„Jestem patriotą”

W roku stulecia niepodległości Starostwo Powiatowe po raz kolejny zorganizowało akcję, podczas której wykonano 500 kokard narodowych.

Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli uczniowie wrzesińskich szkół ponadpodstawowych i podopieczni warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu naszego powiatu. Do tworzenia kotylionów przystąpili także: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar Grzegorek, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny wraz ze swoim zastępcą Arturem Mokrackim, a także naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Stefan Tomczak i prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego Bolesław Święciochowski.

„Jestem patriotą” to nie tylko wspólna praca, ale także spotkanie, dzięki któremu w prosty, ale twórczy sposób można promować patriotyzm. 500 powstałych kotylionów zostanie rozdanych przez wrzesińskich harcerzy podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.

Klara Skrzypczyk

 

 • IMG_9337
 • IMG_9342
 • IMG_9343
 • IMG_9354
 • IMG_9359
 • IMG_9364
 • IMG_9372
 • IMG_9383
 • IMG_9389
 • IMG_9394
 • IMG_9397
 • IMG_9400
 • IMG_9404
 • IMG_9405
 • IMG_9410
 • IMG_9411
 • IMG_9415
 • IMG_9416
 • IMG_9423
 • IMG_9429
 • IMG_9434

 

Inwestycje oświatowe

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, w tym starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak, 31 października wizytowali powiatowe inwestycje. Odwiedzili m.in. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz bursę przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 • Wizytacja inwestycji oświatowych
 • Wizytacja inwestycji oświatowych
 • Wizytacja inwestycji oświatowych

Inwestycje oświatowe - podsumowanie 

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” ma na celu poprawę warunków szkolnictwa zawodowego w powiecie poprzez budowę, modernizację i wyposażenie obiektów związanych z kształceniem praktycznym.

 • Budowa nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego – wartość 5 048 238,75 zł (dofinansowanie z WRPO 4 239 094,78 zł),
 • Budowa i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 – wartość 12 224 177,93 zł (dofinansowanie z WRPO 8 845 226,303 zł),
 • Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (budowa nowych pracowni i modernizacja obecnych) – wartość 11 360 307,24 zł (dofinansowanie z WRPO 10 617 562,47 zł),
 • Modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11 – wartość 5 773 443,64 zł (dofinansowanie z WRPO 3 649 348,54 zł),
 • Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, które służyć będzie szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, dokształcania osób młodocianych i ustawicznego kształcenia osób dorosłych – wartość 49 069 383,83 zł (dofinansowanie z WRPO 45 504 843,87 zł).

Od 1 września przy stadionie ZSTiO funkcjonuje szatnia czynna w dni robocze do 21. Służy nie tylko uczniom, ale i sportowcom korzystającym ze szkolnego boiska. Wartość inwestycji 270 166,79 zł (dofinansowanie 100 tys. zł).

W 2018 roku zakończyła się też termomodernizacja byłego biurowca SIWL i jego adaptacja na nową siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Wartość inwestycji 5 824 172,24 zł (dofinansowanie z WRPO 2 549 317,05 zł).

 • inwestycje oświatowe (1)
  Zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego
 • inwestycje oświatowe (2)
  Modernizacja byłej bursy przy ul. Słowackiego 11
 • inwestycje oświatowe (3)
  Wizualizacja nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego
 • inwestycje oświatowe (6)
  Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
 • inwestycje oświatowe (7)
  Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - pracownie
 • inwestycje oświatowe (4)
  Szatnia przy stadionie ZSTiO przy ul. Kaliskiej
 • inwestycje oświatowe (5)
  Nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych

 

Ostatnia sesja

XLIX sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 25 października w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu Szkół Politechnicznych do projektów unijnych, podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Statutu Powiatu Wrzesińskiego, rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi, regulaminu wynagradzania nauczycieli, projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027 oraz budżetową.

Podczas ostatniej sesji w kadencji nie zabrakło podziękowań i wyróżnień. Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak otrzymał Laur Starosty Wrzesińskiego. Obrady zakończyło wspólne zdjęcie.

(red.)

