Absolutorium za 2018 rok

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podczas VII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 14 czerwca, otrzymał absolutorium za 2018 rok. 

Głównym punktem sesji Rady Powiatu była debata nad Raportem o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Starosta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Wydatki zrealizowano na poziomie 123 859 111 zł. Na dochody złożyły się m.in. środki pozyskane z dodatkowych źródeł w wysokości 30,62%. Warto przypomnieć, że w 2017 było to 5,25%. – Jest to szczególny wyróżnik tego budżetu, myślę, że w historii powiatu takiej sytuacji nigdy wcześniej nie mieliśmy – mówił starosta Dionizy Jaśniewicz. Najwięcej pieniędzy, bo aż 68 130 656 zł, przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Sprawozdanie finansowe tradycyjnie przedstawiła skarbnik powiatu Beata Matuszewska.

W nadesłanej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała budżet. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że został on zrealizowany zgodnie z prawem, w sposób celowy, rzetelny i gospodarny i zawnioskowała o przyznanie Zarządowi absolutorium.

Podczas sesji poruszono temat powstającej szkoły muzycznej, głównie w zakresie organizacji zajęć i przygotowań formalnych do naborów czy doboru kadry. Omówiono uchwałę dotyczącą ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego, która również została podjęta.

Szymon Piotr Rewers

 • Sesja (1)
 • Sesja (2)
 • Sesja (3)
 • Sesja (4)
 • Sesja (5)
 • Sesja (6)
 • Sesja (7)
 • Sesja (8)
 • Sesja (9)
 • Sesja (10)
 • Sesja (11)

« wstecz

Newsletter