Treściwa sesja

Dość dynamiczna nadzwyczajna sesja Rady Powiatu ze względu na sytuację epidemiczną odbyła się 13 maja w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Radni w przepisowej odległości obradowali dosłownie kilka minut. Tematem przewodnim była przebudowa dwóch dróg powiatowych.

W programie znalazły się projekty uchwał w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027, a także zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok. Obydwie podjęto jednomyślnie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały między innymi z  konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo-Września w miejscowościach Folwark i Psary Polskie”. Finalizacja zadania pod względem finansowym planowana jest w 2022 roku. Na to zadanie powiat podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i przedszkola poprzez budowę chodnika i przebudowę jezdni. Powiat uzyskał na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.205.448 zł, zaś wkład własny powiatu to 1.194.492,96 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to więc blisko 2,4 mln zł.

Jednocześnie zabezpieczono w 2020 roku wkład własny na zadanie majątkowe „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórów”. Powiat wrzesiński pozyskał na ten cel dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.816.164 zł. Wkład własny wynosi dokładnie 1.877.442,66 zł. Całkowita wartość inwestycji to w sumie ponad 4,5 mln zł.  Przebudowa drogi spowodowana jest jej złym stanem technicznym. Przedsięwzięcie powiatu ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa użytkowników tego szlaku komunikacyjnego.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Marek Przyjemski przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do 31 maja tego roku.

Anna Szymczak

  • Radni powiatowi podczas sesji
  • Radni powiatowi podczas sesji
  • Radni powiatowi podczas sesji

 

« wstecz

Newsletter