Kierunki rolnicze w ZSTiO

Przedstawiamy informacje o sposobie realizacji kształcenia w ramach kierunków rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kontekście pozyskanych środków unijnych przeznaczonych na doposażenie pracowni szkolnych.

Miejsce realizacji kształcenia. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zawodzie technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w kształceniu zawodowym teoretycznym prowadzone są w pracowniach szkolnych na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, natomiast przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym realizowane są w warsztatach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, gospodarstwie rolnym w Bierzglinku oraz w pracowniach szkolnych.

Pracownie. Wyposażenie pracowni określa rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zgodnie z tym przepisem np. pracownia maszyn i urządzeń rolniczych powinna być wyposażona w komputer z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, pakiet programów biurowych, przekroje i modele maszyn i urządzeń rolniczych, silników elektrycznych, elementy układu napędowego i zawieszenia oraz instalacji elektrycznych, podzespoły pojazdów i maszyn, oprogramowanie symulujące pracę maszyn i urządzeń rolniczych oraz zasadę działania silników spalinowych i elektrycznych, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, katalogi maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi i napraw maszyn rolniczych; natomiast pracownia pojazdów silnikowych m.in. w przyrządy diagnostyczne, przekroje i modele podzespołów pojazdów, silniki spalinowe i elektryczne, elementy instalacji pojazdów oraz oprogramowanie symulujące pracę pojazdów silnikowych i ich diagnostykę.

Realizacja projektu unijnego. W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” dotychczas zakupiono: komputer z oprogramowaniem biurowym, 2 laptopy, drukarkę 3D, monitor interaktywny, drukarkę, 18 ławek szkolnych i 36 krzeseł, biurko, 2 szafy na pomoce naukowe, zestawy podręczników do: agrotroniki, mechaniki, elektroniki, tablice i modele przedstawiające elementy układów napędowych, rodzaje przekładni i ich główne elementy: kół zębatych, napędowych, pasów, łańcuchów, model narzędzi i maszyn do upraw gleby, nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych, przekroje i modele maszyn rolniczych (maszyny do uprawy, kombajn, ciągnik), mikrometry, zestawy kluczy dynamometrycznych, szczypiec do montażu i demontażu pierścieni osadczych tłokowych, ściągacze przegubów kulowych, zestawy sworzni i przetyczek, wały przegubowo-teleskopowe, klucze nastawne zaciskowe, smarownice ręczne, multimetry uniwersalne, refraktometry, silniki elektryczne, suwmiarki uniwersalne, średnicówki zegarowe z zestawem końcówek, manometry, przymiary taśmowe, czujniki pomiarowe wielkości liniowych, szczelinomierze oraz przekroje i modele silników elektrycznych. Do końca roku zakupione zostaną jeszcze: stacja bazowa systemu nawigacji, elementy systemów nawigacji satelitarnej i telematyki, stojak z panelami sterującymi wraz z symulatorem opryskiwacza, rozsiewacza i siewnika oraz symulator kombajnu zbożowego.

Wydział Edukacji

uczniowie w pracowni


 

« wstecz

Newsletter