Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Bezpłatne szkolenie online „Sukcesja firm – planowanie spadkowe, ochrona majątku przedsiębiorcy”

Kancelaria Prawna „Vertex Securing” i „ACCESS Szkolenia” zapraszają na bezpłatne szkolenie online.

Termin: 05 października 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 – 20:00.

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem. Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest uprzednia rejestracja. Ilość miejsc jest ograniczona. W celu dokonania rejestracji prosimy Państwa o przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@vertex.org.pl wraz z informacjami:

 1. Imię i nazwisko uczestnika
 2. Termin szkolenia, na który Państwo się zgłaszają
 3. Numer telefonu (opcjonalnie)
 4. Numer NIP przedsiębiorstwa z którym uczestnik jest związany
 5. Pełniona przez uczestnika funkcja w przedsiębiorstwie (właściciel, udziałowiec, wspólnik itp.)

W trakcie szkolenia odpowiemy sobie między innymi na pytania:

 • Jakie będą losy firmy w przypadku nagłej, przedwczesnej śmierci właściciela albo wspólników?
 • Kto przejmie firmę po moim przejściu na emeryturę?
 • Jak wykorzystać prawo spadkowe z korzyścią dla siebie, aby istnienie firmy nie zostało zagrożone, kiedy umrze właściciel lub współwłaściciel?
 • Jak duże byłyby długi spadkowe i kto byłby zobowiązany do ich zapłaty (rozliczenia podatku, umowy kredytowe, wynagrodzenia i odprawy pracowników)?
 • Jak rodzina poradziłaby sobie z utrzymaniem albo odbudową firmy po mojej śmierci?

Program szkolenia:

 1. Sukcesja Jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych – zagrożenia i rozwiązania – czas trwania: 25min
 2. Sukcesja Spółki  z o.o. – jak najlepiej zabezpieczyć spółkę na wypadek śmierci udziałowca – czas trwania: 25 min
 3. Przerwa – 15 min
 4. Sukcesja Spółek Jawnych i Komandytowych – problemy często napotykane w praktyce – czas trwania 25 min
 5. Czas na pytania ze strony uczestników – czas trwania 25 min

 Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.


 

« wstecz

Newsletter