Ważne informacje dla pacjentów szpitala

Zarząd ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z o.o. przekazuje informację o działaniu podjętym celem usprawnienia przyjęć planowych i przeprowadzenia wstępnego wywiadu z pacjentem tzw. triagu, przed przyjęciem do szpitala. Na stronie internetowej szpitala www.szpitalwrzesnia.home.pl w zakładce COVID-19 zamieszczono ankietę pacjenta zgłaszającego się do szpitala. Należy ją wydrukować i wypełnić w części dotyczącej danych osobowych, a w dniu przyjęcia przekazać pracownikowi medycznemu przeprowadzającemu triage w pomarańczowym namiocie.

Szpital Powiatowy wprowadził możliwość wykonania prywatnych badań diagnostycznych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 dla pacjentów komercyjnych.Placówka wykonuje immunologiczny test chromatograficzny na obecność przeciwciał COVID-19 w klasie IgM; IgG. Koszt badania wynosi 120 zł. Badanie diagnostyczne w kierunku zakażenia SARS-COV-2 można wykonać w punkcie pobrań znajdującym się w laboratorium szpitala w dni powszednie w godzinach 7-10. Odbiór wyników w punkcie poboru będzie możliwy w dni następnego dnia w godzinach 7-10 i 14- 16.

 


 

« wstecz

Newsletter