 • Ostatnia sesja (1)
 • Ostatnia sesja (2)
 • Ostatnia sesja (3)
 • Ostatnia sesja (4)
 • Ostatnia sesja (5)
 • Ostatnia sesja (6)
 • Ostatnia sesja (7)
 • Ostatnia sesja (8)
 • Ostatnia sesja (9)
 • Ostatnia sesja (10)
 • Ostatnia sesja (11)
 • Ostatnia sesja (12)
 • Ostatnia sesja (13)
 • Ostatnia sesja (14)
 • Ostatnia sesja (15)
 • Ostatnia sesja (16)
 • Ostatnia sesja (17)
 • Ostatnia sesja (18)
 • Ostatnia sesja (19)
 • Ostatnia sesja (20)
 • Ostatnia sesja (21)
 • Ostatnia sesja (22)
 • Ostatnia sesja (23)
 • Ostatnia sesja (25)
 • Ostatnia sesja (26)
 • Ostatnia sesja (27)
 • Ostatnia sesja (28)

 

Otulili dźwiękami

Duet Sam&Bart, czyli Janek Samołyk i Szymon Bartkowiak, wystąpił 27 października na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA.

Koncert był jednym z punktów trasy promującej debiutancką płytę zespołu. Muzycy zagrali wszystkie utwory z krążka oraz kilka coverów, m.in. She loves you, Last Christmas czy All I have to do is dream. Duet jest unikatowym zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej, bo dwa męskie głosy śpiewające w harmonii to w naszym kraju rzadkość. Widać też, że Sam&Bart dobrze się z sobą na scenie czują, nie boją się eksperymentować i bawić dźwiękami i piosenkami. Do tego dochodzi jeszcze sceniczna charyzma i dobry kontakt z widzami. To publiczność urzeka i nie inaczej stało się w Miłosławiu. W zimny, październikowy wieczór piosenki duetu otuliły słuchaczy niczym ciepły kocyk i uwiodły tak bardzo, że widzowie nie chcieli, by ten koncert się kończył.

Występ był drugim z cyklu Agnieszka zaprasza..., na których prezentować się będą ciekawe zespoły i wokaliści, zarówno debiutanci, jak i znane nazwiska. Koncert odbył się pod patronatem starosty wrzesińskiego.

agda

 • Koncert Sam Bart (1)
 • Koncert Sam Bart (2)
 • Koncert Sam Bart (3)
 • Koncert Sam Bart (4)
 • Koncert Sam Bart (5)
 • Koncert Sam Bart (6)
 • Koncert Sam Bart (7)

 

 • WWW — kopia

Nie obok siebie, ale razem

O sukcesach upływającej kadencji, zmianach organizacyjnych, najważniejszych inwestycjach, ale i problemach oraz wyzwaniach rozmawialiśmy ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem.

Jak pan ocenia ostatnie cztery lata?

Były to lata bardzo ważne ze względu na to, że realizowaliśmy lub kończyliśmy duże przedsięwzięcia, jak budowa szpitala. We wrześniu 2015 roku obiekt został oddany do użytku, więc już od kilku lat służy mieszkańcom. Realizujemy program regionalny dotyczący szkolnictwa zawodowego, dokładnie jest to „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część z jego elementów została już zrealizowana, część jest w zaawansowanej fazie. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zostało niedawno oddane do użytku, natomiast w realizacji są dwie bursy gimnazjalne i hala sportowa oraz pracownie do praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Jest to bardzo ważny projekt z punktu widzenia rynku pracy, przygotowywania wykwalifikowanych pracowników właśnie na jego potrzeby oraz praktycznej nauki zawodu uczniów i młodocianych.

W tej kadencji nadal mocno stawiano na oświatę...

W ostatnich czterech latach osiągnęliśmy spektakularne sukcesy dotyczące naszego szkolnictwa do niedawna ponadgimnazjalnego, dzisiaj ponadpodstawowego. Należymy do powiatów, w których poziom i zdawalność egzaminów maturalnych na tle naszego regionu czy makroregionu, należy do najlepszych. To też pokazuje, że podjęty wysiłek, plan, który wytyczyliśmy sobie kilkanaście lat temu, konsekwentnie realizujemy, co przynosi dzisiaj efekty. Zmodernizowaliśmy też placówki oświatowe. Na pewno wyjątkowym osiągnięciem tej kadencji jest oddany niedawno do użytku nowy obiekt dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Była to szkoła, która działała w najtrudniejszych warunkach. Dzisiaj z pewnością można powiedzieć, że od kilku tygodni ma najlepsze warunki ze wszystkich naszych jednostek oświatowych. Jest to z pewnością sukces wielu ludzi, a dopełnieniem tego projektu powinna być sala sportowa. Mamy gotowy projekt tej sali, która z pewnością powstanie w następnej kadencji.

A co z drogami powiatowymi?

