Ruszają otwarte konkursy ofert

Zadania publiczne mogą być realizowane w dziesięciu obszarach. Termin składania ofert upływa 8 marca.

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pożytku publicznego. Mogą one proponować zadania, które będą realizowane między 17 kwietnia a 15 grudnia i muszą one skierowane do mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Ofertę należy przygotować za pośrednictwem aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej www.powiatwrzesinski.engo.org.pl. Wydrukowany dokument z nadaną sumą kontrolną, opatrzony niezbędnymi podpisami, należy wraz z wymaganymi załącznikami złożyć do 8 marca do godz. 15 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Pula środków przeznaczonych przez powiat wrzesiński na realizację zadań publicznych wynosi w tym roku 132 500 zł. Konkursy zostaną rozstrzygnięte do 17 kwietnia. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub kontaktując się z pracownikami Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel.: 61 640 44 93, 61 640 45 07 lub 61 640 44 95.

(red.)