningowi ta dyscyplina w naszej szkole będzie miała możliwość jeszcze większego rozwoju.  

Swoje miejsce w ofercie szkoły znalazła również klasa dwujęzyczna. Czy właśnie ten profil powinny wybrać osoby, które chcą postawić na naukę języka angielskiego?
Oczywiście, że tak. Uczniowie w tej klasie będą mieć zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego o 14 godzin w czteroletnim cyklu. Ponadto, jak już wspomniałam, w języku angielskim będzie nauczana część treści z WOS-u i geografii. Uczniowie, którzy kończą klasę dwujęzyczną, mówią biegle w tym języku.  

W ofercie LO nie zabraknie również profili mat.-fiz. oraz mat.-geo., bardzo popularnych i często wybieranych przez uczniów, prawda?
Rzeczywiście, klasy z matematyką i geografią oraz z matematyką i fizyką cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie po ukończeniu tego oddziału mogą uczyć się dalej na kierunkach politechnicznych. Jeśli prześledzimy ofertę szkoły, to możemy zauważyć, że jest ona bardzo różnorodna. Od przedmiotów humanistycznych po ścisłe, takie jak matematyka, fizyka, biologia, chemia. Chcemy również umożliwić naszym uczniom, tak jak w przypadku klasy B, rozwijanie umiejętności sportowych i mam nadzieję, że także na ten profil znajdą się chętni.

Warto przypomnieć, że termin składania wniosków do klas sportowej oraz dwujęzycznej jest krótszy niż do pozostałych grup.

Osoby, które będą chciały dostać się do grupy sportowej lub do klasy dwujęzycznej będą musiały złożyć odpowiednie dokumenty w terminie od 17 do 31 maja. 10 czerwca o godzinie 15:30 odbędzie się test z języka angielskiego dla kandydatów na uczniów klasy dwujęzycznej oraz próba sprawności fizycznej dla chętnych uczniów do grupy sportowej. Pozostałe dokumenty do klas A, B, C oraz D można składać od 17 maja do 21 czerwca.

Jak zachęciłaby pani młodzież do wyboru Liceum Ogólnokształcącego?
Nasza szkoła odznacza się wysokim poziomem nauczania oraz wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego (zarówno ilościową, jak i jakościową). Ponad 90% naszych absolwentów to uczniowie studiujący później stacjonarnie na wybranych przez siebie kierunkach. Oprócz nauki, która jest wiodąca w szkole, uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów. W naszym liceum realizowane są różne projekty oraz dodatkowe zajęcia, w których uczniowie chętnie uczestniczą. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Większość nauczycieli to egzaminatorzy maturalni, a zatem tym bardziej wiedzą, jak należy odpowiednio przygotować uczniów do matury. Liceum daje wykształcenie ogólne i otwiera dalszą ścieżkę edukacyjną dla każdego ucznia. Jeśli ktoś szuka szkoły, która  dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego i  rozwija społecznie, to zapraszamy do naszego liceum.

Rozmawiała Klaudia Kubiak


  

« wstecz

Newsletter