• podpisanie umowy

Cyfryzacja w geodezji

Powiat wrzesiński podpisał umowę na opracowanie mapy zasadniczej numerycznej dla gminy Września w ramach projektu wprowadzenia e-usług w Wydziale Geodezji.


Przypomnijmy, że Wydział Geodezji uzyskał dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w marcu tego roku. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln złotych. Dofinansowanie w kwocie ponad 1,7 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki tej dotacji materiały analogowe będące w posiadaniu Wydziału Geodezji zostaną przetworzone do postaci cyfrowej. Projekt dotyczy gmin Września i Pyzdry (z wyłączeniem miast).


– Efektem tej pracy będzie to, że wszystkie obręby tych gmin będą miały mapę numeryczną: gmina Września – numeryczną mapę zasadniczą, natomiast gmina Pyzdry – numeryczną ewidencyjną. Oprócz tego zasoby analogowe dla tych gmin, które były podstawą mapy zostaną zeskanowane i podłączone do zasobu geodezyjnego – tłumaczy geodeta powiatowa Małgorzata Nowaczyk. W październiku została podpisana umowa z firmą All-Maps z Krakowa, która opracuje mapę zasadniczą (tj. zawierającą informacje o obiektach ewidencyjnych, sytuacyjnych oraz o sieciach uzbrojenia terenu) dla gminy Września, przetworzy dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej oraz wprowadzi je do bazy mapy numerycznej. 21 listopada natomiast została podpisana umowa z weryfikatorem – firmą OPEGIEKA z Elbląga, która sprawdzi, czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami.


W wyniku projektu możliwe będzie zamawianie i udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą e-wniosku. Będzie to spore ułatwienie dla interesantów, ale także dla działających na ich zlecenie firm geodezyjnych, których wnioski stanowią gros spraw załatwianych w Wydziale Geodezji. E-wniosek umożliwi również pozyskiwanie wypisu z rejestru gruntów, wydruków map i zgłaszanie prac geodezyjnych drogą internetową po uiszczeniu stosownych opłat. Dla obrębów gminy Września zakończenie prac projektowych zaplanowano na 30 czerwca 2018 roku, zaś dla gminy Pyzdry – na 30 listopada 2018 roku.
 

Klara Skrzypczyk 

« wstecz

Newsletter