Punkty szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie wrzesińskim

Ze względu na stopniowy proces produkcji i dystrybucji szczepionek szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce przebiegają etapowo, zgodnie z planem zawartym w Narodowym Programie Szczepień.

Punkty szczepień w powiecie wrzesińskim

Na terenie powiatu wrzesińskiego można zaszczepić się w następujących punktach (stan na 14 stycznia 2021 roku wg. www.gov.pl/web/szczepimysie):

  • przychodnia lekarza rodzinnego GAL-MED Galant Zdzisława w Grzybowie (tel. 61 438 16 22),
  • przychodnia lekarza rodzinnego LEK-MED Kasprzyk, Mikołajczak, Paciorkowski spółka jawna przy ul. Fromborskiej we Wrześni (tel. 61 436 04 80),
  • przychodnia zespołu lekarza rodzinnego HIKOMED s.c. przy ul. Wrzesińskiej w Miłosławiu (tel. 61 438 30 05),
  • AR-MED s.c. Alina Czajkowska, Anzelm Czajkowski przy ul. Zdrowotnej w Sokolnikach (tel. 61 438 58 59),
  • AMICOR Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierała spółka jawna przy ul. Poznańskiej w Nekli (tel. 61 438 60 92),
  • MEDINET Jesiołowski, Górniak, Adamczak spółka jawna przy ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni (tel. 61 640 00 40),
  • przychodnia zdrowia PRO FAMILIA, ul. Rynek 15 w Pyzdrach (tel. 63 276 81 99)
  • przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego ESKULAP, ul. Miłosławska 1 w Kołaczkowie (tel. 61 438 50 80, 612 248 198).

Lista ma być jeszcze uzupełniana.

Etapy szczepień

Etap 0: od 27 grudnia jako pierwsi szczepieniom poddawani są pracownicy szpitali węzłowych oraz pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych), a także pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, oraz pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych. Do tzw. grupy „zero” zalicza się również personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach (w tym wolontariuszy i stażystów), pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie, jak również rodziców wcześniaków.

Etap I: kolejny etap szczepień ma objąć pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz innych miejsc stacjonarnego pobytu, a także osoby powyżej 60. roku życia (zaczynając od najstarszych), służby mundurowe i nauczycieli.

Etap II: w następnym etapie szczepieniom będą mogły być poddane osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, jak również osoby będące w trakcie diagnostyki lub leczenia, wymagające wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Etap III: do ostatniego etapu szczepień zakwalifikowani zostali przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wtedy mają rozpocząć się także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Rejestracja

15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, a od 22 stycznia dla osób powyżej 70. roku życia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczęły się 25 stycznia. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że informacje o starcie rejestracji dla kolejnych grup będą pojawiały się na bieżąco. Istnieją cztery możliwości zapisu na szczepienie. Po pierwsze, można zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię. Po połączeniu z konsultantem wystarczy podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty. Należy również wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Rejestracji nie trzeba dokonywać osobiście. Po rozpoczęciu odpowiedniego etapu będzie można zarejestrować swoich rodziców lub dziadków (wystarczy znać ich numer PESEL). Drugim sposobem zapisania się na szczepienie jest skorzystanie z e-Rejestracji dostępnej na stronie pacjent.gov.pl. Jeżeli żaden z proponowanych terminów lub punktów szczepień nie będzie nam odpowiadał, strona umożliwi nam wybór dogodnej daty i lokalizacji. Po dokonanej rezerwacji otrzymamy SMS z jej potwierdzeniem. Kolejny zostanie wysłany dzień przed wizytą jako przypomnienie. Należy pamiętać, że z tego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające profil zaufany. Trzecim ze sposobów rejestracji jest skontaktowanie się z wybranym punktem szczepień i umówienie się na wizytę. Na szczepienie można zarejestrować się również wysyłając SMS o treści SZCZEPIMY SIĘ na numer + 48 664 908 556. Otrzymamy wtedy wiadomość zwrotną z prośbą o przesłanie swojego numeru PESEL i kodu pocztowego miejsca, w którym mieszkamy. W ten sposób zostaniemy zapisani w systemie i gdy pojawi się wolny termin szczepienia, oddzwoni do nas konsultant. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki w punkcie szczepień pacjent od razu zostanie umówiony na drugą wizytę.

Zgłaszanie chęci zaszczepienia się

Od 15 stycznia można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 za pomocą formularza online. Zgłoszenie chęci szczepienia nie jest jednak równoznaczne z rejestracją. Po wypełnieniu prostego formularza otrzymamy wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia na podany przez nas adres mailowy (po kliknięciu w link formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie). Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla odpowiedniej grupy, na ten sam adres mailowy zostanie wysłana wiadomość o wystawieniu e-skierowania. Wtedy będzie można zarejestrować się na konkretny termin szczepienia, korzystając z jednego z trzech wcześniej opisanych sposobów.

Narodowy Program Szczepień

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

(red.)

  • Informacja o szczepieniach
  • Informacja o zgłaszaniu chęci zaszczepienia się

   

« wstecz

Newsletter