Przeprowadzono szereg inwestycji drogowych, bardzo ważnych dla całego naszego powiatu. To poprawa całej naszej infrastruktury drogowej, ale również niemały wysiłek związany z utrzymaniem sieci dróg powiatowych, która jest najdłuższą siecią drogową na terenie powiatu wrzesińskiego (320 km – przyp. red.).

Kwestia kolejna to wyraźna i ciągła poprawa warunków obsługi interesantów w naszych jednostkach powiatowych, nie mówię tutaj tylko o Starostwie, ale także  o Powiatowym Urzędzie Pracy czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W tych wszystkich jednostkach, w których interesanci załatwiają swoje sprawy, z pewnością mogli zauważyć profesjonalny poziom obsługi.

Właśnie w samym starostwie dokonały się pewne zmiany organizacyjne, od niedawna mamy Referat – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz nowy Referat Spraw Społecznych i Zdrowia. Skąd te zmiany?

Struktura organizacyjna ma stworzyć warunki do jak najskuteczniejszego działania instytucji. Zmienia się otoczenie, zmieniają się potrzeby, przekształcają się zadania, które powiat realizuje, stąd ta struktura organizacyjna musi być służebna w stosunku do tych zadań, a przy tym elastyczna i dopasowująca się właśnie do potrzeb zmieniającego się otoczenia. Głównym celem tych przekształceń było sprawniejsze kierowanie sprawami powiatowymi i skuteczniejsze zarządzanie.

Wspomniał pan wcześniej o szpitalu. Zdarzają się głosy niezadowolenia ze strony pacjentów. Jak pan to skomentuje?

Jest to dla mnie sytuacja dosyć paradoksalna, bo z jednej strony osiągnęliśmy bardzo wysoki standard, jeśli chodzi o pobyt i wyposażenie w sprzęt, ale równocześnie też rosną oczekiwania. Mankamenty, jakie występują w realizacji zadań przez szpital powiatowy, wynikają z dwóch głównych powodów. Pierwszy z nich to permanentne niedofinansowanie ochrony zdrowia, szpitala powiatowego, zresztą nie tylko wrzesińskiego, ale generalnie szpitali, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stąd też niedobory w finansowaniu zadań i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w jakiejś części przekładają się na warunki funkcjonowania. Personel, który jest w szpitalu zatrudniony i realizuje na co dzień jedne z najtrudniejszych zadań, jakimi są ochrona zdrowia i ratowanie ludzkiego życia, często napotyka na bariery, problemy, które nie do końca są zawinione przez lokalną strukturę organizacyjną, tylko wynikają, tak jak powiedziałem, z nierozwiązanych strukturalnie spraw finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Drugim problemem z tym związanym jest kwestia ilości osób obsługiwanych przez szpital. Wynika to z błędnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Przez szpital wrzesiński, tzw. wieczorynkę i SOR przewija się rocznie, co chciałbym wyraźnie zaznaczyć, 60 tys. pacjentów. Samych hospitalizowanych, czyli leczonych na oddziałach, mamy 20 tys. osób, czyli można by powiedzieć, że padliśmy ofiarą stworzenia jednostki o bardzo wysokim standardzie. Następna ważna informacja jest taka, że 25% pacjentów leczonych we wrzesińskim szpitalu to pacjenci spoza powiatu wrzesińskiego, co stanowi jedną czwartą wszystkich hospitalizacji. Niestety nie idą za tym pieniądze. Dla przypomnienia, w 2004 roku ilość pacjentów przewijających się przez wrzesiński szpital wyniosła około 8 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, jak duży nastąpił wzrost ilości pacjentów obsługiwanych przez tę samą jednostkę. Wrzesiński szpital płaci cenę za to, że wyprzedził nie tylko te ościenne, ale też wiele placówek szpitalnych w Wielkopolsce poprzez stworzenie wysokich standardów. Problem wymaga rozwiązania z tego względu, że oczekujemy pełnego finansowania tych zadań, które znalazły się w sieci szpitali. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że system organizacji w tzw. sieci szpitali jest bublem organizacyjnym Ministerstwa Zdrowia. Oczekiwaliśmy, że wszystkie zadania będą finansowane w pełnym zakresie – nie jest to prawdą. Są finansowane w zasadzie na niższym poziomie. Zabiegamy o te środki, na przykład na udarówkę. Podejmujemy nawet w tej chwili działania, żeby finansować ten oddział ze środków budżetu powiatu, co byłoby kuriozalne. Powiat ma odpowiadać za infrastrukturę, czyli warunki techniczne szpitala, natomiast nie za finansowanie bieżącej działalności leczniczej. To jest zadanie państwa, które się z tej roli nie wywiązuje, a odpowiedzialność spada na samorządy.

