• Paweł Puzdrakiewicz

Rusza kwalifikacja

Rozmowa z p.o. kierownika Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego Pawłem Puzdrakiewiczem

Po co w powiecie wrzesińskim zbiera się Powiatowa Komisja Lekarska działająca w ramach kwalifikacji wojskowej?
Jej podstawowym zadaniem jest stwierdzenie przydatności do służby wojskowej. Podczas prac komisji określa się kategorię zdrowia stawiających się przed nią. W przypadku ewentualnych wątpliwości osoby, których one dotyczą, są kierowane do lekarzy specjalistów w celu określenia faktycznego stanu ich zdrowia. 

Zatem jeśli stan zdrowia osoby stającej przed komisją lekarską jest zadowalający, to potem może się ona potencjalnie spodziewać poboru w razie zagrożenia kraju?
Nie do końca to tak wygląda. Każdy mężczyzna z danego rocznika kończący osiemnaście lat musi dopełnić obowiązku stawiennictwa przed komisją lekarską w celu tylko i wyłącznie zaewidencjonowania w ewidencji wojskowej. Jest to działanie dla potrzeb służb wojskowych, ewentualnie każdy, kto otrzyma kategorię zdrowia stwierdzającą przydatność do odbycia służby wojskowej, na przykład jeżeli ktoś posiada kategorię A, może się spodziewać w pewnym czasie powołania, ale nie jest to obligatoryjne. Głównym celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest tylko i wyłącznie zaewidencjonowanie osób i wstępne, ogólne określenie stanu zdrowia.

Zatem jeżeli pojawiłoby się zagrożenie wojną, powraca się do zasobu osób zdolnych do służby wojskowej?
O
czywiście te osoby mogą tworzyć tak zwaną rezerwę wojskową, jednak kwalifikacja ma przede wszystkim cel ewidencyjno-prewencyjny, aby wojsko posiadało wiedzę, ilu ma ludzi ewentualnie przydatnych do służby wojskowej. Osoba zdolna do służby podczas kwalifikacji otrzymuje również książeczkę wojskową z informacją, jaką kategorię zdrowia posiada. Wówczas wiadomo, że jest ona ujęta w ewidencji wojskowej. 

Jakie roczniki mogą się teraz spodziewać wezwania przed Powiatową Komisję Lekarską?
Wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 2000, ponadto roczniki 1995 do 1999 – z tego drugiego okresu osoby, które jeszcze z różnych powodów do dnia dzisiejszego nie stawiły do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską, bo np. przebywały za granicą, nie można było nawiązać z nimi kontaktu, zatem nie dostarczono im wcześniej wezwania. Są to tak zwane roczniki starsze.

Czy wezwanie jest obowiązkowe?
Tak, to wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski.

Czy możemy się spodziewać, że wróci obowiązkowy pobór do wojska? Ten temat krąży od czasu do czasu w różnych dyskusjach publicznych.
Trudno mi się to tego ustosunkować. Rzeczywiście tego rodzaju pogłoski krążyły. Mogę jedynie powiedzieć, że de facto ustawa, o której przed chwilą mówiłem, nie znosi obowiązkowej służby wojskowej, została ona tylko zawieszona. Czyli w każdej chwili można do tego powrócić. Różne pogłoski były, natomiast nie mam żadnych informacji, żeby w najbliższym czasie do czegoś takiego się przymierzano. W tej chwili działania są bardziej skierowane na budowanie tak zwanych Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, WOT. W ten sposób wojsko próbuje zwiększyć swój potencjał ludzki.

WOT to oddziały budowane z osób, które są w rezerwie?
Są to osoby, które posiadają przydatność do służby wojskowej, ale generalnie zgłaszają się same jako ochotnicy. Przechodzą również różnego rodzaju badania lekarskie, ale już specjalistyczne, wykonywane przez wojskowych lekarzy, i dopiero po ich pomyślnym przebyciu mogą otrzymać powołanie i przydział do takiej służby. 

To zawodowa służba?
Nie do końca, są to osoby niejako zaewidencjonowane w stanie określonych jednostek, natomiast normalnie pracują, mają życie codzienne, za to posiadają obowiązek przybycia na wezwanie, na ćwiczenia, za gotowość stawienia się na sygnał otrzymują wynagrodzenie itd. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie osób chcących wstąpić w szeregi wojska, tę procedurę prowadzą Wojskowe Komendy Uzupełnień – w naszym regionie jest to WKU w Koninie, która próbuje zachęcić do odbycia służby wojskowej.

Zatem dla wszystkich, którzy otrzymają wezwanie przed Powiatową Komisję Lekarską we Wrześni to na razie okazja, żeby się po prostu przebadać?
Chciałbym tu zaakcentować, żeby osoby, które wezwiemy, miały ze sobą aktualną dokumentację medyczną, mam na myśli badania z ostatnich 12 miesięcy, wszelkiego rodzaju wypisy, zaświadczenia lekarskie, szczególnie od okulisty, bo często mamy do czynienia z wadami wzroku. W przypadku braku badań okulistycznych gdyby podczas stawienia się przed komisją zaistniała potrzeba ich przeprowadzenia, taka osoba zostanie przez nas skierowana do okulisty. 

Przypomnijmy, kiedy będzie obradować wrzesińska Powiatowa Komisja Lekarska?
Trzyosobowa Komisja na terenie powiatu wrzesińskiego będzie pracować od 4 do 26 lutego, przy czym 20 i 21 lutego zaplanowana jest przerwa w jej działaniu. Siedzibą będzie stary budynek szpitala powiatowego we Wrześni na drugim piętrze. Każda osoba wezwana otrzyma dokładny termin stawienia się. 
 

Rozmawiała 
Anna Szymczak

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

« wstecz

Newsletter