Co słychać na drogach?

Praca pod chmurką w trzydziestostopniowym upale nie należy do najprostszych. Słońce i suche powietrze to jednak doskonałe czynniki do prowadzenia robót drogowych.

Wydział Dróg Powiatowych doskonale zdaje sobie z tego sprawę, wykorzystuje więc sprzyjającą aurę. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zadecydowano o zabezpieczeniu 665 tys. zł na zadania drogowe (głównie były to środki pierwotnie przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg). Za te pieniądze zaplanowano m.in. przeprowadzenie remontu mostu na Prośnie w Lisewie. W czerwcu pracownicy firmy zewnętrznej wysprzątali i wykosili okoliczny teren oraz wyczyścili przerwy dylatacyjne (celowo skonstruowane szczeliny, które umożliwiają rozładowanie naprężeń pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi).

Poważniejsze prace remontowe, które zostaną wkrótce rozpoczęte, będą obejmować m.in. zabezpieczenia antykorozyjne elementów odwodnienia, a także łożysk, pomostu czy dźwigarów. Sezonowe porządki polegające na ścinaniu trawy oraz czyszczeniu poszczególnych elementów dotyczyły również mostu w Rudzie Komorskiej. Koszty wszystkich prac przy obu tych konstrukcjach wyniosą ok. 300 tys. zł.

Ostatnio odświeżono również odcinek drogi powiatowej między Podstolicami a Kokoszkami w Gąsiorowie. Na 1 400 metrach bieżących przeprowadzono tam prace związane z powierzchniowym utrwaleniem jezdni, do którego wykorzystano emulsję asfaltową i grysy. Remont wykonał Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Wrześni.

Czerwcowe dni oznaczały dla Wydziału Dróg Powiatowych również naprawę przepustu między Kołaczkowem a Wszemborzem. Głównymi przyczynami usterki było uszkodzenie rury przepustowej oraz niedrożność rowu melioracyjnego, co spowodowało podmywanie konstrukcji. W ciągu dwóch dni przeprowadzono główne prace naprawcze, w tym wymianę rury. Drogowcom do wykonania została w tym miejscu nawierzchnia. Koszt naprawy przepustu wyniósł ok. 22 tys. zł.          

Klara Skrzypczyk


 

« wstecz

Newsletter