Aktywni Seniorzy z Wolfenbuettel we Wrześni

Ute Stockmann i Ingrid John przejechały 565 km, by spotkać się we Wrześni z polskimi przyjaciółmi, z którymi od dziesięciu lat współpracują w ramach projektu o nazwie Aktywny Senior. Wizyta związana była z opracowaniem jubileuszowej publikacji opisującej wszystkie dotychczasowe spotkania seniorskie przedstawicieli powiatów wrzesińskiego i Wolfenbuettel.

Aktywny Senior oficjalnie rozpoczął się w 2009 roku. Pomysł na wydanie książki zaproponowała Ute Stockmann w marcu tego roku, podczas spotkania roboczego dotyczącego projektu. – Książeczkę z podsumowaniem projektu chcielibyśmy przekazać wszystkim osobom z obu powiatów, które brały udział w Aktywnym Seniorze. Moim marzeniem byłoby zorganizować również wspólne spotkanie osób, które przez te lata z nami współpracowały – mówiła Ute Stockmann, koordynująca projekt ze strony niemieckiej.

Warto wspomnieć, że przez wszystkie lata koordynatorką wymian osób starszych z powiatu wrzesińskiego była Krystyna Szpunar, emerytowana zastępczyni dyrektora ZSP, z pomocą której rozpoczęła się trwająca od 1992 roku współpraca szkół obu powiatów, co zaowocowało podpisaniem umowy o partnerstwie w 2001 roku. W ideę stworzenia wymian osób starszych, których nierzadko łączyła trudna historia, angażował się także Leszek Burzyński, ówczesny prezes Klubu Twórczości Różnej „Cóś Innego”, który w 2007 roku zaproponował pierwsze pomysły dotyczące takich spotkań. Z czasem w 2009 w projekt włączył się Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, z którym współpraca do trwa dziś. Jednym z jej efektów było wydanie w 2014 roku polsko-niemieckiego kalendarza ilustrowanego zdjęciami wykonanymi przez uczestników projektu w obu powiatach czy też zorganizowanie wystaw pokazujących seniorów na terenie powiatów wrzesińskiego i Wolfenbuettel pod hasłem „Ludzie, Miejsca, Rzeczywistość”.

Wydawnictwo współfinansowane przez obydwa samorządy ukaże się pod koniec 2019 roku i będzie zwieńczeniem ostatniej w tej dekadzie wizyty seniorów z Wrześni w Wolfenbuettel, która została zaplanowana na wrzesień tego roku.

Julia Sosna

  • Projekt (1)
  • Projekt (2)
  • Projekt (3)
  • Projekt (4)
  • Projekt (5)
  • Projekt (6)

« wstecz

Newsletter