UWAGA! W związku z rozbudową ulicy Kościuszki we Wrześni od 8 czerwca nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z użytkowania jednego pasa jezdni oraz jednoczesnym wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego – od sklepu LIDL w kierunku kościoła pw. Świętego Ducha. Wszystkich użytkowników drogi prosimy o wyrozumiałość, szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na oznaczenia.