Doceniona przez Fundację

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich uhonorowała Teresę Piskorż tytułem Człowieka Roku 2020.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 28 czerwca w bursie przy ul. Słowackiego we Wrześni. Podstawą do przyznania Teresie Piskorż tego prestiżowego wrzesińskiego tytułu była rekomendacja, której treść publikujemy poniżej. W uzasadnieniu można przeczytać między innymi, jak wiele dla innych osób zrobiła laureatka oraz jak bardzo stara się aktywizować seniorów w powiecie wrzesińskim.

Gratulacje wyróżnionej złożyli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, zastępca burmistrza Wrześni Artur Mokracki, a także przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego.

Mateusz Maserak

 

Rekomendacja

Pani Teresa Piskorz pełniąca obecnie funkcję Przewodniczącej Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego od 30 lat pracuje na rzecz ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Jest Przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” we Wrześni, a także przewodniczącą tejże organizacji Regionu Wielkopolskiego. Jako przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych organizuje corocznie przynajmniej dwa razy w roku wyjazdy wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, współdziałając w tym względzie z PCPR i Starostwem Powiatowym we Wrześni. Organizuje wyjazdy do Nekli na wykłady „Akademii Zdrowia” dla wszystkich członków zrzeszonych w Forum. Bierze udział w organizowaniu spotkań „Trzech pokoleń” w Grzybowie. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bierzglinie. Będąc Radną Miasta i Gminy Września, zawsze działała na rzecz dobra ludzi starszych i chorych. Jest opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, traktując ją jako członka rodziny, troszcząc się o jej los i godne życie. Jest współorganizatorką pikników i spotkań towarzyskich członków organizacji pozarządowych zrzeszonych w Forum. Dzięki tej działalności wiele osób ma możliwość spotkania się w gronie członków danego stowarzyszenia i zawarcia więzi międzyludzkich. Pomaga w załatwianiu spraw prawnych, a także w sprawie opieki zdrowotnej nad osobami chorymi. Odznaczona medalem za zasługi w Działalności Organizacji Pozarządowych Województwa Wielkopolskiego wręczonym przez Marszałka Województwa pana Marka Woźniaka, oraz honorową odznaką „Semper Fidelis” przez Krajowy Sekretariat Organizacji Emerytów i Rencistów „Solidarność”. Jednak szczególnie należy podkreślić działalność pani Teresy Piskorz jako przewodniczącej Forum na polu organizacji, rehabilitacji i wypoczynku członków organizacji.

 

  • Wręczenie "Człowieka Roku"
  • Wręczenie "Człowieka Roku"
  • Wręczenie "Człowieka Roku"
  • Wręczenie "Człowieka Roku"
  • Wręczenie "Człowieka Roku"

 

« wstecz

Newsletter