Kilka słów o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni funkcjonuje od 50 lat. Swoją działalność rozpoczęła w 1970 roku, aby nieść pomoc psychologiczną, pedagogiczną, a także logopedyczną dzieciom oraz młodzieży.
Placówka mieści się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, a pieczę nad nią sprawuje powiat wrzesiński. Zadaniem poradni jest udzielanie pomocy uczniom, ich rodzicom, a także nauczycielom kształcącym w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu wrzesińskiego. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w której skład wchodzą logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, lekarze, terapeuci, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, nauczyciele wczesnego wspomagania, a także doradcy zawodowi. Poradnia skupia się na wsparciu związanym z wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży. Ponadto wspomaga szkoły oraz przedszkola, znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego, w realizacji zadań dydaktycznych. Na wsparcie mogą także liczyć dzieci i młodzież z autyzmem, wadą wzroku czy słuchu. Korzystanie z usług tej placówki jest bezpłatne i dobrowolne.
Poradnia dysponuje bogatą ofertą porad dla rodziców maluchów, jak i uczniów czy młodzieży. W jednostce można na przykład przeprowadzić badanie rozwoju psychoruchowego niemowlaka, a także, jeśli u malucha wykryto niepełnosprawność, zasięgnąć opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Propozycja wsparcia dla rodziców przedszkolaków jest szersza. Placówka jest w stanie między innymi przeprowadzić kompleksową diagnozę rozwoju umysłowego dziecka, zbadać pociechę pod kątem logopedycznym i pedagogicznym, a w związku z tym również przeprowadzać terapie logopedyczne, indywidualne zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia edukacji oraz zajęcia dla dzieci, u których występuje prawdopodobieństwo wystąpienia dysleksji. Poradnia oferuje również pomoc rodzicom uczniów. Przeprowadza między innymi różnego rodzaju diagnozy pomagające w zdefiniowaniu przyczyn na przykład dysleksji, dysortografii, czy problemów w nauce. Jednostka zajmuje się również organizacją terapii psychologicznych, treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców, wydawaniem niezbędnych orzeczeń. Placówka wspiera także rozwój dzieci szczególnie zdolnych, prowadzi poradnictwo zawodowe i konsultacje psychologiczne dla rodziców.
Bez względu na stan epidemiologiczny aktualnie obowiązujący ze względu na COVID-19, aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną należy wcześniej dokonać zgłoszenia listownie bądź osobiście w sekretariacie placówki. Przygotowany do tego druk można pobrać ze strony www.ppp-wrzesnia.pl. Po zarejestrowaniu zgłoszenia pracownik ustali termin wizyty w poradni (terminy wizyt są szeregowane według kolejności wpływu zgłoszenia). O terminie wizyty osoba zgłaszająca zostanie poinformowana we wskazany przez nią sposób.
Na stronie internetowej można znaleźć szczegółowe informacje o ofercie poradni, ciekawe porady dotyczące problemów nauki i zdrowia dzieci. Tam również znajdują się niezbędne dane teleadresowe placówki i godziny przyjmowania interesantów. 


Klaudia Kubiak    


 

« wstecz

Newsletter