Sesja nadzwyczajna

Posiedzenie odbyło się 8 stycznia. Radni ze względów bezpieczeństwa po raz kolejny obradowali zdalnie.

Główną przyczyną zwołania sesji było pozyskanie przez powiat wrzesiński dofinansowania autobusowych przewozów pasażerskich ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Aby przekazać przewoźnikowi wsparcie finansowe na utrzymanie dotychczasowych połączeń oraz tworzenie nowych linii komunikacyjnych dla mieszkańców naszego powiatu, konieczne było podjęcie kilku uchwał. Radni wyrazili więc zgodę na zawarcie przez powiat wrzesiński umowy z firmą, która będzie świadczyć usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Nadal będzie to pyzdrska WA-MA, która od maja 2019 roku nie tylko wypełnia lukę po upadku PKS-u Gniezno, ale też sukcesywnie zwiększa liczbę linii autobusowych w naszym regionie.

Środki finansowe w formie dopłat, które udało się pozyskać, wesprą WA-MĘ, z której usług przez pandemię korzysta mniej pasażerów niż przed jej wybuchem. Na spadek liczby pasażerów znaczący wpływ miało m.in. zdalne nauczanie, które pozamykało młodzież szkolną w domach. Istnieje ryzyko, że bez wsparcia finansowego przewoźnik byłby zmuszony zawiesić lub zamknąć niektóre nierentowne linie. Zwłaszcza dla osób mieszkających w małych miejscowościach i pozbawionych alternatywnego środka transportu, oznaczałoby to właściwie odcięcie od świata.

Z podjęciem uchwały o zgodzie na zawarcie umowy z firmą WA-MA wiązała się konieczność wprowadzenia stosownych zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, wobec których radni również nie mieli zastrzeżeń.

Klara Skrzypczyk

« wstecz

Newsletter