Zmiany w budżecie

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego przede wszystkim podjęto uchwały finansowe.

Posiedzenie odbyło się 12 lutego w trybie zdalnym. Obok spraw budżetowych w porządku obrad pojawiło się rozpatrzenie petycji dotyczącej wezwania rady do podjęcia uchwały w sprawie przede wszystkim ogólnonarodowej akcji szczepień na koronawirusa. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mikołaj Kubiaczyk w uzasadnieniu wskazał, że rada nie jest właściwa do rozstrzygania spraw poruszonych w petycji. Zarekomendował do uznania jej za niezasadną, co radni uczynili przy jednym głosie sprzeciwu.

W uzasadnieniu do uchwał budżetowych skarbnik powiatu Beata Matuszewska poinformowała członków rady o odszkodowaniu za zalanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych. W ostatnich tygodniach, a także pod koniec 2020 roku powiat otrzymał łącznie 500 tys. zł częściowej rekompensaty za poniesioną szkodę. Środki zostaną przeznaczone na modernizację zniszczonego obiektu. Zgodnie z decyzją ubezpieczyciela całkowite odszkodowanie zostanie wypłacone po przeprowadzeniu prac remontowych – na podstawie faktur za wykonane naprawy. Kosztorysowa wartość inwestycji, która czeka ZSP opiewa na ponad 2,1 mln zł.

Konieczność dokonania zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikała również z tego, że zmianie uległy harmonogramy realizacji projektów oświatowych: „Nauka – to lubię!”, a także „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”. Ponadto wsparte przez Unię Europejską przedsięwzięcie związane z cyfryzacją powiatowych zasobów geodezyjnych zostanie w całości zrealizowane za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano – niewykorzystana suma musi zostać zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego.

Wkrótce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni rozpoczną się prace związane z powstaniem nowego oddziału dziecięcego. Nie jest to jednak jedyna inwestycja zaplanowana w naszej lecznicy. W uchwale budżetowej pojawił się zapis o przeznaczeniu środków na zadanie związane z termomodernizacją budynku przychodni lekarza rodzinnego. Przetarg na to przedsięwzięcie został już rozstrzygnięty, lecz przewidziana na inwestycję kwota okazała się niewystarczająca. Termomodernizacja ma być realizowana w tym i kolejnym roku. Powiat wrzesiński do inwestycji wartej prawie 2,5 mln zł dołoży nieco ponad 500 tys. zł. Pozostałe środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo przeznaczono również 45 tys. zł na zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, co ma związek z ich przenosinami do Białężyc. Wkrótce zespoły te będą stacjonować w tym samym obiekcie co Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Ma to usprawnić wspólne działania tych służb.

Uchwały budżetowe zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym.

Po rozpatrzeniu uchwał przewidzianych w porządku obrad radni zapoznali się z przygotowanymi prezentacjami, które dotyczyły budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, wspomnianego remontu Zespołu Szkół Politechnicznych oraz aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego, w tym spraw związanych z powstaniem nowego oddziału dziecięcego.

Klara Skrzypczyk

« wstecz

Newsletter