Młodzieżowa rada

Rozpoczęła się pierwsza kadencja organu tworzonego przez młodych ludzi. Zapadły już pierwsze decyzje.

Podczas pierwszej sesji 28 października młodzi radni złożyli uroczyste ślubowanie, a przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Marek Przyjemski wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego. Kolejnym punktem w porządku sesji był wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego. Tę funkcję powierzono Jakubowi Ziółkowskiemu z Zespołu Szkół Politechnicznych. Do prezydium młodzi radni wybrali: Mateusza Muszyńskiego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (wiceprzewodniczący), Kornelię Pawlak z ZSP (sekretarz), Adama Dżendżerę z Liceum Ogólnokształcącego (członek prezydium), Maję Zellmer z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (członek prezydium).
Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej: Annę Marciniak  z ZSTiO (przewodnicząca) oraz Sebastiana Fajkowskiego z ZSZ nr 2 i Marcela Dopierałę z LO.

(red.)

 • MRP (1)
 • MRP (2)
 • MRP (3)
 • MRP (4)
 • MRP (5)
 • MRP (6)
 • MRP (7)
 • MRP (8)
 • MRP (9)
 • MRP (10)
 • MRP (11)
 • MRP (12)
 • MRP (13)
 • MRP (14)
 • MRP (15)
 • MRP (16)
 • MRP (17)
 • MRP (18)
 • MRP (19)
 • MRP (20)

« wstecz

Newsletter