• grafika
  • obraz

Cyfryzacja w geodezji

Powiat wrzesiński prowadzi cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Do nansowanie z funduszy unijnych wynosi ponad 1,7 mln zł.
Umowa na „Tworzenie, modernizację i aktualizację rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” została zawarta 16 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W jej ramach powiat otrzymał dotację unijną w wysokości 1 731 026,13 zł, przy całkowitej wartości projektu 2 044 294,44 zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu utworzono bazę numerycznej mapy ewidencyjnej dla dziewięciu obrębów gminy Pyzdry, wykonano cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla terenu gminy Pyzdry i gminy Września oraz zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie za blisko 330 tys. zł. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gminy Września. Po zakończeniu projektu interesanci będą mieli możliwość zamawiania dokumentów drogą elektroniczną, zwiększy się również szybkość obsługi zamówień. Znacznie poprawi się też jakość wydawanych map, które z formy analogowej przejdą do postaci cyfrowej.

PODGiK

« wstecz

Newsletter