Inwestycje oświatowe

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, w tym starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak, 31 października wizytowali powiatowe inwestycje. Odwiedzili m.in. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz bursę przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 • Wizytacja inwestycji oświatowych
 • Wizytacja inwestycji oświatowych
 • Wizytacja inwestycji oświatowych

Inwestycje oświatowe - podsumowanie 

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” ma na celu poprawę warunków szkolnictwa zawodowego w powiecie poprzez budowę, modernizację i wyposażenie obiektów związanych z kształceniem praktycznym.

 • Budowa nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego – wartość 5 048 238,75 zł (dofinansowanie z WRPO 4 239 094,78 zł),
 • Budowa i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 – wartość 12 224 177,93 zł (dofinansowanie z WRPO 8 845 226,303 zł),
 • Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (budowa nowych pracowni i modernizacja obecnych) – wartość 11 360 307,24 zł (dofinansowanie z WRPO 10 617 562,47 zł),
 • Modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11 – wartość 5 773 443,64 zł (dofinansowanie z WRPO 3 649 348,54 zł),
 • Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, które służyć będzie szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, dokształcania osób młodocianych i ustawicznego kształcenia osób dorosłych – wartość 49 069 383,83 zł (dofinansowanie z WRPO 45 504 843,87 zł).

Od 1 września przy stadionie ZSTiO funkcjonuje szatnia czynna w dni robocze do 21. Służy nie tylko uczniom, ale i sportowcom korzystającym ze szkolnego boiska. Wartość inwestycji 270 166,79 zł (dofinansowanie 100 tys. zł).

W 2018 roku zakończyła się też termomodernizacja byłego biurowca SIWL i jego adaptacja na nową siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Wartość inwestycji 5 824 172,24 zł (dofinansowanie z WRPO 2 549 317,05 zł).

 • Zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego
  Zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego
 • Modernizacja byłej bursy przy ul. Słowackiego 11...
  Modernizacja byłej bursy przy ul. Słowackiego 11
 • Wizualizacja nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego
  Wizualizacja nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego
 • Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
  Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
 • Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - pracownie
  Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - pracownie
 • Szatnia przy stadionie ZSTiO przy ul. Kaliskiej
  Szatnia przy stadionie ZSTiO przy ul. Kaliskiej
 • Nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych
  Nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych

« wstecz

Newsletter