Myślę, że bardzo ważną wiadomością jest to, że być może wkrótce doczekamy się oddziału dziecięcego w nowych warunkach.

Tak, oddział dziecięcy w pierwotnym zamiarze miał być usytuowany w starym budynku szpitala w pomieszczeniach po położnictwie i ginekologii. Przygotowaliśmy projekt, próbowaliśmy pozyskać środki na realizację tego zadania, niestety to się nie udało. Powstała w tej chwili nowa koncepcja oddziału dziecięcego na parterze. To już nie jest projekt, to decyzja Zarządu Powiatu. W budżecie na przyszły rok znajdzie się zadanie przebudowy oddziału dziecięcego. Nowy oddział będzie w standardzie podobnym jak w nowym szpitalu, z możliwością przebywania całodobowego opiekunów czy rodziców dzieci, które będą hospitalizowane.

Wróćmy jeszcze na chwilę do kształcenia zawodowego. Niedawno ukończono budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Kiedy trafi tam sprzęt i faktycznie Centrum rozpocznie działanie, oferując szkolenia?

Centrum rusza praktycznie za chwilę. Doposażenie będzie trwało w perspektywie kilku miesięcy, bo takie są harmonogramy, jednakże nie znaczy to, że będziemy czekali z uruchomieniem Centrum aż ostatni sprzęt pojawi się w tym obiekcie. W miarę uruchamiania kolejnych pracowni będą prowadzone zajęcia, kursy, szkolenia. Otwarcie obiektu nastąpiło poprzez oddanie części budowlanej, natomiast pełen start ze sprzętem będzie się odbywał systematycznie, a praktycznie odbywa się już od tego momentu.

Cały ten projekt udowadnia skuteczność powiatu w pozyskiwaniu funduszy europejskich. To chyba było charakterystyczne dla tej kadencji?

Tak, to zresztą nie jest pierwsza kadencja, w której pozyskujemy środki na bardzo wysokim poziomie. Przez dziesięć poprzednich lat pozyskaliśmy fundusze przekraczające wartość całoroczną budżetu powiatu. Sam projekt rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego przekracza wartość rocznego budżetu powiatu, a nie jest to przecież jedyna realizowana przez nas inwestycja, czyli ta skuteczność w pozyskiwaniu środków jest znacząca. Jakie to ma znaczenie? Budujemy nowoczesną bazę dla realizacji zadań powiatowych w większości ze środków zewnętrznych.

Zadania powiatu to nie tylko inwestycje, nie tylko oświata, ale też kultura. Chciałabym zapytać o Powiatową Scenę Kultury ZAMKOWA. Co to za jednostka?

Od kilkunastu lat modernizujemy kościół poewangelicki w Miłosławiu w myśl zasady, że nie samym chlebem człowiek żyje, czyli nie samymi inwestycjami i przedsięwzięciami gospodarczymi i ekonomicznymi. Chcieliśmy stworzyć ośrodek, w którym z jednej strony odbywałyby się ciekawe koncerty, prezentacje, wystawy i gdzie byłaby prezentowana nasza i regionalna, i rodzima kultura. Po ostatnich pracach modernizacyjnych, które po przerwie przywróciły nam ten obiekt do użytkowania, to zadanie będziemy kontynuowali, a nawet można powiedzieć, będzie się to odbywało z szerszą propozycją dla mieszkańców naszego powiatu. Chcemy, by to miejsce było i rozwijało się jako ośrodek pulsujący kulturą nie tylko lokalnie, ale również przyciągając ciekawe przedsięwzięcia i ludzi z naszego regionu.

Kończąca się teraz kadencja trwała cztery lata, a przyszła będzie pięcioletnia. Jak pan ocenia tę zmianę?

Wydłużenie kadencji daje lepszą perspektywę do realizacji zadań długofalowych i budowania dużych projektów, których nie da się stworzyć w krótkim czasie. Każde wydłużenie kadencji daje szansę na budowanie i przygotowanie projektów z większym rozmachem, stąd uważam, że jest to rozwiązanie idące w dobrym kierunku. W innych krajach to już jest praktykowane, na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, a że mamy współpracę z zaprzyjaźnionym powiatem Wolfenbüttel, to trochę obserwujemy ich sposób organizacji i działania. Czasami ich podpatrujemy, a czasami robimy po swojemu, nawet lepiej niż oni, bez megalomanii, ale też bez kompleksów. Okres pięcioletniej kadencji jest cenny z tego punktu widzenia, a chciałbym przypomnieć, że niektóre z zadań budowaliśmy i realizujemy w perspektywie nawet kilkunastoletniej.

