INFORMACJA
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WRZEŚNI
z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie dyżurów członków Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni związanych z rejestracją kandydatów na radnych do rady powiatu w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

1. W skład Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przewodniczący Komisji

2.

Witold Rzymski

Zastępca Przewodniczącego

3.

Violetta Król

Członek Komisji

4.

Katarzyna Młynarczyk

Członek Komisji

5.

Angelika Nowak

Członek Komisji

6.

Kinga Nowicka

Członek Komisji

7.

Jolanta Pielak

Członek Komisji

8.

Natalia Pocztarek

Członek Komisji

9.

Mirosława Ratajczak

Członek Komisji

10.

Sławomir Szternel

Członek Komisji

11.

Marta Wizła

Członek Komisji

12.

Marta Zgoła

Członek Komisji

2. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ulicy Chopina 10, pok. 118 (I piętro); tel. 61 640 44 54, 61 640 44 51.

3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja będzie pełnić w następujących terminach: 

• 29 lutego 2024 roku (czwartek) – godz. 13:00-17:00;

• 1 marca 2024 roku (piątek) – godz. 15:00-18:00;

• 2 marca 2024 roku (sobota) – godz. 10:00-16:00;

• 4 marca 2024 roku (poniedziałek) – godz. 8:00-16:00.

4. Prosimy, by komitety wyborcze w miarę możliwości informowały telefonicznie o planowanym terminie złożenia zgłoszeń list kandydatów na radnych.

5. Po godzinach urzędowania starostwa wejście do budynku od strony parkingu od  podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 

Przewodniczący
 Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni

Elżbieta Stanisława Staszak-Małecka

« wstecz

Newsletter