Rekordowo niskie bezrobocie

Ostatnie w 2017 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 28 grudnia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski podsumował rok i przedstawił imponujące wyniki.

– Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec listopada 2017 wynosiła 1 164 osób i w porównaniu do 31 grudnia 2016 zmniejszyła się o 898 osób – poinformował dyrektor. – Stopa bezrobocia na dzień 31 października 2017 wynosiła 3,6%. Bezrobotni niepełnosprawni stanowią 13,1% ogółu. Co ciekawe, bezrobocie w powiecie wrzesińskim w porównaniu do roku ubiegłego spadło o 3,1 %, podczas gdy w województwie o 1,2%, a w kraju o 1,7%. To pokazuje naprawdę dobrą sytuację na rynku pracy w powiecie wrzesińskim. Z drugiej strony pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników, dlatego w minionym roku odnotowano wzrost zatrudnienia osób zza wschodniej granicy. Zatrudniono 978 obcokrajowców, w tym aż 941 obywateli Ukrainy.

PUP wydatkował w 2017 roku ze środków Funduszu Pracy kwotę 10 760 720,46 zł, w tym 3 119 316,80 zł z EFS.    Wrzesiński urząd w minionym roku dysponował rekordową liczbą ofert pracy w porównaniu do lat ubiegłych. Było to aż 4 275 ofert. Najczęściej poszukiwano pracowników w zawodach: operator maszyn produkcyjnych, operator wózka jezdniowego, kierowca samochodu ciężarowego, magazynier, pakowacz, robotnik budowlany, sprzedawca oraz pracownik biurowy. Wydano 6 054 skierowań do pracy. Zorganizowano także 46 giełd pracy, w których uczestniczyło 845 osób. Z poradnictwa zawodowego skorzystały 1172 osoby. PUP w ubiegłym roku dysponował środkami w wysokości 246 300 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, co pozwoliło przeszkolić 241 osób.

Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył w 2017 roku kwotę 8 438 500 zł na aktywizację 1044 osób bezrobotnych, w tym 589 kobiet. Tradycyjnie najwięcej tej kwoty przeznaczono na staże, z których skorzystało 431 osób. W ramach tej kwoty dofinansowano też m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, rozpoczęcie działalności gospodarczej czy refundację części kosztów zatrudnienia.

Eugeniusz Wiśniewski podczas posiedzenia Rady Zatrudnienia przedstawił też propozycję podziału środków z Funduszu Pracy w 2018 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przydzielił powiatowi wrzesińskiemu 3 987 900 zł na aktywizację bezrobotnych oraz 256 800 zł na inne zadania. Dyrektor PUP zaproponował, by największą kwotę, bo prawie 600 tys. przeznaczyć na staże, co pozwoli objąć tą formą zatrudnienia 93 osoby. Na prace interwencyjne przeznaczono kwotę 86 tys., a na roboty publiczne 140 tys. Zaplanowano także udzielenie trzech dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podział ten w ciągu roku ulec może zmianie, w zależności od zainteresowania danymi formami aktywizacji. Ponadto powiat wrzesiński otrzymał dodatkowo kwotę 2 528 600 zł na refundację pracodawcy części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia.

Imponujące statystyki pozwalają przypuszczać, że w kolejnym roku wrzesiński PUP odnotuje kolejny sukces w walce z bezrobociem.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska
na podstawie materiałów z Powiatowego Urzędu Pracy

 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Rada zatrudnienia IMG_6967
 • Rada zatrudnienia IMG_6944
 • Rada zatrudnienia IMG_6948
 • Rada zatrudnienia IMG_6950
 • Rada zatrudnienia IMG_6954

« wstecz

Newsletter