Ostatnia sesja

XLIX sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 25 października w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu Szkół Politechnicznych do projektów unijnych, podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Statutu Powiatu Wrzesińskiego, rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi, regulaminu wynagradzania nauczycieli, projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027 oraz budżetową.

Podczas ostatniej sesji w kadencji nie zabrakło podziękowań i wyróżnień. Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak otrzymał Laur Starosty Wrzesińskiego. Obrady zakończyło wspólne zdjęcie.

(red.)

 • Ostatnia sesja (1)
 • Ostatnia sesja (2)
 • Ostatnia sesja (3)
 • Ostatnia sesja (4)
 • Ostatnia sesja (5)
 • Ostatnia sesja (6)
 • Ostatnia sesja (7)
 • Ostatnia sesja (8)
 • Ostatnia sesja (9)
 • Ostatnia sesja (10)
 • Ostatnia sesja (11)
 • Ostatnia sesja (12)
 • Ostatnia sesja (13)
 • Ostatnia sesja (14)
 • Ostatnia sesja (15)
 • Ostatnia sesja (16)
 • Ostatnia sesja (17)
 • Ostatnia sesja (18)
 • Ostatnia sesja (19)
 • Ostatnia sesja (20)
 • Ostatnia sesja (21)
 • Ostatnia sesja (22)
 • Ostatnia sesja (23)
 • Ostatnia sesja (25)
 • Ostatnia sesja (26)
 • Ostatnia sesja (27)
 • Ostatnia sesja (28)

« wstecz

Newsletter