Co według pana jest największym wyzwaniem, które będzie stało przez przyszłą Radą i przyszłym Zarządem Powiatu?

W moim przekonaniu oprócz kwestii infrastrukturalnych i inwestycji oświatowych, które są w trakcie realizacji, największym wyzwaniem jest dobre wykorzystanie bazy i potencjału, które dotychczas zbudowaliśmy, i osiągnięcie pewnej sprawności organizacyjnej, która pozwoli mieszkańcom wyraźnie odczuć walor tych inwestycji. To dobry moment do wykorzystania tego kapitału.

Drugim bardzo ważnym wyzwaniem jest budowanie więzi międzypokoleniowych. Nie polega to na tym, że chcemy się wyłącznie opiekować osobami starszymi, bo tak najczęściej jest to pojmowane. Przybywa osób w wieku seniorskim. To ogromny potencjał do wykorzystania, ale konieczne jest budowanie relacji i więzi międzypokoleniowych – od młodzieży poprzez osoby aktywne zawodowo właśnie po grupy seniorskie, które nie mogą być pozostawione same sobie. Tak naprawdę organizatorami nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe. Podziwiam to w krajach skandynawskich. Łatwość współpracy i przenikania się różnych pokoleń i środowisk, takie poruszanie się nie równolegle, obok siebie, lecz działanie razem we wspólnych projektach.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

 • Podsumowanie kadencji
 • Podsumowanie kadencji
 • Podsumowanie kadencji
 • Podsumowanie kadencji

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje nowy program

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni rozpoczyna realizację zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie wrzesińskim na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie a Starostwem Powiatowym we Wrześni. Zadanie to wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1712).

W ramach działań ośrodek oferuje dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną.

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka należy:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,

- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług innych specjalistów w szczególności: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów,

- koordynowanie korzystania z usług specjalistów,

- zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

- prowadzenie akcji informacyjnych,

- monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Leśnej 10 lub telefonicznie: 603 993 506 .

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.


 

Powiatowa Akademia Ruchu

Powiatowa Akademia Ruchu działa pełną parą. Uczestniczki z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Aby motywacja do aktywności nie słabła, organizatorzy przygotowali drobne upominki.

 • Akademia Ruchu
 • Akademia Ruchu

 

Wybory do Rady Powiatu

Do publicznej wiadomości został udostępniony protokół z wyborów do Rady Powiatu Wrzesińskiego. Jest on wywieszony na tablicy informacyjnej na parterze Starostwa Powiatowego we Wrześni, w którym obradowała Powiatowa Komisja Wyborcza.

LISTA WYBRANYCH KANDYDATÓW:

Okręg wyborczy nr 1:

1. Krzysztof Strużyński (Polskie Stronnictwo Ludowe)

2. Wiesława Kowalska (Prawo i Sprawiedliwość)

3. Robert Balicki (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat)

Okręg wyborczy nr 2:

1. Henryka Waligóra (KKW.Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

2. Rafał Zięty (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat)

3. Paweł Skrzypczak (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat)

Okręg wyborczy nr 3:

1. Mikołaj Kubiaczyk (Polskie Stronnictwo Ludowe)

2. Waldemar Bartkowiak (KKW.Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

3. Grzegorz Trocha (KKW Kukiz'15)

4. Małgorzata Cichacka (Prawo i Sprawiedliwość)

5. Maciej Handkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość)

6. Janusz Balcerzak (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat)

Okręg wyborczy nr 4:

1. Waldemar Grzegorek (KKW.Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

2. Marek Przyjemski (KKW.Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

3. Jarosław Czyż (KKW Kukiz'15)

4. Przemysław Hirschfeld (Prawo i Sprawiedliwość)

5. Marek Kołodziejczyk (Prawo i Sprawiedliwość)

6. Dionizy Jaśniewicz (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat)

7. Stefan Tomczak (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat)


 

Senior w centrum

Prezentujemy galerię spotkania z 15 października pod hasłem „Senior w centrum”, które odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Goście wydarzenia świetnie się bawili; w programie były m.in. konkursy, występ artystyczny, ciekawy wykład, a także zwiedzanie nowego obiektu. Była to świetna okazja do przedstawienia inicjatywy „pudełko życia”

