Przekaż 1% podatku na organizację pożytku publicznego

Początek roku to czas składania zeznań podatkowych. Pracodawcy mają czas do 1 marca, by w formie elektronicznej lub tradycyjnej przesłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu wszystkich PIT-ów pracownicy mogą przystąpić do wypełnienia własnego rozliczenia za pośrednictwem platformy „Twój e-PIT”, na której formularze dostępne są od 15 lutego. Podatnicy mają możliwość zmodyfikowania gotowego PIT-u, samodzielnego wypełnienia deklaracji online lub przygotowania papierowej wersji formularza do końca kwietnia. Jednak już teraz warto pomyśleć, komu przekażemy jeden procent naszego podatku dochodowego. Pamiętajmy, że nic na tym nie tracimy, a dla potrzebujących liczy się każda złotówka. Prezentujemy listę organizacji pożytku publicznego z naszego powiatu, które czekają na wsparcie. 


Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej
Numer KRS: 0000067804

Organizacja powstała, by wykorzystać naturalne złoża wód termalnych, które znajdują się w Czeszewie i utworzyć tam ośrodek rehabilitacyjny. Z jej inicjatywy we wsi powstał Warsztat Terapii Zajęciowej. Towarzystwo prowadzi również Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej.


Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
Numer KRS: 0000078510

WTK znane jest z organizacji wielu uroczystości patriotycznych, takich jak rocznica odzyskania niepodległości, wybuchu II wojny światowej czy agresji ZSRR na Polskę, a także konkursów wiedzy historycznej. Towarzystwo jest również wydawcą publikacji dotyczących historii naszego regionu.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Numer KRS: 0000113200

FDW koncentruje się przede wszystkim na pomocy najmłodszym – organizuje wyjazdy, warsztaty artystyczne i korepetycje. Drugim filarem działalności fundacji jest wspieranie leczenia i rehabilitacji nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Organizacja bierze udział w programach integrujących młodsze i starsze pokolenia, na przykład w trakcie zajęć komputerowych, organizuje również konkursy fotograficzne i muzyczne.

Miejski Klub Sportowy „Victoria” we Wrześni
Numer KRS: 0000115217

W MKS „Victoria” trenują adepci piłkarstwa w różnym wieku. Obecnie klub prowadzi 10 drużyn młodzieżowych i dwa zespoły seniorskie (pierwszy z nich walczy o awans do III ligi). Przekazane środki zostaną wykorzystane na szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego oraz na dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe.

Stowarzyszenie „Pro Bono Familiae”
Numer KRS: 0000298697

Pro Bono Familiae pomaga potrzebującym rodzinom poprzez prowadzenie działalności doradczej, organizując dyżury psychologa, prawnika, logopedy czy dietetyka. Jest organizatorem wyjazdów dla dzieci i młodzieży oraz festynów oświatowo-kulturalnych, których celem jest międzypokoleniowa integracja. Organizacja prowadzi również akcje charytatywne.

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Numer KRS: 0000117319

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadzi działania związane z rozwojem lokalnym, współpracą międzynarodową oraz dziedzictwem kulturalnym. Jest inicjatorem powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”, która propaguje walory turystyczne regionu. Towarzystwo współpracuje z partnerami mołdawskimi (samorządy) i ukraińskimi (szkoły), a dzięki funduszom zebranym z jednego procenta podatku wspiera kształcenie młodych ludzi z terenu Puszczy Pyzdrskiej poprzez program stypendialny „Mecenat”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach
Numer KRS: 0000077589

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, biorąc udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy-ochotnicy zabezpieczają również imprezy plenerowe. Aby skutecznie służyć społeczeństwu, potrzebują takiego samego sprzętu jak zawodowi strażacy.

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”
Numer KRS: 0000239659

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” prowadzi Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie, obejmujący szkołę podstawową, a także przedszkole „Grzybek” w Kleparzu i Sokołowie. Stowarzyszenie zawiązało się, kiedy zapadła decyzja o likwidacji szkoły publicznej. Dzięki organizacji dzieci mogą dalej uczyć się w Grzybowie. Jeden procent podatku zostanie przeznaczony m.in. na zakup pomocy naukowych oraz działalność wykraczającą poza funkcjonowanie szkoły – wspieranie Zespołu Szkół Specjalnych, orkiestry dętej, grodu w Grzybowie i seniorów.

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team
Numer KRS: 0000278620

W Tiger Team dzieci i młodzież poznają tajniki taekwondo olimpijskiego – koreańskiej sztuki walki. Zawodnicy weryfikują swoje umiejętności podczas zawodów sportowych i zgrupowań. Klub przeznacza darowiznę na zakup sprzętu – kasków, ochraniaczy, pacek – oraz organizację letniego obozu rekreacyjno-sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
Numer KRS: 0000305451

UKS „Olimp” działa przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Troszczy się o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtuje pozytywne nawyki związane z kulturą fizyczną. Klub dba o obiekty sportowe i dokupuje niezbędny sprzęt. „Olimp” potrzebuje środków finansowych, by móc organizować obozy sportowo-wypoczynkowe dla swoich członków oraz by zagwarantować im udział w imprezach sportowych.

Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach
Numer KRS: 0000092556
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, gdzie osoby niepełnosprawne biorą udział w rehabilitacji społecznej i zawodowej, co ma im pomóc w ogólnym rozwoju i poprawie sprawności, co jest niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W okresie przedświątecznym uczestnicy zajęć przygotowują ozdoby, które można kupić bliskim na prezent. W pracach pomagają im terapeuci.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”
Numer KRS: 0000411514
Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie (gmina Pyzdry), którego cel to stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny oraz emocjonalny rozwój wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. Placówka osiąga go dzięki odpowiedniej organizacji kształcenia i opieki, która odbywa się w atmosferze tolerancji, akceptacji i bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie na Rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni „PSI-JACIEL”
Numer KRS: 0000615993

Stowarzyszenie „Psi-jaciel” zostało założone z miłości do psów przez grupę wolontariuszy. Jego głównym celem jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna oraz zapewnienie podopiecznym wrzesińskiego schroniska jak najlepszych warunków życia. „Psi-jaciel” promuje adopcję bezdomnych psów i kotów. Organizuje również pomoc rzeczową dla zwierząt, których właściciele znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński
Numer KRS: 0000156150
Organizacja zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.
Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób cierpiących na tę chorobę poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Oddziały towarzystwa organizują lokalnie rehabilitację fizyczną, pomoc psychologiczną i prawną oraz wydają czasopisma.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”
Numer KRS:  0000308353
Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Jego celem jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a także stwarzanie optymalnych warunków do ich rozwoju. Organizacja prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, wspierając przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Zebrała: Monika Tomczak

 


  

« wstecz

Newsletter