W ochronie fauny i flory

21 maja obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Na terenie powiatu wrzesińskiego również znajdują się tereny szczególnie urokliwe, które podlegają ochronie.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to rejony w Polsce i Unii Europejskiej, która zakłada zwiększenie skuteczności ochrony fauny i flory, szczególnie tej, która zagrożona jest wyginięciem, a także jest niezwykle znacząca dla zachowania przyrodniczego dziedzictwa Europy. Program Natura 2000 ma służyć m.in. zachowaniu bądź odtworzeniu różnorodności przyrodniczej naszego kontynentu.
Polska poprzez podpisanie w 2003 roku Traktatu Ateńskiego (co było podstawą wstąpienia do Unii Europejskiej) zobowiązała się do wyznaczenia na terytorium naszego kraju sieci obszarów Natura 2000. W Polsce zajmują one łącznie ok. 20% powierzchni lądowej całego kraju. Na terenie powiatu wrzesińskiego występują cztery obszary, które należą do sieci Natura 2000. Są to Dolina Środkowej Warty, Grądy w Czerniejewie, Lasy Żerkowsko-Czeszewskie oraz Ostoja Nadwarciańska.
Pierwszy z nich ma powierzchnię ponad 57 104 hektarów i występuje na terenie województwa łódzkiego oraz wielkopolskiego. Dolina Konińsko-Pyzdrska zachowała dość naturalny charakter, a jej zachodnia część jest okresowo zalewana. W dużej mierze teren ten to łąki i pastwiska, a także zarastające szuwarem starorzecza i zadrzewia łęgowe. Obszar ten to bardzo ważna ostoja dla ptaków wodno-błotnych, szczególnie w czasie lęgowym. Obserwatorzy na pewno odnajdą tu czaplę białą, żurawia, mieszane stada gęsi, a także między innymi czaplę siwą, gęgawę, dzięcioła średniego, zimorodka, dudka czy pustułkę.
Grądy w Czerniejewie to kolejny obszar wchodzący w sieć Natura 2000. Znajduje się on wyłącznie na terenie Wielkopolski, a jego powierzchnia liczy ponad 1 212 hektarów. Na system hydrologiczny składają się wyschnięte przez większą część roku cieki uchodzące do Wrześnicy. Lasy w Czerniejewie przez setki lat były użytkowane gospodarczo, jednak pomimo tego należą do najlepiej uchowanych w Wielkopolsce. Na tym terenie występują dobrze zachowane grądy środkowoeuropejskie, lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.
Do sieci Natura 2000 należą także Lasy Żerkowsko-Czeszewskie, które zajmują ponad 7 158 hektarów. Znajdują się tu fragmenty obszarów zalewowych Warty i dolnego odcinka Lutyni. Rejon ten zdominowały rozległe lasy łęgowe oraz grądy. Szerokie leśne połacie przeplatane są jednak łąkami oraz pastwiskami.
W Naturze 2000 znajduje się także Ostoja Nadwarciańska, która leży wyłącznie w województwie wielkopolskim, w dużej mierze w gminie Pyzdry. Ten teren liczy 26 653 hektarów powierzchni i obejmuje fragment doliny środkowej Warty. Obszar bogaty jest w różnorodną roślinność, co stanowi dogodne siedliska dla wielu gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków.
Wszystkie obszary sieci Natura 2000 są niezwykle urokliwe, a swym pięknem zachwyciły niejednego miłośnika przyrody. Zachęcamy, by mieć oczy szeroko otwarte i dostrzegać wyjątkowość miejsc, które być może codziennie mijamy, a do tej pory nie zwróciliśmy na nie uwagi.   

Klaudia Kubiak
Zdjęcia autorstwa Marka Chwistka

  • Fot.M.Chwistek
    Fot.M.Chwistek
  • Fot.M.Chwistek
    Fot.M.Chwistek
  • Fot.M.Chwistek
    Fot.M.Chwistek

 

« wstecz

Newsletter