Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom

Już z początkiem nowego roku szkolnego we Wrześni zainauguruje działalność pierwsze publiczne przedszkole specjalne Mali Zdobywcy. Placówka będzie miała siedzibę w byłym biurowcu SIWL-u przy ulicy Leśnej 10. W budynku ulokowane zostaną też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. O placówce rozmawiamy z dyrektor ZSS Ewą Kaczmarek. 

Skąd pomysł na utworzenie przedszkola specjalnego? Czy powiat potrzebuje takiego obiektu?
Każde niepełnosprawne dziecko w naszym kraju ma, zgodnie z prawem, zapewnioną możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół i przedszkoli, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. W ofercie edukacyjnej powiatu wrzesińskiego nie było do tej pory publicznego przedszkola specjalnego – stąd pomysł na jego utworzenie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci niepełnosprawnych, dając im do wyboru również placówkę publiczną. To zapewne duże wyzwanie. 

Co sprawia największe trudności na etapie tworzenia placówki?
Zespół Szkół Specjalnych to szkoła z niemal 50-letnią tradycją. Przez te lata pracowaliśmy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, a więc samo kształcenie nie jest dla nas wyzwaniem. Mamy kadrę przygotowaną do pracy z najmłodszymi dziećmi. Nieco inna jest organizacja pracy w przedszkolu niż w szkole, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Na ten moment jesteśmy na etapie organizowania przyjaznej i bezpiecznej sali dla najmłodszych. Nowością dla nas będzie np. organizacja żywienia dla dzieci. 

Czy to jest placówka dla dzieci z Wrześni, czy dla całego powiatu?
Do naszego przedszkola przyjmowane będą dzieci z całego powiatu wrzesińskiego – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ile miejsc przewidziano?
W tym roku planujemy utworzyć jeden oddział. W zależności od niepełnosprawności dzieci będzie to oddział liczący maksymalnie czworo lub ośmioro dzieci. Ale jesteśmy otwarci na rozszerzenie naszej oferty. Zapraszamy do naszego przedszkola wszystkich rodziców zainteresowanych naszą ofertą.

Jak będzie wyglądać rekrutacja i kiedy ruszy?
W tym roku nabór rusza 1 kwietnia i trwać będzie do końca kwietnia. Podstawą przyjęcia do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dodatkowo będziemy prosić rodziców o wypełnienie kwestionariusza, który przed rozpoczęciem rekrutacji pojawi się na stronie internetowej szkoły oraz będzie dostępny w sekretariacie szkoły w dotychczasowej naszej siedzibie przy ul. Batorego. Przewidujemy również, w przypadku wolnych miejsc, nabór w trakcie roku szkolnego.

Jak będzie wyglądała organizacja placówki – czy będą grupy z podziałem na wiek, czy indywidualny program, ilu nauczycieli?
W pierwszym roku naszej działalności planujemy utworzyć jedną grupę przedszkolną bez względu na wiek dziecka. Takie grupy funkcjonują w przedszkolach, a w naszym przedszkolu – wyobrażam sobie – tworzyć będą taką „małą rodzinę”, w której jest starszy brat czy młodsza siostra. Z każdym dzieckiem pracować będziemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Z przedszkolakami pracować będą nauczyciele wychowania przedszkolnego będący jednocześnie pedagogami specjalnymi oraz psycholog, pedagog. Nasi nauczyciele posiadają wiele dodatkowych kwalifikacji, zatem w zależności od potrzeb dzieci będą miały zapewnioną odpowiednią i specjalistyczną opiekę i pomoc.

Jak będzie wyglądała nauka i organizacja dnia? 
Zajęcia obejmujące realizację podstawy programowej odbywać się będą w godzinach 8.00-13.00. Miesięczne planowanie pracy z dziećmi w przedszkolu opierać się będzie na kompleksach tematycznych/tematach kompleksowych, podczas których realizuje się zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego hasła programowe. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Porannego Kręgu itp. Codziennie będzie również czas na zabawę – swobodną, jak i kierowaną. Ponadto przedszkolaki będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wynikających z treści orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatem w zależności od potrzeb, dzieci będą miały zapewnione indywidualne lub grupowe zajęcia, np. pomoc logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, arteterapię, muzykoterapię, terapię ręki, zajęcia rewalidacyjne. W przedszkolu zorganizowana będzie nauka religii. Udział dziecka w zajęciach religii odbywać się będzie na życzenie wyrażone przez rodzica. Organizować będziemy również zajęcia grupowe rozwijające talenty naszych dzieci (np. jestem mistrzem tańca, jestem szefem kuchni). W planach mamy także organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czy przedszkole wychodzi z ofertą zajęć/warsztatów dla rodziców?
Dla rodziców zaplanowaliśmy konsultacje i rozmowy z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i specjalistami pracującymi z dzieckiem. Osoby te będą udzielać porad i wsparcia w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka. Planujemy również, w zależności od potrzeb, warsztaty dla rodziców z zakresu pomocy psychologicznej, profilaktyki logopedycznej, pedagogiki zabawy, technik twórczej ekspresji, spotkania i prelekcje z specjalistami, np. spotkania z dietetykiem, położną, pediatrą. Organizować będziemy również warsztaty dla rodziców i dzieci, czyli wspólną zabawę edukacyjną rodzica z dzieckiem, która odbywać się będzie na terenie przedszkola.

Rozmawiała 
Agnieszka Przysiuda-Zielkowska
 

 • Dyrektor ZSS Ewa Kaczmarek
  Dyrektor ZSS Ewa Kaczmarek
 • Ulotka informacyjna przedszkola
  Ulotka informacyjna przedszkola
 • Ulotka informacyjna przedszkola
  Ulotka informacyjna przedszkola
 • Przedszkole zostanie ulokowane w tym budynku
  Przedszkole zostanie ulokowane w tym budynku

 

« wstecz

Newsletter