• Paweł-Puzdrakiewicz

Kwalifikacja wojskowa

O obowiązkowym stawieniu się na kwalifikacji wojskowej rozmawialiśmy z kierownikiem Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Wrześni Pawłem Puzdrakiewiczem.

Kiedy na terenie powiatu wrzesińskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa i gdzie będzie się ona odbywała?

Zgodnie z zarządzeniem wojewody wielkopolskiego Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie od 10 do 28 lutego. Miejscem jej posiedzeń niezmiennie od wielu lat jest siedziba starej części Szpitala Powiatowego we Wrześni. W tym roku jednak komisja przebywać będzie na parterze placówki. Wszyscy wezwani, zaraz po wejściu do szpitala, powinni kierować się bezpośrednio w prawo na były oddział laryngologiczny. Będą oczywiście przygotowane odpowiednie oznakowania, ale w razie problemów można pytać o drogę służbę dyżurną ochrony obiektu.

Kto musi zgłosić się na komisję?

W tym roku przed komisją lekarską powinni się stawić wszyscy mężczyźni urodzeni w 2001 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, czyli po prostu w poprzednich latach nie dotarli na komisję wojskową. Oprócz tego na kwalifikację powinny przybyć osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Są to przede wszystkim kobiety, które kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych, weterynaryjnych bądź psychologicznych. Od kilku lat liczba potencjalnych poborowych się nie zmienia i oscyluje w okolicy 450 osób.

Jaki jest cel przeprowadzania kwalifikacji wojskowych?

Głównym powodem przeprowadzania komisji jest ustalenie zdolności do pełnienia służby wojskowej każdej osoby, która jej podlega. Obecnie
nie mamy zasadniczej służby wojskowej, natomiast organy wojskowe cały czas prowadzą ewidencję. Chodzi przede wszystkim o to, by określić, czy dana osoba ewentualnie w przyszłości może pełnić służbę wojskową, czy też z przyczyn zdrowotnych nie będzie brana pod uwagę. Na kwalifikację mogą się również zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo pełnić służbę wojskową, a nie mają jeszcze określonej kategorii zdrowotnej. Aktualnie służba wojskowa jest traktowana jako zawodowa, zatem ludzie sami decydują, czy chcą wiązać swoje przyszłe życie z wojskiem. Istnieją także Wojska Obrony Terytorialnej, do których zgłaszają się ochotnicy. Nie jest to jednak wojsko zawodowe, a WOT-owcy stawiają się jedynie na wezwania do szkolenia kilka razy do roku. Natomiast w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, osoby te są wykorzystywane do wsparcia sił zbrojnych lub np. do zwalczania klęsk żywiołowych.

Co powinniśmy zabrać ze sobą, idąc na komisję?

W każdym wezwaniu wskazane jest, co dana osoba powinna zabrać. Ważny jest oczywiście dokument tożsamości, ale także aktualna dokumentacja medyczna, jeśli stawiający się przewlekle choruje bądź przechodził jakiekolwiek urazy. Jeśli podczas kontroli lekarskiej zostanie wykryte jakieś przeciwwskazanie medyczne, to poborowy otrzyma skierowanie na badania specjalistyczne. Są to przede wszystkim badania okulistyczne, laryngologiczne czy kardiologiczne.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie stawimy się na kwalifikację wojskową?

Jeżeli ktoś się nie stawi i nie usprawiedliwi swojej nieobecności na kwalifikacji, może nawet liczyć się z użyciem wobec niego prawnych środków przymusu tzw. doprowadzenia przed powiatową komisję lekarską. W przypadku zdarzeń losowych bądź przebywania za granicą, niezbędne jest zaświadczenie, iż dana osoba przebywa poza granicami państwa i akurat w tym terminie nie jest w stanie dotrzeć na komisję. Chciałbym również zaznaczyć, iż stawienie się na kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem prawnym każdego obywatela wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozmawiała Klaudia Kubiak

 

« wstecz

Newsletter