Wyniki konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025”