• logotypy

Stawiamy na kształcenie fachowców

6 lipca ruszyły staże dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!". Odbywają się one w firmie Flex Films Europa Sp. z o.o. Od 27 lipca realizowane będą także w ABC Logis Sp. z o.o.

Ponadto w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w kursach obsługi wózka widłowego oraz kursie na uprawnienia energetyczne. Obecnie trwa też kurs spawania.

Kolejne kursy w zakresie m.in. pneumatyki i hydrauliki, programowania sterowników, grafiki komputerowej, rachunkowości ruszą od września. Realizowane będą w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Szczegóły niebawem na stronach Zespołu Szkół Politechnicznych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

Powiat wrzesiński na realizację projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 252 500,63 zł. Wartość całego projektu to kwota 2 502 778,49 zł.

Wydział Edukacji

 


 

« wstecz

Newsletter