• drogi (2)
  • drogi (1)

Co słychać na drogach powiatowych?

Pogoda sprzyja pracom na zewnątrz, więc ekipy drogowe nie zwalniają tempa i działają przy kolejnych inwestycjach.

Ostatnio zakończyła się budowa chodnika w Krzywej Górze. W ubiegłym roku zadbano o odwodnienie, ułożono ściek i krawężnik, natomiast w tym roku położono obrzeże oraz około 300 metrów bieżących kostki, ustawiono bariery przy przepuście i umocniono jego wylot. Inwestycja pochłonęła łącznie 240 tys. zł, z czego 50 tys. pochodziło z budżetu gminy Kołaczkowo. Na ukończeniu są też prace modernizacyjne na odcinku drogi Targowa Górka-Mała Górka.

Głównym zadaniem było poszerzenie jezdni miejscami z 4,3 do 5,5 metra oraz zamknięcie całości dwiema warstwami masy bitumicznej, czyli warstwą wyrównawczą i górną warstwą ścieralną. Pozostało jeszcze utwardzenie poboczy i umocnienie zjazdów. Cały odcinek ma około 610 metrów bieżących – mówi naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski.

W przyszłym roku planowane jest wykonanie ostatniego odcinka tej drogi o długości 0,5 kilometra. Na czas przebudowy około 1600 metrów drogi Sokolniki-Szamarzewo standardowo niezbędny jest projekt organizacji ruchu. Kiedy zostanie on zatwierdzony, powiat będzie mógł przekazać plac budowy wykonawcy, który wyremontuje istniejącą nawierzchnię oraz utwardzi pobocza. Na to zadanie będzie miał czas do końca września. Wydział Dróg Powiatowych przygotowuje się także do remontu nawierzchni drogi powiatowej w Nowym Folwarku. W ubiegłym tygodniu wykonano niezbędne pomiary. Poza tym cały czas stałe ekipy pracowników starostwa koszą pobocza oraz prowadzą remonty cząstkowe.

Klaudia Kubiak  

« wstecz

Newsletter