PEYDNbD3KLwAAAABJRU5ErkJggg==

ZAPROSZENIE

na spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000

Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053

w sprawie projektu planu zadań ochronnych

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim.

Dla każdego obszaru Natura 2000 objętego projektem, tworzone są Zespoły Lokalnej Współpracy (ZLW), które umożliwiają zainteresowanym osobom, podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym udział w procesie tworzenia projektu pzo. W ramach poszczególnych Zespołów organizowane są spotkania warsztatowe. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania warsztatowe ZLW obędą się w formie online, na platformie MS Teams.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053, które odbędzie się 23 września 2022 r., od godz. 10:00. Link do spotkań zostanie przesłany w przededniu wydarzenia.

Podczas II warsztatów zaprezentowane zostaną informacje o aktualnym stanie ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053.

Zgłoszenia do Zespołów Lokalnej Współpracy prosimy przesyłać do 21 września 2022 r., na dres email: michal.jankowski@poznan.rdos.gov.pl. (z wyjątkiem osób, które wcześniej zgłosiły akces do Zespołu).

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr telefonu 61 639 64 48.

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams nie wymaga pobrania dodatkowego oprogramowania, zatem mogą Państwo połączyć się z nami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

________

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

OOlHblbfKUAAAAAElFTkSuQmCC


 

« wstecz

Newsletter