 • IMG_8275
 • IMG_8278
 • IMG_8279
 • IMG_8281
 • IMG_8286
 • IMG_8292
 • IMG_8299
 • IMG_8303
 • IMG_8311
 • IMG_8313
 • IMG_8314
 • IMG_8318
 • IMG_8328
 • IMG_8333
 • IMG_8341
 • IMG_8343
 • IMG_8345
 • IMG_8346
 • IMG_8347
 • IMG_8348
 • IMG_8352
 • IMG_8354
 • IMG_8356
 • IMG_8359
 • IMG_8369
 • IMG_8385

 

Targi Rolnicza Jesień

XXVIII edycja Targów Rolnicza Jesień dzięki pięknej pogodzie i wielu atrakcjom przyciągnęła tłumy. Popularnością cieszyły się degustacje, m.in. ufundowanego przez Starostwo Powiatowe wielkiego tortu, wędlin z masarni Paszak czy wyrobów z wrzesińskiej mleczarni 

 • IMG_8030
 • IMG_8035
 • IMG_8036
 • IMG_8061
 • IMG_8072
 • IMG_8073
 • IMG_8077
 • IMG_8079
 • IMG_8081
 • IMG_8082
 • IMG_8084
 • IMG_8085
 • IMG_8089
 • IMG_8090
 • IMG_8094
 • IMG_8098
 • IMG_8101
 • IMG_8104
 • IMG_8108
 • IMG_8115
 • IMG_8118
 • IMG_8123
 • IMG_8127
 • IMG_8132
 • IMG_8152
 • IMG_8163
 • IMG_8168
 • IMG_8186
 • IMG_8211
 • IMG_8219
 • IMG_8228
 • IMG_8248
 • IMG_8250
 • IMG_8253
 • IMG_8254
 • IMG_8255
 • IMG_8256
 • IMG_8257
 • IMG_8258
 • IMG_8259

 

Marzenia się spełniają

Marzenia się spełniają – takie motto przeświecało czwartkowej uroczystości w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka przy ul. Leśnej we Wrześni. Z nowego budynku szkoły cieszą się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy.

 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają
 • Marzenia się spełniają

 

Jubileuszowa publikacja „200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność” stała się faktem

Jubileuszowa publikacja „200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność” stała się faktem i została dziś zaprezentowana podczas spotkania w wypełnionej po brzegi auli wrzesińskiego LO. Autorzy ciekawie i z humorem opowiadali o kulisach powstawania tej ważnej książki, która wzbudziła ogromne zainteresowanie. Od jutra można ją nabyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września

 • POPRIMG_6826 spr
 • POPRIMG_6827 spr
 • POPRIMG_6833 spr
 • POPRIMG_6835 spr
 • POPRIMG_6837 spr
 • POPRIMG_6838 spr
 • POPRIMG_6846 spr
 • POPRIMG_6850 spr
 • POPRIMG_6856 spr
 • POPRIMG_6862 spr
 • POPRIMG_6871 spr
 • POPRIMG_6875 spr
 • POPRIMG_6885 spr
 • POPRIMG_6894 spr
 • POPRIMG_6907 spr
 • POPRIMG_6914 spr
 • POPRIMG_6917 spr
 • POPRIMG_6927 spr
 • POPRIMG_6932 spr
 • POPRIMG_6933 spr
 • POPRIMG_6940 spr
 • POPRIMG_6945 spr
 • POPRIMG_6946 spr
 • POPRIMG_6948 spr
 • POPRIMG_6960 spr
 • POPRIMG_6962 spr
 • POPRIMG_6968 spr
 • POPRIMG_6971 spr
 • POPRIMG_6973 spr
 • POPRIMG_6983 spr
 • POPRIMG_6991 spr
 • POPRIMG_7004 spr
 • POPRIMG_7005 spr
 • POPRIMG_7017 spr
 • POPRIMG_7018 spr
 • POPRIMG_7039 spr

 

Koncert Michała Kowalonka

Koncert Michała Kowalonka 7 października zainaugurował ponowne działanie Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu oraz nowy cykl koncertów Agnieszka zaprasza..., na które zapraszani będą zarówno popularni artyści scen polskich, jak i młode, obiecujące zespoły. ZAMKOWA będzie dla nich szansą na pokazanie się szerszej publiczności.

 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1005
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1008
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1010
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1011
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1013
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1015
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1016
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1021
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1026
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1027
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1029
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1033
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1034
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1041
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1044
 • KOWALONEK 2018 Szymon Piotr Rewers-1049