Jestem patriotą

Prawie 500 kokard w biało-czerwonych barwach narodowych wykonali uczestnicy akcji Jestem patriotą. Zostaną one rozdane przez harcerzy uczestnikom obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Akcja od lat jest organizowana przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, które w tym roku zaprosiło do współpracy Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni. Gospodarzem było Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, które udostępniło aulę.

Rozety

We wtorek 8 listopada przez ponad pięć godzin uczniowie szkół ponadpodstawowych, słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod okiem terapeutek Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni i przy wsparciu samorządowców tworzyli biało-czerwone kokardy. Aby powstały rozety wystarczyło kilkadziesiąt metrów wstążek w barwach narodowych, igła z nitką, dobre chęci i minimum umiejętności krawieckich. Akcję osobowo wsparli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i wicestarosta Waldemar Grzegorek. Pojawili się także burmistrz Tomasz Kałużny oraz zastępcy burmistrza Karol Nowak i Artur Mokracki.  

Barwy biało-czerwone

Jak podaje członek Komisji Heraldycznej Tadeusz Jeziorowski w I Rzeczypospolitej kokarda pierwotnie była biała, co symbolizowało królewską zwierzchność władzy nad wojskiem. Pod koniec XVIII w. i w latach Księstwa Warszawskiego noszona na czapkach rozeta bywała już biało-czerwona, ale w Królestwie Polskim stała się ponownie biała. Biało-czerwona kokarda narodowa sankcję ustawową otrzymała dopiero w powstaniu listopadowym. Sejm 7 lutego 1831 r. wprowadził kokardę dwubarwną, odwołując się do przyjętego powstańczego herbu Królestwa Polskiego, przedstawiającego w ukoronowanej tarczy dwudzielnej w słup, tj. podzielonej pionowo, w czerwonych polach białego orła i białą Pogoń Litewską. Herb ten odzwierciedlał dwoma godłami obie części dawnej Rzeczypospolitej. Był to pierwszy przepis ustalający nasze biało-czerwone barwy narodowe.

Etos powstańczy

Potem kokardy narodowe przypinane były na manifestacjach patriotycznych oraz w czasie powstań narodowych. W 1846 roku biało-czerwone kokardy przypinali powstańcy w Krakowie. W 1848 roku Komitet Narodowy Polski w Poznaniu w Wielkim Księstwie Poznańskim ustanowił biało-czerwone kokardy jako barwy powstańcze, a w 1863 roku zakładali je powstańcy styczniowi często zamiast białej wstążki umieszczając na czerwonym tle centralnie metalowego orzełka. W czasie I wojny światowej przypinali je do rogatywek ułani Legionów Polskich oraz później powstańcy wielkopolscy.

Minister obrony narodowej zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określił kokardy heraldyczne (białe serce, czerwony otok), wpinane z lewej strony w klapę munduru lub ubioru cywilnego podczas uroczystości państwowych.

Tomasz Małecki

 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą
 • Zdjęcie przedstawia akcję Jestem patriotą

 

« wstecz

Newsletter